De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze

2 Programma Kiezen mevr. H. Scholten, teamleider havo- onderbouw Voorlichting Tweede Fase mw. E. van Rij, havo-decaan  Deze sheets staan ook op de site

3 Mw. H. Scholten - teamleider Het belang van kiezen Naar SCR of SCW? Nieuwe overgangsnormen Wat als…..?

4 Het belang van het kiezen van een vakkenpakket Snelle veranderingen in de maatschappij Een leven lang leren Slechts een basis, maar richtinggevend Veel variatie door opbouw van opleidingen

5 Naar SCR of SCW? Ruimtegebrek op SCW 2 profielen op SCR: C&M en E&M N&G en N&T op SCW + bijzondere vakken Welke keuzevakken waar is afhankelijk van keuzes van de leerlingen Ieder wordt voorkeur gevraagd Docenten, reizen, profielwerkstuk e.d. zijn “identiek”

6 Nieuwe overgangsnormen  Over met  max. 3 tekorten  bij 3 tekorten: max. 1 onvold. in Ne, En en wi  6,3 gemiddeld  Puntencriterium vakkenpakket  profielvakken + vrije-deelvak : 32 punten (5 vakken) 26 punten (4 vakken) 20 punten (3 vakken)  zo niet: ander vakkenpakket Nalezen: site – onderwijs - overgangsnormen - bevorderingsrichtlijnen

7 Wat als…..? Wie niet aan de overgangsnormen voldoet Blijft zitten in 3 havo Stroomt door naar 4 mavo+ Blijft zitten en gaat naar 3 mavo+

8 Mw. E. van Rij - decaan Kiezen Tijdpad Opbouw 4 & 5 havo Gemeenschappelijk deel Profielen Vrije deel Nieuwe vakken Doorstroom naar HBO

9 Let op 3 zaken: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat kan er?

10 Tijdpad Tot nu toe Vanaf nu

11 Tijdpad – tot nu toe Keuzelessen / Voorlichtingslessen ( http://www.keuzedossier.nl ) http://www.keuzedossier.nl Twee interessetesten Voorlichting/ Inloggen (http:www.scr.dedecaan.net)http:www.scr.dedecaan.net Voorlichtingsavond

12 Interessetesten IVO (Instaptoets Voortgezet Onderwijs) PZO (Peroonlijkheids ZelfOnderzoek) LC - data vrijwillig

13 IVO

14 PZO

15 Tijdpad – vanaf nu Vakkenvoorlichting Voorlopige profielkeuze, eind januari ( http://scr.dedecaan.net ) http://scr.dedecaan.net Profielgesprek in februari Gespreksmiddag in maart Adviesvergadering in maart Definitieve keuze 1 april

16 Opbouw 4 & 5 havo Gemeenschappelijk deel 4 Profielen Vrije deel; 1 (of 2?) keuzevakken

17 Gemeenschappelijk deel Nederlands400 slu Engels300 slu Maatschappijleer120 slu Lichamelijke Opvoeding120 slu Culturele - en Kunstzinnige Vorming120 slu Levensbeschouwing80 slu Loopbaanoriëntatie40 slu Profielwerkstuk80 slu Internationalisering40 slu

18 4 profielen Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT)  Vanaf blz. 9 in het Gele Boekje

19 Vrije deel Frans400 slu Duits400 slu Aardrijkskunde320 slu Maatschappijwetenschappen300 slu Economie400 slu Management en Organisatie300 slu Wiskunde A320 slu Natuurkunde400 slu Biologie400 slu Informatica320 slu Tekenen320 slu Bewegen, sport en maatschappij320 slu

20 Cultuur en Maatschappij (CM) op SCR/SCW 1 van: Frans / Duits Geschiedenis 1 van: Aardrijkskunde / Maatschappijwetenschappen / Economie 1 van: Tekenen / Frans / Duits  dus geen wiskunde verplicht

21 Economie en Maatschappij (EM) op SCR/SCW 1 van: Wiskunde A / Wiskunde B Geschiedenis Economie 1 van: Management & Organisatie / Maatschappijwetenschappen / Aardrijkskunde / Frans / Duits  wiA of wiB hangt af van vervolgopleiding

22 Natuur en Gezondheid (NG) op SCW 1 van: Wiskunde A / Wiskunde B Biologie Scheikunde 1 van: Aardrijkskunde / Natuurkunde  voor veel vervolgstudies is wi B een betere keuze

23 Natuur en Techniek (NT) op SCW Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde 1 van: Informatica / Biologie

24 Twee soorten profielen Mensprofielen: CM en EM Natuurprofielen: NG en NT Tip 1: Kies eerst tussen “mens” of “natuur” Tip 2: Kies breed. Kies bij “mens” ook iets uit “natuur” en omgekeerd Tip 3: Kies een vakkenpakket, kies nog geen vervolgopleiding of beroep Tip 4: Let op speciale regels, blz. 10 Gele Boekje

25 Nieuwe vakken Wiskunde A, B BSM Maatschappijwetenschappen Management & Organisatie Informatica

26 Wiskunde A Bereidt voor op de sociaal- wetenschappelijke beroepspraktijk Eenvoudige algebraïsche vaardigheden zoals eerstegraadsvergelijkingen, breuken, procenten, kansberekening en statistiek Altijd in een context, in een verhaal, in een praktisch vraagstuk Makkelijker dan wiB???

27 Wiskunde B Bereidt voor op technische en economische studies met hoge algebraïsche eisen Ingewikkelde algebraïsche vaardigheden, zoals exponenten, hogere- graadsongelijkheden Opgaven zonder context vb: los op: 2x – 3y = -5 en 2x – 5y = 3 Moeilijker dan wiA???

28 BSM Bewegen, Sport en Maatschappij Naast LO (dat verplicht is) Kenmerken: Een praktijkvak: 70% praktijk, 30% theorie Sport in relatie tot de maatschappij Je leert organiseren, leiding geven en werken met mensen

29 Maatschappijwetenschappen Naast Maatschappijleer (dat verplicht is) Kenmerken: Inzicht in denken en doen van mensen Je leert je eigen mening te vormen en te ondersteunen met argumenten Onderwerpen: politiek / bestuur van Nederland, criminaliteit / rechtsstaat, ontwikkelingssamenwerking, massamedia

30 M&O Management en Organisatie Naast economie Kenmerken: Economie binnen bedrijven: financiering, kostprijsberekening, marketing Meer inzicht in financiële en organisatorische zaken binnen een onderneming

31 Informatica Heel anders dan in leerjaar 1 Kenmerken: Creatieve oplossingen voor problemen Nauwkeurig en structureel werken Werken met modellen en theorieën Logisch redeneren Onderzoek doen Je leert niet programmeren of het Office- pakket

32 Eventueel 2 e vak in vrije ruimte Toestemming teamleider / decaan / mentor vereist Interessant voor vervolgtraject (decentrale selectie e.d.) Voorwaarden: rooster, geen extra lesgroep Geen roostergaranties Niet vrijblijvend ‘proberen’  Zie brief met criteria en procedure en blz. 5 Gele Boekje

33 Criteria om 2 e vak te mogen kiezen Zelfstandige leerling met goede werkhouding Vak moet 2 jaar gevolgd worden Gemiddeld 7,5 of hoger Tussen 7,0 en 7,5 : - Positief advies van eindrapportvergadering Al bespreken in mentorgesprek

34 Doorstromen van havo naar het atheneum Gemiddeld 7,5 hoger Wiskunde verplicht Nu al een extra vak kiezen Overleg met decaan/teamleider Positief advies van eindrapportvergadering

35 Doorstromen naar HBO Doorstroomrechten: het goede profiel en/of keuzevak(ken) Toelaatbaarheid: met aanvullende eisen  vanaf blz. 51 Gele Boekje

36 Toelaatbaarheid in HBO Mogelijke aanvullende eisen: Lichamelijke of geestelijke keuring Motivatie Vaardigheden Portfolio Toelatingsexamen Loting (in combinatie met cijfergemiddelde)

37 1 voor deze opleiding gelden aanvullende eisen  doorstroomrecht  geen doorstroomrecht opleiding NTNGEMCM a 1  b  2e mvt  c ec of m&o (ec of m&o) + wi (A of B)

38 Spijt in klas 4 ?! Wisselingen in klas 4 alleen mogelijk in gevallen van hoge uitzondering; Schriftelijk verzoek bij de teamleider Verzoeken meestal niet toegekend (lesgroep vol, roostertechnische kwesties, te grote inhaalslag) Dus nu, in klas 3, weloverwogen keuze maken!

39 Tot slot: Vragen? http://www.keuzedossier.nl http://www.scr.dedecaan.net Mail naar: e.vanrij@stanislascollege.nl http://www.scr.dedecaan.net

40


Download ppt "Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google