De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfstandige Eenmanszaak Vennootschap bvba nv - Klein: € 360 / j

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfstandige Eenmanszaak Vennootschap bvba nv - Klein: € 360 / j"— Transcript van de presentatie:

1 Zelfstandige Eenmanszaak Vennootschap bvba nv - Klein: € 360 / j
Bedrijfsleider Natuurlijk persoon bvba Zaakvoerder (min 1) nv Bestuurder (min 3) Statuut van zelfstandige Statuut van zelfstandige voorafbetaling soc. bijdr. / kwart voorafbetaling soc. bijdr. / jaar voorafbetaling soc. bijdr. / kwart - Klein: € 360 / j - Groot: € / j - Hoofd: € 683 / kw - Bij: € 75 / kw

2 Minimum oprichtingskapitaal
NV volledig volgestort BVBA € volgestort EBVBA

3 bezoldiging bestuurder < / j

4 Sociaal verzekeringskas
Syntra West € 300,00 Ondernemersloket € 82,50 Sociaal verzekeringskas deJuristen € 775,00 € 750,00 € 900,00 € 500,00 Btw-controlekantoor € 66,55 Bankinstelling € 30,00 / j (auteur/componist) € 430,00 (uitvoerders) € 84,77 Bekendmaking Staatsblad € 60,00 / pag. € 210,00

5 2.1.3 Steunmaatregelen (blz. 48)
Welke steunmaatregelen kan je bekomen?

6 Steunmaatregelen De overheid stimuleert ondernemers met subsidies, bonussen, kortingen, premies en fiscale voordelen. Lening via het participatiefonds: starterslening Waarborgregeling: Vlaamse overheid stelt zich borg voor een deel van je krediet Winwinlening: particuliere kredietgever verstrekt lening aan KMO (goedkope privé-investering) KMO-portefeuille: subsidies in de vorm van cheques voor opleiding, advies, coaching

7 Winwinlening Maakt het u gemakkelijker om startkapitaal te vinden in uw directe omgeving. Wie als vriend, kennis of familielid een Winwinlening toekent aan een bedrijf, krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 % op het openstaande kapitaal. Het gaat om achtergestelde leningen tot maximaal € Zij moet 8 jaar lopen. Als u niet kunt terugbetalen, krijgt uw vriend, kennis of familielid 30 % van het verschuldigde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering.  

8

9 Waarborgen (blz. 49) Welke kredietwaarborgen kan je stellen? Persoonlijke: zie winwinlening Zakelijke Overheidswaarborg: zie waarborgregeling

10 2.1.5 Vergunningen, toelatingen, sectorspecifieke normen (blz. 49)
Over welke vergunningen moet je beschikken?

11

12 Welke samenlevingsvorm kan ik kiezen?
We onderscheiden 3 samenlevingsvormen Huwen Wettelijk samenwonen Feitelijk samenwonen Alle andere vormen en/of varianten zijn niet geregeld in het burgerlijk wetboek en creëren dan ook geen enkel recht of verplichtingen voor de partijen.

13 Welke verschillen bestaan er tussen huwen en wettelijk samenwonen?
Eigendomsverdeling Bij een huwelijk zal het gekozen huwelijks-vermogensstelsel bepalen wat eigen goederen en gemeenschappelijke goederen zijn. Bij wettelijke samenwoning bestaat dit onderscheid niet: alles is eigen. Hoogstens kan je bepaalde zaken samen aangekocht hebben en dan bezit je dit goed ‘in onverdeeldheid'. Dit betekent dat je dit goed elk voor 50% bezit.

14 Welke verschillen bestaan er tussen huwen en wettelijk samenwonen?
Erfrecht In een huwelijk is de langstlevende partner (LLP) veel beter beschermd dan bij een samenwoning. Hij/zij heeft steeds recht op het vruchtgebruik van de nalatenschap. Bij een wettelijke samenwoning heeft de LLP een beperkt erfrecht: het vruchtgebruik op de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad. Dit is echter geen beschermd erfrecht en kan hem/haar ontnomen worden.

15 Welke verschillen bestaan er tussen huwen en wettelijk samenwonen?
Successierecht Gelijkgeschakeld voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Bijzondere aandacht moet hier besteed worden aan de situatie van de stiefkinderen. Stiefkinderen erven niet automatisch van hun stiefouders.

16 Welke verschillen bestaan er tussen huwen en wettelijk samenwonen?
Pensioenen Enkel gehuwden hebben recht op een overlevingspensioen.

17 Welke verschillen bestaan er tussen huwen en wettelijk samenwonen?
Besluit Juridische, fiscale en financiële voordelen zijn beter bij het huwelijk dan bij het wettelijk samenwonen. De wettelijke samenwoning volgt op de tweede plaats maar ondanks gelijkschakeling met het huwelijk op diverse vlakken zijn er toch nog belangrijke verschillen (pensioen!).

18 Verzekering Risico Verplicht? Premie / j
Auto Aansprakelijkheid Ja € 350 Arbeidsongeval Personeel € 250 B.A. uitbating Nee € 150 Rechtsbijstand Uitbating, brand, wagen € 326 Brand Brand, storm, glas, water Nee (contract) € 400 Schuldsaldo overlijden € 160 Gewaarborgd inkom Ziekte, ongevallen € 950 Pensioensparen / VAPZ Vermogen op 65 j € 950 / € 1048

19 Totaal Privé Beroep 20.000 km/jaar 18.500 km/jaar 1.500 km/jaar 20.000
X = 7,5 1 20.000 100

20 B.A. uitbating - schoonheidsinstituut

21 Rechtsbijstand - schoonheidsinstituut

22 Rechtsbijstand - schoonheidsinstituut

23 Rechtsbijstand - schoonheidsinstituut


Download ppt "Zelfstandige Eenmanszaak Vennootschap bvba nv - Klein: € 360 / j"

Verwante presentaties


Ads door Google