De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijziging eerste hulpverlening in de Brusselse Noordwijk 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijziging eerste hulpverlening in de Brusselse Noordwijk 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Wijziging eerste hulpverlening in de Brusselse Noordwijk 2015
Wijziging in de dienstverlening Team gezondheidszorg

2 Wijzigingen dienstverlening Team gezondheidszorg
De eerstehulpverlening in de Noordwijk Brussel is vanaf 1 januari 2015 gelijkgesteld met de organisatie van de eerstehulpverlening in de VAC ’s. Door deze gelijkschakeling is er geen verpleegkundige permanentie meer in de Noordwijk van Brussel.

3 Inhoud Wijzigingen dienstverlening Team gezondheidszorg
Risicoanalyse EHBO Aanpassing omzendbrief Ondersteuning team gezondheidszorg aan de EHBO hulpverleners Overige taken team gezondheidszorg

4 Wijzigingen dienstverlening Team gezondheidszorg
Deze veranderingen zijn gebaseerd op: de wijziging van de wetgeving zoals bepaald in het K.B. EHBO van 15 december 2010 de resultaten van de Risico Analyse (RA) EHBO de aanstelling van de verpleegkundigen als centrale vertrouwenspersoon op het HOC 23 juni  

5 Wijzigingen dienstverlening Team gezondheidszorg
beslissing van het SOPO van 29 november met name: “de taak van de verpleegkundigen zal zich in de toekomst toespitsen op de hulpverleners, sensibilisering en de VAC' s. Het systeem van permanentie zoals het nu bestaat is niet meer verantwoord en vervalt op voorwaarde dat het systeem van de hulpverleners behouden blijft”. Agendapunt toegelicht door Yvan op het SOPO in Inkrimping van het verpleegkundig team. Organiseren van een goede permanentiedienst werd onmogelijk.

6 Risicoanalyse EHBO Werkgroep: expertise in EHBO en arbeidsveiligheid
de verpleegkundigen van het Team gezondheidszorg hebben een belangrijke inbreng gehad omdat de risico’s ook blijken uit de registraties van de consultaties. Arbeidsgeneesheer De werkgroep is verschillende keren samengekomen Arbeidsgeneesheer heeft advies verleend voor de wijzigingen voor de inhoud van de verbandkoffers en voor de inrichting van de EHBO-kasten in de EHBO-lokalen.

7 Risicoanalyse EHBO Focus op de gebouwen met hoofdzakelijk administratieve functies. Personeelsbezetting van 10 personen tot personen per gebouw. We delen de werknemers op in 3 groepen: Administratieve functies Technische functies Catering Indeling in 3 groepen omdat de inhoud van de verbandkoffer aangepast is volgens de risico’s voortkomend uit de RA

8 Risicoanalyse EHBO Adviezen en besluiten:
De risicoanalyse toont aan dat de mogelijke risico’s van die aard zijn dat een goed opgeleide hulpverlener de kennis en bekwaamheid bezit om de eerste hulp bij ongevallen aan te bieden. Het gepaste materiaal en een goed uitgerust EHBO lokaal worden hiervoor geadviseerd. Wijziging inhoud EHBO-koffers, installeren van een uitgeruste EHBO-kast in de EHBO lokalen. Aanwezigheid van de AED-toestellen. Opleiding hulpverlener: basisopleiding en verplicht jaarlijkse bijscholing van minimum 4 uren te volgen via de EDPB of via een erkende organisatie.

9 Risicoanalyse EHBO Aanpassing inhoud verbandkoffers
Gebruik EHBO lokalen Instructiefiche EHBO Model B bij verbandkoffer Maatopleidingen EHBO door de GDPB – verpleegkundigen Nieuwe registratiefiche EHBO Aanpassing omzendbrief EHBO

10 Aanpassing omzendbrief EHBO
Gewijzigde dienstverlening opgenomen Rol van de hulpverleners Taak leidinggevende bij ziekte of ongeval van werknemer Nieuwe linken naar website Inrichting van een afkolflokaal Centrale vertrouwenspersoon, Spreekbuis Nieuwe bijlagen: Model B, Inhoud EHBO- koffers, inhoud en beheer EHBO-kasten, registratieformulier EHBO

11 Risicoanalyse EHBO In gebouwen met minstens 50 personeelsleden die hoofdzakelijk administratief werk verrichten, wordt één hulpverlener per 50 personeelsleden opgeleid. In gebouwen met activiteiten van industriële aard wordt één hulpverlener per 20 personeelsleden opgeleid. Per gebouw zijn er minstens twee hulpverleners.

12 Ondersteuning Team gezondheidszorg aan de EHBO-hulpverleners
Bereikbaarheid Team gezondheidszorg: Opstart kennisdelingsnetwerk voor hulpverleners: Uitnodiging Er wordt een item in de picture gezet bv. verstuiking ‘hoe verzorgen met materiaal EHBO-koffer, nieuwe omzendbrief… Vragen en antwoorden Ervaringen delen (intervisie), Registraties opleidingen hulpverleners en hulpverlenerslijsten AED: controle toestellen Noordwijk, oefensessies Administratie register lichte ongevallen EHBO- lokalen VAC’s Bereikbaarheid: je kan nog steeds contact met ons opnemen via de EHBO mail. Wanneer er nood is aan feedback of intervisie na een verzorging, er onvoldoende materiaal ter beschikking is in het EHBO lokaal en info rond je vormingsparcour of andere vragen.

13 Ondersteuning Team gezondheidszorg aan de EHBO-hulpverleners
EHBO-lokaal: Lokaal ter beschikking van hulpverlener om zorgen in een discrete omgeving uit te voeren. GDPB zorgt voor de aanvulling van de EHBO- kast (VAC’s en Noordwijk Brussel) Verbandkoffer: Aanvulling : logistieke dienst van je eigen entiteit. Als hulpverlener geef je geen medicatie, dit is een medische handeling! Aanvulling verbandkoffer is gewijzigd en zal zodra omzendbrief klaar is aan jullie hulpverleners worden medegedeeld en na te lezen zijn op de site van de GDPB Er wordt niet van je als Hulpverlener verwacht medicatie te geven, geef ook geen medicatie uit eigen bezit. De medicatie die we als verpleegkundige konden aanbieden was alg. thuismedicatie en is zonder doktersvoorschrift ook bij een apotheek te verkrijgen. Verwijs hun dan ook door naar een apotheek of medicatie waarover ze zelf beschikken. Geef ook geen advies welke medicatie ze best aankopen, ze kunnen hiervoor advies vragen bij de apotheek of huisarts

14 Bijhouden registratiefiche EHBO
Bij iedere verzorging moet je registratie invullen Bestaat uit twee documenten 1. EHBO- register 2. EHBO-Registratie van verzorging

15 Bijhouden registratiefiche EHBO Deel van het preventiebeleid
Arbeidsongevallen evalueren Preventie Eventueel periodiciteit van de bijscholing voor de hulpverlener te kunnen aanpassen Element in bewijsvoering van een licht ongeval als werkgever het ongeval niet onmiddellijk aan de arbeidsongevallenverzekeraar meldt We willen hiermee bekomen dat we arbeidsongevallen kunnen….

16 Bijhouden registratiefiche EHBO Jaarverslag GDPB
Statistische informatie (per casus) over dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvende en tijdelijke ongeschiktheid Nieuw + lichte ongevallen (globaal) + ongevallen met medische of andere kosten

17 Bijhouden registratiefiche EHBO EHBO-Register
Entiteit: Nr. koffer: Plaats koffer: Volgnummer EHBO-fiche Ongeval Naam slachtoffer Naam verzorger Beschrijving Datum Uur

18 Bijhouden registratiefiche EHBO EHBO-Registratie van verzorging

19 Ondersteuning Team gezondheidszorg aan de EHBO-hulpverleners
AED oefensessies Tijdens de jaarlijkse bijscholingen komen niet alle EHBO- hulpverleners tot de kans om het AED toestel in te oefenen . De GDPB organiseert jaarlijks AED oefensessies. Met als doel zo veel mogelijk personeelsleden de kans te geven om het AED toestel via een simulatie te leren gebruiken.

20 Ondersteuning Team gezondheidszorg aan de EHBO-hulpverleners
Registraties opleidingen hulpverleners en hulpverlenerslijsten Driemaandelijkse update van de hulpverlenerslijsten op Intranet .asp?fid=797 In de gebouwen kan je de lijsten terug te vinden aan het EHBO-lokaal. Voor vragen rond EHBO-opleidingen en EHBO- registratie stuur je een mail naar

21 Taken Team gezondheidszorg
Centrale vertrouwenspersoon Vanaf 23 juni 2014 kan je bij ons terecht voor een individueel gesprek. Wanneer je moeilijkheden ervaart op het werk. vb. gepest worden op het werk, ongewenst seksueel gedrag, wanneer je je lichamelijk en geestelijk uitgeput voelt

22 Taken Team gezondheidszorg
Centrale vertrouwenspersoon Verpleegkundigen van GDPB Edda Callebaut Gabriela Necula Wim Vanmol Deden dit in de praktijk al  vanaf 1/10/2014 geformaliseerd

23 Taken Team gezondheidszorg
Spreekbuis Is een gratis telefoonnummer waar je terecht kan wanneer je geconfronteerd wordt met problemen op het werk als conflicten, pesterijen, discriminatie, diefstal of integriteitskwesties. Samen met de collega’s preventieadviseur psychosociaal welzijn en de re- integratieambtenaren. Elke werkdag van 9 tot 17u

24 Taken Team gezondheidszorg
Maatwerk opleidingen voor entiteiten Op vraag van de entiteit kunnen wij maatwerk aanbieden In samenwerking met de preventieadviseurs, ergonomie en de arbeidsartsen. Verschillende thema’s zijn mogelijk Ontmoetingsdagen VAC’s Meermaals per jaar zullen wij contactmomenten organiseren voor de hulpverleners in de VAC’s. (vragen, ondersteuning, feedback, casussen enz.) Waar en wanneer? We houden jullie op de hoogte.

25 Taken Team gezondheidszorg
Griepvaccinatiecampagne Ieder jaar wordt de griepcampagne voor alle aangesloten entiteiten van de GDPB georganiseerd door het team gezondheidszorg in samenwerking met IDEWE. Bloedinzamelactie Momenteel worden de bloedinzamelactie meermaals per jaar georganiseerd binnen de Brusselse Noordwijk.

26 Taken Team gezondheidszorg
Sensibiliseren, campagnes We organiseren gezondheidscampagnes binnen de Vlaamse overheid voor de personeelsleden. vb. rookstopcampagne, Hou van je gezondheid Drugs en alcholbeleid op het werk Preventie, ondersteunen en bestendigen

27 Hartelijk bedankt voor uw aandacht!
Nog vragen? Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan Brussel tel:


Download ppt "Wijziging eerste hulpverlening in de Brusselse Noordwijk 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google