De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB
Agenda Inhoud Organisatie Ervaringen van pilotscholen

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern van LOB

3 LOB als rode draad Kern C: leerling werkt aan loopbaanontwikkeling en kan daar bewijzen van overleggen Loopbaancompetenties: Kwaliteitsreflectie (wat kan ik het best) Motievenreflectie (waar ga en sta ik voor) Werkexploiratie (waar kan ik doen waar ik het beste in ben en leren waar ik goed in wil worden) Loopbaansturing (hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal) Netwerken (wie kan me helpen om te worden wie ik wil zijn) Loopbaancompetenties leer je ontwikkelen door loopbaangesprekken. De nieuwe structuur biedt daarvoor handvatten

4 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

5 Scenario’s LOB Doelen: loopbaancompetenties ontwikkelen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB Scenario’s LOB Doelen: loopbaancompetenties ontwikkelen Capaciteitenreflectie Wat zijn mijn interesses en capaciteiten? Motievenreflectie Wat zijn mijn drijfveren? Werkexploratie Hoe kan mijn werk eruit zien? Loopbaanplanning Wat weet ik al? Wat heb ik nog meer nodig? Netwerken Welke contacten zijn van belang voor mij en hoe leg en onderhoud ik contacten?  Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties ontwikkelen leerlingen een (beroeps/arbeids)identiteit: waar ga ik voor en waar sta ik voor.

6 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB
Praktijknabije LOB Van: Methodegestuurd Incidenteel Binnen schools Aanbodgericht Monoloog Feedback kiezen Naar: Ervaringsgericht Structureel Buitenschools Vraaggericht/medezeggenschap Dialoog Reflectie Leren kiezen:

7 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB
aanbodsturing Op weg naar een beroep! Leren voor het leven! Volg je interesse! Word wie je bent! opleiden voor arbeid en beroep oriëntatie op de toekomst vraagsturing

8 LOB: Op weg naar een beroep!
aanbodsturing Centrale thema: toeleiding naar beroep Typering leerling: De leerling weet precies wat hij/zij wil De leerroute: De leerling kiest een profiel en daaraan verwante, verdiepende keuzedelen. De school heeft een smal aanbod. Door LOB ontwikkelt de leerling een beroepsidentiteit en ontdekt hoe zijn toekomstig beroep er uit ziet opleiden voor arbeid en beroep

9 LOB: Op weg naar een beroep!
aanbodsturing Introductie. De leerling krijgt een opdracht waarbij hij een creatief product maakt over zichzelf temidden van verschillende beroepsrichtingen in het profiel Oriëntatie. De leerling bekijkt en vergelijkt gelijkwaardige beroepen in verschillende werksettings Verkenning. De leerling krijgt een realistisch beeld van het beroep Verdieping. De leerling voert een realistische beroepsspecifieke activiteit uit opleiden voor arbeid en beroep

10 LOB: Volg je interesse! opleiden voor arbeid en beroep
Centrale thema: ontdekken en ontwikkelen van talenten Typering leerling: De leerling heeft een brede interesse De leerroute: De leerling kiest na verbredende keuzedelen een profiel. De school heeft een breed aanbod. Door LOB ontwikkelt de leerling een arbeidsidentiteit en ontdekt verschillende werksituaties vraagsturing

11 LOB: Volg je interesse! opleiden voor arbeid en beroep vraagsturing
Introductie. De leerling maakt een keuze uit opdrachten waarbij hij een creatief product maakt over zichzelf temidden van verschillende beroepsrichtingen Oriëntatie. De leerling bezoekt een groot bedrijf en maakt foto’s van de verschillende beroepsgroepen: ‘Welk beroep spreekt mij wel/niet aan en waarom? Waar wil ik een bijdrage aan leveren?’ Verkenning. De leerling kiest een werkplek/beroep waarvan hij een realistisch beeld wil krijgen en interviewt beroepsbeoefenaren Verdieping. De leerling voert beroepsspecifieke activiteiten uit in de richting(en) waar zijn interesse naar uitgaat vraagsturing

12 LOB: Leren voor het leven!
aanbodsturing Centrale thema: voorbereiding op het leven in de breedste zin van het woord (identiteit vormend) Typering leerling: De leerling heeft een brede interesse De leerroute: De leerling kiest naast een breed profiel, verdiepende en verrijkende keuzedelen. De school stemt het brede aanbod af op de omgeving Door LOB ontdekt de leerlingen waar het in het leven om gaat en waar hij een bijdrage aan wil leveren (zingeving) oriëntatie op de toekomst

13 LOB: Leren voor het leven!
aanbodsturing Introductie. De leerling krijgt een opdracht waarbij hij een creatief product maakt over het leven (werk en vrije tijd) Oriëntatie. De leerling maakt een culturele /maatschappelijke kaart van zijn omgeving (wat is er aan sport, cultuur, religie, vrijwilligerswerk, goede doelen, etc). Verkenning. De leerling vormt zich een realistisch beeld van bepaalde beroeps- en levenssituaties door volwassenen te interviewen (functies en rollen) Verdieping. De leerling voert een (beroeps)specifieke activiteit in een maatschappelijke situatie, instelling of bij een bedrijf oriëntatie op de toekomst

14 oriëntatie op de toekomst
LOB: Word wie je bent! oriëntatie op de toekomst Centrale thema: brede vorming met een sterk accent op eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid Typering leerling: de leerling is nieuwsgierig De leerroute wordt stapsgewijs bepaald aan de hand van leerervaringen. De school levert maatwerk Door LOB leert de leerling sturing te geven aan zijn/haar loopbaan vraagsturing

15 Ervaringen pilotscholen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Ervaringen pilotscholen Lastig Eerste ervaringen/oplossingen LOB-opdrachten gekoppeld aan modulen/keuzevakken Kiezen is LOB-activiteit ‘Grow-gesprekken’/LOB gesprekken Elke medewerker loopbaancoach Valkuil LOB te groot maken, waardoor verantwoordelijkheid afgeschoven wordt (digitale) methoden


Download ppt "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB"

Verwante presentaties


Ads door Google