De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze
Voorlichting Tweede Fase Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze Locatie Reinier de Graafpad

2 Voorlichting Tweede Fase
Programma Kiezen mevr. H. Scholten, teamleider havo-onderbouw Voorlichting Tweede Fase mw. E. van Rij, havo-decaan Deze sheets staan ook op de site Locatie Reinier de Graafpad

3 Mw. H. Scholten - teamleider
Het belang van kiezen Naar SCR of SCW? Nieuwe overgangsnormen Wat als…..?

4 Het belang van het kiezen van een vakkenpakket
Voorlichting Tweede Fase Het belang van het kiezen van een vakkenpakket Snelle veranderingen in de maatschappij Een leven lang leren Slechts een basis, maar richtinggevend Veel variatie door opbouw van opleidingen Snelle veranderingen / beroepen van vandaag bestaan morgen misschien niet meer / breed kiezen En een leven lang leren Een opleiding is slechts een basis maar geeft wel richting : Techniek? Gezondheid? , Economisch? Profielen dus! ( zie mw van Rij) Ook opleidingen veranderen aan de lopende band: ze moeten samengaan van de minister als ze niet rendabel zijn of als het toeleidt tot iets waar geen werk in is. Vorige keer vroeg één van u of wij ons niet konden verdiepen in de werkgelegenheid van de toekomst, om zo uw kind beter te kunnen laten kiezen. Wij vinden niet dat we dit moeten doen, omdat de economie zo snel verandert dat alles wat we nu denken te weten, morgen achterhaald kan zijn. Locatie Reinier de Graafpad

5 Naar SCR of SCW? Ruimtegebrek op SCW 2 profielen op SCR: C&M en E&M
N&G en N&T op SCW + bijzondere vakken Welke keuzevakken waar is afhankelijk van keuzes van de leerlingen Ieder wordt voorkeur gevraagd Docenten, reizen, profielwerkstuk e.d. zijn “identiek”

6 Nieuwe overgangsnormen
Voorlichting Tweede Fase Nieuwe overgangsnormen Over met max. 3 tekorten bij 3 tekorten: max. 1 onvold. in Ne, En en wi 6,3 gemiddeld Puntencriterium vakkenpakket profielvakken + vrije-deelvak : 32 punten (5 vakken) 26 punten (4 vakken) 20 punten (3 vakken) zo niet: ander vakkenpakket Nalezen: site – onderwijs - overgangsnormen - bevorderingsrichtlijnen Locatie Reinier de Graafpad

7 Wat als…..? Wie niet aan de overgangsnormen voldoet
Blijft zitten in 3 havo Stroomt door naar 4 mavo+ Blijft zitten en gaat naar 3 mavo+

8 Mw. E. van Rij - decaan Kiezen Tijdpad Opbouw 4 & 5 havo
Gemeenschappelijk deel Profielen Vrije deel Nieuwe vakken Doorstroom naar HBO

9 Voorlichting Tweede Fase
Let op 3 zaken: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat kan er? Locatie Reinier de Graafpad

10 Voorlichting Tweede Fase
Tijdpad Tot nu toe Vanaf nu Locatie Reinier de Graafpad

11 Voorlichting Tweede Fase
Tijdpad – tot nu toe Keuzelessen / Voorlichtingslessen (http://www.keuzedossier.nl) Twee interessetesten Voorlichting/ Inloggen (http:www.scr.dedecaan.net) Voorlichtingsavond Locatie Reinier de Graafpad

12 Voorlichting Tweede Fase
Interessetesten IVO (Instaptoets Voortgezet Onderwijs) PZO (Peroonlijkheids ZelfOnderzoek) LC - data vrijwillig Locatie Reinier de Graafpad

13 Voorlichting Tweede Fase
IVO Locatie Reinier de Graafpad

14 Voorlichting Tweede Fase
PZO Locatie Reinier de Graafpad

15 Voorlichting Tweede Fase
Tijdpad – vanaf nu Vakkenvoorlichting Voorlopige profielkeuze, eind januari (http://scr.dedecaan.net) Profielgesprek in februari Gespreksmiddag in maart Adviesvergadering in maart Definitieve keuze 1 april Locatie Reinier de Graafpad

16 Voorlichting Tweede Fase
Opbouw 4 & 5 havo Gemeenschappelijk deel 4 Profielen Vrije deel; 1 (of 2?) keuzevakken Locatie Reinier de Graafpad

17 Gemeenschappelijk deel
Voorlichting Tweede Fase Gemeenschappelijk deel Nederlands slu Engels slu Maatschappijleer slu Lichamelijke Opvoeding slu Culturele - en Kunstzinnige Vorming 120 slu Levensbeschouwing slu Loopbaanoriëntatie slu Profielwerkstuk slu Internationalisering slu Locatie Reinier de Graafpad

18 Voorlichting Tweede Fase
4 profielen Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT) Vanaf blz. 9 in het Gele Boekje Locatie Reinier de Graafpad

19 Voorlichting Tweede Fase
Vrije deel Frans slu Duits slu Aardrijkskunde slu Maatschappijwetenschappen slu Economie slu Management en Organisatie slu Wiskunde A slu Natuurkunde slu Biologie slu Informatica slu Tekenen slu Bewegen, sport en maatschappij slu Locatie Reinier de Graafpad

20 Cultuur en Maatschappij (CM) op SCR/SCW
Voorlichting Tweede Fase Cultuur en Maatschappij (CM) op SCR/SCW 1 van: Frans / Duits Geschiedenis 1 van: Aardrijkskunde / Maatschappijwetenschappen / Economie 1 van: Tekenen / Frans / Duits dus geen wiskunde verplicht Locatie Reinier de Graafpad

21 Economie en Maatschappij (EM) op SCR/SCW
Voorlichting Tweede Fase Economie en Maatschappij (EM) op SCR/SCW 1 van: Wiskunde A / Wiskunde B Geschiedenis Economie 1 van: Management & Organisatie / Maatschappijwetenschappen / Aardrijkskunde / Frans / Duits wiA of wiB hangt af van vervolgopleiding Locatie Reinier de Graafpad

22 Natuur en Gezondheid (NG) op SCW
Voorlichting Tweede Fase Natuur en Gezondheid (NG) op SCW 1 van: Wiskunde A / Wiskunde B Biologie Scheikunde 1 van: Aardrijkskunde / Natuurkunde voor veel vervolgstudies is wi B een betere keuze Locatie Reinier de Graafpad

23 Natuur en Techniek (NT) op SCW
Voorlichting Tweede Fase Natuur en Techniek (NT) op SCW Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde 1 van: Informatica / Biologie Locatie Reinier de Graafpad

24 Twee soorten profielen
Voorlichting Tweede Fase Twee soorten profielen Mensprofielen: CM en EM Natuurprofielen: NG en NT Tip 1: Kies eerst tussen “mens” of “natuur” Tip 2: Kies breed. Kies bij “mens” ook iets uit “natuur” en omgekeerd Tip 3: Kies een vakkenpakket, kies nog geen vervolgopleiding of beroep Tip 4: Let op speciale regels, blz. 10 Gele Boekje Locatie Reinier de Graafpad

25 Voorlichting Tweede Fase
Nieuwe vakken Wiskunde A, B BSM Maatschappijwetenschappen Management & Organisatie Informatica Locatie Reinier de Graafpad

26 Voorlichting Tweede Fase
Wiskunde A Bereidt voor op de sociaal-wetenschappelijke beroepspraktijk Eenvoudige algebraïsche vaardigheden zoals eerstegraadsvergelijkingen, breuken, procenten, kansberekening en statistiek Altijd in een context, in een verhaal, in een praktisch vraagstuk Makkelijker dan wiB??? Locatie Reinier de Graafpad

27 Voorlichting Tweede Fase
Wiskunde B Bereidt voor op technische en economische studies met hoge algebraïsche eisen Ingewikkelde algebraïsche vaardigheden, zoals exponenten, hogere- graadsongelijkheden Opgaven zonder context vb: los op: 2x – 3y = -5 en 2x – 5y = 3 Moeilijker dan wiA??? Locatie Reinier de Graafpad

28 Voorlichting Tweede Fase
BSM Bewegen, Sport en Maatschappij Naast LO (dat verplicht is) Kenmerken: Een praktijkvak: 70% praktijk, 30% theorie Sport in relatie tot de maatschappij Je leert organiseren, leiding geven en werken met mensen Locatie Reinier de Graafpad

29 Maatschappijwetenschappen
Voorlichting Tweede Fase Maatschappijwetenschappen Naast Maatschappijleer (dat verplicht is) Kenmerken: Inzicht in denken en doen van mensen Je leert je eigen mening te vormen en te ondersteunen met argumenten Onderwerpen: politiek / bestuur van Nederland, criminaliteit / rechtsstaat, ontwikkelingssamenwerking, massamedia Locatie Reinier de Graafpad

30 Voorlichting Tweede Fase
M&O Management en Organisatie Naast economie Kenmerken: Economie binnen bedrijven: financiering, kostprijsberekening, marketing Meer inzicht in financiële en organisatorische zaken binnen een onderneming Locatie Reinier de Graafpad

31 Voorlichting Tweede Fase
Informatica Heel anders dan in leerjaar 1 Kenmerken: Creatieve oplossingen voor problemen Nauwkeurig en structureel werken Werken met modellen en theorieën Logisch redeneren Onderzoek doen Je leert niet programmeren of het Office-pakket Locatie Reinier de Graafpad

32 Eventueel 2e vak in vrije ruimte
Voorlichting Tweede Fase Eventueel 2e vak in vrije ruimte Toestemming teamleider / decaan / mentor vereist Interessant voor vervolgtraject (decentrale selectie e.d.) Voorwaarden: rooster, geen extra lesgroep Geen roostergaranties Niet vrijblijvend ‘proberen’ Zie brief met criteria en procedure en blz. 5 Gele Boekje Locatie Reinier de Graafpad

33 Criteria om 2e vak te mogen kiezen
Voorlichting Tweede Fase Criteria om 2e vak te mogen kiezen Zelfstandige leerling met goede werkhouding Vak moet 2 jaar gevolgd worden Gemiddeld 7,5 of hoger Tussen 7,0 en 7,5 : - Positief advies van eindrapportvergadering Al bespreken in mentorgesprek Locatie Reinier de Graafpad

34 Doorstromen van havo naar het atheneum
Gemiddeld 7,5 hoger Wiskunde verplicht Nu al een extra vak kiezen Overleg met decaan/teamleider Positief advies van eindrapportvergadering

35 Voorlichting Tweede Fase
Doorstromen naar HBO Doorstroomrechten: het goede profiel en/of keuzevak(ken) Toelaatbaarheid: met aanvullende eisen vanaf blz. 51 Gele Boekje Locatie Reinier de Graafpad

36 Toelaatbaarheid in HBO
Voorlichting Tweede Fase Toelaatbaarheid in HBO Mogelijke aanvullende eisen: Lichamelijke of geestelijke keuring Motivatie Vaardigheden Portfolio Toelatingsexamen Loting (in combinatie met cijfergemiddelde) Locatie Reinier de Graafpad

37 Voorlichting Tweede Fase
opleiding NT NG EM CM a1 b 2e mvt c ec of m&o (ec of m&o) + wi (A of B) 1 voor deze opleiding gelden aanvullende eisen doorstroomrecht  geen doorstroomrecht Locatie Reinier de Graafpad

38 Spijt in klas 4 ?! Wisselingen in klas 4 alleen mogelijk in gevallen van hoge uitzondering; Schriftelijk verzoek bij de teamleider Verzoeken meestal niet toegekend (lesgroep vol, roostertechnische kwesties, te grote inhaalslag) Dus nu, in klas 3, weloverwogen keuze maken!

39 Voorlichting Tweede Fase
Tot slot: Vragen? Mail naar: Locatie Reinier de Graafpad

40 Voorlichting Tweede Fase
Locatie Reinier de Graafpad


Download ppt "Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze"

Verwante presentaties


Ads door Google