De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTEGRATIEDIENST 23.2.2015 DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN GENTENAARS NAAR HERKOMST MET AANDACHT VOOR GENDER EN ARMOEDERISICO’S Luc Vanden Berge Integratiedienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTEGRATIEDIENST 23.2.2015 DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN GENTENAARS NAAR HERKOMST MET AANDACHT VOOR GENDER EN ARMOEDERISICO’S Luc Vanden Berge Integratiedienst."— Transcript van de presentatie:

1 INTEGRATIEDIENST DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN GENTENAARS NAAR HERKOMST MET AANDACHT VOOR GENDER EN ARMOEDERISICO’S Luc Vanden Berge Integratiedienst stad Gent

2 INHOUD 1.Inleiding 1.Bron: KSZ 2.Bepalen herkomst 2.Sociaal Economische Positie SEP 1.herkomst 2.nationaliteit 3.Belgen met vreemde herkomst 4.Genderkloof 3.Low Work Intensity: armoedeindicator 4.Inkomen

3 INLEIDING Kruispuntbank Sociale Zekerheid : data van RSZ, RSZZ, OCMW, RVA, Kinderbijslag, Pensioenen, RIZIV,.. gekoppeld aan gegevens Rijksregister ; cijfermateriaal van inwoners Gent dd Herkomst: op basis huidige / eerste nationaliteit van de persoon en deze van zijn vader / moeder (SVR) Landengroepen: Belgen, EU15-1 (‘oude’ EU), EU 13 (‘nieuwe’ EU), Turken en Maghrebijnen, Andere = restcategorie

4 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. HERKOMST HERKOMSTBelgiëEU15EU13 Turkije en MaghrebAndere landen "onbekend"Totaal loontrekkende zelfstandige werkenden werkloos met uitkering leefloon uitkeringgerechtigden kinderen/bijslag pensioen (arbeids)ongeschikt andere Eindtotaal %5% 11%8%7%100%

5 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. HERKOMST

6 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. NATIONALITEIT SEPvereenvBelgiëEU15EU13 Turkije en MaghrebAndere landen 'onbekend'Totaal loontrekkende zelfstandige werkenden werkloos leefloon uitkeringsgrechtigden kinderen/bijslag pensioen arb.ongeschikt andere Totaal aandeel landengroep 85%3%4%2%4%2%100%

7 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. NATIONALITEIT

8 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. BELGEN MET VREEMDE HERKOMST

9 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. VOORNAAMSTE CONCLUSIES SEP: -% werkzaamheidsgraad laagst bij EU13 -% “andere” (= niet in bestand SZ) hoogst bij EU13 -% werkzaamheidsgraad naar nationaliteit laagst voor alle groepen niet-Belgen (‘nieuwkomers’ minder aan het werk); % werkzaamheidsgraad van alle groepen Belgen met vreemde herkomst het hoogst : ‘oudkomers’ meer aan het werk

10 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. HERKOMST & GESLACHT

11 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. NATIONALITEIT & GESLACHT

12 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. GENDERKLOOF IN WERKZAAMHEIDSGRAAD % werkenden Belg EU15 EU13 T&M Andere manvrouwgenderkloofmanvrouwgenderkloofmanvrouwgenderkloofmanvrouwgenderkloofmanvrouw gender kloof NATIONALITEIT HERKOMST BELGEN VREEMDE HERKOMST

13 SOCIAAL ECONOMISCHE POSITIE SEP 18-64J. GENDERKLOOF IN WERKZAAMHEIDSGRAAD VOORNAAMSTE CONCLUSIES GENDERKLOOF: -grootste genderkloof bij Turken & Maghrebijnen -bij (bijna) elke ‘niet-Belgische’ landengroep is genderkloof kleinst voor Belgen met vreemde herkomst (met meer ‘oudkomers’) en grootst voor niet-Belgen naar nationaliteit (met meer ‘nieuwkomers’) OORZAKEN GENDERKLOOF NADER TE ONDERZOEKEN. ENKELE ONDERZOEKSRESULTATEN: -doorstroom onderwijs-werk (tweede generatie T&M) lager bij vrouwen; -huwelijken op jonge leeftijd bij T&M

14 LORW WORK INTENSITY LWI LWI is onderdeel van Europese armoedeindicator, naast armoederisico (inkomen onder bepaalde drempel) en materiële deprivatie (financiële draagkracht om duurzame goederen te verwerven). Er is sprake van lage werkintensiteit (<0,2) bij een gezin als de volwassenen gedurende één jaar minder dan één vijfde van hun potentiële tijd aan het werk zijn; m.a.w. er wordt door alle volwassenen samen minder dan 1 dag per week gewerkt.

15 LORW WORK INTENSITY LWI

16 INKOMEN - INDIVIDUEEL 18-64j.

17 INKOMEN =< €/JAAR – INDIVIDUEEL 18-64j.

18 BESPREKING LWI & INKOMEN -Werkzaamheidsgraad geeft aan of personen werken; LWI geeft aan hoeveel/weinig personen/gezinnen werken; een groep kan goed scoren op werkzaamheidsgraad en slecht op LWI -EU13 scoren het slechts voor LWI (44% van alle EU13 in Gent leven in een gezin waar de volwassenen samen minder dan 1 dag per week werken); de EU13 op beroepsleeftijd zijn oververtegenwoordigd in laagste inkomenscategorie (=<13.500€)


Download ppt "INTEGRATIEDIENST 23.2.2015 DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN GENTENAARS NAAR HERKOMST MET AANDACHT VOOR GENDER EN ARMOEDERISICO’S Luc Vanden Berge Integratiedienst."

Verwante presentaties


Ads door Google