De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalstimulering en meertaligheid Workshop Kind & Gezin en Inloopteam Zuidrand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalstimulering en meertaligheid Workshop Kind & Gezin en Inloopteam Zuidrand."— Transcript van de presentatie:

1 Taalstimulering en meertaligheid Workshop Kind & Gezin en Inloopteam Zuidrand

2 Voorstelling Kind en Gezin Voorstelling Inloopteam 1.Waarom werken rond taal? 2.Interactief gedeelte 3.Waarom werken aan taalstimulering en meertaligheid? 4.Gehechtheid en taalontwikkeling 5.Thuistaal 6.Taal en kansarmoede 7.Meertaligheid Inhoud

3 Missie: Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning: dienstverlening op maat van het gezin adhv huisbezoeken, consultaties, spreekuur opvoedingsondersteuning,… Federica Portaluri: Provinciaal Consulent Doelgroepen Stephanie De Maeyer: provinciaal stafmedewerker PGO Voorstelling Kind en Gezin

4 Missie: De Inloopteams streven naar een integrale en laagdrempelige preventieve ondersteuning voor de opvoeding van kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar en zwangere gezinnen. We doen dit a.d.h.v. verschillende werkvormen: – Onthaal – Ontmoetingsruimte – Themagroepen – Procesgroepen – Taalbubbels Werken rond taal is in elke werkvorm verweven. Mieke Geerts: groepswerker Voorstelling Inloopteam

5 Missie K&G: Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Kansen tot ontwikkeling, dus oa taalontwikkeling Taal is meer dan woorden: cultuur, betekenissen,… Taalontwikkeling begint voor de geboorte Taalontwikkeling gaat samen met andere ontwikkelingsdomeinen Filmfragment: Kijk, ik groei 1. Waarom werken rond taal?

6 Stellingen/casussen 2. Interactief gedeelte

7 2 centrale waarden: Kinderrechten en diversiteit Recht van elk kind op ontwikkeling Recht op participatie Recht op ondersteuning Recht op de ontwikkeling van de thuistaal als deel van zijn identiteit “In het Inloopteam merken we dat heel veel ouders de kleuterschool heel belangrijk vinden om Nederlands te leren. Ze zorgen ervoor dat het kind regelmatig naar school gaat zodat het alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. “ 3. Waarom werken rond taalstimulering en meertaligheid?

8 Stimuleren van de taalontwikkeling “In het inloopteam vragen ouders naar kinderopvang. Ze willen dat hun kind dan al wat Nederlands kan voor het naar de school gaat.” Intellectuele en emotionele groei “We proberen ouders integraal te bekijken, voorbij het gebrekkige Nederlands. Bv. Hooggeschoolden niet lager inschatten omdat ze de taal niet machtig zijn…Dat heeft ook effect op hun kinderen...” 3.1 Recht van elk kind op ontwikkeling

9 Vlot spreken van een taal bevordert de participatie in de maatschappij Een ouder die in het inloopteam zegt: “Ik wil meer kansen geven dan ikzelf heb gekregen…. Ik spreek Nederlands tegen hem zodat hij later goed kan presteren.” Ondersteuning van de taalontwikkeling + leren van het Nederlands stimuleren “We merken dat ouders die plezier hebben in taal (liedjes, versjes) en taal niet enkel functioneel gebruiken, hun kinderen vaak ook heel talig opvoeden.” 3.2 Recht op participatie

10 Non discriminatie als basisprincipe: elk kind is gelijkwaardig Stimulatie van de taalontwikkeling van ALLE kinderen Methodieken en invalshoeken die effectief zijn voor alle ouders en kinderen -> zoektocht! “Vanuit het inloopteam denken we dat zelfvertrouwen een rode draad is om aan taal te werken. We proberen te helpen door bijvoorbeeld angstige ouders te stimuleren om zelf naar een dienst te bellen.” “Ouders met veel zelfvertrouwen gaan vaak sneller vooruit in het oppikken van de Nederlandse taal. Ze durven spreken en leren zo veel bij. Sommige ouders proberen te verbergen dat ze niet goed Nederlands spreken. Ze praten weinig uit schaamte.” 3.3 Recht op ondersteuning

11 Stimuleren van de ontwikkeling van de thuistaal Leren en beleven van de eigen taal is een basisrecht Goed leren van thuistaal = basis voor het leren van andere talen “Sommige ouders spreken bewust Nederlands met hun kinderen omdat ze niet aan hun thuistaal/afkomst willen gekoppeld worden. Andere ouders voeden hun kinderen heel talig op zonder dat dit een bewuste keuze is, zonder dat ze dit beseffen.” 3.4 Recht op ontwikkeling van thuistaal als deel van zijn identiteit

12 Stimuleren van de algemene taalontwikkeling: ondersteunen van de thuistaal Leren van het Nederlands stimuleren =>Maximale kansen creëren en discriminatie tegengaan In het inloopteam bieden we Taalbubbels aan, een opstap naar reguliere Nederlandse les. Het is een breed project rond taalstimulering met doelstellingen: -Versterken van talig bezig zijn in de thuistaal (kind-ouder interactiemoment). -Nederlandse les met woordenschat i.f.v. het leven van het kind. -Kinderopvang met extra aandacht voor taalstimulering door vrijwilligers. 3.5 Besluit

13 Stabiele veilige relatie tussen kind en ouders: affectieve band, veilige uitvalsbasis (taal is belangrijk!) Wederzijds stimulerende interactie: wederkerigheid is belangrijk, vormt basis voor elke communicatie. Goede communicatie -> betere gehechtheid -> kind voelt zich beter -> betere interactie Opvoeding is niet gemakkelijk als je je eigen kinderen soms niet kan verstaan. (Hé mama, jij verstaat ons!). 4. Gehechtheid en taalontwikkeling

14 Meerdere talen binnen het gezin Steeds meer gezinnen waar de thuistaal geen Nederlands is Groot aantal kinderen van andere origine Tijdens de ontmoetingsplaats in het inloopteam wisselen ouders veel informatie uit over ervaringen rond talig en meertalig opvoeden. Er is ook zelfvertrouwen voor nodig om als ouder 1 taal te spreken met je kinderen i.p.v. bv. 2 door elkaar. Je moet consequent zijn en dat vinden ouders zeker niet gemakkelijk. 5. Thuistaal

15 Armoede is een risicofactor om een taalachterstand te ontwikkelen Taalachterstand treft niet alleen de doelgroep van de anderstaligen, staat los van een specifieke taal, heeft te maken met onvoldoende taalvaardigheid Taalachterstand heeft niet alleen een link met anderstaligheid maar vooral met de socio economische positie van gezinnen “Ouders met een sterk sociaal netwerk krijgen meer kans om in contact te komen met Nederlands. De kinderen uit gezinnen waar er veel sociale contacten zijn, horen ook meer taal: er wordt meer gebabbeld tussen mensen. Kinderen uit sociaal minder sterke gezinnen horen letterlijk minder taal. “ 6. Taal en kansarmoede

16 Belang van thuistaal en stimuleren van omgevingstaal voor ouders en kinderen Successieve meertaligheid Simultane meertaligheid 7. Meertaligheid

17 Bedankt voor de aandacht en medewerking! Contactgegevens: Kind en Gezin: 078/150 100, info@kindengezin.beinfo@kindengezin.be Inloopteam Zuidrand: Sint-Bernardsesteenweg 342, 2020 Antwerpen. 03/242 25 60

18 Visietekst taalstimulering en meertaligheid, Kind en Gezin, 2010 Taalontwikkeling en meertaligheid: syllabus voor regioteamleden, Kind en Gezin, 2006 Website Kind en Gezin, dvd Kijk, Ik groei www.meertaligheid.be Casussen en praktijkvoorbeelden Inloopteam Zuidrand Gebruikte bronnen


Download ppt "Taalstimulering en meertaligheid Workshop Kind & Gezin en Inloopteam Zuidrand."

Verwante presentaties


Ads door Google