De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakings avond groep 7a. Doel van de avond  Kennismaken met de leerkrachten  Algemene (nieuwe) zaken  Vakken  Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakings avond groep 7a. Doel van de avond  Kennismaken met de leerkrachten  Algemene (nieuwe) zaken  Vakken  Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakings avond groep 7a

2

3 Doel van de avond  Kennismaken met de leerkrachten  Algemene (nieuwe) zaken  Vakken  Vragen

4 (Nieuwe) afspraken – regels  Nieuwe ingang  Inloop  Schoenen uit in de klas  Werken op de gang  Zelf nakijken van werk Bovenbouw:  dus meer zelfstandigheid  verantwoordelijkheid voor je werk  wat is je doel (wat ga je leren)

5 Groepsvorming  7 regels  Groepsvormende activiteiten  KIVA  Melden incidenten

6 weektaak  Weektaak op eigen niveau (instructie onafhankelijk (rood), instructie gevoelig (geel), instructie afhankelijk (blauw)  Elk kind heeft een instructiekaart.  Groep 7 en 8 volledige weektaak

7

8

9 Extra zorg  Rekenen-taal-spelling-lezen (thuis: tafels oefenen, lezen en spellingkampioen!!)  Levelwerk (methode voor meer-en hoogbegaafden)

10 Computer Tijdens zelfstandig werken:  Spelling  Woordenschat  Rekenen  Nieuwsbegrip  Powerpoints, werkstukken  Toetsen

11 Digitaal schoolbord  Ondersteuning lessen - digisoftware rekenen, begrijpend lezen  Ondersteuning lessen taal en spelling: flipcharts  Internet  Filmpjes – horend bij de methode

12 Website  Bekijk de site geregeld:  Huiswerk: woorden van de spellingkampioen, samenvattingen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, etc., data van toetsen  Leuke werkjes, foto’s en berichtjes. Schoolkrant afgeschaft, dus meer op site.  Oproep! Wie vindt het leuk om 1 keer in de 2 weken met een paar kinderen dingen op de site te zetten?

13 Schoolkamp  17, 18 en 19 juni 2014  Alle leerlingen groep 7  ERVE-AAFTINK Lemele  Ouderhulp wordt t.z.t. gevraagd  Graag een goede fiets

14

15 Vakken  Lezen (technisch/begrijpend)  Documentatiecentrum  Taal  Rekenen  Wereld oriëntatie  Verkeer  Muziek  Bewegingsonderwijs (woensdag en donderdag)  Expressievakken  Engels (nieuw) Geen specifieke schrijfmethode meer voor groep 7 e.v.

16 Leesmotivatie  Estafette: 3 x in de week;  Voorlezen/ zelf stillezen  Boekbespreking  Kinderboekenweek  Voordrachtwedstrijd (november)

17 Nieuwsbegrip  Wekelijks actuele tekst uit het nieuws  Leerlingen krijgen lesstof (niveau)  Lezen met aandacht voor: voorspellen / ophelderen van onduidelijkheden / samenvatten/ vragen stellen en relaties/verwijswoorden)  toetsen  leerlingen kunnen van niveau switchen  Wekelijks extra les XL zelfstandig op computer in dag/weektaak.

18 Documentatiecentrum  groep 7 werkstuk over verschillende onderwerpen: dieren, w.o.  meerdere boeken gebruiken, presenteren aan elkaar (muurkrant).

19

20 Spreekbeurt Informatie. Onderwerp iets ‘verder van huis’. Vertellen m.b.v. PowerPoint is een mogelijkheid; er mag ook een andere (creatieve)vorm gekozen worden. Thuis oefenen met ouder(s). Thuis opbouwende kritiek geven!

21 Boekenbeurt  Kies samen een boek, met een niveau wat goed past bij uw kind  Laat uw kind oefenen met het vloeiend voorlezen van het geselecteerde stuk tekst

22 Taalactief  luisteren, spreken, gesprek stellen taalbeschouwing Woordenschat spelling

23 Engels: Hello World  Leren communiceren  Engelse woordenschat vergroten  Positieve houding stimuleren  Vaardigheden ontwikkelen  Zeer gevarieerde oefeningen

24 Rekenen: De Wereld in Getallen  oriëntatie in de getallen tot 1 miljoen  cijferen (optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen)  kommagetallen  breuken en procenten  Meten, tijd, geld en meetkunde (oppervlakte/inhoud)  Verhoudingen  Tafels oefenen blijft heel belangrijk

25 Naut: natuur en techniek Met thema’s  Levende en niet levende natuur  Respect en zorgzaamheid  Aandacht voor techniek  Techniek: door mensen gemaakt  Samenhang met de natuur  Begrip van de wereld om je heen  Extra projecten van NME (jaarlijks wisselend)  Bakkaarten van de methode

26

27 Meander  Leren kijken en begrijpen van de wereld om ons heen. Vijf thema’s:  Onderweg: reis door landen  Om ons heen: West- en Oost-Europa  Waterland: water in Europa  Platteland: platteland van Europa  Over de grens: Immigratie en emigratie  bakkaarten.  Topografie is geïntegreerd in de methode; ieder thema eigen topotoets. Deze wordt meegegeven, zodat deze rustig thuis bestudeerd kan worden.

28 Brandaan Vijf thema’s:  Tijd van de jagers en boeren: Egypte  Tijd van de Grieken en Romeinen  Tijd van Monniken en ridders: Christendom  Tijd van steden en staten  Tijd van de ontdekkers en hervormers  Bakkaarten  Overzicht op de tijdsbalk.  Extra jaarlijks project “Heemkunde”  Samenvattingen van wereldoriëntatie komen op de website.( Naut-Meander-Brandaan)

29 Verkeer: Jeugdverkeerskrant Onderwerpen:  Fietsers  Verkeersborden en tekens  Voorrang  Van richting veranderen  Fietskeuring door 3VO (onder schooltijd)  Toets.

30

31 Expressiemiddag  Wekelijks/ 2-wekelijks intekenen  Onderwerpen volgens de kerndoelen sluiten aan bij: * seizoenen * feestdagen * thema’s van de vakken e.d.  Gebruik van verschillende materialen/technieken  Iedere leerling volgt dezelfde techniek/onderwerp met variërende opdrachten.  Meenemen van materialen is verantwoordelijkheid van de leerling.

32 Bewegingsonderwijs  Volgens jaarplan  Woensdag: Toestellenles  Donderdag: Sport en Spel  Douchen van belang!!!!!: *meer transpireren (puberteit) *hygiëne belangrijk *onderdeel van opvoeding?!  Deze dagen de fiets mee.  Na de meivakantie komt zwemmen i.p.v. een gymles

33 Muziek  Vrijdag (1x per 2 weken)  Vakdocent: Bert Koster  Aandacht voor :  Zang  Dans  Beweging  Ritme  Luisteroefeningen  Muziekgeschiedenis

34 WIE NOG EEN VRAAG??

35 Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis.


Download ppt "Kennismakings avond groep 7a. Doel van de avond  Kennismaken met de leerkrachten  Algemene (nieuwe) zaken  Vakken  Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google