De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logistieke planning SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Met de logistieke planning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logistieke planning SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Met de logistieke planning."— Transcript van de presentatie:

1 Logistieke planning SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Met de logistieke planning kunt u ervoor zorgen dat de beschikbare resources van uw bedrijf aan toekomstige vragen kunnen beantwoorden en kunt u de aandacht vestigen op situaties waarin de vooropgestelde termijn of de gewenste hoeveelheid niet gehaald kan worden. Voordelen  Naadloze integratie in volledige planningscyclus o CO-PA  SOP  LTP  Vraagplanning Belangrijke Processtappen  Globale afzet- en productieplanning  Langetermijnplanning

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Strategische Planner

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Logistieke planning Dit proces wordt soms ‘globale afzet- en productieplanning’ genoemd. Het proces wordt gewoonlijk uitgevoerd in een gesimuleerde modus en op geaggregeerd (gewoonlijk productgroep in plaats van gereed product) niveau. Zodra een haalbaar productieplan uitgewerkt is dat aan de vraag kan beantwoorden, kan dit gebruikt worden als uitgangspunt voor de operationele productieplanning (MRP en gedetailleerde capaciteitsindeling). De Best Practice-scenario’s in dit hoofdstuk betreffen de volgende planningworkflow:  Planning/prognose van toekomstige vragen  Geaggregeerde productieplanning met capaciteitscontrole om op productgroepniveau te controleren of aan de vraag kan worden voldaan (via de SOP-functie)  Overdracht van resultaten naar de langetermijnplanning (via de LTP-module) om materiaalbehoeften te kunnen simuleren op basis van productieplan(nen)  Uitvoer van planning in afzonderlijke (gesimuleerde) planningversies in de LTP-module  Desgewenst controle en aanpassingen van geplande behoeften  Zodra de gesimuleerde behoeften zijn aanvaard, wordt de vraag (onafhankelijke behoeften) overgeboekt naar het actieve vraagbeheer voor gedetailleerde materiaalbehoefteplanning en productieplanning / -indeling in de actieve versie.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Logistieke planning Revenue Planner Strategische Planner Gebeurtenis Aanvaard-baar plan Begroting verkoophoe- veelheid en overboeking naar SOP (met CO-PA), Opbrengst- planning (172) Operationele productieplanning en besturing (Productie- scenario's) SOP-controle  Vraag controleren (verkoopplan controleren)  Globaal productieplan creëren Periodieke vergadering van de globale afzet- en productieplanning Operationele productie- gegevens CO-PA = Resultaatrekening, SOP = Globale afzet- en productieplanning, LTP = Langetermijnplanning, MRP = Materiaalbehoefteplanning Globaal productieplan overboeken naar Inactief vraagbeheer Naar Actief vraagbeheer kopiëren LTP MRP uitvoeren Scenario voor langetermijn- planning creëren Nee Ja Capaciteits- planning evalueren Prognose verkoop- hoeveelheid (179)

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Bijlage Gebruikte stamgegevens 00001P001 Artikel A Vestiging 1000 00001P000100000001 Artikel A.01 (MTO) 00001P000100000002 Artikel A.02 (MTS) 00001P000100000003 Onerdeel A.03 Artikel*: F226 F100-M1 F1000-P1 Artikel*: F126 F29 Artikel*: H11 S23 S25 * Niet alle gebruikte artikelen worden toegewezen aan modelproductgroepen Vestiging 1000 Niveau 1 Niveau 2 Producthiërarchie- niveau 3 Productgroep- niveau 2 CO-PA SOP-interface

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

8 ©2013 SAP AG. All rights reserved.8 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Logistieke planning SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Met de logistieke planning."

Verwante presentaties


Ads door Google