De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grond met asbest, waar liggen de grenzen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grond met asbest, waar liggen de grenzen?"— Transcript van de presentatie:

1 Grond met asbest, waar liggen de grenzen?
Grondwijzer viert haar 10-jarig bestaan Antwerpen, 24 september 2014

2 INHOUDSTAFEL Korte voorstelling FEBEM Grondreiniging: een stand van zaken Gevoeligheden bij asbesthoudende stromen

3 samenwerking met OVB, COBEREC, Feredeco, ODE, …
Wie is FEBEM? Wie zijn de leden? VZW Werkgeversfederatie 5-koppig team samenwerking met OVB, COBEREC, Feredeco, ODE, … >200 leden, die afvalstoffen inzamelen en/of verwerken Valorisatie of verwijdering, Centra voor grondreiniging, Energieopwekking uit afvalstoffen, TOTAAL 8000 personeelsleden, 2 miljard euro omzet

4 Mee bepalen van en wegen op het beleid Standpunten harmoniseren
Wie is FEBEM? Wie zijn de leden? Interface tussen onze leden en verschillende overheden (lokaal, regionaal, federaal en Europees) Vertegenwoordigen & verdedigen van de belangen van de privaatrechtelijke milieusector Mee bepalen van en wegen op het beleid Standpunten harmoniseren Kenniscentrum voor onze leden Opzetten & managen van Werkgroepen en Taskforces Organisatie van opleidingen

5 Engagement Raad van Bestuur van FEBEM:
Grondreiniging: stavaza? Engagement Raad van Bestuur van FEBEM: Zie strategische nota , 1 van de 5 thema’s: “FEBEM wil de grondreiniging in België verder laten ontwikkelen. Dit is een speciaal aandachtspunt gezien de grote druk op nieuwe ruimte.” Concreet: FEBEM wenst een 50%-VERHOGING van het aantal gereinigde tonnen in België tegen 2018 (tegenover 2008) door o.a. uitbreiding met veegvuil, rioolslib, rioolkolkenslib en sorteerzeefzand en uiteraard ook nog het verhogen van het tonnage gronden.

6 Grondreiniging: stavaza?

7 Grondreiniging: stavaza?
PERSBERICHT FEBEM-OVB van 26/8/2014 Grondreiniging in Vlaanderen in dalende lijn Cijfers 2013, interne bevraging: Totale hoeveelheid gereinigde uitgegraven bodem (+afval) ton biologische grondreiniging -22% fysico-chemische grondreiniging -10% en de thermische grondreiniging -44% Ook fysico-chemische verwerking van afvalstoffen (veegvuil, rioolkolkenzand, …) ging met 7% achteruit Daling toe te schrijven aan toename risico-gebaseerd saneren of uitblijven van grote Vlaamse bodemsaneringsprojecten?

8 Grondreiniging: stavaza?
PERSBERICHT OVAM als reactie Specifiek voor bodemsaneringsprojecten steeg de hoeveelheid uitgegraven grond in 2013 ten opzichte van 2012 Risico-gebaseerd saneren moet bodemsaneringen voor grote bedrijven, KMO’s en particulieren economisch haalbaar maken Voorbije jaren zijn tal van maatregelen genomen om bodemsanering in Vlaanderen op koers te houden: OVAM-budget ambtshalve bodemsanering bleef constant Regeling voor co-financiering Programma voor aanpak van bodemsanering op scholen Aantreden van de OVAM als ‘huis-saneerder’ voor lokale besturen (sanering gasfabrieken)

9 Reiniging asbesthoudende grond

10 Reiniging asbesthoudende grond
Vergunning voor verwerking asbesthoudende grond Procedure in werkplan, goedgekeurd door AMI Technische installatie: aangepast Beheersing verspreiding asbestvezels - naar milieu (cfr VLAREM, VLAREMA, VLAREBO) - naar mens (cfr ARAB, Codex) Respecteren van Code van Goede praktijk voor grondreinigingscentra - Acceptatie - Opslag - Inkeuring (staalname, analyse, interpretatie) - Aanmaak productiebatch - Vuilvrachtreductie - Uitkeuring (staalname, analyse, interpretatie) Respecteren grondverzetregelgeving - Tracering van A naar Z - Opvolging via erkende bodembeheersorganisatie

11 Reiniging asbesthoudende grond
VLAREBO art.161 Uitgegraven bodem moet voor het gebruik als bodem gereinigd worden, door gebruik te maken van BBT, zonder overmatig hoge kosten, als de concentratie van stoffen > BSN type III of als het niet vermelde stoffen bevat waardoor het niet voldoet. Asbest is niet vermeld in VLAREBO. Maar OVAM-memo preciseert: Uitgegraven bodem met een gewogen asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds kan (her)gebruikt volgens de grondverzetregelgeving. Materialendecreet: voor het storten van gevaarlijk asbesthoudend afval (>0,1m%) geldt een heffingstarief van 0 EUR. Claim van de CGR’s: “Sommige partijen met asbestconc. tot ppm zijn nog reinigbaar”

12 Reiniging asbesthoudende grond
VOORSTEL, nog te bespreken op de Raad van Bestuur FEBEM: 0,1m%

13 Reiniging asbesthoudende grond
VOORSTEL, nog te bespreken op de Raad van Bestuur FEBEM: Niet-reinigbaarverklaring Evaluatie indien < ppm asbest Voor uitgegraven bodem => OVB-procedure Voor andere afvalstoffen (limitatieve EURAL-lijst) => FEBEM-procedure Ingebouwde voorwaarden ?? Max.200 ppm niet-hechtgebonden asbest ? (95% reinigingsrendement) Max.40 m% procesresidu ? Transparantie, controles, opvolging door OVAM/VITO ? Opmaak van een CvGP voor reiniging asbesthoudende afvalstoffen ? FEBEM zal geen uitspraak doen, enkel reacties doorgeven aan OVAM

14 Reiniging asbesthoudende grond
Geen discussie over : Als storten kan vermeden worden, dan niet storten (eindige stortcapaciteit, beleidskeuze materialenbeleid) Het is niet te verantwoorden dat door een slechte recyclage asbest terug in het leefmilieu zou worden gebracht (dus nood aan garanties op goede beheersing asbestproblematiek) Risico-evaluatie nodig? Asbest uit maatschappij weghalen, minimale vezelverspreiding Nulheffing helpt om barrière zo laag mogelijk te houden - Welke effecten indien bijsturing heffing? - Wat met kleine hoeveelheden van particulier? - Voorzorgsprincipe versus ladder van lansink

15 Reiniging asbesthoudende grond
CONCLUSIE: Waar ligt de grens? Asbest = zeer gevoelige materie Particulier met max.750 kg = ondergrens? Vergunningstechnische grens = innovatiestimulus Indelingscriterium ppm = arbitrair Maximale conc. niet-hechtgebonden asbest 200 ppm = limiet?


Download ppt "Grond met asbest, waar liggen de grenzen?"

Verwante presentaties


Ads door Google