De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsavond groep 7a

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsavond groep 7a"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsavond groep 7a

2

3 Doel van de avond Kennismaken met de leerkrachten
Algemene (nieuwe) zaken Vakken Vragen

4 (Nieuwe) afspraken – regels
Nieuwe ingang Inloop Schoenen uit in de klas Werken op de gang Zelf nakijken van werk Bovenbouw: dus meer zelfstandigheid verantwoordelijkheid voor je werk wat is je doel (wat ga je leren)

5 Groepsvorming 7 regels Groepsvormende activiteiten KIVA
Melden incidenten

6 weektaak Weektaak op eigen niveau (instructie onafhankelijk (rood), instructie gevoelig (geel), instructie afhankelijk (blauw) Elk kind heeft een instructiekaart. Groep 7 en 8 volledige weektaak

7

8

9 Extra zorg Rekenen-taal-spelling-lezen
(thuis: tafels oefenen, lezen en spellingkampioen!!) Levelwerk (methode voor meer-en hoogbegaafden)

10 Computer Tijdens zelfstandig werken: Spelling Woordenschat Rekenen
Nieuwsbegrip Powerpoints, werkstukken Toetsen

11 Digitaal schoolbord Ondersteuning lessen - digisoftware
rekenen, begrijpend lezen Ondersteuning lessen taal en spelling: flipcharts Internet Filmpjes – horend bij de methode

12 Website Bekijk de site geregeld:
Huiswerk: woorden van de spellingkampioen, samenvattingen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, etc., data van toetsen Leuke werkjes, foto’s en berichtjes. Schoolkrant afgeschaft, dus meer op site. Oproep! Wie vindt het leuk om 1 keer in de 2 weken met een paar kinderen dingen op de site te zetten?

13 Schoolkamp 17, 18 en 19 juni 2014 Alle leerlingen groep 7
ERVE-AAFTINK Lemele Ouderhulp wordt t.z.t. gevraagd Graag een goede fiets

14

15 Vakken Lezen (technisch/begrijpend) Documentatiecentrum Taal Rekenen
Wereld oriëntatie Verkeer Muziek Bewegingsonderwijs (woensdag en donderdag) Expressievakken Engels (nieuw) Geen specifieke schrijfmethode meer voor groep 7 e.v.

16 Leesmotivatie Estafette: 3 x in de week; Voorlezen/ zelf stillezen
Boekbespreking Kinderboekenweek Voordrachtwedstrijd (november)

17 Nieuwsbegrip Wekelijks actuele tekst uit het nieuws
Leerlingen krijgen lesstof (niveau) Lezen met aandacht voor: voorspellen / ophelderen van onduidelijkheden / samenvatten/ vragen stellen en relaties/verwijswoorden) toetsen leerlingen kunnen van niveau switchen Wekelijks extra les XL zelfstandig op computer in dag/weektaak.

18 Documentatiecentrum groep 7 werkstuk over verschillende onderwerpen: dieren, w.o. meerdere boeken gebruiken , presenteren aan elkaar (muurkrant).

19

20 Spreekbeurt Informatie. Onderwerp iets ‘verder van huis’.
Vertellen m.b.v. PowerPoint is een mogelijkheid; er mag ook een andere (creatieve)vorm gekozen worden. Thuis oefenen met ouder(s). Thuis opbouwende kritiek geven!

21 Boekenbeurt Kies samen een boek, met een niveau wat goed past bij uw kind Laat uw kind oefenen met het vloeiend voorlezen van het geselecteerde stuk tekst

22 Taalactief luisteren, spreken, gesprek stellen taalbeschouwing
Woordenschat spelling

23 Engels: Hello World Leren communiceren Engelse woordenschat vergroten
Positieve houding stimuleren Vaardigheden ontwikkelen Zeer gevarieerde oefeningen

24 Rekenen: De Wereld in Getallen
oriëntatie in de getallen tot 1 miljoen cijferen (optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen) kommagetallen breuken en procenten Meten, tijd, geld en meetkunde (oppervlakte/inhoud) Verhoudingen Tafels oefenen blijft heel belangrijk

25 Naut: natuur en techniek
Met thema’s Levende en niet levende natuur Respect en zorgzaamheid Aandacht voor techniek Techniek: door mensen gemaakt Samenhang met de natuur Begrip van de wereld om je heen Extra projecten van NME (jaarlijks wisselend) Bakkaarten van de methode

26

27 Meander Leren kijken en begrijpen van de wereld om ons heen.
Vijf thema’s: Onderweg: reis door landen Om ons heen: West- en Oost-Europa Waterland: water in Europa Platteland: platteland van Europa Over de grens: Immigratie en emigratie bakkaarten. Topografie is geïntegreerd in de methode; ieder thema eigen topotoets. Deze wordt meegegeven, zodat deze rustig thuis bestudeerd kan worden.

28 Brandaan Vijf thema’s: Tijd van de jagers en boeren: Egypte
Tijd van de Grieken en Romeinen Tijd van Monniken en ridders: Christendom Tijd van steden en staten Tijd van de ontdekkers en hervormers Bakkaarten Overzicht op de tijdsbalk. Extra jaarlijks project “Heemkunde” Samenvattingen van wereldoriëntatie komen op de website.( Naut-Meander-Brandaan)

29 Verkeer: Jeugdverkeerskrant
Onderwerpen: Fietsers Verkeersborden en tekens Voorrang Van richting veranderen Fietskeuring door 3VO (onder schooltijd) Toets.

30

31 Expressiemiddag Wekelijks/ 2-wekelijks intekenen
Onderwerpen volgens de kerndoelen sluiten aan bij: * seizoenen * feestdagen * thema’s van de vakken e.d. Gebruik van verschillende materialen/technieken Iedere leerling volgt dezelfde techniek/onderwerp met variërende opdrachten. Meenemen van materialen is verantwoordelijkheid van de leerling.

32 Bewegingsonderwijs Volgens jaarplan Woensdag: Toestellenles
Donderdag: Sport en Spel Douchen van belang!!!!!: *meer transpireren (puberteit) *hygiëne belangrijk *onderdeel van opvoeding?! Deze dagen de fiets mee. Na de meivakantie komt zwemmen i.p.v. een gymles

33 Muziek Vrijdag (1x per 2 weken) Vakdocent: Bert Koster Aandacht voor :
Zang Dans Beweging Ritme Luisteroefeningen Muziekgeschiedenis

34 WIE NOG EEN VRAAG??

35 Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis.


Download ppt "Kennismakingsavond groep 7a"

Verwante presentaties


Ads door Google