De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 november 2013 2 Kleine scholen met veel ruimte!  Twee kleinschalige sectoren, elk in een eigen veilig gebouw  Verschillende lestijden  Ieder gebouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 november 2013 2 Kleine scholen met veel ruimte!  Twee kleinschalige sectoren, elk in een eigen veilig gebouw  Verschillende lestijden  Ieder gebouw."— Transcript van de presentatie:

1

2 14 november 2013 2

3 Kleine scholen met veel ruimte!  Twee kleinschalige sectoren, elk in een eigen veilig gebouw  Verschillende lestijden  Ieder gebouw eigen fietsenstalling, leerlingenplein, kantine en mediatheek.  Iedere laag een eigen team, teamleider 14 november 2013 3

4 GHC schoolbreed  Intensief contact met ouders  Moderne schoolgebouwen en veel leermiddelen-ict  Sportieve en culturele activiteiten  Handbalschool  Huiswerkklas 14 november 2013 4

5 Overstapbegeleiding  Algemene proeflessen  Open dag  Bezoek Graaf Huyn met je klas.  Bètamiddag  Juli: eerste kennismaking klasgenoten en mentor 14 november 2013 5

6 6 Introductie: bezinningsbijeenkomst

7 14 november 2013 7 Introductie: sportieve kennismaking

8 14 november 2013 8 Discoavond

9 14 november 2013 9

10 Klastypen havo/vwo onderbouw 14 november 2013 10 Leerjaar 3 Leerjaar 2 Leerjaar 1

11  Technasium  Klas 1: Duits  Klas 1 gymnasium: Latijn  Keuzevak Spaans en informatica  Versterkt talenonderwijs  Studievaardigheden: Leer als een speer 14 november 2013 11

12 Overstapbegeleiding  Proeflessen technasium en gymnasium 14 november 2013 12

13 Overstapbegeleiding  Klassieke middag 14 november 2013 13

14 14 november 2013 14

15 Klastypen vmbo onderbouw 14 november 2013 15 Leerjaar 2 Leerjaar 1

16 Extra op vmbo  BB met LWOO (kleine groepen)  3 brede afdelingen/sectoren (prima aansluiting MBO)  H/T klas (succesvolle doorstroom naar havo 2)  TL/H stroom (prima aansluiting tl4 naar havo 4)  Intensieve begeleiding door mentor en teams  Veel aandacht voor opstromen  Veel aandacht voor Loopbaanbegeleiding (LOB) 14 november 2013 16

17 Leerlingbegeleiding  Magister op school en thuis (huiswerk, cijfers en aanwezigheid)  Steunlessen begrijpend lezen, spelling en rekenen  Dyslexie- en dyscalculiebeleid met coördinatoren en protocol voor leerlingen en docenten  Rots en Water(sociale weerbaarheidstraining)  Faalangstreductietraining 14 november 2013 17

18 Belangrijke data PProeflessen technasium en gymnasium havo/vwo 26 november PProeflessen algemeen vmbo 2 en 3 februari havo/vwo 4 en 5 februari OOpen dag 7 februari KKennismaking Leerlingen 7 juli 13.30u. -15.00u. (o.v.) Ouders 2 e schoolweek 14 november 2013 18

19 14 november 2013 19

20 14 november 2013 20

21 Toelating tot de brugklas Criterium 1 Het schooladvies van de basisschool met het type dat het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de basisschool onder andere naar:  de aanleg en de talenten van een leerling;  de leerprestaties;  de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;  concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling. 14 november 2013 21

22 Toelating tot de brugklas Criterium 2 Gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Deze zijn het resultaat van een meerjarige peiling door de basisschool en hebben betrekking op de onderdelen (in volgorde van belangrijkheid) : begrijpend lezen rekenen spelling technisch lezen 14 november 2013 22

23 Toelating tot de brugklas Criterium 3 Het leerlingenprofiel :  werkhouding  niveau / intellectuele capaciteiten  vaardigheden 14 november 2013 23

24 Toelating tot de brugklas Brugklas gymnasium  Advies basisschool: vwo  LVS: vaardigheidsniveau overwegend I  Leerlingprofiel: vwo Brugklas atheneum  Advies basisschool: vwo  LVS: vaardigheidsniveau I en II evenredig verdeeld  Leerlingprofiel: vwo 14 november 2013 24

25 Toelating tot de brugklas Brugklas havo/atheneum  Advies basisschool: havo of vwo  LVS: vaardigheidsniveau overwegend II  Leerlingprofiel: havo/vwo Brugklas havo Advies basisschool: havo  LVS: vaardigheidsniveau II en III evenredig verdeeld  Leerlingprofiel: havo 14 november 2013 25

26 Toelating tot de brugklas Brugklas H/T  Advies basisschool: H/T  LVS: Vaardigheidsniveau III en een enkele II  Leerlingprofiel: vmbo-TL+ / havo 14 november 2013 26

27 Toelating tot de brugklas Brugklas theoretische leerweg  Advies basisschool: TL  LVS: vaardigheidsniveau III en IV evenredig verdeeld  Leerling-profiel: vmbo-TL 14 november 2013 27

28 Toelating tot de brugklas Brugklas kaderberoepsgerichte leerweg  Advies basisschool: Kader  LVS: vaardigheidsniveau overwegend IV  Leerlingprofiel: vmbo-K 14 november 2013 28

29 Toelating tot de brugklas Brugklas basisberoepsgerichte leerweg (al dan niet met LWOO)  Advies basisschool Basis  LVS: vaardigheidsniveau overwegend V  Leerlingprofiel: vmbo-B  Bij LWOO: RVC-beschikking 14 november 2013 29


Download ppt "14 november 2013 2 Kleine scholen met veel ruimte!  Twee kleinschalige sectoren, elk in een eigen veilig gebouw  Verschillende lestijden  Ieder gebouw."

Verwante presentaties


Ads door Google