De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GRAAF HUYN COLLEGE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GRAAF HUYN COLLEGE."— Transcript van de presentatie:

1 GRAAF HUYN COLLEGE

2 GRAAF HUYN COLLEGE SCHOOLBREED
14 november 2013

3 Kleine scholen met veel ruimte!
Twee kleinschalige sectoren, elk in een eigen veilig gebouw Verschillende lestijden Ieder gebouw eigen fietsenstalling, leerlingenplein, kantine en mediatheek. Iedere laag een eigen team, teamleider 14 november 2013

4 GHC schoolbreed Intensief contact met ouders
Moderne schoolgebouwen en veel leermiddelen-ict Sportieve en culturele activiteiten Handbalschool Huiswerkklas 14 november 2013

5 Overstapbegeleiding Algemene proeflessen Open dag
Bezoek Graaf Huyn met je klas. Bètamiddag Juli: eerste kennismaking klasgenoten en mentor 14 november 2013

6 Introductie: bezinningsbijeenkomst
14 november 2013

7 Introductie: sportieve kennismaking
14 november 2013

8 Discoavond 14 november 2013

9 SECTOR HAVO/VWO 14 november 2013

10 Klastypen havo/vwo onderbouw
Leerjaar 3 Leerjaar 2 Leerjaar 1 14 november 2013

11 Extra op het havo/vwo Technasium Klas 1: Duits
Klas 1 gymnasium: Latijn Keuzevak Spaans en informatica Versterkt talenonderwijs Studievaardigheden: Leer als een speer 14 november 2013

12 Overstapbegeleiding Proeflessen technasium en gymnasium
14 november 2013

13 Overstapbegeleiding Klassieke middag 14 november 2013

14 SECTOR VMBO 14 november 2013

15 Klastypen vmbo onderbouw
Leerjaar 2 Leerjaar 1 14 november 2013

16 Extra op vmbo BB met LWOO (kleine groepen) 3 brede afdelingen/sectoren
(prima aansluiting MBO) H/T klas (succesvolle doorstroom naar havo 2) TL/H stroom (prima aansluiting tl4 naar havo 4) Intensieve begeleiding door mentor en teams Veel aandacht voor opstromen Veel aandacht voor Loopbaanbegeleiding (LOB) 14 november 2013

17 Leerlingbegeleiding Magister op school en thuis
(huiswerk, cijfers en aanwezigheid) Steunlessen begrijpend lezen, spelling en rekenen Dyslexie- en dyscalculiebeleid met coördinatoren en protocol voor leerlingen en docenten Rots en Water(sociale weerbaarheidstraining) Faalangstreductietraining 14 november 2013

18 Belangrijke data Proeflessen technasium en gymnasium
havo/vwo november Proeflessen algemeen vmbo en 3 februari havo/vwo 4 en 5 februari Open dag februari Kennismaking Leerlingen 7 juli 13.30u u. (o.v.) Ouders e schoolweek 14 november 2013

19 BEDANKT EN TOT ZIENS! 14 november 2013

20 TOELATING 14 november 2013

21 Toelating tot de brugklas
Criterium 1 Het schooladvies van de basisschool met het type dat het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de basisschool onder andere naar: de aanleg en de talenten van een leerling; de leerprestaties;  de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling. 14 november 2013

22 Toelating tot de brugklas
Criterium 2 Gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Deze zijn het resultaat van een meerjarige peiling door de basisschool en hebben betrekking op de onderdelen (in volgorde van belangrijkheid) : begrijpend lezen rekenen spelling technisch lezen 14 november 2013

23 Toelating tot de brugklas
Criterium 3 Het leerlingenprofiel : werkhouding niveau / intellectuele capaciteiten vaardigheden 14 november 2013

24 Toelating tot de brugklas
Brugklas gymnasium Advies basisschool: vwo LVS: vaardigheidsniveau overwegend I Leerlingprofiel: vwo Brugklas atheneum LVS: vaardigheidsniveau I en II evenredig verdeeld 14 november 2013

25 Toelating tot de brugklas
Brugklas havo/atheneum Advies basisschool: havo of vwo LVS: vaardigheidsniveau overwegend II Leerlingprofiel: havo/vwo Brugklas havo Advies basisschool: havo LVS: vaardigheidsniveau II en III evenredig verdeeld Leerlingprofiel: havo 14 november 2013

26 Toelating tot de brugklas
Brugklas H/T Advies basisschool: H/T LVS: Vaardigheidsniveau III en een enkele II Leerlingprofiel: vmbo-TL+ / havo 14 november 2013

27 Toelating tot de brugklas
Brugklas theoretische leerweg Advies basisschool: TL LVS: vaardigheidsniveau III en IV evenredig verdeeld Leerling-profiel: vmbo-TL 14 november 2013

28 Toelating tot de brugklas
Brugklas kaderberoepsgerichte leerweg Advies basisschool: Kader LVS: vaardigheidsniveau overwegend IV Leerlingprofiel: vmbo-K 14 november 2013

29 Toelating tot de brugklas
Brugklas basisberoepsgerichte leerweg (al dan niet met LWOO) Advies basisschool Basis LVS: vaardigheidsniveau overwegend V Leerlingprofiel: vmbo-B Bij LWOO: RVC-beschikking 14 november 2013


Download ppt "GRAAF HUYN COLLEGE."

Verwante presentaties


Ads door Google