De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logistieke planning (prognose) SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logistieke planning (prognose) SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Logistieke planning (prognose) SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices

2 Scenario-overzicht – 1 Doel Met de logistieke planning kunt u ervoor zorgen dat de beschikbare resources van uw bedrijf aan toekomstige vragen kunnen beantwoorden en kunt u de aandacht vestigen op situaties waarin de vooropgestelde termijn of de gewenste hoeveelheid niet gehaald kan worden. Voordelen Naadloze integratie in volledige planningscyclus CO-PA  SOP  LTP  Behoefte Planning Key procesflows Globale afzet- en productieplanning Langetermijnplanning (LTP) Doel en voordelen:

3 Scenario-overzicht – 2 Vereist SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Bedrijfsrollen in procesflows Strategische planner Productieplanner Vereiste SAP-applicaties:

4 Scenario-overzicht – 3 Logistieke planning Dit proces wordt soms ‘globale afzet- en productieplanning’ genoemd. Het proces wordt gewoonlijk uitgevoerd in een gesimuleerde modus en op geaggregeerd (gewoonlijk productgroep in plaats van gereed product) niveau. Zodra een haalbaar productieplan uitgewerkt is dat aan de vraag kan beantwoorden, kan dit gebruikt worden als uitgangspunt voor de operationele productieplanning (MRP en gedetailleerde capaciteitsindeling). De Best Practice-scenario’s in dit hoofdstuk betreffen de volgende planningworkflow: Planning/prognose van toekomstige vragen Geaggregeerde productieplanning met capaciteitscontrole om op productgroepniveau te controleren of aan de vraag kan worden voldaan (via de SOP-functie) Overdracht van resultaten naar de langetermijnplanning (via de LTP-module) om materiaalbehoeften te kunnen simuleren op basis van het productieplan/de productieplannen De planning wordt uitgevoerd in afzonderlijke (gesimuleerde) planningversies in de LTP- module Desgewenst controle en aanpassingen van geplande behoeften Zodra de gesimuleerde behoeften aanvaard zijn, wordt de vraag (onafhankelijke behoeften) overgeboekt naar het actieve vraagbeheer voor gedetailleerde materiaalbehoefteplanning en productieplanning / -indeling in de actieve versie. Gedetailleerde procedureomschrijving:

5 Procesflowdiagram Logistieke planning Revenue Planner Productieplanner Event Aanvaardbaar plan Begroting verkoophoeveelheid en overboeking naar SOP (met CO-PA), Opbrengstplanning (172) Operationele productieplanning en - besturing (Productiescenario's) SOP-controle  Vraag controleren (verkoopplan controleren)  Globaal productieplan creëren Periodieke vergadering van de globale afzet- en productieplanning Operationele productiegegeven s CO-PA = Resultaatrekening, SOP = Globale afzet- en productieplanning, LTP = Langetermijnplanning, MRP = Materiaalbehoefteplanning Globaal productieplan overboeken naar Inactief vraagbeheer Naar Actief vraagbeheer kopiëren LTP MRP uitvoeren Scenario voor langetermijnplanning creëren Nee Ja Capaciteitsplanning evalueren Kwartaalplan - Prognose verkoophoeveelheid met CO-PA (179)

6 Legenda SymboolBeschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde van de stappen en de richting van de flow in het scenario weer. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier scenarionummer en -naam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die van verschillende delen van de diamant komen. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolBeschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een automatische beslissing van het systeem weer te geven nadat een stap is uitgevoerd. Extern naar SAP Bedrijfsactiviteit/ event Eenheidsproces Proces- referentie Subproces- referentie Proces- beslissin g Diagram- verbinding Afdruk/document Werkelijke financiën Budgetplanning Handmati g proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslissi ng geslaag d/misluk t

7 Appendix Gebruikte stamgegevens 00001P001 Products A Plant BP01 00001P000100000001 Products A.01 (MTO) 00001P000100000002 Products A.02 (MTS) 00001P000100000003 Parts A.03 Material*: F226 F100-M1 F1000-P1 Material*: F126 F29 Material*: H11 S23 S25 * Niet alle gebruikte artikelen worden toegewezen aan modelproductgroepen Plant BP01 Level 1 Level 2 Product Hierarchy Level 3 Product Group Level 2 CO-PA SOP-interface

8 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Logistieke planning (prognose) SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google