De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 VERENIGINGEN : juridische en fiscale knelpunten Maandag 16 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 VERENIGINGEN : juridische en fiscale knelpunten Maandag 16 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 VERENIGINGEN : juridische en fiscale knelpunten Maandag 16 juni 2014

3 3 Inleiding -Aansprakelijkheid -Fiscale controle -Ruzie -Overlijdens geven aanleiding tot grote of kleine problemen in een vereniging. Aan de hand van de opmerkingen die op voorhand werden doorgestuurd, zijn een aantal punten weerhouden.

4 4 Inleiding -1.Vzw of feitelijke vereniging ? -2.Verzekeringen -3.Sponsoring -4.Vrijwilligers -5.BTW -6.Rechtspersonenbelasting -7.Vergoedingen -8.Aannemingen -9.Kunstenaars

5 5 1.VZW of feitelijke vereniging

6 6 Dramatische gevolgen voor een carnavalsvereniging na brand in een loods te Aalst Een carnavalsvereniging huurt een loods om hun praalwagens te bouwen en te stallen. Dit gaat enkele jaren goed maar in de nacht van 22 op 23 februari 2004 loopt het fout. Na de deelname aan de stoet wordt de wagen gestald in de loods. Enkele uren later breekt er brand uit. Uit technisch onderzoek bleek dat de brand werd veroorzaakt door de tractor, eigendom van de vereniging. De brand veroorzaakt schade aan andere gebruikers van de opslagplaats en van naburige panden. Deze schadelijders en hun brandverzekeraars eisen de betaling van hun schade, in totaal meer dan 1 miljoen euro. 50.000 euro per lid…….

7 7 1. VZW of feitelijke vereniging Overwegingen :

8 8 1. VZW of feitelijke vereniging Administratieve verplichtingen VZW  Algemene vergadering voor goedkeuring jaarrekening en kwijting bestuurders.  Bijhouden ledenregister  Betalen patrimoniumtaks : Als het vermogen kleiner is dan 25.000€, dan moet geen patrimoniumtaks betaald worden - het vermogen is dan te klein. Ligt het vermogen hoger dan 25.000€, moet hierop 0.17% aan belasting betaald worden.  Aangifte rechtspersonenbelasting + betaling  Neerleggen jaarrekening (rb. V. Koophandel) http://www.vsdc- fb.be/NL/Downloads/Rubriek-4

9 9 1. VZW of feitelijke vereniging Feitelijke vereniging +Administratieve verplichtingen zeer beperkt +Volgt de dynamiek van de werking -Persoonlijk aansprakelijk bij het ondertekenen van een contract -Het eigen vermogen kan aangesproken worden Vzw +Vzw als rechtspersoon aansprakelijk bij het ondertekenen van een contract, individuen blijven in principe buiten schot +Het vermogen van de vzw wordt aangesproken, +en dus minder persoonlijke financiële risico’s -Administratieve verplichtingen -Vzw-structuur is nogal strak en minder vrijblijvend

10 10 2. Verzekeringen -Huur tent : polis ‘alle risico’s’ -Medewerkers : persoonlijke ongevallenverzekering -Huur gebouw : brandverzekering -Gebruik materiaal : verzekering contractuele aansprakelijkheid -Samenwerking met andere VZW : uitbreiding verzekering  Een goed verzekeringsbeheer is cruciaal !!

11 11 3. Sponsoring Het voeren van publiciteit in ruil voor sponsorgelden: de sponsoring wordt geacht een betaling te zijn voor een belastbare handeling (zijnde het voeren van een belastbare handeling (zijnde het voeren van publiciteit) Dergelijke sponsoring is aldus onderworpen aan btw! Voorbeelden: Voeren van publiciteit in ledenbladen, website, etc. Sporttruitjes met reclame van de sponsor

12 12 4. Vrijwilligers Reële kostenvergoeding: je vergoeding is het bedrag voor de kosten die je werkelijk gemaakt hebt. Je moet die uitgaven kunnen bewijzen en bijvoorbeeld een factuur, aankoopbewijs of busticket kunnen voorleggen. Sommige kosten zoals kosten van telefoon/internet en vervoerskosten met de auto kunnen moeilijk bewezen worden met bewijsstukken. Die kosten kunnen forfaitair worden geraamd. Voor de verplaatsingen die je doet met de auto, mag je een bedrag aanrekenen van 0,3461 euro per kilometer (geldig vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2014). Vergoeding voor vrijwilligers: als je voldoet aan de strikte voorwaarden van vrijwilligerswerk hoef je je kosten niet te bewijzen. Je ontvangt maximaal 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar. De vrijwilligersvergoeding is een all-in kostenvergoeding. Alle kosten zijn in dat bedrag begrepen. Je opdrachtgever mag je wel een verplaatsingsvergoeding geven voor maximaal 2.000 kilometer per jaar en maximaal 692,2 euro per jaar: auto: maximaal 0,3461 euro per kilometer; fiets: maximaal 0,21 euro per kilometer; openbaar vervoer: prijs van je ticket.

13 13 5. BTW Een VZW is volgens art. 4 van de BTW-wetgeving BTW-belastingplichtig wanneer die VZW: - in de uitoefening van een economische activiteit; - geregeld en zelfstandig; - met of zonder winstoogmerk; - hoofdzakelijk of aanvullend; - leveringen van goederen of diensten verricht; - ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend. Wanneer een vzw geen leveringen van goederen of diensten onder bezwarende titel verricht maar uitsluitend giften ontvangt, heeft zij niet de hoedanigheid van btw-plichtige en moet zij ook geen btw- nummer hebben.

14 14 6. Rechtspersonenbelasting Wil een VZW onderworpen worden aan de rechtspersonenbelasting, dan mag zij geen onderneming exploiteren en zich niet bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard (art. 220, 3° W.I.B. 1992). Is dat wel het geval, dan kan de VZW toch onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting als zou het een vennootschap betreffen. De beoordeling hiervan is steeds een feitenkwestie die door de rechter moet worden beoordeeld. De wetgever heeft echter uitdrukkelijk drie gevallen ingeschreven die niet moeten beschouwd worden als verrichtingen van winstgevende aard. In die drie gevallen blijft dus de rechtspersonenbelasting van toepassing: Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen; verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader van de statutaire opdracht en verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden worden uitgevoerd, kunnen elk op zich geen aanleiding geven tot het onderwerpen van de v.z.w. aan de vennootschapsbelasting (art. 182 W.I.B. 1992).

15 15 7.Belastbaarheid vergoedingen Voor de VZW : confer de rechtspersonenbelasting. Voor de feitelijke vereniging : voor elk lid van de feitelijke vereniging aan te geven als ‘diverse inkomsten’. Voor de vrijwilliger : kostenvergoeding niet belastbaar.

16 16 8.Aannemingen Inhoudingen voor fiscale en sociale schulden ? -Zelf te controleren via het internet : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm -Sanctie : Betaling van de in te houden deel 35 % RSZ en 15 % Belasting, verhoogd tot maximum het dubbel.

17 17 9. Kunstenaars -‘Kleine vergoedingsregeling’ voor artistieke prestaties : Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars: dat is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers): maximaal 122,21 euro per dag per opdrachtgever; niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever; niet meer dan 30 dagen per jaar; maximaal 2.444,21 euro per jaar. In afwachting van de kunstenaarskaart wordt de opdrachtgever aangeraden om de kunstenaar een verklaring op eer te laten ondertekenen waarin de kunstenaar bevestigt nog in aanmerking te komen voor de kleine vergoedingsregeling. Combinatie met vrijwilligersvergoedingen: je kunt beide vergoedingen niet combineren voor je artistieke prestaties. Eventueel kun je een beroep doen op de kleine vergoedingsregeling voor je artistieke prestaties en op de vrijwilligersvergoeding voor je niet-artistieke prestaties, maar niet op dezelfde dag.

18 18 9. Kunstenaars -Verkoop van een kunstwerk :  Éénmalig en zeker niet regelmatig : aangeven als divers inkomen belast aan 33 %

19 19 Slot Vragen ?? notforprofit@vdl.be

20 20 Antwerpen Herentalsebaan 71-75 2100 Antwerpen Brugge Koningin Astridlaan 29 8200 Brugge Brussel Buro & Design Center Esplanade 1/85 1020 Brussel Deinze Kastanjelaan 17 bus 2 9800 Deinze Dendermonde Grootzand 166 9200 Dendermonde Doornik Avenue de la Maire 101 7500 Doornik Kortrijk President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Vestigingen

21 21 Vandelanotte Dankt u voor uw aandacht Bezoek www.vandelanotte.bewww.vandelanotte.be


Download ppt "2 VERENIGINGEN : juridische en fiscale knelpunten Maandag 16 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google