De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

U wordt beoordeeld! Zeggenschap van onderzoekers over kwaliteitsevaluaties Frans van Steijn FWO Colloquium De Leefwereld van de Onderzoeker Brussel 9 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "U wordt beoordeeld! Zeggenschap van onderzoekers over kwaliteitsevaluaties Frans van Steijn FWO Colloquium De Leefwereld van de Onderzoeker Brussel 9 december."— Transcript van de presentatie:

1 U wordt beoordeeld! Zeggenschap van onderzoekers over kwaliteitsevaluaties Frans van Steijn FWO Colloquium De Leefwereld van de Onderzoeker Brussel 9 december 2014

2 Achtergrond Frans van Steijn: Tot 1990 (Universiteit van Amsterdam): wetenschapsonderzoeker (Wetenschapsdynamica) en docent Wetenschap en Samenleving Tot september 2014 (Vereniging van Universiteiten VSNU): beleidsadviseur onderzoeksevaluaties bestuurssecretaris secretaris Rectoren College Heden: Academic Consultancy 2 FWO Brussel 9 december 2014

3 1.Onderzoeksevaluaties in Nederland 1980 - nu 2.Standaard Evaluatie Protocol 2015 – 2021 3.Normen en onderzoeksgegevens 4.Science in Transition 5.Zeggenschap van onderzoekers Onderwerpen 3 FWO Brussel 9 december 2014

4  1982: Voorwaardelijke financiering  1994: VSNU Onderzoeksevaluaties  2003: Standaard Evaluatie Protocol VSNU KNAW en NWO  2009: SEP 2.0  2015: SEP 3.0 Onderzoeksevaluaties sinds 1980 4 FWO Brussel 9 december 2014

5  Beter inzicht in de maatschappelijke relevantie van het onderzoek;  Mogelijkheid om de kwaliteit van de onder- zoeksgroepen, instituten en universiteiten te vergelijken;  Een grotere differentiatie van kwaliteitsverschillen;  Grotere transparantie over de resultaten en de follow up. SEP 2015-2021 5 FWO Brussel 9 december 2014

6  Drie in plaats van vier criteria:  Wetenschappelijke kwaliteit  Maatschappelijke kwaliteit  Viability  Het oude criterium ‘productiviteit’ vervalt als zelfstandig criterium  Raamwerk voor wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie op basis van zelfgekozen indicatoren Kenmerken SEP 2015 - 2021 6 FWO Brussel 9 december 2014

7 K WALITEITSDOMEINEN B EOORDELINGS - DIMENSIES Wetenschappelijke kwaliteitMaatschappelijke relevantie B EOORDELINGS - DIMENSIES Aantoonbare producten1. Wetenschappelijke producten voor peers voorbeelden van indicatoren: - Wetenschappelijke artikelen - Wetenschappelijke boeken - Andere wetenschappelijke producten (instrumenten, infrastructuur, datasets, softwaretools of designs die de eenheid ontwikkeld heeft) - Proefschriften - … 4. Wetenschappelijke producten voor maatschappelijke doelgroepen voorbeelden van indicatoren: - (Beleids-)rapporten - Artikelen in vakbladen, voor niet- wetenschappers - Andere producten voor maatschappelijke doelgroepen (instrumenten, infrastructuur, datasets, softwaretools of designs die de eenheid ontwikkeld heeft) - Outreach-activiteiten, zoals lezingen voor niet-wetenschappelijk publiek en tentoonstellingen Aantoonbaar gebruik van de producten 2. Wetenschappelijk gebruik van wetenschappelijke producten voorbeelden van indicatoren: - Citaties - Gebruik van datasets, Gebruik van onderzoeksfaciliteiten Recensies - … 5. Maatschappelijk gebruik van wetenschappelijke producten voorbeelden van indicatoren: - Patenten/octrooien/licenties - Gebruik van onderzoeksfaciliteiten door niet-wetenschappers - Projecten i.s.m. niet- wetenschappelijke partijen - Opdrachtonderzoek Aantoonbare blijken van erkenning 3. wetenschappelijke erkenning voorbeelden van indicatoren: - Wetenschappelijke prijzen - Wetenschappelijke persoonsgebonden subsidies - Invited lectures - Lidmaatschap van wetenschappelijke commissies, redacties, etc. 6. maatschappelijke erkenning voorbeelden van indicatoren: - Maatschappelijke prijzen - Valorisatiesubsidies - Aantal aanstellingen/posities betaald door maatschappelijke partijen - Lidmaatschap van maatschappelijke adviesorganen 7 FWO Brussel 9 december 2014

8 Kritiek op de wetenschap als systeem, op de onderzoekers, de bestuurders en de politiek:  Onduidelijke maatschappelijke waarde  Publicaties te veel, te weinig kwaliteit  Mythe van belangeloze wetenschap  Tegen: meten, tellen, afrekenen en impactfactoren  Fraude en integriteitsproblemen  Ondermaatse promoties www.scienceintransition.nl Science in Transition 8 FWO Brussel 9 december 2014

9  Evaluaties vóór zijn  Onderzoeksstrategie en eigen doelen uitdragen  Evaluatiecriteria vaststellen  Een transparante onderzoekscultuur scheppen  Beoordelaars/peers kiezen en instrueren  Politiek, bestuurders en financiers overtuigen  Disclaimer: voor individuele (jonge) onderzoekers is zeggenschap opeisen verre van eenvoudig Zeggenschap van onderzoekers 9 FWO Brussel 9 december 2014

10 10 Contact: frans.van.steijn@planet.nl


Download ppt "U wordt beoordeeld! Zeggenschap van onderzoekers over kwaliteitsevaluaties Frans van Steijn FWO Colloquium De Leefwereld van de Onderzoeker Brussel 9 december."

Verwante presentaties


Ads door Google