De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK WENSELIJK? NUTTIG? WIM MEIJNEN VOORZITTER NWO-PROO EM. HOOGLERAAR ONDERWIJSKUNDE UVA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FUNDAMENTEEL ONDERZOEK WENSELIJK? NUTTIG? WIM MEIJNEN VOORZITTER NWO-PROO EM. HOOGLERAAR ONDERWIJSKUNDE UVA."— Transcript van de presentatie:

1 FUNDAMENTEEL ONDERZOEK WENSELIJK? NUTTIG? WIM MEIJNEN VOORZITTER NWO-PROO EM. HOOGLERAAR ONDERWIJSKUNDE UVA

2 TWEE HOOFDTYPEN FUNDAMENTEEL ONDERZOEK PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

3 FUNDAMENTEEL ONDERZOEK THEORIE-GESTUURD DOELSTELLING:VERMEERDERING VAN CONTEXTVRIJE KENNIS VRAAGSTELLING KOMT VOORT UIT WITTE VLEKKEN IN KENNIS- BESTAND BEOORDELING: BIJDRAGE AAN TOENAME CONTEXTVRIJE KENNIS

4 KWALITEITSCRITERIA FO BEOORDELING DOOR COLLEGAE DISSERTATIES ARTIKELEN IN GEREVIEWDE TIJDSCHRIFTEN INTERNATIONALE TIJDSCHRIF- TEN: HOGERE WAARDERING (CONTEXTVRIJ!)

5 PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK PRAKTIJK-GESTUURD CONTEXTGEBONDEN KENNISPRO- DUKTIE VRAAGSTELLING GEFORMULEERD DOOR PRAKTIJKBEOEFENAARS

6 KWALITEITSCRITERIA PO ONDERZOEK NAUWGEZET UITGEVOERD? VERKREGEN KENNIS ZINVOL VOOR DE OPLOSSING VAN HET PROBLEEM? LEVERT HET ONDERZOEK HANDELINGSVOORSCHRIFTEN OP?

7 ONDERZOEKSPRAKTIJK FUNDAMENTEEL VS PRAKTIJK- GERICHT IS EEN CONTINUÜM VEEL ‘FUNDAMENTEEL’ ONDER- ZOEK OOK MAATSCHAPPELIJK VAN BELANG IN ONDERWIJSONDERZOEK WEINIG ‘PUUR FUNDAMENTEEL’ ONDERZOEK

8 FUNDAMENTEEL = UNIVERSITAIR? NIET AL HET UNIVERSITAIRE ONDERZOEK IS FUNDAMENTEEL VRIJWEL AL HET FUNDAMENTELE ONDERZOEK IS UNIVERSITAIR ONDERZOEK

9 ONDERZOEKSSUBSIDIES OCW I NWO-PROO: FUNDAMENTEEL NWO-BOPO: BELEIDSONDERZOEK KPC: PRAKTIJKGERICHT

10 ONDERZOEKSSUBSIDIES OCW II LPC’S: RESEARCH AND DEVELOPM. ONDERZOEKSINSTITUTEN: TIER, CINOP, FI etc. OCW: FES-GELDEN OCW: ‘ONDERWIJSBEWIJS’ OCW: ‘DURVEN, DELEN, DOEN’ OCW: ONDERZOEK INNOVATIES

11 NWO-PROO ‘TWEEDE’ GELDSTROOM SUBSIDIES PROJECTEN AANGE- VRAAGD DOOR HOOGLERAREN REVIEWSTUDIES INTERNATIONALE PROJECTEN COHORTSTUDIES (‘COOL 5-18’)

12 PROGRAMMERING PROJECTEN PROGRAMMERING: VIER JAAR 4 A 5 PROGRAMMALIJNEN NA CONSULTATIE WENSEN ‘WETENSCHAP’, OCW EN ‘VELD’

13 CRITERIA OPBRENGSTEN I PROJECTEN: (1) WETENSCHAP (2) MAATSCHAPPELIJK REVIEWS: (1) MAATSCHAPPELIJK, (2) WETENSCHAPPELIJK INTERNATIONALE PROJECTEN (1) MAATSCHAPPELIJK (2) WETENSCH. COHORTEN (1) MAATSCHAPPELIJK, (2)WETENSCHAPPELIJK

14 CRITERIA OPBRENGSTEN II OOK VOOR REVIEWS, INTERNA- TIONALE PROJECTEN EN COHORTSTUDIES GELDT: VOLDOEN AAN DE WETENSCHAP- PELIJK HOOGST MOGELIJKE NORMEN

15 VERSPREIDING KENNIS PROO TIJDSCHRIFTEN DISSERTATIES BOEKEN (BIJDRAGEN) CONFERENTIES PRODUKTEN EXPERTMEETINGS

16 TYPERING OPBRENGSTEN PROO WETENSCHAPPELIJK INTERES- SANT MAATSCHAPPELIJK VAAK INTERESSANT VOOR BELEID, PUBLIEK EN PRAKTIJK MAAR HET LEVERT GEEN DIRECTE HANDELINGSVOORSCHRIFTEN OP

17 CONCLUSIE I VEEL ZOGENAAMD FUNDAMEN- TEEL ONDERWIJSONDERZOEK IS OOK MAATSCHAPPELIJK INTERESSANT VANWEGE HET VERGROTEN VAN INZICHTEN IN VERSCHIJNSELEN. HANDELINGSVOORSCHRIFTEN LEVERT HET MEESTAL NIET OP

18 CONCLUSIE II DE STRUCTUUR VAN HET ONDER- WIJSONDERZOEK IS AAN HERZIE- NING TOE. VERSNIPPERING EN VERKOKERING STAAT EEN ZINVOLLE INTERACTIE TUSSEN WETENSCHAP, BELEID EN PRAKTIJK IN DE WEG


Download ppt "FUNDAMENTEEL ONDERZOEK WENSELIJK? NUTTIG? WIM MEIJNEN VOORZITTER NWO-PROO EM. HOOGLERAAR ONDERWIJSKUNDE UVA."

Verwante presentaties


Ads door Google