De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen De preek gaat over Handelingen 16: 11 – 34 De ene Jezus voor heel verschillende mensen Het eerste lied: Psalm 68: 2, 3, 8, (met Cantorij) Alle liederen worden geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, (met Cantorij) . .

3 Psalm 68: 2a,antifoon, 3,antifoon, 8, antifoon

4 Psalm 68: 2b,antifoon, 3,antifoon, 8, antifoon

5 Psalm 68: 2, antifoon, 3,antifoon, 8, antifoon
Geprezen zij de Here,  Geprezen zij de Here,  Dag aan dag draagt Hij ons: dag aan dag draagt Hij ons: die God is ons heil, ons heil.

6 Psalm 68: 2,antifoon, 3a,antifoon, 8, antifoon

7 Psalm 68: 2,antifoon, 3b,antifoon, 8, antifoon

8 Psalm 68: 2,antifoon, 3, antifoon, 8, antifoon
Geprezen zij de Here,  Geprezen zij de Here,  Dag aan dag draagt Hij ons: dag aan dag draagt Hij ons: die God is ons heil, ons heil.

9 Psalm 68: 2,antifoon, 3,antifoon, 8a, antifoon

10 Psalm 68: 2,antifoon, 3,antifoon, 8b, antifoon

11 Psalm 68: 2,antifoon, 3,antifoon, 8, antifoon
Geprezen zij de Here,  Geprezen zij de Here,  Dag aan dag draagt Hij ons: dag aan dag draagt Hij ons: die God is ons heil, ons heil.

12 Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, antifoon Wet: 1 Timoteus 3: 1 – 16
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, antifoon Wet: 1 Timoteus 3: 1 – 16 Zingen: Dona nobis pacem Stilte Gebed Lezen: Handelingen 16: Preek Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon . .

13 2. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.
1. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. 2. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 3. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. . .

14 2. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.
Canon 1ste groep zingt het 2 keer 1. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. 2. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 3. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. . .

15 Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, antifoon Wet: 1 Timoteus 3: 1 – 16
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, antifoon Wet: 1 Timoteus 3: 1 – 16 Zingen: Dona nobis pacem Stilte Gebed Lezen: Handelingen 16: Preek Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon . .

16 Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, antifoon Wet: 1 Timoteus 3: 1 – 16
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, antifoon Wet: 1 Timoteus 3: 1 – 16 Zingen: Dona nobis pacem Stilte Gebed Lezen: Handelingen 16: Preek Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon . .

17 Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, antifoon Wet: 1 Timoteus 3: 1 – 16
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 68: 2, 3, 8, antifoon Wet: 1 Timoteus 3: 1 – 16 Zingen: Dona nobis pacem Stilte Gebed Lezen: Handelingen 16: Preek Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon . .

18 . . Tekst: Handelingen 16: 1. Wat een verschillen! . .

19 Lydia, de slavin en de gevangenisbewaker verschillen in:
. . Tekst: Handelingen 16: 1. Wat een verschillen! Lydia, de slavin en de gevangenisbewaker verschillen in: ras en nationaliteit economisch opzicht geestelijk opzicht . .

20 2. En dus een ontmoeting met Jezus op drie verschillende manieren
Tekst: Handelingen 16: 1. Wat een verschillen! 2. En dus een ontmoeting met Jezus op drie verschillende manieren Lydia: verstand Slavin: hart Bewaker: ervaring . .

21 2. En dus een ontmoeting met Jezus op drie verschillende manieren
Tekst: Handelingen 16: 1. Wat een verschillen! 2. En dus een ontmoeting met Jezus op drie verschillende manieren De doop spreekt tot: verstand hart ervaring . .

22 2. En dus een ontmoeting met Jezus op drie verschillende manieren
Tekst: Handelingen 16: 1. Wat een verschillen! 2. En dus een ontmoeting met Jezus op drie verschillende manieren verschillende ambtsdragers praten of doen geduld of bevel wat je zegt of wie je bent . .

23 3. Vele machten en de ene Jezus Slaaf zijn in je hart
Tekst: Handelingen 16: 3. Vele machten en de ene Jezus Slaaf zijn in je hart vraagt om een sterke Heer in de hemel . .

24 Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied)
. . Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied) Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Opwekking gemeente Formulier bevestiging ambtsdragers Zingen: Gezang 107 (GK 29) (met Cantorij) Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

25 Mannen Vrouwen Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan,
op de melodie van deel 1 Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan, Want de Geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer

26 Mannen Vrouwen Heel de wereld moet het weten
op de melodie van deel 2 en deel 1 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

27 Mannen Vrouwen Prijst de Heer, de weg is open
op de melodie van deel 2 en deel 1 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer. Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer.

28 Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela Gebed Doop
. . Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Opwekking gemeente Formulier bevestiging ambtsdragers Zingen: Gezang 107 (GK 29) (met Cantorij) Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

29 zien wij hoe God zelf belooft,
. . Dooplied Sela solo In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is. . .

30 Met de Heer begraven en weer opgestaan,
. . Dooplied Sela solo Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. . .

31 Met de Heer begraven en weer opgestaan,
. . Dooplied Sela solo Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. . .

32 Met de Heer begraven en weer opgestaan,
. . Dooplied Sela allen Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is. solo: Dat ons leven bij U veilig is. . .

33 Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied)
. . Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied) Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Opwekking gemeente Formulier bevestiging ambtsdragers Zingen: Gezang 107 (GK 29) (met Cantorij) Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

34 Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied)
. . Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied) Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Opwekking gemeente Formulier bevestiging ambtsdragers Zingen: Gezang 107 (GK 29) (met Cantorij) Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

35 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

36 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

37 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

38 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

39 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

40 Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied)
. . Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied) Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Opwekking gemeente Formulier bevestiging ambtsdragers Zingen: Gezang 107 (GK 29) (met Cantorij) Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

41 Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied)
. . Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied) Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Opwekking gemeente Formulier bevestiging ambtsdragers Zingen: Gezang 107 (GK 29) (met Cantorij) Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

42 Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied)
. . Zingen: Gezang 167 (NG 87) melodiecanon Dooplied Sela (luisterlied) Gebed Doop Zingen: Gezang 148 Opwekking gemeente Formulier bevestiging ambtsdragers Zingen: Gezang 107 (GK 29) (met Cantorij) Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

43 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekend gemaakt, die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om te horen of iemand iets tegen hun bevestiging had in te brengen. Niemand heeft een gegrond bezwaar tegen hun leer of leven ingebracht.

44 Daarom zullen we hen nu in de naam van de Heer in hun ambt bevestigen.
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Daarom zullen we hen nu in de naam van de Heer in hun ambt bevestigen. Onderwijs Christus, het hoofd van de kerk, regeert aan de rechterhand van zijn Vader. Hij draagt vanuit de hemel zorg voor zijn gemeente op aarde. De apostel Paulus wijst daarop, wanneer hij zegt: hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers,

45 herders en leraren, om de heiligen toe te
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder stelt hij in voortdurende zorg voor zijn kudde herders aan, om in zijn naam de schapen te weiden.

46 Over het ambt van ouderlingen lezen we in het
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Over ouderlingen:) Over het ambt van ouderlingen lezen we in het Nieuwe Testament dat de apostelen, door de Geest van Christus geleid, in elke gemeente oudsten of ouderlingen aanstelden. In het Oude Testament vinden we al oudsten; zij bekleedden een leidende functie. Er waren in de vroege christelijke kerk ouderlingen die leiding gaven en ouderlingen

47 die bovendien geroepen waren om te preken
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen die bovendien geroepen waren om te preken en onderwijs te geven. De laatsten noemen wij dienaren van het woord of predikanten. De ouderlingen vormen samen met hen de kerkenraad. Door aan de ouderlingen met de dienaren van het woord de leiding van de gemeente toe te vertrouwen beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen.

48 Over de taak van de ouderlingen spreekt het
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen. Zij moeten als herders samen met de dienaren van het woord de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten zij erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus’ gemeente om hen met het

49 woord van God te troosten, te waarschuwen
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen woord van God te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Ze wijzen hen die zich in leer of leven slecht gedragen terecht en zorgen ervoor dat de sacramenten heilig worden gehouden. Aan hen die aan hun zonde vasthouden bedienen ze de christelijke tucht. Vervolgens horen ze als beheerders van Gods huis ervoor te zorgen dat in de gemeente alles in vrede en met

50 goede orde toegaat, en wel zo als Christus het
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen goede orde toegaat, en wel zo als Christus het geboden heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt zonder dat hij daar op de wettige manier toe geroepen is. Ze helpen de dienaren van het woord met raad en daad. Tenslotte houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de dienaren van het woord. Er mag immers geen dwaalleer worden verkondigd en de gemeente moet in elk

51 opzicht worden opgebouwd. De apostel
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen opzicht worden opgebouwd. De apostel Paulus draagt de ouderlingen op ervoor te waken dat geen wolven de schaapskooi van Christus binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze de Bijbel ijverig bestuderen en zich oefenen in het dienen van God.

52 De Schriften leren ons dat de dienst van de
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Over diakenen:) De Schriften leren ons dat de dienst van de barmhartigheid voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. Aan ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

53 De Heer roept ook nu op tot het betonen van
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De Heer roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente

54 geschonken. We lezen hoe de apostelen
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen geschonken. We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen, toen zij zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. Het is de taak van de diakenen ervoor te zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze horen de gemeenteleden thuis te bezoeken om zich op de hoogte te stellen van de moeiten en om de gelovigen

55 aan te sporen tot hulpbetoon. Bovendien
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen aan te sporen tot hulpbetoon. Bovendien moeten ze de gaven inzamelen, beheren en in de naam van Christus uitdelen. Ze horen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met het woord van God te bemoedigen. De heilige Geest bewerkt de eenheid van de gemeente en laat die aan het heilig avondmaal genieten. De diakenen dienen zich er met woord en daad voor in te spannen dat deze

56 eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde.
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen wij groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen.

57 Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: Gezang 107 (GK 29) met Cantorij Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Collecte + Opdragen collecte Zingen: Gezang 164 (drie groepen) Zegen

58 . cantorij bovenstem Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

59 . cantorij bovenstem Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

60 . cantorij bovenstem Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

61 . cantorij bovenstem Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

62 Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: Gezang 107 (GK 29) met Cantorij Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Collecte + Opdragen collecte Zingen: Gezang 164 (drie groepen) Zegen

63 Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: Gezang 107 (GK 29) met Cantorij Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Collecte + Opdragen collecte Zingen: Gezang 164 (drie groepen) Zegen

64 . Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

65 . Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

66 . Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

67 . Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

68 Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: Gezang 107 (GK 29) met Cantorij Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Collecte + Opdragen collecte Zingen: Gezang 164 (drie groepen) Zegen

69 Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: Gezang 107 (GK 29) met Cantorij Bevestiging Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Collecte + Opdragen collecte Zingen: Gezang 164 (drie groepen) Zegen

70 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie Nood hulp India
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie Nood hulp India en de 2de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Bart Treurniet Volgende week: Levien Wattel Na opdragen collecte zingen we: Gezang 164 in canon (drie groepen) . .

71 Noodoproep vanuit onze zusterkerk in Churachandpur in Noordoost-India
Classis Dordrecht/Gorinchem

72 Hagelstorm en cycloon trof honderden mensen in district Churachandpur
Deel je droom: mensen geven aan mensen of dieren NIET aan organisaties. Creëer vervolgens betrokkenheid bij DIE droom Classis Dordrecht/Gorinchem

73 Tijdelijke opvang van de slachtoffers in kampen
Meer dan 100 huizen verwoest. Scholen en kerken ernstig beschadigd. Grote schade aan gewassen, waardoor honderden boeren getroffen zijn. Classis Dordrecht/Gorinchem

74 Wat kunt u doen? Bid mee voor de mensen die getroffen zijn
Bid mee voor de mensen die hulp verlenen Geef een gift voor noodhulp tijdens de collecte op zondag 16 juni. Classis Dordrecht/Gorinchem

75 Help onze partnerkerk in India om de mensen daar te helpen!
Classis Dordrecht/Gorinchem

76 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie Nood hulp India
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie Nood hulp India en de 2de collecte voor de kerk Zegen haar op de weg die zij moet gaan Zegen haar op de plek waar zij zal staan Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt O God zegen haar alle dagen lang! Vader maak haar tot een zegen Ga haar niet voorbij Regen op haar met uw Geest Heer Jezus kom tot haar Als de Bron van leven Die ontspringt diep in haar Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar Solo: . .

77 COLLECTE Volgende week
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn Allen: . .

78 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Bart Treurniet Volgende week: Levien Wattel Na opdragen collecte zingen we: Gezang 164 in canon (drie groepen) . .

79 Gezang 164 in canon

80 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

81 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

82 Met mijn handen samen en mijn ogen dicht kom ik met U praten Vader van het licht Ik wil U bedanken ook voor deze dag Wilt u voor haar zorgen dat zij groeien mag. Wilt u haar ook helpen als zij speelt of leert om bij u te blijven heel dicht bij U Heer Zegen alle kind,ren mensen groot en klein Laat er vrede komen laat er liefde zijn. Met mijn handen samen en mijn ogen dicht zeg ik zachtjes , amen Vader van het licht.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google