De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Werkgroep Markt Beleidsplatform slimme netten 10 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Werkgroep Markt Beleidsplatform slimme netten 10 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Werkgroep Markt Beleidsplatform slimme netten 10 mei 2010

2 Agenda 1° Goedkeuring verslag WG 15 maart 2010 2° Tijdlijn beslissingstraject 3° Bespreking nota “gewenste diensten” 4° Bespreking nota “draagvlak” 5° Varia en verdere afspraken

3 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 1. Goedkeuring verslag WG 15 maart 2010

4 Goedkeuring verslag http://www.vreg.be/nl/slimme%20meters/pl atform%20slimme%20meters.asp

5 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 2. Tijdlijn beslissingstraject

6 Het programma Slimme Meters omvat 3 fasen, gevolgd door nazorg: PoC (2009 – 2010), “Piloot” (2011 – 2012) en Uitrol (2013 – 2018) 6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020... Voorbereiding Implementatie PoC 4 000 Piloot 40 000 Uitrol 4 000 000 Nazorg M Mijlpaal M0M1M2

7 t 1/4/20102014 2019 Rollout smart meters compleet? Marktmodel 1 Marktmodel 3 Tijdslijn voor slimme meters - CCH - marktmodel Marktmodel 2 2020 PoC 4.000 Proef 40.000 CCH Advies beleid over slimme meters

8 t 1/4/2010 2014 Tijdslijn voor acties regulator Proof of Concept 4.000 Proef 40.000 KEMA run 2 KEMA run 3? Advies beleid over slimme meters M441 GGP ERGEG

9 Het eindpunt van het beslissingstraject is een Advies van de VREG over toekomstige meterkeuze en uitrol van deze keuze, rekening houdend met regulatoire aspecten met name diensten/functionaliteiten van de meter in de toekomst, toekomstig marktmodel (rollen, verantwoordelijkheden, eigendom data) in overeenstemming met Europese regels en/of guidelines en bestaand of noodzakelijk kader (privacy, veiligheid,…)

10 Discussie: Vragen of opmerkingen over tijdlijn? Tijdlijn

11 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 3. Bespreking nota “gewenste diensten”

12 Verwachtingen van de marktpartijen en van de afnemers: welke dienstverlening? welke functionaliteiten? -> output: visienota werkgroep

13 Gewenste diensten Doel van de discussienota: diensten vooral vanuit het oogpunt eindgebruiker De nota is opgesteld vanuit de kolom “functies” die volgen uit voorbereidend werk in het verleden (WerkTraject (WT) slimme meters) Identificatie van de gewenste diensten (cfr. Europese aanbevelingen minimale diensten & optionele diensten -> kosten/baten -> modaliteiten roll out) met vertaling naar technische functionaliteiten van de meter: - kan meegenomen worden naar volgende fase proefproject(en) en volgende run kosten-baten model - gedragen visie maakt onderdeel uit van uiteindelijk advies

14 Gewenste diensten

15

16

17 Diensten (Frequente) facturen o.b.v. reëel verbruik Informatie over reëel verbruik met oog op energieadvies (tariefmatig advies of besparingsadvies) - Factuur weerspiegelt verschillende verbruiksperiodes, afnemer kan voordeel doen door zijn gedrag aan te passen en te verbruiken in “goedkopere” verbruiksperiode - Verbruiksgegevens kunnen dienen om rendabiliteit van besparingsinvesteringen in te schatten en daadwerkelijk (besparings-)resultaat te meten (relighting, vervangen van toestellen, kiezen voor andere verwarmingsoptie, isoleren, overgaan tot investering in decentrale productie …)

18 Informatie over lastprofiel met oog op energieadvies (tariefmatig advies) - detectie van nood aan peak shaving (vermogenspieken verminderen) Informatie over vermogen dat op een bepaald moment aangesproken wordt - vermogen of verbruik kan op een display zichtbaar gemaakt worden Informatie over reactief vermogen,… met oog op energieadvies - al dan niet installeren van condensatorbatterij Diensten

19 Meteruitlezing op afstand bij switch of verhuis zodat de marktprocessen (leverancierswissel, verhuis,… ) vlotter verlopen Veranderen van tariefperiode (enkelvoudig -> dag/nacht -> tariefperiodes in meetregister …) Op afstand uitlezen van elektriciteits-, aardgas- en eventueel watermeter (niet meer via kaartje/telefoon/… bovendien met mogelijkheid tot lokale temperatuurcorrectie) Informatie over netto injectie (productiemeting – eigen verbruik) Diensten

20 Aan- en afsluiten op afstand zowel afname als injectie Vermogensbegrenzing of collectief afschakelen in geval van noodsituatie op het net Demand side aggregation (beïnvloeden verbruik bij consumenten – verificatiemogelijkheid/tariferingsmogelijkheid) Aggregatie van productiegegevens Prepayment Sturen van verschillende circuits (verbruikskringen) – maakt het mogelijk om lasten in te schakelen (koeling, verwarming, elektrische auto) Diensten

21 Informatie over uitval stroom - met oog op beheersen schade Informatie over spanningskwaliteit Detecteren van fraude Beperking van verbruiksniveau (vb. 10A) Veranderen van de meetregisters van op afstand (frequentie opslaan, doorsturen van data) of upgrades van de meter zonder bezoek ter plaatse In geval van noodzaak toegang tot meter (aanpassing gegevens in de meter ter plaatse) Detecteren van disfunctioneren van de meter

22 Discussie: Vragen of opmerkingen? Zijn er nog andere diensten die opgenomen kunnen worden? Diensten

23 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 4. Bespreking nota “draagvlak”

24 Draagvlak Doel van de discussienota: negatieve verwachtingen en misverstanden kaderen, nuanceren of wegwerken Publicatie op het publieke forum (website) Laat toe om foutieve of negatieve berichtgeving te counteren door verwijzing naar de site Is een levend document Detecteert ook de nood aan regelgeving Kan input geven aan ronde tafel in het najaar en op lange termijn: informatieverlening aan groot publiek

25 Negatieve verwachtingen met betrekking tot slimme meters Situatieschets -Ambitieuze doelstellingen 2020 -Pact 2020 -Proefprojecten -VIA -werkgroep

26 Negatieve verwachtingen met betrekking tot slimme meters Misverstanden -Kostprijs vs baten (besparing) -Gevolg van slimme meters naar productaanbod en facturatie (incl. injectie) -Sociale bescherming -Privacy en veiligheid -Gebruikshandleiding/eenvoud -Tewerkstelling

27 Draagvlak Discussie: Zijn er nog andere negatieve verwachtingen en/of misverstanden waar aandacht aan besteed moet worden?

28 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 5. Varia en verdere afspraken

29 Volgende stappen 21/6: overzicht relevante projecten en ervaringen - Input verzamelen over relevante projecten/onderzoeken/ervaringen (lopende of afgeronde) -> output: overzichtsnota opstellen en actueel houden 13/9: agenda nog te bepalen 11/10: agenda nog te bepalen 8/11: agenda nog te bepalen 13/12: agenda nog te bepalen


Download ppt "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Werkgroep Markt Beleidsplatform slimme netten 10 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google