De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie huishouding in het sociaal domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie huishouding in het sociaal domein"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie huishouding in het sociaal domein
Participatie wet Parlement AWBZ RIJK VWS Jeugdzorg Provincie Plannen van de reis, de gevaren onderweg en de zekerheden die nodig zijn om de transitie in het sociaal domein de baas te kunnen WMO loket

2 Karakterisering Transitie Sociaal Domein
Missie: Overdracht van taken van rijk en provincie naar gemeenten Betrokkenen: Overijsselse gemeenten, Provincie, Zorgaanbieders, cliënten, Ministerie van VWS, etc. Doelen: Decentralisatie van taken, bezuiniging procesvernieuwing, betere diensten Tijdpad: Awbz en participatiewet: nu tot 2017? Jeugdzorg 18 maanden tot….

3 31 december 2014 Jeugdzorg dossiers Overijssel Jeugdzorg dossiers
Gemeente Enschede S. Gorter Jeugdzorg dossiers Overijssel Gemeente Deventer

4 Nu Alles draait om ICT Tijdpad en taken 31-12-2014 15-08-2013
Besluitvorming Idee vorming Realisatie Voorbe- reiding Gebruik Uit-voering Tijdpad en taken Nu Taakstelling en fin. Kaders bekend Wetgeving helder Organisaties, ketens en samenwerking bepaald Wel of geen gezamenlijk diensten, proces en informatiemodel Alles draait om ICT Markt voorbereiden Organisaties aanpassen Diensten ontworpen en uitgewerkt Primaire en ondersteu- nend procesmodel ICT systemen en ketens ontworpen en gebouwd Financieel arrangement Wettelijke kaders klaar Diensten aangepast Organisaties aangepast Processen aangepast ICT systemen klaar Marktpartijen gereed Overdracht gedaan

5 Mensen bouwen bruggen naar de toekomst
Programma’s brengen de verandering

6 Voorwaarden voor om de informatie huishouding tijdig op orde te krijgen
Do! Programmavisie en -doelen zijn smart Doelen staan vast, prioriteiten kunnen wijzigen Heldere opdrachtgever–opdrachtnemer relatie Mandaten en verantwoordelijkheden zijn belegd Passend sturingsmodel (niet te zwaar!) Transparantie in de verantwoording Landing in de lijnorganisatie wordt tijdig voorbereid Risicomanagement staat centraal!

7 Karakter van uw programma
Visiegedreven Emerging Wettelijk en tijdgedreven Programma binnen organisatie Ketenprogramma Samenwerkingsprogramma Primaire sturingaspecten: SCOPE TIJD NORMEN EN KADERS SAMENWERKING

8 Haastige spoed is zelden…
De volgende stap: keuzes maken en voorbereiden

9 Een goede voorbereiding..…..
Do! Snelheid maken Noodzaak en doelen uitwerken Keten uitlijnen Financieel uitlijnen Management uitlijnen Organisatie uitlijning Wettelijk uitlijnen Programmavormgeving en Kwartier maken Operationeel maken van programma- en projectplannen

10 Kanalen, schepen en aanlegplaatsen

11 Programma Management & Business Change Management

12 De rol van de acceptanten bij gemeenten
Do! Als het programma de kanalen (netwerken) en sluizen (transformatiepunten) bouwt en voor de schepen (informatiestromen) zorgt  Voorzieningen moeten de accepterende organisaties aan wal de kades (koppelpunten), hun bestelling (informatie behoeften) en hun aansluitende voorzieningen (interfaces) geregeld hebben  Business Change voordat er sprake kan zijn van bevoorrading (informatie voorziening)  Succes

13 Informatiehuishouding in het sociaal domein
Welke diensten gaan er geleverd worden? Welke informatiestromen zijn daarvoor nodig en beschikbaar, wie levert en wie ontvangt? Welke gezamenlijke infrastructurele en functionele voorzieningen zijn nodig, wie heeft, bouwt en beheert ze? Hoe zorgen gemeenten dat zij hun voorzieningen op orde krijgen: Elke gemeente voor zich of zoveel mogelijk gezamenlijke faciliteiten realiseren? Wie zorgt voor de planning en de uitrol?

14 31 december 2014 Jeugdzorg dossiers Overijssel Jeugdzorg dossiers
Gemeente Enschede S. Gorter Jeugdzorg dossiers Overijssel Gemeente Deventer

15 28 februari 2013 Het beeld van nu.
In analyses en rapporten wordt veel gedroomd Er worden veel mogelijkheden genoemd, maar weinig oplossingen gegeven Prioriteitsstelling is moeilijk te vinden Visierapporten zijn nu een beetje mosterd na de maaltijd De schaal van samenwerking / uitvoering is nog niet bekend Veel werk, maar niet alles hoeft morgen af!

16 Ambitie niveaus ?! NU: Proces operationeel Straks:Keten aanpassen
Overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en processen + realiseren taakstelling vanaf begin + nieuwe markt van aanbieders hervormen + nieuwe coördinatie mechanismen invoeren + vernieuwen van processen en producten + Jeugdzorg 3.0 + NU: Proces operationeel Straks:Keten aanpassen Later: Keten herontwerpen

17 Agenda voorstel Hoe verder vanaf nu?

18 Do! Denken in time-boxes 100% Ontwikkelen beleid en kaders
Ontwikkelen & implementeren uiteindelijke voorzieningen Ontwikkelen & implementeren noodzakelijke voorzieningen 50% Ambitie niveau’s BOX 3 BOX 1 BOX 2 0% 31-12-’15 1-3-’13 31-8-’13 31-12-’13 31-12-’14

19 Agenda 1 Uitgangspunten
Besluitvorming Idee vorming Realisatie Voorbe- reiding Gebruik Uit-voering Agenda 1 Uitgangspunten To Do! Nu Taakstelling en fin. Kaders bekend Wetgeving helder Organisaties, ketens en samenwerking bepaald Wel of geen gezamenlijk diensten, proces en informatiemodel Maken van meest reële inschatting Vaststellen verwachte wetgeving Samenwerkingsvormen kiezen korte termijn Best practises en gezamenlijke ICT voorzieningen kiezen GEMEENSCHAPPELIJK STARTPUNT

20 Agenda 2 Analyse minimum
Turfmarkt 147, Den Haag (toren Zuid). 30e verdieping. Besluitvorming Idee vorming Realisatie Voorbe- reiding Gebruik Uit-voering Agenda 2 Analyse minimum To Do! Nu Bepalen minimumeisen per Met andere woorden, wat moet er op de genoemde punten minimaal gereed zijn om de dienstverlening binnen het Sociaal Dome in Overijssel te kunnen garanderen MINIMUM SCENARIO VOOR GARANTIE DIENSTVERLENING Financieel arrangement Processen aangepast ICT systemen klaar Overdracht gedaan

21 Agenda 3 Ontwikkel aanpak
Besluitvorming Idee vorming Realisatie Voorbe- reiding Gebruik Uit-voering Agenda 3 Ontwikkel aanpak To Do! Nu Op basis van minimum scenario bepalen wat in het structurele ontwikkelpad past, de rest gaat via noodmaatregelen en voorlopige voorzieningen Scheiden van ontwikkeling en implementatie Primaire en ondersteu- nend procesmodel ICT systemen en ketens ontworpen en gebouwd Plan van aanpak implementatie met voorlopige voorzieningen + Plan van aanpak structurele voorzieningen

22 Ingrediënten voor succes
Heldere scope voor nu, straks en later Ontwikkelen van relatie tussen opdrachtgever(s) en programma manager en business change managers Transparant verantwoorden Willen accepteren van best practices Oplossen van bestuurlijke risico’s

23 Kanalen in Overijssel


Download ppt "Informatie huishouding in het sociaal domein"

Verwante presentaties


Ads door Google