De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie huishouding in het sociaal domein Plannen van de reis, de gevaren onderweg en de zekerheden die nodig zijn om de transitie in het sociaal domein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie huishouding in het sociaal domein Plannen van de reis, de gevaren onderweg en de zekerheden die nodig zijn om de transitie in het sociaal domein."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie huishouding in het sociaal domein Plannen van de reis, de gevaren onderweg en de zekerheden die nodig zijn om de transitie in het sociaal domein de baas te kunnen WMO loket Jeugdzorg Participatie wet AWBZ Provincie Parlement RIJK VWS

2 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 2 Karakterisering Transitie Sociaal Domein Missie:Overdracht van taken van rijk en provincienaar gemeenten Betrokkenen:Overijsselse gemeenten, Provincie, Zorgaanbieders, cliënten, Ministerie van VWS, etc. Doelen:Decentralisatie van taken, bezuiniging procesvernieuwing, betere diensten Tijdpad: Awbz en participatiewet: nu tot 2017? Jeugdzorg 18 maanden tot….

3 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 3 31 december 2014 Gemeente Enschede Gemeente Deventer S. Gorter

4 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 4 Besluitvorming Idee vorming Realisatie Voorbe- reiding Gebruik Uit- voering Tijdpad en taken Financieel arrangement Wettelijke kaders klaar Diensten aangepast Organisaties aangepast Processen aangepast ICT systemen klaar Marktpartijen gereed Overdracht gedaan Taakstelling en fin. Kaders bekend Wetgeving helder Organisaties, ketens en samenwerking bepaald Wel of geen gezamenlijk diensten, proces en informatiemodel Markt voorbereiden Organisaties aanpassen Diensten ontworpen en uitgewerkt Primaire en ondersteu- nend procesmodel ICT systemen en ketens ontworpen en gebouwd

5 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 5 Mensen bouwen bruggen naar de toekomst Programma’s brengen de verandering

6 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 6 Voorwaarden voor om de informatie huishouding tijdig op orde te krijgen ­Programmavisie en -doelen zijn smart ­Doelen staan vast, prioriteiten kunnen wijzigen ­Heldere opdrachtgever–opdrachtnemer relatie ­Mandaten en verantwoordelijkheden zijn belegd ­Passend sturingsmodel (niet te zwaar!) ­Transparantie in de verantwoording ­Landing in de lijnorganisatie wordt tijdig voorbereid ­Risicomanagement staat centraal!

7 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 7 Karakter van uw programma ­Visiegedreven ­Emerging ­Wettelijk en tijdgedreven ­Programma binnen organisatie ­Ketenprogramma ­Samenwerkingsprogramma Primaire sturingaspecten:  SCOPE  TIJD  NORMEN EN KADERS  SAMENWERKING

8 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 8 Haastige spoed is zelden… De volgende stap: keuzes maken en voorbereiden

9 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 9 Een goede voorbereiding..….. Snelheid maken Noodzaak en doelen uitwerken Keten uitlijnen Financieel uitlijnen Management uitlijnen Organisatie uitlijning Wettelijk uitlijnen Programmavormgeving en Kwartier maken Operationeel maken van programma- en projectplannen

10 Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 10 Kanalen, schepen en aanlegplaatsen

11 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 11 Programma Management & Business Change Management

12 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 12 De rol van de acceptanten bij gemeenten ­Als het programma de kanalen (netwerken) en sluizen (transformatiepunten) bouwt en voor de schepen (informatiestromen) zorgt  Voorzieningen ­moeten de accepterende organisaties aan wal de kades (koppelpunten), hun bestelling (informatie behoeften) en hun aansluitende voorzieningen (interfaces) geregeld hebben  Business Change ­voordat er sprake kan zijn van bevoorrading (informatie voorziening)  Succes

13 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 13 Informatiehuishouding in het sociaal domein ­Welke diensten gaan er geleverd worden? ­Welke informatiestromen zijn daarvoor nodig en beschikbaar, wie levert en wie ontvangt? ­Welke gezamenlijke infrastructurele en functionele voorzieningen zijn nodig, wie heeft, bouwt en beheert ze? ­Hoe zorgen gemeenten dat zij hun voorzieningen op orde krijgen: Elke gemeente voor zich of zoveel mogelijk gezamenlijke faciliteiten realiseren? ­Wie zorgt voor de planning en de uitrol?

14 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 14 31 december 2014 Gemeente Enschede Gemeente Deventer S. Gorter

15 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 15 28 februari 2013 Het beeld van nu. ­In analyses en rapporten wordt veel gedroomd ­Er worden veel mogelijkheden genoemd, maar weinig oplossingen gegeven ­Prioriteitsstelling is moeilijk te vinden ­Visierapporten zijn nu een beetje mosterd na de maaltijd ­De schaal van samenwerking / uitvoering is nog niet bekend ­Veel werk, maar niet alles hoeft morgen af!

16 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 16 Ambitie niveaus ?! ­Overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en processen ­+ realiseren taakstelling vanaf begin ­+ nieuwe markt van aanbieders hervormen ­+ nieuwe coördinatie mechanismen invoeren ­+ vernieuwen van processen en producten ­+ Jeugdzorg 3.0 ­+­+

17 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 17 Agenda voorstel ­Hoe verder vanaf nu?

18 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 18 Denken in time-boxes 100% 50% 0% Ambitie niveau’s 1-3-’13 31-12-’13 31-12-’14 31-12-’15 31-8-’13 BOX 3 BOX 2 Ontwikkelen beleid en kaders Ontwikkelen & implementeren noodzakelijke voorzieningen BOX 1 Ontwikkelen & implementeren uiteindelijke voorzieningen

19 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 19 Besluitvorming Idee vorming Realisatie Voorbe- reiding Gebruik Uit- voering Agenda 1Uitgangspunten Maken van meest reële inschatting Vaststellen verwachte wetgeving Samenwerkingsvormen kiezen korte termijn Best practises en gezamenlijke ICT voorzieningen kiezen GEMEENSCHAPPELIJK STARTPUNT Taakstelling en fin. Kaders bekend Wetgeving helder Organisaties, ketens en samenwerking bepaald Wel of geen gezamenlijk diensten, proces en informatiemodel

20 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 20 Besluitvorming Idee vorming Realisatie Voorbe- reiding Gebruik Uit- voering Agenda 2 Analyse minimum Financieel arrangement Processen aangepast ICT systemen klaar Overdracht gedaan Bepalen minimumeisen per 1-1-2015 Met andere woorden, wat moet er op de genoemde punten minimaal gereed zijn om de dienstverlening binnen het Sociaal Dome in Overijssel te kunnen garanderen MINIMUM SCENARIO VOOR GARANTIE DIENSTVERLENING Turfmarkt 147, Den Haag (toren Zuid). 30e verdieping.

21 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 21 Besluitvorming Idee vorming Realisatie Voorbe- reiding Gebruik Uit- voering Agenda 3 Ontwikkel aanpak Plan van aanpak implementatie met voorlopige voorzieningen + Plan van aanpak structurele voorzieningen Op basis van minimum scenario bepalen wat in het structurele ontwikkelpad past, de rest gaat via noodmaatregelen en voorlopige voorzieningen Scheiden van ontwikkeling en implementatie Primaire en ondersteu- nend procesmodel ICT systemen en ketens ontworpen en gebouwd

22 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 januari 2013 22 Ingrediënten voor succes  Heldere scope voor nu, straks en later  Ontwikkelen van relatie tussen opdrachtgever(s) en programma manager en business change managers  Transparant verantwoorden  Willen accepteren van best practices  Oplossen van bestuurlijke risico’s

23 | Bijeenkomst informatiehuishouding sociaal domein Overijssel 28 februari 2013 23 Kanalen in Overijssel


Download ppt "Informatie huishouding in het sociaal domein Plannen van de reis, de gevaren onderweg en de zekerheden die nodig zijn om de transitie in het sociaal domein."

Verwante presentaties


Ads door Google