De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ouderavond Stichting tot Steun Dinsdag 26 maart 2013 20.30 – 22.30 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ouderavond Stichting tot Steun Dinsdag 26 maart 2013 20.30 – 22.30 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ouderavond Stichting tot Steun Dinsdag 26 maart 2013 20.30 – 22.30 uur

2 Agenda 1. Welkom 2. Stichting tot Steun en de School 3. Inventarisatie van vragen (groepsgewijs) 4. Werkwijze Stichting tot Steun 5. Besteding ouderbijdragen 6. Afronding 7. Afsluiting

3 Werkwijze toezeggingen ouderbijdrage PeriodeActiviteit 2 e week nieuwe schooljaar verzenden informatieset + toezeggingsformulier t/m medio novembermeldingen in infobrief medio novemberreminder mailen eind novemberversturen herinneringsbrief begin maartreminder mailen begin aprilnabellen septemberreminder mailen 1 oktoberafsluiten schooljaar (administratief)

4 Rapportage ouderbijdrage (1) 2009-20102010-20112011-2012 aangeschreven ouders 268272258 ontvangen reacties216203227 response80,6%74,6%88% toegezegd bedrag€ 94.24981.486€ 81.390 ontvangen bedrag€ 84.850€ 75.604€ 79.625 resultaat90,0%92,8%97,2%

5 Rapportage ouderbijdrage (2) Kengetallen ouderbijdrage 2012 – 2013 (ultimo febr. 2013) Totaal aantal aangeschreven ouders256 Ontvangen reacties192 Response75,0% Toegezegd bedrag€ 71.462 (Ontvangen bedrag) (Resultaat)

6 Besteding ouderbijdrage algemeen Uitgangspunten besteding subsidie van de Stichting tot Steun  Alle baten die school ontvangt worden gebruikt voor alle typen kosten (lumpsum benadering)  Tenzij sprake van oormerking  Subsidie Stichting tot Steun besteden aan instandhouding en bevorderen vrijeschool onderwijs (identiteitsondersteunend)

7 Besteding ouderbijdrage 2011 BedragOmschrijving € 60.147vakleerkrachten € 2.904opleiding € 12.896ondersteuning door derden € 1.583afschrijving schoolmeubilair € 4.299dagelijks onderhoud gebouwen / terrein / tuin € 2.000leermiddelen / verbruiksmateriaal € 1.404onderhoud meubilair € 735culturele vorming € 5.681bijzondere activiteiten € 13.081contributies € 105.000totaal bestedingen

8 Besteding ouderbijdrage 2012 BedragOmschrijving € 48.294vakleerkrachten € 2.470opleiding € 4.684ondersteuning door derden € 1.732leermiddelen / verbruiksmateriaal € 12.820contributies € 70.000totaal bestedingen

9 Systematiek toekennen subsidie (1) Ontvangen bedrag in enig schooljaar wordt 100% toegezegd voor daaropvolgend kalenderjaar (bestuursbesluit) Voorbeeld:  Ontvangen in schooljaar 2011-2012: € 81.390  Toezegging 2013: € 81.390

10 Systematiek toekennen subsidie (2) Uitgangspunten:  minimale liquiditeit € 35.000  besteding subsidie aan “….onderwijs aan de Vrije School Eindhoven-Zuid waar nodig te bevorderen ….” Overwegingen  af van toekomstvoorspellen  verantwoorde wijze aanspreken ‘spaarpot’  mogelijkheid toezegging te doen over meerdere jaren

11 Fiscale mogelijkheden (1) Opvoeren als gift  ANBI instelling  geen tegenprestatie  bedrag boven drempel aftrekbaar  www.belastingdienst.nl

12 Fiscale mogelijkheden (2) Periodieke gift  voor minimaal 5 jaar  notariële akte opstellen  geen tegenprestatie  bemiddeling opstellen akte bijv. www.schenken.nl Rol stichting tot steun  mogelijkheid noemen  jaaroverzicht leveren


Download ppt "Algemene Ouderavond Stichting tot Steun Dinsdag 26 maart 2013 20.30 – 22.30 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google