De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijziging eerste hulpverlening in de Brusselse Noordwijk 2015 Wijziging in de dienstverlening Team gezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijziging eerste hulpverlening in de Brusselse Noordwijk 2015 Wijziging in de dienstverlening Team gezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 Wijziging eerste hulpverlening in de Brusselse Noordwijk 2015 Wijziging in de dienstverlening Team gezondheidszorg

2 De eerstehulpverlening in de Noordwijk Brussel is vanaf 1 januari 2015 gelijkgesteld met de organisatie van de eerstehulpverlening in de VAC ’s. Door deze gelijkschakeling is er geen verpleegkundige permanentie meer in de Noordwijk van Brussel. Wijzigingen dienstverlening Team gezondheidszorg

3 Risicoanalyse EHBO Aanpassing omzendbrief Ondersteuning team gezondheidszorg aan de EHBO hulpverleners Overige taken team gezondheidszorg Inhoud

4 Deze veranderingen zijn gebaseerd op: de wijziging van de wetgeving zoals bepaald in het K.B. EHBO van 15 december 2010 de resultaten van de Risico Analyse (RA) EHBO de aanstelling van de verpleegkundigen als centrale vertrouwenspersoon op het HOC 23 juni 2014. Wijzigingen dienstverlening Team gezondheidszorg

5 beslissing van het SOPO van 29 november 2011 met name: “de taak van de verpleegkundigen zal zich in de toekomst toespitsen op de hulpverleners, sensibilisering en de VAC' s. Het systeem van permanentie zoals het nu bestaat is niet meer verantwoord en vervalt op voorwaarde dat het systeem van de hulpverleners behouden blijft”. Wijzigingen dienstverlening Team gezondheidszorg

6 Werkgroep: expertise in EHBO en arbeidsveiligheid de verpleegkundigen van het Team gezondheidszorg hebben een belangrijke inbreng gehad omdat de risico’s ook blijken uit de registraties van de consultaties. Arbeidsgeneesheer De werkgroep is verschillende keren samengekomen Risicoanalyse EHBO

7 Focus op de gebouwen met hoofdzakelijk administratieve functies. Personeelsbezetting van 10 personen tot 2200 personen per gebouw. We delen de werknemers op in 3 groepen: 1. Administratieve functies 2. Technische functies 3. Catering Risicoanalyse EHBO

8 Adviezen en besluiten: De risicoanalyse toont aan dat de mogelijke risico’s van die aard zijn dat een goed opgeleide hulpverlener de kennis en bekwaamheid bezit om de eerste hulp bij ongevallen aan te bieden. Het gepaste materiaal en een goed uitgerust EHBO lokaal worden hiervoor geadviseerd. Risicoanalyse EHBO

9 Aanpassing inhoud verbandkoffers Gebruik EHBO lokalen Instructiefiche EHBO Model B bij verbandkoffer Maatopleidingen EHBO door de GDPB – verpleegkundigen Nieuwe registratiefiche EHBO Aanpassing omzendbrief EHBO Risicoanalyse EHBO

10 Gewijzigde dienstverlening opgenomen Rol van de hulpverleners Taak leidinggevende bij ziekte of ongeval van werknemer Nieuwe linken naar website Inrichting van een afkolflokaal Centrale vertrouwenspersoon, Spreekbuis Nieuwe bijlagen: Model B, Inhoud EHBO-koffers, inhoud en beheer EHBO-kasten, registratieformulier EHBO Aanpassing omzendbrief EHBO

11 In gebouwen met minstens 50 personeelsleden die hoofdzakelijk administratief werk verrichten, wordt één hulpverlener per 50 personeelsleden opgeleid. In gebouwen met activiteiten van industriële aard wordt één hulpverlener per 20 personeelsleden opgeleid. Per gebouw zijn er minstens twee hulpverleners. Risicoanalyse EHBO

12 Bereikbaarheid Team gezondheidszorg: ehbo@bz.vlaanderen.be Opstart kennisdelingsnetwerk voor hulpverleners: Uitnodiging Er wordt een item in de picture gezet bv. verstuiking ‘hoe verzorgen met materiaal EHBO-koffer, nieuwe omzendbrief… Vragen en antwoorden Ervaringen delen (intervisie), – Registraties opleidingen hulpverleners en hulpverlenerslijsten – AED: controle toestellen Noordwijk, oefensessies – Administratie register lichte ongevallen – EHBO- lokalen VAC’s Ondersteuning Team gezondheidszorg aan de EHBO-hulpverleners

13 EHBO-lokaal: Lokaal ter beschikking van hulpverlener om zorgen in een discrete omgeving uit te voeren. GDPB zorgt voor de aanvulling van de EHBO-kast (VAC’s en Noordwijk Brussel) Verbandkoffer: Aanvulling : logistieke dienst van je eigen entiteit. Als hulpverlener geef je geen medicatie, dit is een medische handeling! Ondersteuning Team gezondheidszorg aan de EHBO-hulpverleners

14 Bij iedere verzorging moet je registratie invullen Bestaat uit twee documenten 1. EHBO- register 2. EHBO-Registratie van verzorging Bijhouden registratiefiche EHBO

15 Bijhouden registratiefiche EHBO Deel van het preventiebeleid 1. Arbeidsongevallen evalueren 2. Preventie 3. Eventueel periodiciteit van de bijscholing voor de hulpverlener te kunnen aanpassen 4. Element in bewijsvoering van een licht ongeval als werkgever het ongeval niet onmiddellijk aan de arbeidsongevallenverzekeraar meldt 15

16 Bijhouden registratiefiche EHBO Jaarverslag GDPB Statistische informatie (per casus) over dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvende en tijdelijke ongeschiktheid Nieuw + lichte ongevallen (globaal) + ongevallen met medische of andere kosten 16

17 Bijhouden registratiefiche EHBO EHBO-Register Entiteit: Nr. koffer: Plaats koffer: Volgnummer EHBO-fiche Ongeval Naam slachtofferNaam verzorgerBeschrijving DatumUur

18 Bijhouden registratiefiche EHBO EHBO-Registratie van verzorging

19 AED oefensessies Tijdens de jaarlijkse bijscholingen komen niet alle EHBO- hulpverleners tot de kans om het AED toestel in te oefenen. De GDPB organiseert jaarlijks AED oefensessies. Met als doel zo veel mogelijk personeelsleden de kans te geven om het AED toestel via een simulatie te leren gebruiken. Ondersteuning Team gezondheidszorg aan de EHBO-hulpverleners

20 Registraties opleidingen hulpverleners en hulpverlenerslijsten Driemaandelijkse update van de hulpverlenerslijsten op Intranet http://koepel.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?fid=797 http://koepel.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?fid=797 In de gebouwen kan je de lijsten terug te vinden aan het EHBO-lokaal. Voor vragen rond EHBO-opleidingen en EHBO- registratie stuur je een mail naar ehbo@bz.vlaanderen.be Ondersteuning Team gezondheidszorg aan de EHBO-hulpverleners

21 Centrale vertrouwenspersoon Vanaf 23 juni 2014 kan je bij ons terecht voor een individueel gesprek. Wanneer je moeilijkheden ervaart op het werk. vb. gepest worden op het werk, ongewenst seksueel gedrag, wanneer je je lichamelijk en geestelijk uitgeput voelt Taken Team gezondheidszorg

22 22 Centrale vertrouwenspersoon Verpleegkundigen van GDPB –Edda Callebaut –Gabriela Necula –Wim Vanmol Deden dit in de praktijk al  vanaf 1/10/2014 geformaliseerd  0492 89 00 03

23 Spreekbuis Is een gratis telefoonnummer waar je terecht kan wanneer je geconfronteerd wordt met problemen op het werk als conflicten, pesterijen, discriminatie, diefstal of integriteitskwesties. Samen met de collega’s preventieadviseur psychosociaal welzijn en de re- integratieambtenaren. Elke werkdag van 9 tot 17u 0800 92 593 Taken Team gezondheidszorg

24 Maatwerk opleidingen voor entiteiten Op vraag van de entiteit kunnen wij maatwerk aanbieden In samenwerking met de preventieadviseurs, ergonomie en de arbeidsartsen. Verschillende thema’s zijn mogelijk Ontmoetingsdagen VAC’s Meermaals per jaar zullen wij contactmomenten organiseren voor de hulpverleners in de VAC’s. (vragen, ondersteuning, feedback, casussen enz.) Waar en wanneer? We houden jullie op de hoogte. Taken Team gezondheidszorg

25 Griepvaccinatiecampagne Ieder jaar wordt de griepcampagne voor alle aangesloten entiteiten van de GDPB georganiseerd door het team gezondheidszorg in samenwerking met IDEWE. Bloedinzamelactie Momenteel worden de bloedinzamelactie meermaals per jaar georganiseerd binnen de Brusselse Noordwijk. Taken Team gezondheidszorg

26 Sensibiliseren, campagnes We organiseren gezondheidscampagnes binnen de Vlaamse overheid voor de personeelsleden. vb. rookstopcampagne, Hou van je gezondheid Drugs en alcholbeleid op het werk Preventie, ondersteunen en bestendigen Taken Team gezondheidszorg

27 Hartelijk bedankt voor uw aandacht! Nog vragen? Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel: 02 553 01 22 gdpb@bz.vlaanderen.be http://www.bestuurszaken.be/welzijn-op-het-werk 27


Download ppt "Wijziging eerste hulpverlening in de Brusselse Noordwijk 2015 Wijziging in de dienstverlening Team gezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google