De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Tekst. Slotconferentie Leonardo da Vinci Transfer of Innovation B(est) L(ink)U(p) to E(mployment) 29 september 2014 School voor de toekomst ‘s-Hertogenbosch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Tekst. Slotconferentie Leonardo da Vinci Transfer of Innovation B(est) L(ink)U(p) to E(mployment) 29 september 2014 School voor de toekomst ‘s-Hertogenbosch."— Transcript van de presentatie:

1 1 Tekst

2 Slotconferentie Leonardo da Vinci Transfer of Innovation B(est) L(ink)U(p) to E(mployment) 29 september 2014 School voor de toekomst ‘s-Hertogenbosch

3 3 BLUE…….. BLUE aan het begin van het project

4 4 Waar bent u….. ‘s-Hertogenbosch, LOB centrum van de planeet aarde….

5 5 Even voorstellen….. Theo van de Veerdonk “Projectmanager regie leren en werken en Europese samenwerking” Werkzaam bij gemeente ‘s-Hertogenbosch Afdeling Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie (OAP) Nader getypeerd… Netwerk van 3 O‘s, DOVO, POVO, ambassadeursnetwerk, TechXperience, MBO, HBO, LOB, Promotie techniek, ondernemendheid, Agentschappen EU, Erasmus+

6 6 Doelstelling: Professioneel LOB….. Het project ‘professioneel LOB in de regio ’s-Hertogenbosch’ heeft tot doel om jongeren in VO, MBO en HBO in de regio hun talenten en ambities te laten ontdekken en ze vervolgens te begeleiden naar een passende plek in het vervolgonderwijs dan wel de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar zijn we ook gestart met talentontwikkeling/LOB in het PO….. *LOB = Loopbaanoriëntatie en Loopbaanbegeleiding

7 7 Stukje geschiedenis LOB in de regio….. -2009 - 2010: Onderzoek Avans state of the art LOB; -2010 - 2011: Check Frans Meijers, Tom Luken, Annemarie Oomen; Annemarie Oomen; -2010 - 2012: NICEGUIDE (Leonardo da Vinci PS) -2012 - 2014: TOI BLUE (Leonardo TOI) -2012 - 2014: CHAIN (Comenius regio met Graz) -2013 - 2014: LOB van bewust naar beter (VO) -2013 - 2014: Talentontwikkeling/LOB (PO) -2012 - 2015: Inhuur expertise CINOP/PSW -2009 - 2015: De ontwikkeling van LOB is/wordt in deze periode financieel ondersteund door de gemeente ‘s-Hertogenbosch (OAP), vaak in combinatie met Europese gelden Erasmus+

8 8 Focus gemeente ‘s-Hertogenbosch Aanpak voortijdig schoolverlaten; Aanpak jeugdwerkloosheid; Kwaliteitsverbetering (voortgezet) onderwijs. Samen met Onderwijs, Ondernemers, Overheid (de zogenaamde 3 O’s)……. Meerjaren ontwikkeling (2020) Op weg naar een goed functionerende arbeidsmarkt

9 9 Regierol gemeente ‘s-Hertogenbosch Kenmerken afdeling Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie (OAP): -Voortouw nemen; -Pro-actief; -Ondernemend; -Bouwen van netwerken met stakeholders; -Diagnose van de “buitenwereld” als startpunt van het te ontwikkelen gezamenlijk beleid; het te ontwikkelen gezamenlijk beleid; -Gezamenlijke verantwoordelijkheid (WE); -Vasthoudend, BZT.

10 10 3 speerpunten samen met onderwijs…. Uit 16 topics gekozen voor: - Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding; - Promotie techniek; - Ondernemendheid / ondernemerschap.

11 11 3 kenmerken voor succes… (1)

12 12 3 kenmerken voor succes… (2)

13 13 3 kenmerken voor succes… (3) ACTIE

14 14 Organisaties binnen TOI BLUE….. 13 partners….. - Gemeente ‘s-Hertogenbosch (projectleiding) - Koning Willem 1 College (MBO) - AVANS (HBO) - Jeroen Boschcollege (VO) - Baanderherencollege (VO) - Rietlanden (VO) - Sint Jan’s Lyceum (VO) - Piersoncollege (VO) - PSW - UWV - Philips Employability Center - Universiteit van Jyväskylä (Finland) - Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft Graz (Oostenrijk) \

15 15 Het zijn de mensen….. Stuurgroep: Theo van de Veerdonk: Gemeente ‘s-Hertogenbosch Leon Spaan: Directeur Baanderherencollege Boxtel Jouke Dijkstra/ Imre Mutsaers: Koning Willem 1 College Frans van Hoek/Marieke Baijens, experts CINOP Franka van Lieshout, projectmanagementondersteuning PSW Kernactiviteitengroep: Alle leden van de stuurgroep, aangevuld met: Nelly van Lith, Piersoncollege Anoek Huisman, Jeroen Boschcollege Marianne v.d. Loo, Sint Jan’s Lyceum Igor Zevenbergen, De Rietlanden Monique Venrooij, Avans Dennis Alexander, UWV

16 16 Eindresultaat TOI BLUE….. - -Inventarisatie van huidige instrumenten binnen Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding; - -Format voor visie en beleid LOB; - -Beschrijving van kerncompetenties van LOB- professionals; - -Trainingsprogramma LOB-professionals; - -Format samenwerkingsovereenkomst LOB; - -Implementatie- en disseminatieplan; - -Website.

17 17 State of the art, schooljaar 2014-2015… 3 PO-scholen en 8 VO-scholen ontwikkelen zich verder naar LOB-modelschool 1, 2 of 3 (Marieke Baijens zal in haar presentatie ingaan op die 3 modellen) Ook het MBO en HBO zal deelnemen aan deze verdere ontwikkeling. CINOP en PSW helpen de scholen om LOB verder te professionaliseren. LOB-netwerk wordt vergroot, regionaal, maar kan ook landelijk worden versterkt! WIE WIL MEEDOEN?

18 18 Waarom doorgaan….. LOB levert een belangrijke bijdrage aan een betere aansluiting tussen onderwijsinstellingen en tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en daarmee aan een goed functionerende arbeidsmarkt….. Subdoelen die in dit kader nagestreefd worden zijn: - -Meer voldoende gekwalificeerde beroepskrachten in de regio, passend bij zowel de kwantitatieve als kwalitatieve vragen vanuit de arbeidsmarkt; - -Minder voortijdig schoolverlaters (VSV-ers);1/3 deel van vsv wordt veroorzaakt door ondermaats LOB; - -Minder switch tussen opleidingen/onderwijsinstellingen (bewuster kiezen)

19 19 Doorlopende LOB-lijn van essentieel belang! De zwakste schakel….

20 20 Randvoorwaarden voor succes….. Draagvlak LOB binnen de onderwijsinstelling… Besluitvaardige teamleiders/schoolleiders… Een cultuur van reflecteren en leren creëren… Alleen dan…. raakt LOB in het gehele onderwijs verweven en kunnen onderwijsinstellingen elkaar inspireren op het realiseren van Professioneel LOB…

21 21 TOI BLUE…. Het Leven Lang Leren Programma, i.c. het Leonardo da Vinci programma gaf mogelijkheden voor financiële ondersteuning om LOB in de regio te ontwikkelen. Het onderdeel Transfer of Innovation gaf de mogelijkheid voor het daadwerkelijk ontwikkelen van producten. Door de goedkeuring van TOI BLUE - door het Agentschap Leonardo da Vinci - konden we loopvermogen mobiliseren zodat partijen daadwerkelijk werk konden maken van kwaliteitsverbetering LOB!

22 22 TOI BLUE…. Dank, voor de samenwerking, passie, visie en actie om LOB te professionaliseren. We zijn er nog niet, 2020 is de stip op de horizon………… 2020 2019 2018 2017 2016 2015

23 23 TOI BLUE…. Mocht u alles willen weten over het Leonardo da Vinci project TOI BLUE, raadpleeg dan de website: www.toiblue.eu

24 24 BLUE…. Sept 2012 Sept 2014


Download ppt "1 Tekst. Slotconferentie Leonardo da Vinci Transfer of Innovation B(est) L(ink)U(p) to E(mployment) 29 september 2014 School voor de toekomst ‘s-Hertogenbosch."

Verwante presentaties


Ads door Google