De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOSESSIE VERGELIJKEND PROMOTIE-EXAMEN Basiskader – Middenkader sessie 2015 – 2016 West-Vlaamse politieschool maandag 26 januari 2015 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOSESSIE VERGELIJKEND PROMOTIE-EXAMEN Basiskader – Middenkader sessie 2015 – 2016 West-Vlaamse politieschool maandag 26 januari 2015 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 INFOSESSIE VERGELIJKEND PROMOTIE-EXAMEN Basiskader – Middenkader sessie 2015 – 2016 West-Vlaamse politieschool maandag 26 januari 2015 WELKOM

2 Wie zijn wij Federale Politie Algemene Directie van het Middelenbeheer en Informatie Directie Personeel Rekrutering en Selectie DRP RS

3 Agenda 1.Algemene informatie 2.Selectieprocedure 3.Selectieproeven 4.Beroepsproef 5.Persoonlijkheidsonderzoek 6.Selectiecommissie 7.Deliberatiecommissie 8.Resultaten promo 2014 9.Tips van ervaringsdeskundigen

4 1. Algemene informatie Vacante plaatsen ? N : ?F : ? Minister van BiZa Jan Jambon moet nog een beslissing nemen…

5 Deelnemingsvoorwaarden: Lid zijn van het basiskader met minimum 6 jaar kaderanciënniteit in het basiskader op uiterste inschrijvingsdatum (basisopleiding komt niet in aanmerking - artikel II.I.2, §2, tweede lid, RPPol) Geen laatste evaluatie met eindvermelding ‘onvoldoende’ gekregen hebben Geen zware, nog niet uitgewiste, tuchtstraf opgelopen hebben Niet eerder herplaatst zijn wegens beroepsongeschiktheid of definitief mislukt in de basisopleiding van het betrokken kader OPMERKING: kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

6 Belangrijke aanvulling van artikel 39 van de Exoduswet : Art. 39.6°: niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieprocedure voor de bevordering door overgang naar een hoger kader; (Art. 46.b van de wet van 23 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Belgisch Staatsblad 31 december 2013) Zie ook opmerking op de volgende slide

7 OPMERKING In afwijking van artikel 39, 6°, van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, worden de deelnames aan de selectieprocedure voor de bevordering door overgang naar een hoger kader die plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van deze wet niet aangerekend op het in dat artikel bedoelde maximum aantal deelnames. (art. 58 van de wet van 23 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Belgisch Staatsblad 31 december 2013)

8 2. Selectieprocedure VERGELIJKEND EXAMEN Infosessies: Vesta : 21 januari 20159 uur Opac : 23 januari 20159 uur WPS : 26 januari 20159 uur PLOT : 26 januari 2015 13.30 uur DRP - RS : 2 februari 2015 9 uur zaal Canadian Start selectieproeven: inschrijven tot 6 februari 2015 Einde selectieproeven: juni/juli 2015 ? Deliberatiecommissie: juli 2015 ? Start opleiding: oktober 2015 – 8 tot 9 maanden

9 3. Selectieproeven Selectieprocedure bestaat uit 3 selectieproeven: 1. Beroepsproef 2. Persoonlijkheidsonderzoek 3. Selectiecommissie

10 4. Beroepsproef Tijdstip: week van 9 tot 13 maart 2015 Lokatie: nog niet bekend… Duur: ½ dag Inhoud: vragenlijst (halfopen, open vragen en casussen) → geheel van de beroepsfacetten inherent aan de functie en het statuut van Inspecteur van politie 4 domeinen : op basis van de huidige functie als INP Te kennen leerstof: zie bijlage oproep tot kandidatuurstelling of www.jobpol.be Rangschikking: volgens het behaalde resultaat

11 Wanneer ben je geslaagd? 1.Kennis van de taal : Tscore 40 2.Totaal van de beroepsproef : Tscore 40

12 T-score T-score 50 T-score 40 (slagingsdrempel)

13 Domein 1: kennis van de taal 3 DELEN : 1. Vaardigheden om fouten te verbeteren 2. Grammatica/vervoegingen 3. Een commentaar schrijven: tss. 2O en 25 lijnen.

14 Domein 1: kennis van de taal 1. Vaardigheden om fouten te verbeteren Vb. Ze reden met hun autootje de drukke baan over en konden maar net een tegenligger ontwijken. Foutief gebruikt : baan Juist: weg

15 Domein 1: kennis van de taal 2. Grammatica/vervoegingen Vb. Op de Pukkelpopweide bars…e de hel los. Juist : barstte

16 Domein 1: kennis van de taal 3. Schriftelijke rapporteringsvaardigheden Een commentaar schrijven tussen 20 en 25 lijnen - Over een politie gebonden materie - Tussen de 20 en 25 lijnen - Volg de opgegeven richtlijnen (zoniet worden punten afgetrokken)

17 Je bent inspecteur en komt als eerste ter plaatse bij een interventie na een gasmelding Welke zijn de eerste handelingen die u dient te stellen ? (gelinkt aan IGT, WPA,…) = een open vraag Domein 2 : Bestuurlijke politie

18 Domein 3 : Gerechtelijke politie Welke 4 voorwaarden zijn er vereist om een huiszoeking met toestemming op een wettelijke manier uit te voeren ? = halfopen vraag

19 Domein 4 : Organisatie (ontwikkeling) & beheer - Een casus met betrekking tot gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg en deontologie. - Vragen met betrekking tot de politionele organisatie Bedoeling : aantonen dat men deze materie begrijpt en kan toepassen

20 5. Persoonlijkheidsonderzoek Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de beroepsproef Duur 1 dag Inhoud: – Geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst – E-tray (postbakoefening) – Gedragsproeven (rollenspelen, groepsproeven, casus…) – Gedragsgericht interview – Biografische vragenlijst

21 Beoordeling - Het principe van assessment center wordt gehanteerd teneinde de resultaten te objectiveren. - Elke competentie wordt 2 maal gemeten telkens door verschillende assessoren en via verschillende testen.

22 Competentiemodel Doel: profiel van kandidaat toetsen aan het competentiemodel

23 Competentiemodel (soms als competentieprofiel vermeld) Managen van informatie: Analyseren Managen van taken: Oplossingsgericht werken Managen van personen: Mensen aansturen Managen van interpersoonlijke relaties: (Intern) samenwerken (Extern) klantgericht optreden

24 Managen van zichzelf: Inzet tonen Coping Waarden: Betrokkenheid – Motivatie Normbesef – Integriteit Afwezigheid van psychopathologie Afwezigheid van extremisme

25

26

27 Score COMPETENTIES WORDEN BEOORDEELD OP EEN 9-PUNTENSCHAAL Score 9: de competentie is sterk aanwezig en is een troef voor de kandidaat; Score 8: de competentie is bij de kandidaat sterk aanwezig en ontwikkeld; Score 7: de competentie is aanwezig bij de kandidaat; Score 6: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden, resultaten kunnen op korte termijn verwacht worden; Score 5: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden; Score 4: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden, maar wordt een aandachtspunt voor de kandidaat; Score 3: de competentie is niet verworven door de kandidaat en zal een belangrijke persoonlijke investering vereisen; Score 2: de competentie is niet verworven door de kandidaat en zal een belangrijke persoonlijke investering vereisen op lange termijn; Score 1: de competentie is niet verworven door de kandidaat. Bemerking: de evaluatie van de criteria ‘'Afwezigheid van extremisme‘ en 'Afwezigheid van psychopathologie', kunnen geformuleerd worden als 'niets te melden'.

28 Beoordeling MOGELIJKE BEOORDELINGEN: a.de kandidaat bezit de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen; b.de kandidaat bezit het potentieel om de persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen; c.de kandidaat bezit momenteel niet de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen.

29 6. Selectiecommissie Enkel de kandidaten die minstens een beoordeling a of b behaald hebben (maw het potentieel hebben) op PP en/of een positieve evaluatie hebben verkregen betreffende hun potentieel Samenstelling: Gekwalificeerd lid DRP RS, als voorzitter Vertegenwoordiger lokale politie Vertegenwoordiger federale politie Doel: profiel van de kandidaat toetsen aan het competentiemodel

30 6. Selectiecommissie Mensen aansturen Klantgerichtheid Coping Betrokkenheid en motivatie Normbesef en integriteit

31 Samenstelling: – Lid DRP RS als voorzitter – Vertegenwoordiger VCLP – Vertegenwoordiger federale politie Doel: op basis van volledige selectiedossier bepalen of een kandidaat al dan niet voldoet aan het competentiemodel. Mogelijkheden : zeer geschikt, geschikt of ongeschikt Rangschikking : eerst zeer geschikt (volgens T-score beroepsproef) en daarna geschikte kandidaten (volgens T-score beroepsproef) 7. Deliberatiecommissie

32 Aantal ingediende kandidaturen : 449 Aanwezigen tijdens beroepsproef:362 Geslaagd voor de taaltest : 337 (!! 50 % - nu T 40) Geslaagd globale beroepsproef :283 Deliberatiecommissie:95 Totaal geslaagden : 95/362 = 26,24 % 8. Resultaten promo 2014 (N)

33 9. Tips van ervaringsdeskundigen DRP RS - Blijf jezelf ! - Je neemt deel aan een examen, hou dit steeds voor ogen - Toon je competenties tijdens de proeven → wat niet kan gezien of gehoord worden, kan niet gescoord worden HOOFDINSPECTEURS = de echte ervaringsdeskundigen die jullie voor gingen…

34 Twee soorten vragen -Relevant voor de groep -Individuele vraag Wij zijn er voor jullie…


Download ppt "INFOSESSIE VERGELIJKEND PROMOTIE-EXAMEN Basiskader – Middenkader sessie 2015 – 2016 West-Vlaamse politieschool maandag 26 januari 2015 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google