De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Consument en de Slimme Meter

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Consument en de Slimme Meter"— Transcript van de presentatie:

1 De Consument en de Slimme Meter
5 oktober 2010 De Consument en de Slimme Meter Visie vanuit de leverancier en lessons learned ViA Ronde Tafel

2 Inhoudsopgave Introductie Korte terugblik
Visie van de leveranciers en Eneco Supply op de slimme meter Lessons Learned Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1

3 Introductie Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf gericht op productie, handel, transport en levering van gas, elektriciteit, warmte, koude en bijbehorende diensten Eneco heeft de keuze gemaakt voor een duurzame strategie en wil leidend zijn in de transitie naar volledig duurzame energievoorziening. DUURZAAM, DECENTRAAL, SAMEN Dick Jonker Manager Strategic Affairs, Eneco Supply Lid van het Coördinatieteam Transitieplan Marktmodel (CTM) Lid van de Ontwerpgroep Businessdocument Inrichting Metermarkt en uitrol Slimme Meter (2006) Voorzitter Kernteam Afronding NTA (jan-april 2007) Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1

4 Korte terugblik: tijdslijn
In Nederland nemen we ruim onze tijd om de invoering van de slimme meter in goede banen te leiden… 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Voorjaar 2008 Wetsvoorstel Naar de 2e Kamer Start (???) Nieuwe Marktmodel April 2007 Eerste versie NTA Basis functieset September 2012 Besluit 3e pakket Energierichtlijnen 2011 Start Kleinschalige uitrol 2 februari 2007 Business Document CTM Inrichting MM en uitrol SM April 2009 Verzoek wijziging acceptatievrijheid Okt-Nov 2010 Plenaire behandeling 10 februari 2006 Beleidsvoornemen MinEZ April 2010 Novelle naar 2e Kamer Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1

5 Korte terugblik: waar ging het ook al weer om?
Doel van het wetsvoorstel is een structurele verbetering van de elektriciteits- en gasmarkt en bediening van de klant NIEUWE MARKTMODEL NETBEHEERDERS Invoering Capaciteitstarief (per ) Invoering Verplicht Leveranciersmodel Invoering Centraal Aansluitregister (C-AR) Invoering Metermarktmodel (omdraaiing van de meetketen) Uitrol Slimme Meter Standaardisatie Berichtenverkeer Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1

6 Visie vanuit de leverancier: graag, maar wel in één keer goed!
Leveranciers wachten met smart op de slimme meters, maar een beheerste uitrol met hoge klantacceptatie is van hoger belang Voor leveranciers speelt de slimme meter (en verantwoordelijkheid voor datacollectie) een belangrijke rol bij het verder verbeteren van de basisprocessen Voor de leveranciers is de slimme meter een belangrijk (maar niet het enige) instrument voor het ontwikkelen en aanbieden van innovatieve producten en diensten van eenvoudig inzicht verschaffen tot en met complexe prijsproducten. Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1

7 Visie vanuit de leverancier: impact Novelle groter dan gedacht
Aanvullende regelgeving was nodig, maar leidt wel tot verhoging van de complexiteit in de keten en aanscherping afspraken marktpartijen Privacy en Security Aan/Uit zetten Mandaten Data-resolutie Techniek versus regelgeving Verantwoordelijkheden in de keten En zo voort… Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1

8 Visie vanuit de leverancier: robuustheid van groot belang
Groot afbreukrisico als het straks niet werkt of beloftes niet kunnen worden waargemaakt: het moet first time right zijn! Als gevolg van impasse in de regelgeving en achterblijven van de uitrol zoeken leveranciers nu al naar andere wegen om hetzelfde resultaat te bereiken Innovatieve displays die ook werken zonder slimme meter… Bovendien is er een groot afbreukrisico wanneer er een langere periode zit tussen plaatsing slimme meter (consument verwacht een werkend apparaat) en het moment waarop de meter ook daadwerkelijk slim gebruikt kan worden Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1

9 Visie van de leverancier: communicatie
Maak een duidelijk onderscheid in verschillende soorten van communicatie: Algemene voorlichting over de slimme meter Communicatie over de plaatsing van de slimme meter Communicatie over producten en diensten op de slimme meter Maak geen “misbruik” van mooie beloftes van producten en diensten om daarmee de acceptatie van de slimme meter te vergroten, maar positioneer het als een noodzakelijke modernisering van het meterpark Gebruik aanbod van (werkende) diensten vooral om additionele “pull” te creëren, maar maak geen beloftes die niet waar gemaakt kunnen worden Dus geen geïsoleerde informatie over de slimme meter, krampachtige marketingcampagnes om de slimme meter geaccepteerd te krijgen, verstrekking van displays door netbeheerders, etc Gebruik pilots om ambassadeurs te krijgen en kom met bewijs van besparing en voordelen Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1

10 Lessons Learned Rollen en verantwoordelijkheden
Zorg voor een duidelijke afbakening van rollen en verantwoordelijkheden Zorg voor een goede balans in de keten, bv. privacy en security Schoenmaker blijf bij je leest! Continue afstemming tussen betrokken marktpartijen Ieder heeft eigen verantwoordelijkheid, maar het is wel één keten die moet werken Er is veel meer onderlinge samenhang dan op voorhand wordt veronderstelt Blijf tot het eind toe onderling afstemmen Betrokkenheid van relevante belangenorganisaties Betrek relevante belangenorganisaties vanaf het begin Maak vooraf de het besluitvormingsproces en beslissingscriteria duidelijk Uitsmijter: alle spreekwoorden/gezegden kloppen…. The devil is in the details Het venijn zit in de staart Bezint eer gij begint Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1


Download ppt "De Consument en de Slimme Meter"

Verwante presentaties


Ads door Google