De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass woonbeleid Zeeland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass woonbeleid Zeeland"— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass woonbeleid Zeeland
Laura Engelbertink 9 juli 2014

2 Inhoud Markt Woonbeleid Uitdagingen voor Zeeland

3 Sense of urgency Vergrijzing, ontgroening, kleine huishoudens, krimp
Langer thuis, flexibiliteit, mobiliteit, versterkte trek stad, burger aan roer (70% eigenwoningbezit) Nieuwbouw: minder en anders

4 Oog voor verschillen

5 Ecosysteem Sturen op marktregio’s Kwaliteit
Bewust van effecten nieuwbouw op uw bestaande woningvoorraad Naar strategisch voorraadbeleid Zeeuwse gemeenten en regio’s Grootste exploitatierisico’s in buikvet

6 Beleggersbril 10% bestaand 90% nieuw 90% bestaand 10% nieuw

7 Zeeuws woonbeleid Omgevingsplan Zeeland
Regionale woningmarktafspraken (en visies) Ladder voor Duurzame Verstedelijking vertalen in praktijk Nieuwe manier van sturen en toetsen DPW-2 PIW Verder natuurlijk allerlei lokale en regionale initiatieven: KLUS, MKBA, Upgrade (i.o.), Veere transitiefonds Voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen wonen is binnen de toegekende budgetten van het Omgevingsplan als uitgangspunt jaarlijks € 3,5 miljoen beschikbaar in het kader van het Provinciaal Impuls Wonen (P1W). Een eerste tranche projecten is eind 2013 gehonoreerd. Daaruit volgen verplichtingen in deze en volgende jaren. Als gevolg van de bezuinigingen is het budget van 2014 verlaagd met € maar voor En voor de komende jaren is dat ook nog € 3,5 miljoen per jaar

8 Uitdagingen voor Zeeland
grand depart engeland afgelopen zaterdag

9 Van A... naar B A B

10 Ontkokeren: leegstand satéprikker
woningmarkt Aantal objecten Aantal gemeenten Leegstand Geen ervaring Link beleid Politiek gevoelig Kan je beïnvloeden? Op SAN-niveau doorgaan? Kantoren 200 2 15% (X) X ? Retail 500 20 5-10% Ja Bedrijven-terreinen 200/300 10-15 5-8% Maat-schappelijk vastgoed 150/200

11 Urgentie omhoog Staart crisis, eerste lichtpunten
Problematiek grexen ettert nog tijdje door Lange termijn structureel omslag woningmarkt Cultuuromslag (al gaande in Zeeland) Nieuwe instrumenten en ruimtelijk-financiële arrangementen nodig

12 Grip op uw bestaande voorraad
& Instrumentarium HCUP/0-euro aanpak Fondsvorming Koppeling nieuwbouw aan herstructurering of sloop TREX ……

13 Reken effect nieuwbouw (financieel) door
Voorbeeld: Utrecht effect kantoorplannen op voorraad Ander perspectief deprogrammering SVB voor overheden

14 Deprogrammering? Voorzienbaarheid
Reële inschatting planschaderisico’s Plannen, waarin komende x jaar niks gebeurt schrappen Nu communiceren (structuurvisie, bestemmingsplannen: ‘model Bregman’) Prisonersdilemma: fondsvorming voor planschaderisico’s delen? (pilot Utrecht, Limburg) Schrap ingroeimodel

15 Andere Zeeuwse verdienmodellen nodig
arrangement: Verhandelbare rechten en plichten Stedelijke herverkaveling Portfolio marktpartijen Ketenintegratie Bouwclaimmodel Gebieds Vve TOD Europese fondsen Transitiefonds Zuid Limburg Value capturing Trex/TAB Private investeringen TIF Huurwoningportefeuille Vastgoed match Borging corporatielening Dispositie kansarm vastgoed Strategisch verwerven Doorstroomstrategie BIZ Renovatie via erfpacht Levensloopbestendig renoveren Voorbeeld proeftuin Parkstad 19 14 12 9 3 22

16 Veel te doen rondom huurmarkt

17 Ook koopmarkt hervormd
Hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens omlaag en alleen bij aflossing nog mogelijk Financieringsnormen omlaag NHG-norm verlaagd


Download ppt "Masterclass woonbeleid Zeeland"

Verwante presentaties


Ads door Google