De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass woonbeleid Zeeland Laura Engelbertink 9 juli 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass woonbeleid Zeeland Laura Engelbertink 9 juli 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass woonbeleid Zeeland Laura Engelbertink 9 juli 2014

2 Inhoud Markt Woonbeleid Uitdagingen voor Zeeland

3 Sense of urgency Vergrijzing, ontgroening, kleine huishoudens, krimp Langer thuis, flexibiliteit, mobiliteit, versterkte trek stad, burger aan roer (70% eigenwoningbezit) Nieuwbouw: minder en anders

4 Oog voor verschillen

5 Ecosysteem Sturen op marktregio’s Kwaliteit Bewust van effecten nieuwbouw op uw bestaande woningvoorraad Naar strategisch voorraadbeleid Zeeuwse gemeenten en regio’s Grootste exploitatierisico’s in buikvet

6 Beleggersbril 10% bestaand 90% nieuw 90% bestaand 10% nieuw

7 Zeeuws woonbeleid Omgevingsplan Zeeland Regionale woningmarktafspraken (en visies) Ladder voor Duurzame Verstedelijking vertalen in praktijk Nieuwe manier van sturen en toetsen DPW-2 PIW Verder natuurlijk allerlei lokale en regionale initiatieven: KLUS, MKBA, Upgrade (i.o.), Veere transitiefonds

8 Uitdagingen voor Zeeland

9 Van A... naar B A B

10 Ontkokeren: leegstand satéprikker Aantal objecten Aantal gemeenten Leegstand Geen ervaring Link beleid Politiek gevoelig Kan je beïnvloeden? Op SAN- niveau doorgaan? Kantoren %(X)X X? Retail %XXXXJa Bedrijven- terreinen 200/ %(X) ? Maat- schappelijk vastgoed 150/20020?X(X) Ja woningmarkt

11 Urgentie omhoog Staart crisis, eerste lichtpunten Problematiek grexen ettert nog tijdje door Lange termijn structureel omslag woningmarkt Cultuuromslag (al gaande in Zeeland) Nieuwe instrumenten en ruimtelijk-financiële arrangementen nodig

12 Grip op uw bestaande voorraad & Instrumentarium –HCUP/0-euro aanpak –Fondsvorming –Koppeling nieuwbouw aan herstructurering of sloop –TREX –……

13 Reken effect nieuwbouw (financieel) door Ander perspectief deprogrammering SVB voor overheden Voorbeeld: Utrecht effect kantoorplannen op voorraad

14 Deprogrammering? Voorzienbaarheid Reële inschatting planschaderisico’s Plannen, waarin komende x jaar niks gebeurt schrappen Nu communiceren (structuurvisie, bestemmingsplannen: ‘model Bregman’) Prisonersdilemma: fondsvorming voor planschaderisico’s delen? (pilot Utrecht, Limburg) Schrap ingroeimodel

15 Andere Zeeuwse verdienmodellen nodig arrangement: 1.Verhandelbare rechten en plichten 2.Stedelijke herverkaveling 3.Portfolio marktpartijen 4.Ketenintegratie 5.Bouwclaimmodel 6.Gebieds Vve 7.TOD 8.Europese fondsen 9.Transitiefonds Zuid Limburg 10.Value capturing 11.Trex/TAB 12.Private investeringen 13.TIF 14.Huurwoningportefeuille 15.Vastgoed match 16.Borging corporatielening 17.Dispositie kansarm vastgoed 18.Strategisch verwerven 19.Doorstroomstrategie 20.BIZ 21.Renovatie via erfpacht 22.Levensloopbestendig renoveren Voorbeeld proeftuin Parkstad

16 Veel te doen rondom huurmarkt

17 Ook koopmarkt hervormd Hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens omlaag en alleen bij aflossing nog mogelijk Financieringsnormen omlaag NHG-norm verlaagd


Download ppt "Masterclass woonbeleid Zeeland Laura Engelbertink 9 juli 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google