De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een zaak van leven of dood

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een zaak van leven of dood"— Transcript van de presentatie:

1 Een zaak van leven of dood
? Spreuken 4 tot 7 (2de deel)

2 “Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet. Bind hun onderricht voor altijd op je hart, wind het om je hals. Moge het je leiden op de wegen die je gaat, moge het over je waken als je slaapt, moge het je raden als je wakker wordt. Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven.” (Spr. 6:20-23) “Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.” (2:9)

3

4 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood … u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land” (Deut 30:15-20)

5 Twee tegengestelde wegen, geen tussenweg: zwart of wit
Twee tegengestelde wegen, geen tussenweg: zwart of wit Hoe zit dat in je dagelijkse leven? Is alles altijd zo duidelijk omlijnd? Hoe ga jij om met ‘grijstinten’ in het leven? Kiezen: het leven is een aaneenschakeling van keuzes die we maken. Soms makkelijke en banale keuzes, soms van cruciaal belang en met ingrijpende gevolgen. Met wie en waarmee houd jij rekening wanneer je keuzes moet maken? Ben je eerder cerebraal, intuïtief, instinctief, impulsief? Wat neemt bij jou de bovenhand? Kiezen tussen wijsheid en onverstand, tussen goed en kwaad… Dan moet je natuurlijk het onderscheid kunnen maken… In onze maatschappij zijn de scheidingslijnen steeds vager. Kun je hier concrete voorbeelden van geven? Hoe zou je je eigen ‘weg’ omschrijven?

6 Van haar lippen komen gladde praatjes,haar mond spreekt honingzoete woorden, maar uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar pad voert naar het graf, haar voeten dalen af in het dodenrijk. Ze wil dat je de weg die naar het leven leidt niet inslaat, haar valse sporen volg je zonder dat je het beseft. Daarom, mijn zonen, luister naar mij, wijk nooit af van wat ik zeg. Blijf bij zo’n vrouw vandaan, houd afstand van haar woning. (Spr. 5:3-8)

7 Wat is verleiding volgens jou. In de Bijbel is het altijd
Wat is verleiding volgens jou? In de Bijbel is het altijd een negatief begrip. Hoe zit dat in het gewone leven? Zijn er ook positieve aspecten? Voorbeelden? ‘Zoetigheden’ die uiteindelijk toch ‘bitter’ zijn… Heb je dat zelf al ervaren? Wat oefent er op jou aantrekkingskracht (verleiding) uit? En ben je zelf soms verleid(st)er? In welke omstandigheden? Wat zijn dan je beweegredenen? Verleiding wordt vaak geassocieerd met sensualiteit en seksualiteit. Op dit vlak is het niet altijd makkelijk om zinnen en aandrang onder controle te houden. Praat hierover met elkaar. Om de valstrikken van de verleiding te ontlopen roept de Wijsheid op tot inzicht, waakzaamheid, voorzichtigheid. Een volkse wijsheid stelt: “Wie met vuur speelt kan zijn vingers verbranden… Wat betekent dit concreet in de praktijk? Voorbeelden? Indien de Spreuken door vrouwen waren geschreven, welke wijze raad zouden ze dan gegeven hebben aan hun ‘dochters’ m.b.t. de verleiders?

8 Een hoer kost je niet meer dan een brood, maar de vrouw van een ander jaagt op je kostbare leven. …Maar pleeg je overspel, dan heb je geen verstand, wie zoiets doet richt zichzelf te gronde. – Spr 6:26,32 Definitie van Jezus: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.(Mt ) Overspel – echtbreuk: het hebben van seksuele relaties met een ander dan de vaste partner; bewuste schending van de huwelijkstrouw door seksuele contacten met anderen.

9 In onze samenleving wordt ontrouw en overspel. gebanaliseerd
In onze samenleving wordt ontrouw en overspel gebanaliseerd. In reclame, cinema, boeken en websites is het schering en inslag. Praat hierover met elkaar. De Spreukendichter waarschuwt tegen de catastrofale gevolgen van overspel, en raakt het morele en ethische aspect nauwelijks aan. Wat zijn jouw beweegredenen om iets al of niet te doen? De angst voor de gevolgen? Ook m.b.t. overspel houdt Jezus een discours dat veeleisender is dan de letter van de wet (Ex 20.14; Deut 5:18 “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28 En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd” (Mat 5:27-28) Spreek hier samen over. Spijt hebben: is je dat al voorgevallen? Welke lessen heb je er uit getrokken? Hoe kun je verder gaan zonder dat deze gevoelens steeds weer bovenkomen? (Tot de overspelige vrouw zegt Jezus: “Ook ik veroordeel je niet. Ga, en zondig niet meer.” – Joh 8:11 Seksualiteit en sensualiteit (tussen partners): in godsdienstige middens was dit vaak taboe. Terecht of onterecht? Vind jij het makkelijk om open over deze onderwerpen te praten? En hoe zit dat in je kerkgemeenschap?

10 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. (Jak 1:14,15) “Zet nooit je zinnen op haar schoonheid, laat haar ogen je niet strikken.” – Spr. 6:25

11 Vind jij dat de wijze gelijk heeft om zijn ‘zoon’ te waarschuwen voor begeerte, verlangens, de prikkels van de zintuigen? Wat doe jij om dit alles in de hand te houden? Datgene willen wat je niet hebt (begeren, jaloers zijn, benijden)… of tevreden zijn met wat je hebt er daar gelukkig mee zijn. Is dat ook een kwestie van wijsheid?


Download ppt "Een zaak van leven of dood"

Verwante presentaties


Ads door Google