De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

................................................................................................. De Consument en de Slimme Meter Visie vanuit de leverancier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "................................................................................................. De Consument en de Slimme Meter Visie vanuit de leverancier."— Transcript van de presentatie:

1 ................................................................................................. De Consument en de Slimme Meter Visie vanuit de leverancier en lessons learned ViA Ronde Tafel 5 oktober 2010

2 ...................................................................................................................................................................................... 2 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Inhoudsopgave 1.Introductie 2.Korte terugblik 3.Visie van de leveranciers en Eneco Supply op de slimme meter 4.Lessons Learned

3 ...................................................................................................................................................................................... 3 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Introductie  Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf gericht op productie, handel, transport en levering van gas, elektriciteit, warmte, koude en bijbehorende diensten  Eneco heeft de keuze gemaakt voor een duurzame strategie en wil leidend zijn in de transitie naar volledig duurzame energievoorziening.  DUURZAAM, DECENTRAAL, SAMEN  Dick Jonker  Manager Strategic Affairs, Eneco Supply  Lid van het Coördinatieteam Transitieplan Marktmodel (CTM) 2005-2007  Lid van de Ontwerpgroep Businessdocument Inrichting Metermarkt en uitrol Slimme Meter (2006)  Voorzitter Kernteam Afronding NTA 8130 (jan-april 2007)

4 ...................................................................................................................................................................................... 4 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Korte terugblik: tijdslijn 20062007200820092010201120122013 10 februari 2006 Beleidsvoornemen MinEZ 2 februari 2007 Business Document CTM Inrichting MM en uitrol SM April 2007 Eerste versie NTA Basis functieset Voorjaar 2008 Wetsvoorstel Naar de 2 e Kamer April 2010 Novelle naar 2 e Kamer Okt-Nov 2010 Plenaire behandeling In Nederland nemen we ruim onze tijd om de invoering van de slimme meter in goede banen te leiden… April 2009 Verzoek wijziging acceptatievrijheid September 2012 Besluit 3 e pakket Energierichtlijnen 2011 Start Kleinschalige uitrol Start (???) Nieuwe Marktmodel

5 ...................................................................................................................................................................................... 5 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Korte terugblik: waar ging het ook al weer om? Doel van het wetsvoorstel is een structurele verbetering van de elektriciteits- en gasmarkt en bediening van de klant Invoering Capaciteitstarief (per 1-1-2009) Invoering Verplicht Leveranciersmodel Invoering Metermarktmodel (omdraaiing van de meetketen) Uitrol Slimme Meter Invoering Centraal Aansluitregister (C-AR) NIEUWE MARKTMODELNETBEHEERDERS Standaardisatie Berichtenverkeer

6 ...................................................................................................................................................................................... 6 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Visie vanuit de leverancier: graag, maar wel in één keer goed!  Voor leveranciers speelt de slimme meter (en verantwoordelijkheid voor datacollectie) een belangrijke rol bij het verder verbeteren van de basisprocessen  Voor de leveranciers is de slimme meter een belangrijk (maar niet het enige) instrument voor het ontwikkelen en aanbieden van innovatieve producten en diensten van eenvoudig inzicht verschaffen tot en met complexe prijsproducten. Leveranciers wachten met smart op de slimme meters, maar een beheerste uitrol met hoge klantacceptatie is van hoger belang

7 ...................................................................................................................................................................................... 7 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Visie vanuit de leverancier: impact Novelle groter dan gedacht Aanvullende regelgeving was nodig, maar leidt wel tot verhoging van de complexiteit in de keten en aanscherping afspraken marktpartijen  Privacy en Security  Aan/Uit zetten  Mandaten  Data-resolutie  Techniek versus regelgeving  Verantwoordelijkheden in de keten  En zo voort…

8 ...................................................................................................................................................................................... 8 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Visie vanuit de leverancier: robuustheid van groot belang  Als gevolg van impasse in de regelgeving en achterblijven van de uitrol zoeken leveranciers nu al naar andere wegen om hetzelfde resultaat te bereiken Innovatieve displays die ook werken zonder slimme meter…  Bovendien is er een groot afbreukrisico wanneer er een langere periode zit tussen plaatsing slimme meter (consument verwacht een werkend apparaat) en het moment waarop de meter ook daadwerkelijk slim gebruikt kan worden Groot afbreukrisico als het straks niet werkt of beloftes niet kunnen worden waargemaakt: het moet first time right zijn!

9 ...................................................................................................................................................................................... 9 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Visie van de leverancier: communicatie  Maak een duidelijk onderscheid in verschillende soorten van communicatie: –Algemene voorlichting over de slimme meter –Communicatie over de plaatsing van de slimme meter –Communicatie over producten en diensten op de slimme meter  Maak geen “misbruik” van mooie beloftes van producten en diensten om daarmee de acceptatie van de slimme meter te vergroten, maar positioneer het als een noodzakelijke modernisering van het meterpark  Gebruik aanbod van (werkende) diensten vooral om additionele “pull” te creëren, maar maak geen beloftes die niet waar gemaakt kunnen worden  Dus geen geïsoleerde informatie over de slimme meter, krampachtige marketingcampagnes om de slimme meter geaccepteerd te krijgen, verstrekking van displays door netbeheerders, etc  Gebruik pilots om ambassadeurs te krijgen en kom met bewijs van besparing en voordelen

10 ...................................................................................................................................................................................... 10 Eneco - Presentatie voor ViA Ronde Tafel v1 Lessons Learned  Rollen en verantwoordelijkheden –Zorg voor een duidelijke afbakening van rollen en verantwoordelijkheden –Zorg voor een goede balans in de keten, bv. privacy en security –Schoenmaker blijf bij je leest!  Continue afstemming tussen betrokken marktpartijen –Ieder heeft eigen verantwoordelijkheid, maar het is wel één keten die moet werken –Er is veel meer onderlinge samenhang dan op voorhand wordt veronderstelt –Blijf tot het eind toe onderling afstemmen  Betrokkenheid van relevante belangenorganisaties –Betrek relevante belangenorganisaties vanaf het begin –Maak vooraf de het besluitvormingsproces en beslissingscriteria duidelijk  Uitsmijter: alle spreekwoorden/gezegden kloppen…. –The devil is in the details –Het venijn zit in de staart –Bezint eer gij begint –


Download ppt "................................................................................................. De Consument en de Slimme Meter Visie vanuit de leverancier."

Verwante presentaties


Ads door Google