De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Proceshuis Road show

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Proceshuis Road show"— Transcript van de presentatie:

1 Project Proceshuis Road show
Concept

2 Opleidingsresultaat Dag 1 Na deze eerste dag heeft u:
Een begrip van het proceshuis: processen, procesmanagement, taxonomie, terminologie, generieke processen; Een idee wat de toegevoegde waarde kan zijn voor uw organisatie. Dag 2 Na deze tweede dag heeft u: Een eerste ervaring op welke manier een procesanalyse kan worden gemaakt; Inzichten hoe zelf aan de slag te gaan met het uitwerken van processen en analyses; Zicht op de belangrijkste valkuilen. Dag 3 Na deze derde dag heeft u: Kennis van een aantal beste praktijkvoorbeelden inzake het gebruik van processen en procesinformatie in de beheersinstrumenten; Inzicht in het optimaal benutten van één procesarchitectuur in het kader van het beheer van uw organisatie.

3 Doelpubliek Dag 1 Leidinggevenden / middenkader
Alle medewerkers van de VO Dag 2 Stafmedewerkers Medewerkers verantwoordelijk voor het beheer van processen, producten en diensten Dag 3 (Staf)Medewerkers verantwoordelijk voor het uitwerken en beheren van beleids- en beheersinstrumenten (PEP, BCM, ondernemingsplan, informatiebeheersplan,…) Hier opteren we ervoor om een onderscheid te maken in het soort publiek dat we wensen te bereiken. De eerste halve dag zien we als een algemene introductie van alle nieuwe of vernieuwde concepten, de samenhang enz. Die boodschap is waardevol zowel voor het leidinggevend middenkader als voor stafmedewerkers, adviseurs en medewerkers verantwoordelijk voor het beheer van processen, producten en beheersinstrumenten. De tweede dag zien we als een verdere uitwerking – meer gericht op operationele mensen, medewerkers die effectief met processen bezig zijn. De derde halve dag richten we in voor alle medewerkers die verantwoordelijk zijn of nauw betrokken zijn bij het uitwerken en beheren van beheersinstrumenten voor hun specifieke entiteit.

4 Modulair programma ½ Dag – Module 1 9u30-12u30 Introductie proceshuis
Wat betekent procesmanagement in de Vlaamse Overheid? Introductie methodiek procesmanagement – link producten en diensten Meerwaarde van een proceskaart voor de organisatie Hoe procesinformatie capteren in de organisatie? Verbanden aantonen met de beheersinstrumenten – best practices ½ Dag - Module 2 Aan de slag met proceshuis – procesanalyse Praktische oefening Case – groepswerk Bespreking case ½ Dag – Module 3 Optimalisatie beheersinstrumenten Beste praktijkvoorbeelden Panelgesprek Geïntegreerde aanpak Naar één procesarchitectuur per entiteit

5 Ontwerp programma module 1
Welkom / Programma / opleidingsresultaat Inleiding – proceshuis - procesmanagement Ontwikkelen van processen Voorbeelden Knelpunten Pauze Aantal concepten om concreet mee aan de slag te gaan Proceshuis in de praktijk Producten- en dienstencatalogus Procesarchitectuur Procesanalyse Cases Vlaamse overheid Conclusies – Wrap-up Deze eerste halve dag heeft tot doel een algemene inleiding te verzorgen omtrent de beweegredenen voor een ‘proceshuis’. De focus ligt dan ook op het toelichten aan de hand van een aantal concrete voorbeelden van de belangrijkste concepten. Dit geheel vanuit de context van de Vlaamse Overheid en het doelpubliek dat we voor ogen hebben. (stafmedewerkers, middenmanagement,…). De voormiddag sluiten we af met de toelichting van een concrete case. (dit kan steeds een andere case zijn, of met een bepaalde rotatie).

6 Ontwerp programma – Module 2
Welkom / Programma / opleidingsresultaat Praktische oefening – uitwerken case Case procesanalyse/werklastmeting Wegwerken van inefficiënties Uitwerken van verbetervoorstellen Pauze Terugkoppeling case – presentatie resultaten Presentatie van resultaten van de verschillende groepen Groepsgesprek over de behaalde resultaten/uitdagingen Conclusies – wrap-up Deze tweede halve dag heeft tot doel concreet aan de slag te gaan met een specifieke situatie. Het doel van deze case is mensen te laten kennismaken met: manieren om processen in kaart te brengen, te komen tot een proceskaart; een aantal analyses uit te voeren; een aantal verbetervoorstellen uit te werken.

7 Ontwerp programma – Module 3
Inleiding Voorstelling aantal beste praktijken in het gebruik van processen en procesinformatie in beheersinstrumenten: PEP BCM Ondernemingsplan Voorstelling aanbevelingen tot integratie Pauze Panelgesprek – beheersinstrumenten – wederzijdse kruisbestuiving Discussie en vragen stellen Afsluiter Deze derde halve dag heeft tot doel de integratie van het proceshuis met de huidige beheersinstrumenten toe te lichten. Op de agenda staat de voorstelling van een aantal beste praktijken met betrekking tot het werken met beste praktijken en de link met processen en producten en diensten. Hierna volgt de toelichting van de belangrijkste aanbevelingen inzake integratie en afstemming tussen beheersinstrumenten. We sluiten de opleiding af met een panelgesprek tussen een aantal sleutelfiguren omrent het werken met beheersinstrumenten.


Download ppt "Project Proceshuis Road show"

Verwante presentaties


Ads door Google