De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden CLYBOUW Bedrijfsrevisoren André Clybouw Bedrijfsrevisor en revisor erkend voor de financiële instellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden CLYBOUW Bedrijfsrevisoren André Clybouw Bedrijfsrevisor en revisor erkend voor de financiële instellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden CLYBOUW Bedrijfsrevisoren André Clybouw Bedrijfsrevisor en revisor erkend voor de financiële instellingen

2 Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren 1.Boekhouding en fiscale elementen 2.Subsidies 3.Economische aspecten 4.Jaarrekening 5.Elementen van groepsaspecten 6.IAS/IFRS Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 2

3 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren 1.Boekhouding en fiscale elementen Herzien aftrek btw bedrijfsmiddel Kosten aftrekbaar aan 120 % Verwerking van de Fairness Tax Toepassing overgangsregeling art. 537 WIB Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 3

4 Herzien aftrek btw bedrijfsmiddel (CBN 13/9) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Gemengde btw-plichtige Herzien btw aftrek door verhoudingsgetal of toewijzing in directe affectatie Boekhoudkundig probleem Naar balans of resultatenrekening Boekhoudkundige verwerking Negatief: 64 Bedrijfsbelastingen Positief: 743-749 Diverse bedrijfsopbrengsten Soms: 66/76 Uitzonderlijke resultaten Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 4

5 Kosten aftrekbaar aan 120% (CBN 13/15) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Aard van de kosten Voertuigen met een uitstoot van nul gram CO² per kilometer Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Bepaalde kosten inzake beveiliging Bepaalde kosten om het gebruik van de fiets aan te moedigen Boekhoudkundig probleem Verwerken verhoogde fiscale aftrek à 120% Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 5

6 Kosten aftrekbaar aan 120% (CBN 13/15) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Voorbeeld Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Uitgaven€ Aanschaffingswaarde20.000 Jaarlijkse kosten900 6

7 Kosten aftrekbaar aan 120% (CBN 13/15) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 24X0Rollend materieel20.000 440@ Leveranciers20.000 61Diensten en diverse goederen900 440@ Leveranciers900 6302Afschrijvingen op materiële vaste activa4.000 24X9@ Rollend materieel – geboekte afschrijvingen4.000 689Overboeking naar de belastingvrije reserves980 132@ Belastingvrije reserves980 (4.000 + 900) x 20% 7

8 Fairness Tax (CBN 14/8) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Wanneer boeken? In jaar winstrealisatie of in jaar aanslag? Boekhoudkundig probleem Jaarrekening is na winstverdeling Fairness Tax hangt af van winstverdeling Boekhoudkundige verwerking Te boeken bij de eindejaarsverrichtingen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 8

9 Overgangsregeling art. 537 WIB (CBN 13/17) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Fiscale regeling Uitkering belaste reserves @ 10% RV Mits onmiddellijke opname in het kapitaal Opname in belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014 Realisatie Via inbreng in natura Via inbreng in geld Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 9

10 Overgangsregeling art. 537 WIB (CBN 13/17) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking inbreng in natura Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 100Geplaatst kapitaal 133Beschikbare reserves 14Overgedragen winst 791@ Onttrekking aan het kapitaal 792 Onttrekking aan de reserves Opname voor dividenduitkering 694Vergoeding van het kapitaalBruto 453@ Ingehouden voorheffingenRV 471 Dividenden over het boekjaarNetto Betaalbaarstelling dividend 471Dividenden over het boekjaarNetto 489X@ Ontvangen voorschotten op kapitaalNetto Bevestiging engagement kapitaalverhoging 489XOntvangen voorschotten op kapitaalNetto 100@ Geplaatst kapitaalNetto Formele kapitaalverhoging 10

11 Overgangsregeling art. 537 WIB (CBN 13/17) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking inbreng in geld Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 100Geplaatst kapitaal 133Beschikbare reserves 14Overgedragen winst 791@ Onttrekking aan het kapitaal 792 Onttrekking aan de reserves Opname voor dividenduitkering 694Vergoeding van het kapitaalBruto 453@ Ingehouden voorheffingenRV 471 Dividenden over het boekjaarNetto Betaalbaarstelling dividend 471Dividenden over het boekjaarNetto 5500@ BankNetto Uitbetaling netto-dividend 5500XKredietinstellingen: geblokkeerde bankrekeningNetto 489X@ Ontvangen voorschotten op kapitaalNetto Storting op geblokkeerde rekening 489XOntvangen voorschotten op kapitaalNetto 100@ Geplaatst kapitaalNetto Formele kapitaalverhoging 11

12 Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren 1.Boekhouding en fiscale elementen 2.Subsidies Ontvangen overheidssteun o.v.v. een terugvorderbaar voorschot De boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan de toekenning niet gegarandeerd is (eventuele rechten) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 12

13 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Illustratie CBN-advies 2011/13 Overheidssteun voor onderzoek Ofwel niet terug te betalen subsidie Ofwel terugvorderbaar voorschot Terugvorderbaar voorschot Bij exploitatie resultaten: terugbetalen i.f.v. omzet/resultaten Bij niet exploitatie resultaten: niet terug- betalen maar overdracht resultaten aan subsidieerder Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 13

14 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 KostenInvestering Uitgaven1.000 Steun60% Boeking uitgaveKlasse 6 Einde boekjaarActivering via #72 Levensduur5 jaar Afschrijvingsmethodelineair 14

15 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking aanvangsjaar onderzoek (jaar N) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 61XXKosten onderzoek1.000 440@ Leveranciers1.000 kostenfacturen 61XXKosten onderzoek1.000 440@ Leveranciers1.000 Facturen van activeerbare elementen 2100Kosten van onderzoek en ontwikkeling - AW1.000 72@ Geproduceerde vaste activa1.000 Activering onderzoeksuitrusting 416Diverse vorderingen1.200 743@ Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen600 15 Kapitaalsubsidies600 Toezegging subsidies (terugvorderbaar voorschot in detoelichting melden!) 6301Afschrijvingen op immateriële vaste activa200 2109@ Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Afschrijving200 Afschrijvingen boekjaar 15Kapitaalsubsidies120 753@ Kapitaal- en interestsubsidies120 In resultaatname kapitaalsubsidies i.f.v. afschrijvingen 15

16 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking bij einde onderzoek (N+1) De vennootschap benut de resultaten niet en draagt ze over Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 663Minderwaarden op de realisatie van vaste activa800 2109Kosten van onderzoek en ontwikkeling – afschrijvingen200 2100@ Kosten van onderzoek en ontwikkeling - AW1.000 Uitboeking actief wegens overdracht rechten 15Kapitaalsubsidies480 753@ Kapitaal- en interestsubsidies480 In resultaatname gelet op einde onderzoek zonder exploitatie 16

17 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking bij einde onderzoek (N+1) De vennootschap benut de resultaten Elk jaar opnieuw evalueren of men zal doorgaan met exploitatie Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 643Diverse bedrijfskostenTe betalen bedrag 489@ Diverse schuldenTe betalen bedrag Volgens overeenkomst % omzet/resultaat 6301Afschrijvingen op immateriële vaste activa200 2109@ Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Afschrijving200 Afschrijvingen boekjaar 15Kapitaalsubsidies120 753@ Kapitaal- en interestsubsidies120 In resultaatname kapitaalsubsidies i.f.v. afschrijvingen 17

18 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Overheidssteun Subsidie opvangcentrum per opvangdag of verpleegdag Betreft exploitatiesubsidie Subsidie wordt zo bepaald dat het o.a. de kosten dekt van het gebouw dat het centrum heeft gekocht, nl. de afschrijving van het gebouw en de interesten van de lening die werd afgesloten voor de aankoop (lening terug te betalen op 27 jaar). Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 18

19 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Overheidssteun Het totaal van de kosten van het gebouw worden gedekt zodra het centrum op jaarbasis een gemiddelde bezetting van 90% heeft Het jaarlijkse bedrag aan interesten begrepen in de subsidie werd lineair vastgesteld  stemt niet overeen met het interestbedrag volgens het aflossingsplan Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 19

20 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Overheidssteun Het jaarlijkse bedrag aan interesten begrepen in de subsidie werd lineair vastgesteld  stemt niet overeen met het interestbedrag volgens het aflossingsplan Boekhoudkundig probleem Hoe het gedeelte van de subsidie boeken dat de interest dekt van de lening voor de aankoop van het gebouw? Mag subsidie en lening in overeenstemming gebracht worden? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 20

21 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Zwart: evolutie intresten op lening : bedrag is contractueel vastgelegd Rood: component intresten in subsidie : jaarlijks herrekend op basis bezetting anticipatief subsidies boeken? of deel intrest als over te dragen kosten? 21

22 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren boekhoudprincipes Realisatiebeginsel primeert op matching (overeenstemming tussen opbrengsten en kosten) Subsidie boeken niet op datum van de effectieve uitbetaling maar op het ogenblik waarop het recht van de onderneming op deze subsidie komt vast te staan en de subsidie redelijkerwijze gewaardeerd kan worden Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 22

23 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Conclusie Altijd onzeker om voor elk jaar te weten of het centrum een voldoende hoge bezettingsgraad zal hebben om de volledige subsidie te genieten  subsidie pas boeken wanneer toegezegd Elk jaar het pro rata gedeelte van de verschuldigde interesten voor het betrokken jaar als kost boeken volgens het aflossingsplan van de lening (CBN- advies 2013/12) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 23

24 Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren 1.Boekhouding en fiscale elementen 2.Subsidies 3.Economische aspecten Weg met de Eurocentjes? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 24

25 Weg met de Eurocentjes? (CBN 14/9) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Wetboek van economisch recht Mogelijkheid voorzien om vanaf 1/10/2014 een systeem in te voeren om betalingen af te ronden op een bedrag dat een veelvoud is van vijf eurocent indien de consument het te betalen totaalbedrag betaalt in speciën Mathematische afronding naar beneden of boven op de dichtstbijzijnde 5 cent Afronding op het te betalen totaalbedrag en niet op de samenstellende bestanddelen van dit bedrag Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 25

26 Weg met de Eurocentjes? (CBN 14/9) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundig probleem De keuze om de afrondingsregeling al dan niet in te voeren, behoort toe aan de onderneming Bij invoering moeten de afrondingen dan geboekt worden? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 26

27 Weg met de Eurocentjes? (CBN 14/9) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Voorbeeld Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Verkopen€ Artikel A3,98 Artikel B2,98 Artikel C3,98 Artikel D10,98 Totaal21,92 Betaling volledig in species21,90 Betaling niet volledig in species21,92 27

28 Weg met de Eurocentjes? (CBN 14/9) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking speciebetaling: oplossing 1: in het verkoopdagboek het effectief betaalde bedrag BTW moet berekend worden op het oorspronkelijke bedrag, niet op het afgeronde bedrag  Boeken effectief betaald bedrag niet haalbaar! Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 570Kas21,90 70XX@ Verkopen dagontvangsten21,90 28

29 Weg met de Eurocentjes? (CBN 14/9) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking speciebetaling: oplossing 2: in het verkoopdagboek het niet afgeronde bedrag Negatief afrondingsverschil  #657X Positief afrondingsverschil  #757X Afrondingsverschillen mogen gecompenseerd op één rekening Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 570Kas21,90 657XDiverse financiële kosten – afronding 0,05 €0,02 70XX@ Verkopen dagontvangsten21,92 29

30 Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren 1.Boekhouding en fiscale elementen 2.Subsidies 3.Economische aspecten 4.Jaarrekening Afsluitingsdatum boekjaar Correctie jaarrekening Van rechtswege omzetting op naam van effecten aan toonder Niet gebruik waarderingsregels o.b.v. de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 30

31 Afsluitingsdatum boekjaar (CBN 14/5) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekjaar 52 weken? Niet eindigen op vaste datum (31/12, 30/6) Eindigen op een dag van een bepaalde week van een maand (laatste vrijdag september) Boekhoudkundig probleem datum van afsluiting en opening van het boekjaar verschilt van boekjaar tot boekjaar. Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 31

32 Afsluitingsdatum boekjaar (CBN 14/5) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Analyse Niet tegen het W.Venn. Geeft problemen met KBO-inschrijving Elk jaar het boekjaar afsluiten op een vaste datum is “algemeen aanvaard gebruik”. Voorwaarden Motivering (bv. boekjaar moedermij) Vooraf in de statuten vastgesteld Duur boekjaar maximaal één week verschil Vergelijkbaarheid moet gerespecteerd zijn Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 32

33 Correctie jaarrekening (CBN 14/4) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Is correctie toegelaten? Principe: eens de jaarrekening goedgekeurd, kunnen bestuurders/aandeelhouders er niet meer op terugkomen Uitzondering: correctie van vergissingen omdat daardoor niet voldaan wordt aan getrouw beeld Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 33

34 Correctie jaarrekening (CBN 14/4) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Welke vergissingen? Materiële vergissingen  Hoe? Verstrooid zijn Onafhankelijk van enige juridische beoordeling  Voorbeelden Schrijffouten Voorraad wegens verstrooidheid gewaardeerd aan verkoopprijzen in plaats van aankoopprijzen Geldbeleggingen aan hogere beurskoers geboekt Bij vergissing een opbrengst op een verkeerde rekening geboekt Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 34

35 Correctie jaarrekening (CBN 14/4) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Welke vergissingen? Vergissingen in rechte of in feite  Hoe? Niet door verstrooid zijn Omvat steeds een beoordelingselement  Voorbeelden Foutief beoordelen van een leasecontract Foutief beoordelen van het moment voor in resultaatname Bij inbreuk op het boekhoudrecht, dan mag het bestaan van een vergissing worden vermoed Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 35

36 Correctie jaarrekening (CBN 14/4) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Welke vergissingen? Te goeder trouw verworven rechten kunnen niet ter discussie worden gesteld (dividenden, tantièmes, winstdelen personeel) Beleidsbeslissingen: nooit corrigeerbaar! Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 36

37 Correctie jaarrekening (CBN 14/4) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Hoe corrigeren?  Correctie door verwerking van de fout via het resultaat van het nieuwe lopende boekjaar is niet voldoende! Principe: zolang de jaarrekening nog niet de begintoestand vormde van een volgende jaarrekening Toegelaten: opnieuw opmaken en goedkeuren van alle in het verleden gepubliceerde jaarrekeningen aangetast door de vergissing Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 37

38 Correctie jaarrekening (CBN 14/4) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Hoe corrigeren? 1 e methode: enkel laatste jaar 2e methode: alle jaren Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 201431/12/1331/12/1231/12/1131/12/10 lopendfoutcorrect corrigeren 201431/12/1331/12/1231/12/1131/12/10 lopendfout correct corrigeren 38

39 Correctie jaarrekening (CBN 14/4) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Hoe corrigeren? Eventuele aanpassing van de vergelijkende cijfers Doorvoeren van de correctieboekingen in het betrokken afgesloten boekjaar In de toelichting van de gecorrigeerde jaarrekening: de aard en de wijze van herstel van de vergissing vermelden Neerleggen van de verbeterde jaarrekening Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 39

40 Correctie jaarrekening (CBN 14/4) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Wie kan corrigeren? Regel: door bijzondere algemene vergadering op voorstel bestuursorgaan Soms: door bestuursorgaan Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 40

41 Omzetting in aandelen op naam (CBN 14/6) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Probleemstelling 31 december 2013 was uiterste datum voor aanvraag tot de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in aandelen op naam Omzetting van rechtswege op 1 januari 2014 met inschrijving op naam van de emittent en opschorting rechten van het toonderaandeel Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 41

42 Omzetting in aandelen op naam (CBN 14/6) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking in 2014 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 01/01/2014 074Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden x 075@ Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden x Aandelen aan toonder nog in omloop XX/XX/2014 075Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden y 074@ Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden y Aandelen aan toonder aangeboden ter omzetting 42

43 Omzetting in aandelen op naam (CBN 14/6) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking in 2015 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 01/01/2015 075Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden x-y 074@ Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden x-y aflopen ten gevolge van de gedwongen verkoop van de effecten (behalve indien de emittent zelf zijn eigen effecten koopt, zie supra) of ten gevolge van de overdracht van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas 01/01/2015 50Eigen aandelenz 489X@ Andere diverse schulden – schuld aan aandeelhouders niet omgezette toonderaandelen ingevolge inkoop van de aandelen z Bij inkoop eigen aandelen door de vennootschap 43

44 Toelichting financiële instrumenten (CBN 13/16) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Probleemstelling Wanneer en hoe volgend blad van de toelichting invullen? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 44

45 Toelichting financiële instrumenten (CBN 13/16) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Probleemstelling De mogelijkheid om financiële instrumenten te waarderen aan de waarde in het economisch verkeer werd niet in de boekhoudwet opgenomen De waarde in het economisch verkeer moet wel worden toegelicht (i.g.v. afwijkende waardering): Cijfermatig (waardering) Omvang en aard Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 45

46 Toelichting financiële instrumenten (CBN 13/16) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Over welke producten gaat het? Omvat bij gebrek aan wettelijke definitie:  voor contracten zonder optiekenmerk: Termijnwisselcontracten Renteswaps (IRS) Valuta renteswaps (CIRS) Forward rate agreements (FRA of rentefutures)  In geval van opties aan- of verkoopcontracten van: Deviezen Rente (caps, floors en collars) Effecten (vastrentende of niet-vastrentende) Renteswap (swaptions)  contracten die betrekking hebben op grondstoffen (commodities) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 46

47 Toelichting financiële instrumenten (CBN 13/16) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Over welke producten gaat het niet? Instrumenten uitgegeven of verworven ten voordele van het personeel van de vennootschap Derivaten vervat in andere financiële instrumenten of commerciële verrichtingen waarvan de juridische kwalificatie primeert voor de bepaling van de boekhoudkundige regels die erop van toepassing zijn Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 47

48 Toelichting financiële instrumenten (CBN 13/16) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Waarde Waarde in het economisch verkeer = reële waarde marktwaarde waarde berekend met behulp van modellen (indien geen betrouwbare marktwaarde) met opgave van de veronderstellingen in de vrije toelichtingen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 48

49 Toelichting financiële instrumenten (CBN 13/16) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Wanneer toelichten? Wetgeving Gevaar: foutieve interpretatie door lezer Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DekkingsverrichtingSpeculatieve verrichting Wettelijke waarderingWaarde datum indekkingLower of cost or market Latente minderwaardenNiet boekenBoeken In toelichting 5.16Latente minderwaardenNihil Latente meerwaardenNiet boeken In toelichting 5.16Latente meerwaarden 49

50 Toelichting financiële instrumenten (CBN 13/16) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Aanbeveling CBN Overzicht in de vrije toelichting Per type van instrument het ingedekte risico narratief toelichten De voornaamste parameters van de gebruikte modellen narratief beschrijven Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 50

51 Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren 1.Boekhouding en fiscale elementen 2.Subsidies 3.Economische aspecten 4.Jaarrekening 5.Elementen m.b.t. groepsaspecten Belgische bijkantoren: andere munt dan € Verbindingsrekening vennootschap/bijkantoor Openbaarmaking bij sluiting Mutaties in het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 51

52 Belgische bijkantoren – munt (CBN 13/10) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Probleem geschapen door W.Venn. Belgische bijkantoren moeten boekhouding voeren en jaarrekening opmaken Verplichting: in de jaarrekening de bedragen uitdrukken in euro Uitzondering: bijkantoren die geen eigen opbrengsten hebben door verkoop aan derden of aan de buitenlandse vennootschap waarvan zij afhangen, en waarvan de werkingskosten volledig door deze laatste worden gedragen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 52

53 Belgische bijkantoren – munt (CBN 13/10) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Bepaling van de functionele valuta van het bijkantoor Uitzonderlijk: opstellen van een jaarrekening in euro niet aangewezen wegens vertekend beeld door wisselkoers- of omrekenings- verschillen CBN heeft bevoegdheid om afwijking toe te staan Verwijzing naar advies 117/3 (vennootschap) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 53

54 Belgische bijkantoren – munt (CBN 13/10) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Bepaling van de functionele valuta van het bijkantoor De meeste werkzaamheden in een andere muntzone dan de euro-muntzone De meeste tegoeden, verbintenissen en resultaten moeten op die andere muntzone betrekking hebben. Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 54

55 Belgische bijkantoren – munt (CBN 13/10) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische implicaties en procedure Aanvraag tot afwijking indienen vóór afsluitdatum boekjaar waarvoor de afwijking wordt gevraagd Interne jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar van het bijkantoor bij dossier Bij toestemming: omzetting op datum van de openingsbalans en tegen slotkoers Afwijking voor 3 opeenvolgende boekjaren (behalve in 1 e jaar activiteit: dan enkel 1 e jaar) Omschakeling functionele munt = nieuwe afwijkings- aanvraag behoudens bij overgang naar EUR Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 55

56 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Doel Verbindingsrekening tussen een Belgisch bijkantoor en haar buitenlandse zetel verduidelijken Zie ook advies 172/1 Opneming van de rekeningen van een buitenlands bijkantoor Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Publicatieplicht Buitenland Publicatieplicht België PublicatieverplichtingJaBuitenlandse JR+conso Rechtsvorm zonder publicatieverplichting in B JaGeen publicatie Rechtsvorm met publicatieverplichting in B NeenBuitenlandse JR+conso 56

57 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Interne jaarrekening Steeds verplicht Interne jaarrekening Afhankelijk van de richting Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Buitenlandse vennootschap Belgische vennootschap Belgische vestiging  Buitenlandse vestiging 57

58 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Werking van de verbindingsrekening(en) Bij buitenlands bijkantoor Één enkele rekening Rol van wachtrekening Wordt gesaldeerd bij opname in de boekhouding van de Belgische vennootschap van de verrichtingen van de buitenlandse vestiging (zie advies CBN 172/1) Bij Belgisch bijkantoor In de interne jaarrekening komen alle geboekte verrichtingen tussen het bijkantoor en haar buitenlandse zetel tot uiting Geen saldering van de rekeningen De verbindingsrekening fungeert in de boekhouding van het bijkantoor als een rekening-courant waaruit blijkt welke middelen de zetel ter beschikking stelt van het bijkantoor Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 58

59 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Werking van de verbindingsrekening(en) Bij debetsaldo Bij creditsaldo Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 NrNaamRubriek Actief 2810Interne vorderingen tegenover de zetelIV.A.2 NrNaamRubriek Passief 100Eigen middelen door de zetel duurzaam ter beschikking gesteld I.A. 179Interne schulden tegenover de zetelVIII.D. 489Interne schulden tegenover de zetelIX.F. 59

60 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking resultaat Het resultaat van het bijkantoor kan slechts worden toegevoegd aan of worden aangerekend op de rekening van de zetel  beperkte resultaatverwerking Winstresultaat of Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 694Overgedragen resultaatx 14@ Overgedragen resultaat (verbindingsrekening)x DebetCredit 694Overgedragen resultaatx 489@ Interne schulden tegenover de zetelx 60

61 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Boekhoudkundige verwerking resultaat Verliesresultaat of Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 DebetCredit 14Overgedragen resultaat (verbindingsrekening)x 794@ Overgedragen resultaatx DebetCredit 489Interne schulden tegenover de zetelx 794@ Overgedragen resultaatx 61

62 Belgische bijkantoren – sluiting (CBN 14/01) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Openbaarmaking W.Venn.: in geval van sluiting van een bijkantoor van een buitenlandse vennootschap is de openbaarmaking van deze sluiting binnen dertig dagen Geen openbaarmaking jaarrekening (noch bijkantoor, noch vennootschap) voor de periode sinds het begin van het boekjaar waarin de sluiting zich voordoet tot de datum van de sluiting van het bijkantoor Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 62

63 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Toepassingsgebied Ondernemingen die: geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen een geassocieerde onderneming aanhouden (20% { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/10/2831151/slides/slide_63.jpg", "name": "Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Toepassingsgebied Ondernemingen die: geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen een geassocieerde onderneming aanhouden (20%

64 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Aard van de wijzigingen Zogenaamde direct-to-equity mutaties die een wijziging van het eigen vermogen tot gevolg hebben zonder de tussenkomst van een resultaatverwerking, zoals: Boeking herwaarderingsmeerwaarde Verkrijging van een kapitaalsubsidie Overboeking van een gerealiseerde meerwaarde naar de belastingvrije reserves Het boeken van een uitgiftepremie naar aanleiding van de uitgifte van een converteerbare obligatielening. Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 64

65 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Consolidatietechniek W.Venn.: een deelneming onder VMM moet in de geconsolideerde balans worden opgenomen voor het bedrag dat overeenkomt met het deel van het eigen vermogen volgens de balans van de geassocieerde onderneming dat deze deelneming belichaamt geconsolideerde jaarrekeningschema: direct-to- equity mutaties bij VMM moeten cijfermatig toegelicht worden Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 65

66 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (algemeen) Onderneming A = moedermaatschappij Onderneming B = onderneming onder VMM A heeft minstens één volle dochter (>50%) en overschrijdt normen conso  opstelling conso verplicht Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 66

67 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (vóór verwerving) Onderneming A – toestand vóór verwerving B Onderneming B – toestand bij verwerving 20% door A Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 67

68 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (verwerving) 1 december 20X3: onderneming A verwerft een belang van 20 % in onderneming B voor een bedrag van 500 Berekening consolidatieverschil: Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 € Kapitaal B250 Reserves B800 Eigen vermogen B1.050 Aandeel A in eigen vermogen B = 20%210 Aankoopprijs500 Positief consolidatieverschil290 68

69 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (conso verwerving) Conso van enkel B op 1 december 20X3: Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 69

70 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (31/12/20X3) Onderneming B – toestand 31/12/20X3 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Deel A in de winst van B€ Winst B (1/12/20X3-31/12/20X3)400 Deelneming A in B = 20%  winst B die A in conso mag opnemen80 Deel A in het eigen vermogen van B€ Eigen vermogen B 31/12/20X31.450 Deelneming A in B = 20%  actief dat A in conso moet tonen290 70

71 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (31/12/20X3) Onderneming A – Geconsolideerd (enkel B) op 31/12/20X3 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Evolutie positief consolidatieverschil€ Eerste consolidatieverschil290 Afschrijving 20 %-58 Saldo op het actief232 71

72 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (31/12/20X4) Onderneming B – toestand 31/12/20X4 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Deel A in de winst van B€ Winst B (1/01/20X4-31/12/20X4)1.000 Deelneming A in B = 20%  winst B die A in conso-RR opneemt200 Deel A in het eigen vermogen van B€ Eigen vermogen B 31/12/20X42.950 Deelneming A in B = 20%  actief dat A in conso moet tonen590 Activa€Passiva€ Kapitaal250 Reserves1.200 Resultaat 20X41.000 herwaarderingsreserve500 72

73 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (31/12/20X4) Onderneming A – Geconsolideerde balans (enkel B) Onderneming A – Geconsolideerde resultatenrekening Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Actief€Passief€ Positieve consolidatieverschillen174Kapitaal1.500 Geconsolideerde reserves Reserves A2.570 Venn waarop VMM is toegepast590Resultaat A700 Aandeel in resultaat B280 Afschrijving conso-verschil-116 Aandeel in herwaarderingsmeerw B100 Winst A700 Winst uit VMM op B200 Afschrijving conso-verschil op VMM B-58 Resultaat boekjaar842 73

74 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03) CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Praktische uitwerking (31/12/20X4) Onderneming A – Geconsolideerd (enkel B) op 31/12/20X4 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 € Eerste consolidatieverschil290 Afschrijving 20X3-58 Afschrijving 20X4-58 Op Actief 31/12/20X4174 € Aandeel A in resultaat B 2013 (1/12/20X3-31/12/20X3)80 Aandeel A in resultaat B 2014200 Op passief 31/12/20X4280 € Herwaardering binnen B500 Aandeel A in de herwaardering 20%  nr Passief (niet via RR!)100 74

75 Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren 1.Boekhouding en fiscale elementen 2.Subsidies 3.Economische aspecten 4.Jaarrekening 5.Elementen van groepsaspecten 6.IAS/IFRS Nieuwe teksten gepubliceerd in 2014 Diversen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 75

76 Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren IAS/IFRS  Nieuwe teksten gepubliceerd in 2014 IFRS 14: Regulatory deferral accounts IFRS 15: Revenue from contracts with customers IFRS 9 : Financial instruments (’Final Full Version’) IFRIC 21: Levies  Diversen Wijziging IFRS 11 Joint arrangements Wijziging IAS 16 Property, plant & equipment et IAS 38 Intangible Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 76

77 IFRS 14: Regulatory deferral accounts CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Tijdelijke oplossing voor “rate regulated activities” Alleen voor eerste overgang naar IFRS Optie om lokale GAAP voort te zetten Overheid stelt regels aan de tarieven die aan afnemers in rekening mogen gebracht worden Doel tariefbeheersing = winst binnen bandbreedte houden Schommelfonds? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 77

78 IFRS 15: Revenue contracts customers CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Gezamenlijk project IASB en FASB Adoptie EU verwacht voor 2015 Vervangt: IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht derden IFRIC 13 Loyaliteitsprogramma’s Omzetverantwoording met vijfstappenplan: Stap 1: Identificeer het contract met de klant Stap 2: Identificeer de afzonderlijke leveringsverplichtingen binnen het contract Stap 3. Bepaal de transactieprijs Stap 4. Alloceer de transactieprijs naar de afzonderlijke leveringsverplichtingen Stap 5. Verantwoord de omzet als aan een afzonderlijke leveringsverplichting is voldaan Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 78

79 IFRS 15: Revenue contracts customers CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Veel expliciete regels omtrent de toepassing van de bovenstaande stappen die ertoe kunnen leiden dat het moment waarop en hoeveel omzet wordt verantwoord onder IFRS kan wijzigen Vereist veel nieuwe informatie en managementinschattingen Forse uitbreiding toelichtingseisen rondom omzetverantwoording (de verantwoorde omzet / de nog te verantwoorden omzet en de daaruit voortkomende kasstromen), zowel kwalitatief als kwantitatief van aard Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 79

80 IFRS 15: Revenue contracts customers CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Kan grote impact hebben op uw: Systemen Processen Controls Contracten remuneratie- en bonusregelingen Relaties met investeerders Belastingen (indien statutair) Ingang vanaf boekjaar gestart op of na 01/01/2017 met vergelijkende cijfers over 2016 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 80

81 IFRS 9 : Financial instruments CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Met de publicatie van IFRS 9 Financial Instruments werd het laatste element voltooid van de uitgebreide reactie van de IASB op de financiële crisis. In werkingtreding op 1 januari 2018 (IASB,niet EU) The package of improvements introduced by IFRS 9 includes a logical model for classification and measurement, a single, forward-looking ‘expected loss’ impairment model and a substantially- reformed approach to hedge accounting (IASB) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 81

82 IFRS 9 : Financial instruments CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Voorzitter IASB: ‘The reforms introduced by IFRS 9 are much needed improvements to the reporting of financial instruments and are consistent with requests from the G20, the Financial Stability Board and others for a forward-looking approach to loan-loss provisioning. The new Standard will enhance investor confidence in banks’ balance sheets and the financial system as a whole. Moet de huidige IAS 39 opvolgen In werkingtreding op 1 januari 2018 (IASB) Goedkeuring EU ?? (cf. vroeger IAS 39!!) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 82

83 IFRS 9 : Financial instruments bron IBR/ICCI CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 83

84 IFRIC 21: Levies CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Het doel is bestaande verschillen tussen interpretaties van de IFRS Standaarden weg te nemen, waardoor verslaggevingsregels eenduidiger worden goedgekeurd door de Europese Unie (vanaf bj na 17/06/14) ‘levy’ de verplichting tot een uitstroom van middelen die door overheden (lokaal, nationaal of internationaal) via wet- en regelgeving wordt opgelegd aan ondernemingen, anders dan: de uitstroom van middelen die binnen de reikwijdte van een andere standaard vallen (waaronder winstbelasting onder IAS 12 Income Taxes); boetes en andere maatregelen die het gevolg zijn van het niet voldoen aan wet- en regelgeving Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 84

85 IFRIC 21: Levies CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Regelt op welk moment de ‘levy’ moet worden verwerkt Het ‘obligating event’ dat aanleiding geeft om een verplichting uit hoofde van belastingen te verantwoorden is de activiteit die de betaling van de belastingen veroorzaakt Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 85

86 IFRIC 21: Levies CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Voorbeeld 1 – opbouw van de verplichting gedurende de periode dat de onderneming omzet genereert Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Jaar 1 BelastingVast % omzet Omzetgeneratie in jaar 1Ja Obligating eventGenerenen van omzet Boeking levyIn jaar 1 naargelang van de omzetrealisatie Verplichting te boeken einde jaar 1 voor verwachte omzet in volgend jaar? Neen 86

87 IFRIC 21: Levies CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Voorbeeld 2 – verplichting ontstaat direct wanneer de onderneming omzet genereert Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 Jaar 1Jaar 2 Belasting jaar 2Vast 0,1 % op omzet vorig jaar Omzet jaar 150.000.000 € Obligating eventEerste omzetrealisatie Verplichting te boeken einde jaar 1 voor verwachte omzet in jaar 2? Neen Datum eerste omzet in jaar 2 03/01/X2 Verschuldigde belasting in jaar 2 50.000 € Datum waarop belastinglast moet geboekt worden 03/01/X2 87

88 IFRIC 21: Levies CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Voorbeeld 3 – verplichting ontstaat wanneer een onderneming op een vaststaand moment fungeert als een bank Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 FeitenAnalyse Boekjaar bank01/01-31/12 LevyWanneer op het einde van het jaar fungeert als bank, dan 0,02% op deposito’s einde boekjaar Obligating eventFunctioneren als bank op 31/12 Wanneer bedrag levy boekenEinde boekjaar Verplichting om levy voor volgend boekjaar te voorzien Neen 88

89 IAS 16 MVA en IAS 38 IA - afschrijving CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Verduidelijking richtlijnen voor de afschrijving IAS 16: niet toegelaten om een afschrijvingsmethode te gebruiken die gebaseerd is op de opbrengsten die het actief genereert (=/= op basis van technische prestaties) IAS 38: weerlegbaar vermoeden toegevoegd dat voor de immateriële activa een afschrijvingsmethode op basis van opbrengsten niet gepast is, maar kan weerlegd worden: Het immaterieel actief wordt uitgedrukt in opbrengsten Er kan worden aangetoond dat opbrengsten en het verbruik van economische voordelen van het immaterieel actief sterk gecorreleerd zijn Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 89

90 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Oosterveldlaan 246 2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel: 03/440.41.26 – 03/443.72.90 audit@clybouw.net


Download ppt "Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden CLYBOUW Bedrijfsrevisoren André Clybouw Bedrijfsrevisor en revisor erkend voor de financiële instellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google