De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na het tweede gordijn echter een tabernakel (tent) die heilige der heiligen werd genoemd met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na het tweede gordijn echter een tabernakel (tent) die heilige der heiligen werd genoemd met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel."— Transcript van de presentatie:

1

2 Na het tweede gordijn echter een tabernakel (tent) die heilige der heiligen werd genoemd met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was Hebreeën 9:3,4

3 De ark

4 4 6 1 5 2 3 heilige der heiligen heilige 1 = koperen brandofferaltaar 2 = koperen wasvat 3 = gouden kandelaar 4 = gouden tafel met toonbroden 5 = gouden reukofferaltaar 6 = gouden ark van het verbond

5 En IEUE sprak tot Mozes, zeggend: “Ook zullen zij een ark van acaciahout (sittimhout) maken”
Exodus 25:1,9; 37:1,2 עצ Hout = boom:

6 Psalmen: - spreken allereerst van de Heer zelf
“dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen” Lucas 24:44

7 “Ook zullen zij een ark van acaciahout (sittimhout) maken”
עצ Hout = boom: Welzalig de man….. die zijn vreugde vindt in de Thora van IEUE en Zijn Thora dag en nacht overdenkt, Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal voorspoedig zijn Psalm 1:1-3

8 Het acaciahout van de ark spreekt van: Christus als mens
“Ook zullen zij een ark van acaciahout (sittimhout) maken” Het acaciahout van de ark spreekt van: Christus als mens Hij was zonder zonde: *wandelde niet in de raad van de boosaardige mensen *stond niet op de weg van de zondaars *zat niet op de zetel van de spotters

9 “Je zult hem met zuiver goud overtrekken; binnenkant en buitenkant moet u hem overtrekken en erop een gouden flens (rand) omheen maken” Exodus 25:11 זהב goud Edelmetaal, zuiver = 24 karaats roestvrij, vast betaalmiddel, behoudt waarde

10 Goud: Godheid van God “met zuiver goud overtrekken; binnenkant”
De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, die in Mij blijft, die doet de werken Johannes 14:10 Goud: Godheid van God

11 “met zuiver goud overtrekken; ……buitenkant”
Als jullie Mij gekend hadden, hadden jullie ook Mijn Vader gekend; en van nu af kennen jullie Hem en hebben jullie Hem gezien. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien Johannes 14:7,9 Goud: heerlijkheid van God, de opstanding van Christus

12 ark van het verbond = ark van het getuigenis
Gods aanwezigheid had als basis het verbond dat Hij met Israël gemaakt had voorwaardelijk verbond: als Israël zich er niet aan hield, dan zou de aanwezigheid van Ieue vertrekken

13 de inhoud van de ark

14 Wat was in de ark van het verbond?
* gouden kruik met manna * bloeiende staf van Aäron * stenen tafels – 10 woorden

15 ark van het verbond = ark van het getuigenis
2 stenen tafels – 10 woorden = getuigenis van het verbond van Ieue met Israël

16 Toen zei Ik: Zie! Ik kwam, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind vreugde, Mijn God, in Uw welbehagen te doen; Uw Thora is in het midden van Mijn binnenste Psalm 40 Geloof van Jezus Christus: Hij bewaarde dat Woord in Zijn binnenste

17 Uw Thora: o.a. 10 woorden  heel de Schrift; bedoeling van de (oorspronkelijk) houten kist was die te vullen met het woord van God, zo ook de Zoon als Mens. Hij bewaarde (= gehoorzaamde) het woord van God in Zijn binnenste, gaf er gestalte aan. God spreekt vanaf het beschermdeksel Christus bewaarde het Woord vanbinnen Centraal in de ark die centraal in de tabernakel stond: het Woord van God

18 Wat was in de ark van het verbond?
gouden kruik met manna Spreekt van de Heer als het ware Brood dat uit hemel neerdaalt  we eten uit Hem! Johannes 6:32-34

19 Wat was in de ark van het verbond?
gouden kruik met manna Spreekt van God die omzag naar Zijn volk en voorzag in dagelijks voedsel: Ieue Jireh

20 Wat was in de ark van het verbond?
* bloeiende staf van Aäron Amandeltak  spreekt van: opstanding, Ieue die waakt over Zijn woord om dat te doen Jeremia 1:11,12 : Het woord van Ieue kwam tot mij: Wat ziet je, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei Ieue tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

21 Ark was gewijd en heilig; niet aan te raken en niet in te kijken
Als Aäron en zijn zonen bij het opbreken van het kamp het bedekken van het heiligdom en van alle voorwerpen in het heiligdom voltooid hebben, mogen de nakomelingen van Kohath daarna komen om te dragen; maar zij mogen dat heilige niet aanraken, opdat zij niet sterven. Numeri 4:15

22 Wanneer jullie de ark van het verbond van de Ieue, jullie God, ziet, en de Levitische priesters hem dragen, moeten jullie vanaf jullie plaats opbreken en hem volgen Jozua 3:3 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Mattheüs 3:13  waterdoop: type van Zijn doop/dood aan het kruis

23 het verzoendeksel

24 “Je zult een deksel van bescherming van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el.” Exodus 25:17 כפרת beschermingsdeksel: kapporèth – kaphar = bescherming

25 Romeinen 3:25 Christus Jezus, Hem heeft God voorgeplaatst tot beschermdeksel: -door het geloof in Zijn bloed- tot betoning van Zijn gerechtigheid vanwege het laten gaan van de zonde-gevolgen die plaatsvonden onder de verdraagzaamheid van God

26 “Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.” Hebreeën 10:4
Christus Jezus, Hem heeft God voorgeplaatst tot beschermdeksel: -door het geloof in Zijn bloed- tot betoning van Zijn gerechtigheid vanwege het laten gaan van de zonde-gevolgen die plaatsvonden onder de verdraagzaamheid van God Romeinen 3:25

27 de dood van Christus neemt de zonde(n) wel weg  verlossing!
Christus Jezus, Hem heeft God voorgeplaatst tot beschermdeksel: -door het geloof in Zijn bloed- tot betoning van Zijn gerechtigheid in de huidige era, zodat Hijzelf rechtvaardig is én Rechtvaardiger van degene die uit het geloof van Jezus is. Romeinen 3:25,26

28 Goud aan de binnenkant van de ark: type van Zijn gezindheid als Mens op aarde:
Want laat deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is….. In de gelijkenis van de mens geworden en in gedaante als mens bevonden, verootmoedigt Hij Zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis Filippenzen 2:5-8

29 Vervolgens zul je twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet je ze maken, aan de beide uiteinden van het beschermdeksel. Exodus 25:17-22 Cherubs (spreken van gericht – Genesis 3:24): gezichten naar elkaar toe en kijken naar het deksel en het bloed, elk jaar gesprenkeld . bloed: spreekt van de blijvende waarde en effectiviteit van het lijden en de dood van Christus, het bloed van Zijn kruis  verzoening van allen!


Download ppt "Na het tweede gordijn echter een tabernakel (tent) die heilige der heiligen werd genoemd met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel."

Verwante presentaties


Ads door Google