De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A CHTERGRONDEN BIJ DE AANPAK VAN DE ‘ KRACHTWIJKEN ’

Verwante presentaties


Presentatie over: "A CHTERGRONDEN BIJ DE AANPAK VAN DE ‘ KRACHTWIJKEN ’"— Transcript van de presentatie:

1

2 A CHTERGRONDEN BIJ DE AANPAK VAN DE ‘ KRACHTWIJKEN ’

3 I NHOUD 1.Auteur 2.Synthese artikel 2.1 Geschiedenis 2.2 Succes en vooral faalfactoren 3.Bibliografie

4 A UTEUR Naam: Harry Broekman Geboren in Amsterdam in 1947 Beroep: zelfstandig gevestigde onderzoeker + publicist Andere publicaties: Grondregels voor het agogisch handelen (2004) Innoveren in de sociale sector (2005) Kunst als samenlevingsopbouw (2005) …

5 SYNTHESE ARTIKEL Nederlandse regering wil 40 wijken verbeteren WWijken die slecht scoren op kenmerken als: Hoogte huishoudingkomen Deel werkenden in de wijkbevolking Woningen met een lage kwaliteit 300 miljoen euro extra voor de wijkaanpak Bedoeling: van deze wijken vitale woon-, werk- en leefomgevingen maken

6 G ESCHIEDENIS (1) 3 golven in de wijkaanpak: 1 e periode (1945-1960) : wijk als conserverend concept Woningnood => start bouw van veel huizen Motto: ‘bouwen voor de buurt’ Een verschil tussen believers ( ‘de buurt is een milieu dat gelukkige mensen voortbrengt’) en wetenschappers (‘de buurt is geen oriëntatiekader voor de mensen’) Mensen worden kritischer en onafhankelijk naar het eind van deze periode toe

7 G ESCHIEDENIS (2) 2 e periode (1965-1980): wijk als strijdtoneel voor nieuwe vormen en verhoudingen Er heerst een geest van protest Inspraak en medezeggenschap worden opgeëist Opkomst ‘pressure groups’ De wijk = een kans om beter samen te werken = een werkplek om welzijn en welvaart te spreiden Welzijnswerk is een middel tot meer democratie en grotere sociale gelijkheid

8 G ESCHIEDENIS (3) 3 e periode (1990-heden): wijk als werkplaats voor samenlevingsopbouw Toenemende druk op veiligheid Projecten opgestart door overheid om wijken te verbeteren ‘buurt aan zet’ ‘buurt onderwijs en sport’ … Aandacht gaat naar stedelijke vernieuwing i.p.v. buurtopbouw Veel contact gelegd met de bewoners Interactief beleid

9 S UCCES EN VOORAL FAALFACTOREN (1) Wat mag er worden verwacht van de wijkaanpak? Contraproductief beleid wordt vermeden Hogere treden van de participatieladder worden opengesteld Paternalisme neemt af Zelforganisatie neemt toe Praktische vormen van samenwerking tussen middenklasse en lagere sociale klassen nemen toe Perspectief van gemengd wonen word in een sociaal programma gezet

10 S UCCES EN VOORAL FAALFACTOREN (2) Wijken moeten beter worden én de mensen moeten er beter van worden Er wordt afgestapt van de filosofie van de maakbare samenleving

11 B IBLIOGRAFIE Broekman, H. (2008). Achtergronden bij de aanpak van de 'krachtwijken‘, Journal of social intervention, 4, 5-14. Broekmanonline.com

12 EINDE


Download ppt "A CHTERGRONDEN BIJ DE AANPAK VAN DE ‘ KRACHTWIJKEN ’"

Verwante presentaties


Ads door Google