De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass woonbeleid Zeeland Laura Engelbertink 9 juli 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass woonbeleid Zeeland Laura Engelbertink 9 juli 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass woonbeleid Zeeland Laura Engelbertink 9 juli 2014

2 Inhoud Markt Woonbeleid Uitdagingen voor Zeeland

3 Sense of urgency Vergrijzing, ontgroening, kleine huishoudens, krimp Langer thuis, flexibiliteit, mobiliteit, versterkte trek stad, burger aan roer (70% eigenwoningbezit) Nieuwbouw: minder en anders

4 Oog voor verschillen

5 Ecosysteem Sturen op marktregio’s Kwaliteit Bewust van effecten nieuwbouw op uw bestaande woningvoorraad Naar strategisch voorraadbeleid Zeeuwse gemeenten en regio’s Grootste exploitatierisico’s in buikvet

6 Beleggersbril 10% bestaand 90% nieuw 90% bestaand 10% nieuw

7 Zeeuws woonbeleid Omgevingsplan Zeeland Regionale woningmarktafspraken (en visies) Ladder voor Duurzame Verstedelijking vertalen in praktijk Nieuwe manier van sturen en toetsen DPW-2 PIW Verder natuurlijk allerlei lokale en regionale initiatieven: KLUS, MKBA, Upgrade (i.o.), Veere transitiefonds

8 Uitdagingen voor Zeeland

9 Van A... naar B A B

10 Ontkokeren: leegstand satéprikker Aantal objecten Aantal gemeenten Leegstand Geen ervaring Link beleid Politiek gevoelig Kan je beïnvloeden? Op SAN- niveau doorgaan? Kantoren 200215%(X)X X? Retail 500205-10%XXXXJa Bedrijven- terreinen 200/30010-155-8%(X) ? Maat- schappelijk vastgoed 150/20020?X(X) Ja woningmarkt

11 Urgentie omhoog Staart crisis, eerste lichtpunten Problematiek grexen ettert nog tijdje door Lange termijn structureel omslag woningmarkt Cultuuromslag (al gaande in Zeeland) Nieuwe instrumenten en ruimtelijk-financiële arrangementen nodig

12 Grip op uw bestaande voorraad & Instrumentarium –HCUP/0-euro aanpak –Fondsvorming –Koppeling nieuwbouw aan herstructurering of sloop –TREX –……

13 Reken effect nieuwbouw (financieel) door Ander perspectief deprogrammering SVB voor overheden Voorbeeld: Utrecht effect kantoorplannen op voorraad

14 Deprogrammering? Voorzienbaarheid Reële inschatting planschaderisico’s Plannen, waarin komende x jaar niks gebeurt schrappen Nu communiceren (structuurvisie, bestemmingsplannen: ‘model Bregman’) Prisonersdilemma: fondsvorming voor planschaderisico’s delen? (pilot Utrecht, Limburg) Schrap ingroeimodel

15 Andere Zeeuwse verdienmodellen nodig arrangement: 1.Verhandelbare rechten en plichten 2.Stedelijke herverkaveling 3.Portfolio marktpartijen 4.Ketenintegratie 5.Bouwclaimmodel 6.Gebieds Vve 7.TOD 8.Europese fondsen 9.Transitiefonds Zuid Limburg 10.Value capturing 11.Trex/TAB 12.Private investeringen 13.TIF 14.Huurwoningportefeuille 15.Vastgoed match 16.Borging corporatielening 17.Dispositie kansarm vastgoed 18.Strategisch verwerven 19.Doorstroomstrategie 20.BIZ 21.Renovatie via erfpacht 22.Levensloopbestendig renoveren 19 14 12 9 9 3 3 22 Voorbeeld proeftuin Parkstad

16 Veel te doen rondom huurmarkt

17 Ook koopmarkt hervormd Hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens omlaag en alleen bij aflossing nog mogelijk Financieringsnormen omlaag NHG-norm verlaagd


Download ppt "Masterclass woonbeleid Zeeland Laura Engelbertink 9 juli 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google