De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick-off Small seeds for Big Baobabs 27 November 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick-off Small seeds for Big Baobabs 27 November 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Kick-off Small seeds for Big Baobabs 27 November 2014

2 CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. OPBOUW BLOEIENDE GEMEENSCHAPPEN IN FRAGIELE GEBIEDEN

3 CORDAID 2014 540 145 million 36 324,000 721 100 Staf wereldwijd Euro voor bestrijding armoede Landen Donateurs Jaar ervaring Projecten 800 Partnerorganisaties NOVEMBER 2014

4 Projectplan NAP 1325 ‘SMALL SEEDS FOR BIG BAOBABS’ Pilotfonds 2014 Cordaid Nederland in partnerschap met Vluchtelingen-Organisaties Nederland Nederlandse NAP ondertekenaars en partners

5 ’ NOVEMBER 2014 Pilot fonds NAP 1325 ‘Small Seeds for Big Baobabs Startdatum1 november 2014 BudgetTotaal: EURO 499.9950, - ( projectfonds € 415.000) FinancieringMinisterie van Buitenlandse zaken (Women, Peace & Security) UitvoerderCordaid Nederland ProjectpartnersVON: Vluchtelingen-Organisaties Nederland Projectdoel Optimaal benutten van kennis en ervaring van kleinere zelforganisaties en middelgrote NAP-ondertekenaars aan doelstellingen NAP 1325 in de focuslanden*). Verwachte resultaten Tussen 10- 20 zelforganisaties en middelgrote ondertekenaars van NAP 1325 nemen actief deel in de discussies en in de uitvoering van gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het overkoepelende NAP doel. Deze organisaties ondersteunen ca 20 initiatieven op het gebied van vrouwen, vrede en veiligheid, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting, lokale (juridische) bescherming van vrouwen of de participatie van vrouwen in politieke besluitvorming ten aanzien van onder andere vredes- en veiligheidsvraagstukken in de zes focuslanden/-regio’s.

6 NOVEMBER 2014 Focus landen  Afghanistan,  Burundi,  Colombia,  Democratische Republiek Congo (DRC),  Soedan,  Zuid-Soedan en  de regio Midden-Oosten/Noord-Afrika (MENA )  Nederland

7 NOVEMBER 2014 Taken en verantwoordelijkheden Acquisitie (CNL VON) 1. Kick-off1x kick-off leden meeting faciliteren 2. Helpdeskper tel & email 3. Online informatie portalinfo beschikbaar online 4. Registratie en selectie aanvragen11 x verg. selectie commissie Begeleiding: (VON)Taken VON in Nederland 5. Faciliteit project indieninghulp bij het schrijven van voorstellen 6. Capaciteitsopbouw in NLtrajecten/ trainingen Fonds Beheer (CNL)Projectenfonds 7. Programma managementProgramma management Cordaid (10%) 8. Betalingenfinanciële administratie 9. Correspondentiecommunicatie per post en per email Monitoring Evaluation and Reporting (CNL)Taken en diensten CNL 10. Capaciteitsopbouw focuslandentraining en advies door L A 11. Monitoringvia Cordaid netwerk 12. EvaluatieExterne evaluatie 13. Slotbijeenkomsteind rapportage + slotmeeting

8 NOVEMBER 2014 Gewenste resultaten en effecten Van de activiteiten: Vrouwelijk leiderschap en politieke participatie van vrouwen in de 6 focuslanden en de focus regio zijn bevorderd. Het publieke draagvlak voor Nederlandse inzet voor vrouwen in (post)conflictgebieden en bewustwording over de actieve rol die vrouwen in deze situaties spelen is vergroot en draagt bij aan concrete resultaten in de focuslanden zelf.

9 NOVEMBER 2014 Gewenste resultaten en effecten Van de organisaties: Kleinere (vrijwilligers) en middelgrote NAP ondertekenaars nemen actief deel in de discussies en in de uitvoering van gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het overkoepelende NAP doel. Kleinere (vrijwilligers) NAP ondertekenaars zijn slagvaardiger geworden en zijn beter in staat zelfstandig voorstellen te schrijven en hun organisatie in organisatorische en financiële zin te besturen, dan wel projecten te beheren. Maatschappelijke organisaties in de focuslanden zelf (zuid-zuid) én in Nederland (noord-zuid / noord-noord) - begunstigd door het fonds- zijn met elkaar in contact en delen inzichten en geleerde lessen wat betreft programma’s en organisatorisch en financieel management.

10 NOVEMBER 2014 Kernwoorden Kleinschalige gezamenlijke initiatieven Durfkapitaal’ Innovatief Rapid action Strategisch belang Peer-learning en kruisbestuiving Verzelfstandiging organisatorisch en financieel management

11 NOVEMBER 2014 Doelgroep Nederlandse NAP ondertekenaars en partners Bij voorkeur die organisaties waarvan nog geen gezamenlijke NAP projecten worden ondersteund Met nadrukkelijk aandacht voor innovatieve en kansrijke projecten van kleinschalige en nieuwe organisaties.

12 NOVEMBER 2014 Planning NAP ondertekenaars Indieningen: 1 januari 2015 - 31 december 2015 Uitvoering projecten :max. 12 maanden, met uiterste einddatum 30 april 2016 Rapportage :2 maanden nà einddatum contractperiode, met uiterste einddatum 30 juni 2016 Begeleiding VON: 2015-2016 Fondsbeheer Cordaid: 2015 tot 31 oktober 2016 Evaluatie Cordaid : midterm evaluatie medio 2015 eindevaluatie september-oktober 2016

13 NOVEMBER 2014 Normale procedure: -Indiening voorstellen vóór laatste vrijdag van de maand -Maandelijkse vergadering selectie commissie (10 dagen nà indiening) -Officiële besluitvorming binnen1 maand na laatste vergadering selectiecommissie Rapid Action -Telefonische of email ontvangstbevestiging binnen drie dagen -Officiële bevestiging zo spoedig mogelijk Besluitvorming

14 NOVEMBER 2014 Selectiecommissie Profiel commissielid: -Goede kennis over Women, Peace and Security; -Geen indiener van projecten; -Geen ondertekenaar van het NAP om de neutraliteit te waarborgen; -Committeert zich voor een periode van 1,5 jaar; -Moet in verband met mogelijk fysieke aanwezigheid bij de maandelijkse vergaderingen in Nederland woonachtig zijn; -Wil dit vrijwillig tegen reiskostenvergoeding en dankbaarheid doen

15 NOVEMBER 2014 Criteria: zie portal https://www.cordaid.org/nl/themas/particulier-initiatief/over-dit-thema/nap-1323-pilotfonds-2014/ VRAGEN ?

16 NOVEMBER 2014 Veel dank voor jullie aandacht Godefroid Nimbona: godefroid.nimbona@cordaid.nl Josta ten Broeke : josta.ten.broeke@cordaid.nl

17

18 Kick off Pilotfund Small Seeds for Big Baobabs 27 nov. 2014 Presentatie Capacity Building

19 Rol VON (Online) Helpdesk Training capaciteitsopbouw in NL Faciliteren bij projectindiening Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs

20 Structuur 2015 Half februari: gezamenlijke start capacity building Begin maart: dagdeel maatwerkbegeleiding circa 5 org.’s Half juni: dagdeel maatwerkbegeleiding circa 5 org.’s Na tussentijdse evaluatie met Cordaid en WO=MEN na zomer 2015 evt. extra dagdeel maatwerkbegeleiding circa 5 org.’s Evt. op aanvraag (van de selectiecommissie) extra begeleiding individueel Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs

21 Start capacity building febr. 2015 “Don’t change your profile, adjust your strategy!” Introductie agenda WPS/NAP 1325: wat zijn de strategische doelen en hoe positioneer je jezelf als NAP activist? Strategische projectontwikkeling: probleemanalyse, krachtenanalyse, vaststellen SMART-doelen, genereren effectieve strategieën voor sociale verandering en netwerkanalyse Duurzaam projectbeheer: organiseren draagvlak voor succesvolle implementatie en samenwerking met lokale partners, voeren van een projectadministratie, monitoren en presentatie eigen resultaten en voorlichting financieel-juridische zaken Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs

22 Maatwerkbegeleiding gedurende 2015: Vraag gestuurd Circa 3 bijeenkomsten Circa 5 organisaties per bijeenkomst Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs

23 Vragen? Anne-Floor Dekker E: a.dekker@vluchtelingenorganisaties.nl T: 020 509 13 70 / 06 47 77 48 42 W: www.vluchtelingenorganisaties.nl Presentatie Capacity Building – Small Seeds for Big Baobabs

24 EINDE Kick-off Hartelijk dank! Small seeds for Big Baobabs


Download ppt "Kick-off Small seeds for Big Baobabs 27 November 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google