De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bemiddeling in onroerend erfgoed transacties JOBBEURS 2010 – CIB in samenwerking met Jobimmo Provinciaal administratief centrum « Het Zuid »

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bemiddeling in onroerend erfgoed transacties JOBBEURS 2010 – CIB in samenwerking met Jobimmo Provinciaal administratief centrum « Het Zuid »"— Transcript van de presentatie:

1

2 Bemiddeling in onroerend erfgoed transacties JOBBEURS 2010 – CIB in samenwerking met Jobimmo Provinciaal administratief centrum « Het Zuid »

3 Bemiddeling in onroerend erfgoed cfr. buurlanden: -Redres.nl (erfgoedmakelaar NL - ° 2003) Redres~seren (ov.ww.): weer in orde brengen: herstellen -Ateliers Lofts & Associés (°1998) - NEW: Architecture de Collection.fr (FR),…(architectuur 20 e en 21 e eeuw) woonformule « co-housing » : na NL ook intrede Vlaanderen stormloop opkoop oude gebouwen (opslagplaats, kantoor, loodsen,…) met doel: verbouwen naar « lofts » anno 2010: ° andere mogelijkheden (molens, winkelpanden, klooster…) positieve neveneffect huidige crisis: « back to basic »

4 « Albertushof Ieper »

5 Bemiddeling in onroerend erfgoed

6 1.schaarste aan bouwgrond (zowel in Vlaanderen als Brussel) | 2. prijsstijging (wet « vraag en aanbod ») | Nood maakt wet | 1. versoepelen wetgeving (keerpunt) + 2. nieuwe (renovatie)technieken | (beter) renoveren | Aankoop alternatieve panden

7 Bemiddeling in onroerend erfgoed « Zoeken naar alternatieven »

8 Bemiddeling in onroerend erfgoed Wat is erfgoed? : Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt. Het is een verzamelbegrip. Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden voor volgende generaties: gebouwen en monumenten maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s,… Onroerend erfgoed is alles wat men kan vastnemen maar niet verplaatsen en letterlijk in de grond geworteld is: monumenten, landschappen, archeologische sites, molens, …

9 Bemiddeling in onroerend erfgoed Onroerend Erfgoed maakt deel uit van de afdeling Ruimte en Erfgoed (voormalig “Agentschap RO Vlaanderen”), van het beleidsdomein RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) van de Vlaamse Overheid. Het staat mee in voor de zorg voor het onroerend erfgoed van Vlaanderen. De dienst zetelt in Brussel + vervult de taken van algemene overkoepelende aard, zoals de uitbetaling van de verschillende premies, de coördinatie van de werking van de provinciale afdelingen, en staat in voor een aantal vakspecialisten.

10 Bemiddeling in onroerend erfgoed Zwaartepunt onroerend-erfgoedzorg (afdeling Ruimte & Erfgoed): 1.Brugge 2.Gent 3.Antwerpen 4.Leuven 5.Hasselt Elke afdeling: consulenten (monumentenzorg, landschapszorg,…) beschermingen voorbereiden en restauratiedossiers onderzoeken en opvolgen. verlenen adviezen over bouwaanvragen en plannen en zijn de eerste contactpersonen met eigenaars van beschermde eigendommen contacten onderhouden met lokale besturen, ontwerpers en aannemers

11 Bemiddeling in onroerend erfgoed Vlaanderen bezit talrijke waardevolle historische gebouwen, markante dorpskernen en straatbeelden: inventaris bouwkundig erfgoed voor VL (Besluit 14/09/2009 -B.S: 25/09/2009) VIOE = wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid vaststelling in uitvoering van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads-en dorpsgezichten (art.12) 75.000 beschermde en niet-beschermde items daarvan12.000 gelinkt met beschermingsdossier van een monument, stads-en dorpsgezicht of een landschap (onderhoudsplicht, vergunningsplicht bij werken,…) regelmatige actualisatie (jaarlijks in september)

12 Bemiddeling in onroerend erfgoed ! onderscheid beschermd/niet-beschermd! Beschermd = bepalingen monumentendecreet (3 maart 1976 + enkele belangrijke uitvoeringsbesluiten) + 5 rechtsgevolgen op VL niveau Niet beschermd patrimonium opgenomen op de inventaris: 5 wettelijke rechtsgevolgen om Vlaams beleidsniveau (inzake onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening, wonen en ernegieprestaties) Inventaris Bouwkundig erfgoed : scheppen uitzonderingsbepalingen ten gunste van gebouwen uit de inventaris -> doel: vrijwaring

13 Bemiddeling in onroerend erfgoed Rechtsgevolgen inventarisatie (beschermd / niet- beschermd) op Vlaams Niveau: 1.Afbraak vereist stedenbouwkundige vergunning (« erfgoedtoets! » - advies meestal negatief voor afbraak) 2.Plaatsing zonnepanelen of zonneboilers vereist eveneens stedenbouwkundige vergunning 3.Zonevreemde gebouwen: verkrijgen vlotter nieuwe functie 4.Afwijking van geldende normen voor energieprestatie en binnenklimaat (afwijking moet nodig zijn om erfgoedwaarde in stand te houden) 5.80 %-regel in sociale woningbouw: geldt niet (renovatie wordt gestimuleerd in deze gebouwen)

14 Bemiddeling in onroerend erfgoed Op andere niveaus: andere overheden (gemeentes e.d) « kunnen » zich baseren op de inventaris om het bouwkundig erfgoed via specifieke maatregelen te waarderen (niet verplicht) INFO: http://inventaris.vioe.be

15 Bemiddeling in onroerend erfgoed BESCHERMD MONUMENT woord monument = ruim bergrip (niet enkel kastelen, kerken, kloosters, stadhuizen en molens of standbeelden en herdenkingsmonumenten). Ook woningen voor burgerij en arbeiders, hoeven, kapelletjes, bedrijfsgebouwen, parken en tuinen, bomen, begraafplaatsen, kasseiwegen, … kunnen monumenten zijn. Tijdens het onderzoek en tijdens de beschermingsprocedure krijgen zowel het exterieur als het interieur van de gebouwen de nodige aandacht. beschermingen = niet alleen om 'oude' gebouwen. Alle perioden komen aan bod, van de oudste bouwstijlen tot de architectuur uit de twintigste eeuw. Zo wordt een staalkaart bewaard van onze hele (bouw)geschiedenis. Naast individuele monumenten zijn er ook ensembles die in hun geheel bescherming verdienen. Dit zijn de stads- en dorpsgezichten.

16 Bemiddeling in onroerend erfgoed Wat belangrijk is voor alles wat we erfgoed noemen: de manier waarop wij er nu mee omgaan. Een erfenis van je voorouders kun je een tweede leven geven door ze opnieuw te gebruiken. Zorgzaam, met warmte en respect, omdat ze al zoveel tijd is meegegaan. Erfgoed kan een heel nieuw leven gaan leiden als mensen het opnieuw ter hand nemen en het een plaats geven in hun eigen wereld! Erfgoed: hoe pakken we het aan? De zorg voor het lokaal erfgoed is niet alleen een opdracht van grote steden met een roemrijk verleden. Ook eerder landelijke gemeenten met een bescheidener historisch patrimonium hebben de plicht om de erfenis van het verleden te bewaren, te koesteren, te waarderen en door te geven aan de komende generaties. (in samenwerking met afdeling onroerend erfgoed)

17 Vragen? mail: info@originalliving.beinfo@originalliving.be www.ruimte-erfgoed.be www.ruimtelijkeordening.be www.onroerenderfgoed.be


Download ppt "Bemiddeling in onroerend erfgoed transacties JOBBEURS 2010 – CIB in samenwerking met Jobimmo Provinciaal administratief centrum « Het Zuid »"

Verwante presentaties


Ads door Google