De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HA traject 2.0 September 2015-…. Waarom veranderen? Er is een nieuw decreet rond de attestenrege-ling gecreëerd en goedgekeurd. Dit treedt in werking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HA traject 2.0 September 2015-…. Waarom veranderen? Er is een nieuw decreet rond de attestenrege-ling gecreëerd en goedgekeurd. Dit treedt in werking."— Transcript van de presentatie:

1 HA traject 2.0 September 2015-…

2 Waarom veranderen? Er is een nieuw decreet rond de attestenrege-ling gecreëerd en goedgekeurd. Dit treedt in werking vanaf oktober 2015. Hier moeten we ons aan houden als we geldige attestvormingen (“erkend door de Vlaamse overheid”) willen organiseren. Daarnaast is het natuurlijk ook goed om regelmatig te vernieuwen, daar worden we als organisatie sterker van.

3 Wat is nieuw? 1. HA traject 50u vorming, 50u stage, 4u reflectie 2. Competentieprofielen hanteren 3. Toegangsvoorwaarden per traject strikter 4. Strengere eisen begeleidingsploeg 5. Stage-opvolgingsplicht: ook bij andere organisaties 6. Strengere eisen stagebegeleiding 7. Extra vorming vereist voor stagebeleiding 8. Deelnemer doorloopt een vormingstraject in max 3 jaar

4 1. Elk traject evenveel uren Het animator-, hoofdanimator- en instructeurs- traject zullen elk bestaan uit 50u vorming, 50u stage en 4u reflectie 50u vorming: een weekend is nu 16u, afdelingsboost is nu 25,5u en tochtenbivak is nu 32u. Met 3 weekends komen we er niet 50u stage: in eigen groep, met juiste begeleiding 4u reflectie: nieuw moment aan einde van stage

5 2. Competentieprofielen Competentieprofielen zijn overzichtslijsten met vaardigheden die een animator, hoofdanimator of instructeur moet aanleren, plus indicatoren. We gebruiken deze al bij het opstellen van cursusbundels. Leg gerust je bundel eens naast het competentieprofiel van een hoofdanimator: de doelstellingen komen aan bod op HA-weekend, en een deel ervan ook op themacursus.

6 Competentieprofiel hoofdanimator

7 Competentieprofiel HA Cluster 1: Begeleiden 1. Animatoren begeleiden  Je past je manier van communiceren aan de animatoren aan  Je weet wat de animatoren kunnen en kennen en je houdt er rekening mee  Je hebt aandacht voor elke animator en zijn plaats in de groep  Je kent de leefwereld van de animatoren, je kent hun interesses en speelt hierop in Cluster 2: Organiseren 2. Een geheel aan activiteiten organiseren  Je giet een geheel aan activiteiten in een evenwichtig programma  Je stelt een planning en een evenwichtige taakverdeling op  Je bewaakt de uitvoering van de planning en de taakverdeling  Je evalueert een geheel aan activiteiten en stuurt dit geheel bij waar nodig

8 Competentieprofiel HA Cluster 3: Evalueren 3. Over zichzelf reflecteren als hoofdanimator  Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleider van animatoren en je gaat aan de slag met je verbeterpunten  Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in het organiseren van een geheel aan activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeterpunten 4. Animatoren evalueren  Je schat de competenties van de animatoren in en beoordeelt de competenties tijdens en na afloop van het geheel aan activiteiten  Je benoemt en bespreekt de groeikansen van en met de animatoren, met respect voor de inbreng van de animatoren

9 Competentieprofiel HA Cluster 4: Profielgebonden competenties 5. De eindverantwoordelijkheid nemen  Je voorziet een duidelijk kader voor de werking door afspraken te maken met de animatoren  Je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of bijgestuurd  Je hakt knopen door, je verantwoordt beslissingen en draagt de gevolgen ervan 6. Administratieve gegevens beheren  Je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de werking te organiseren en de veiligheid te garanderen  Je registreert administratieve gegevens correct en houdt ze bij zodat ze bruikbaar zijn voor anderen  Je verwerkt administratieve gegevens correct en volgt ze op 7. Communiceren met verschillende partners  Je communiceert met externen 8. Een team leiden  Je laat animatoren samenwerken op een participatieve manier  Je werkt aan een goede groepssfeer en bewaakt die

10 3. Toegangsvoorwaarden Vanaf wanneer mag een deelnemer aan een vormingstraject beginnen? –De Afdeling Jeugd legt hier voorwaarden voor vast –We moeten als Chiro minstens deze voorwaarden hanteren en mogen eventueel striktere gebruiken Chiro beslist nog over welke voorwaarden we vanaf oktober 2015 zullen gebruiken per traject

11 3. Toegangsvoorwaarden TrajectNuVanaf oktober 2015 Afdeling JeugdChiroAfdeling JeugdChiro Animator Vanaf 16 jaar*Vanaf leidingVanaf 16 jaar*Vanaf 16 jaar*? Hoofdanimator Vanaf 16 jaar met ofwel A-attest of 100u A- ervaring sinds 16j Vanaf 18 jaar of vanaf 17 jaar als IK+SB gevolgd Vanaf 16 jaar + bezit A-competenties (=A-attest of portfolio met 100u ervaring sinds16j) ? Instructeur Vanaf 18 jaar met - HA-attest - A+100u ervaring sinds16j - 17j + 200u ervaring Vanaf 19 jaar en kader- medewerker Vanaf 17 jaar + bezit A-competenties (=A-attest of portfolio met 100u ervaring sinds16j) ? * = In het jaar waarin de deelnemer die leeftijd zal bereiken ? = Dit is momenteel in testfase of moet nog beslist worden

12 4. Begeleiding cursus Wie mag een cursus begeleiden ? –De Afdeling Jeugd legt criteria vast waaraan onze begeleidingsploegen moeten voldoen. –Deze criteria worden in oktober 2015 nog strenger. We moeten er dus voor zorgen dat we zeker genoeg instructeurs blijven opleiden in de Chiro –Instructeur worden in de Chiro? Volg de KIC’s! –Wie van jouw ploeg mag cursus geven? Welke aanvulling heeft je ploeg nodig? Er komt een tool waarbij je dit zal kunnen opvolgen!

13 4. Begeleiding HA-cursus NuVanaf oktober 2015 Afdeling JeugdChiroAfdeling JeugdChiro Cursus- verantwoordelijke Instructeur of pedagogisch diploma Instructeur of pedagogisch diploma (=minstens 60u pedagogische vorming) en al minstens 2 HA- cursussen* begeleid ? Per 15 deelnemers Minstens 1 hoofdanimator Minstens 1 instructeur of hoofdanimator of iemand die al 3 HA- cursussen heeft begeleid ? * Volledige HA-cursussen, dus in ons geval 2.HA = 2.HAW + 2.themacursussennaarkeuze (>=2x32u); vanaf 2015: 2x50u ? Minstens de Afdelingscriteria, mag strenger, nog niet beslist

14 4. Begeleidingsploeg Meer en meer instructeurs nodig in je ploeg (digitalisatie van de Afdeling + efficiëntere controles hierop) Vanaf dit werkjaar kan je het KIC-traject veel sneller afronden: er zullen 5 weekends zijn waarin telkens KIC 1, 2 en 3 tegelijk gegeven worden. Als je dit jaar KIC3 volgt, is het nog zonder stage en reflectie. Wanneer ga jij mee?

15 5. Stage-opvolgingsplicht Wie attestvorming organiseert zal vanaf oktober 2015 verplicht zijn de stage op te volgen van de deelnemers, ook als zij stage lopen in een andere organisatie Een werkgroep van de Afdeling Jeugd zal hiervoor een gezamenlijk trajectboekje maken Boekje (of digitale variant) komt in de cursus ook kort aan bod

16 6. Stagebegeleiding Momenteel mag de stage in de eigen Chirogroep nog begeleid worden door een groepsleider, VB of ervaren medeleider. Dat mag vanaf oktober 2015 niet meer zomaar. Om een A- of HA-stage te begeleiden, moet je vanaf dan HA- of I-competenties hebben. Die bewijs je op een van volgende manieren…

17 6. Stagebegeleiding Om A/HA-stage te begeleiden moet je voldoen aan minstens een van deze eisen: –Attest HA of I –Pedagogisch diploma (min.60u ped vorming) –Pedagogisch beroepskracht jeugddienst of jeugdwerk –Bewijs van specifieke vorming stagebegeleiding

18 7. Vorming stagebegeleiding Je kan in de Chiro al HA- of I-cursus volgen Daarnaast bieden we vanaf volgend jaar extra vorming aan specifiek over stages begeleiden: met een bewijs van deelname hiervan mag je dan ook A/HA stages begeleiden Groepen die geen stagebegeleiders hebben: jammer. Zullen moeten rekenen op goodwill van een gewester/verbonder? Er zijn een aantal zones in Vlaanderen met (quasi) geen HA’en

19 8. Maximumduur traject Vanaf oktober 2015 mag een deelnemer maximum 3 jaar doen over een vormingstraject: –HA-cursussen+stage+reflectiemoment = max 3 jaar Maximumduur is nieuw, maar wel haalbaar

20 Waslijst vernieuwingen…

21 Hoe gaat dit verhaal verder? Eerste inputmoment: straks denkvragen aan de tafels Aanvullingen op denkdag Covo en cel: input verwerken en opstellen sneuveltekst Bespreking en verfijning in ploegen Hiaten verwerken door Covo en cel; opstellen conceptdraft Contact externen en aftoetsen vormvoorwaarden Afdeling Laatste knopen doorhakken rond de vorm tijdens tweede moment Chiroraad: maart 2015 (input/beslissing)

22 Uitgangspunten Mandaat HA blijft bij de nationale ploegen Zij nemen dit ook effectief op en leveren input hiervoor. We leveren erkende HA-attesten af

23 Vragen? Nu stellen of mailen naar vorming@chiro.be!

24 Volgende date? Waar en wanneer? Wat gedaan? –Sneuveltekstinput verzamelen uit je eigen ploeg –Welke competenties passen in jullie aanbod en welke kunnen er nog een plaats in krijgen.


Download ppt "HA traject 2.0 September 2015-…. Waarom veranderen? Er is een nieuw decreet rond de attestenrege-ling gecreëerd en goedgekeurd. Dit treedt in werking."

Verwante presentaties


Ads door Google