De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe staat het met de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson? Een update.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe staat het met de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson? Een update."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe staat het met de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson?
Een update

2 Inhoud Behandelingen die al lang bestaan
Ontwikkelingen van de laatste jaren Toekomstige mogelijkheden

3 De behandeling van oudsher
Dopaminerge medicatie levodopa met decarboxylaseremmer dopamine agonist MAO B remmer COMT remmer Amantadine Anticholinergica Paramedische begeleiding Behandeling en begeleiding Parkinson verpleegkundige en neuroloog

4 Dopamine tekort

5 Dopamine stimuleert de receptor

6 Dopamine systeem

7 Beïnvloeding dopamine activiteit

8 Voor patienten met ernstige motorische verschijnselen
Pompbehandeling apomorfinepomp Hersenoperatie diepe hersenstimulatie aanbrengen kleine beschadiging (tomie)

9 Apomorfine pomp

10 Stereotaxie

11 Wat is er de afgelopen jaren nieuw in de behandeling van Parkinson patiënten?
startpunt: redactie projectplan

12 Sinds 2000 Nieuwe medicijnen / nieuwe toedieningsvormen
Betere organisatie van zorg Aandacht voor niet-motorische verschijnselen Gebruik van bestaande medicijnen bij niet-motorische verschijnselen bij ziekte van Parkinson

13 Nieuwe medicijnen Rasagiline (Azilect)
Levodopa/carbidopa intestinale gel (Duodopa) Gereguleerde afgifte agonisten ropinirol (Requip Modutab) pramipexol (Sifrol MVA) Pleister met agonist rotigotine (Neupro)

14 Duodopa pomp

15 Duodopa pomp

16 Motorische verschijnselen
Stijfheid Traagheid Onhandigheid Trillen Balansstoornissen

17 Parkinson monitor

18 Andere hersengebieden betrokken bij niet motorische verschijnselen

19 Serotonine systeem

20 Niet motorische verschijnselen
Geestelijk depressie apathie impulsregulatiestoornissen dementie wanen, hallucinaties Maagdarmstelsel slechte ontlediging maag obstipatie Plasproblemen vaak plassen ‘s nachts plassen

21 Niet motorische verschijnselen 2
Moeheid Gevoelsklachten pijn Temperatuurstoornissen kou overmatig zweten Lage bloeddruk (bij overeindkomen) Speekselproblemen kwijlen droge mond Seksuele functiestoornissen Slaapproblemen

22 Grote invloed niet motorische verschijnselen op kwaliteit van leven

23

24

25 Invloed werking maagdarmkanaal op opname levodopa

26 Cognitie, gedrag en opname verpleeghuis

27 Gebruik van bestaande medicijnen voor niet motorische problemen bij de ziekte van Parkinson
Rivastigmine bij Parkinson dementie Solifenacine en tolterodine bij vaak plassen Desmopressine voor de nacht bij ‘s nachts veel plassen Fludrocortison en midodrine bij lage bloeddruk Laxantia

28 Organisatie van de zorg voor Parkinson patienten
Parkinson Net Parkinson richtlijnen Parkinson Platform Noord Nederland samenwerking gespecialiseerde neurologen en Parkinson verpleegkundigen Gebruik van internet (tele geneeskunde) Kwaliteitsmeting (Parkinson Inzicht)

29 ParkinsonInzicht Kwaliteit van leven Werk en participatie
Indicatoren: Kwaliteit van leven Werk en participatie Mate van bewegen Vallen en breken Belasting van mantelzorger

30 Welke behandelingen zijn er te verwachten?
Ziekte beinvloedend <-> symptoom bestrijdend Onderscheid op basis van erfelijke eigenschappen Motorisch <-> niet motorisch

31 Beïnvloeding ziekte Vroegdiagnostiek erfelijke risicofactoren voorspellende symptomen ‘biomarkers’: testen die Parkinson bewijzen Uiteindelijk doel: behandeling bij verhoogd risico op Parkinson Remmen verergering Parkinson Vervanging afgestorven cellen stamceltransplantatie

32 Voorspellende symptomen voor het krijgen van de ziekte van Parkinson
Obstipatie Vermindering reuk Depressie Droomslaap gedrag Mogelijk ook: Rusteloze benen Vermoeidheid Angst Pijnklachten

33 Dopamine transporter scan

34 Nieuwe mogelijkheden voor vroege vaststelling ziekte van Parkinson
Combinatie van klachten en symptomen Micro RNA technieken Vaststelling van verhouding stoffen in hersenvocht Nieuwe foto-methodes

35 Verkeerd gevouwen eiwit alfa synucleine

36 Verstoorde processen bij Parkinson

37 Erfelijke factoren

38 Mogelijke beschermende behandelingen
Ontstekingsremmers Groeistimuleerders Vermindering stapeling alfasynucleine Neuroprotectiva (zenuwcelbeschermers) Antioxidantia Functie mitochondriën verbeteren (meer energie in cellen)

39 Verbetering motorische symptomen
Werkingsduur medicijnen nieuwe vormen van langzame afgifte levodopa (verschillende vormen niet succesvol….) apomorfine onder de tong inhalatie van medicatie Groter effect medicatie beter omzetten levodopa in hersenen naar dopamine door toevoeging AADC (virus + gen) Medicijnen gericht op bepaalde symptomen onderdrukken overbeweeglijkheid vermindering freezen Medicijnen die kans op vallen verminderen

40 Verbetering niet motorische symptomen
Maagdarmstelsel verbetering maagontlediging verbetering ontlastingspatroon Vermindering speeksel / kwijlen Behandeling lage bloeddruk, orthostatische hypotensie Geestelijke symptomen tegengaan hallucinaties en wanen nieuwe middelen om cognitie te verbeteren onderdrukken impulscontrole stoornissen

41 Organisatie en kwaliteit van de zorg
Uitbreiden en verbeteren netwerken Parkinson Net Parkinson Platform Noord Nederland Ketenzorg Regionale afspraken over taken / behandeling Kwaliteit hoog in het vaandel Parkinson Inzicht Centra die kwaliteit aantonen Parkinson NeXt, digitale ondersteuning

42 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Hoe staat het met de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson? Een update."

Verwante presentaties


Ads door Google