De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFM – Pensioenadvies Dyvix Pensioencongres Anneke van Es & Rudy van Leeuwen 2 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFM – Pensioenadvies Dyvix Pensioencongres Anneke van Es & Rudy van Leeuwen 2 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 AFM – Pensioenadvies Dyvix Pensioencongres Anneke van Es & Rudy van Leeuwen 2 juni 2010

2 2 Agenda - AFM – Speerpunt Pensioenen - Beeld van de markt - Bevindingen - Leidraden - Aanbevelingen - Hoe verder Pensioen – Agenda

3 3 Aanleiding zijn onder andere signalen uit de markt, maar ook uit de branche zelf. Pensioen – speerpunt AFM Schoenmaker, houd je bij je leest! Waar is mijn pensioen? Deskundigheid moet omhoog Lage vlakke staffels zijn geen pensioen!

4 4 De AFM geeft invulling aan het speerpunt pensioenen onder andere door de volgende pensioenprojecten: - Zorgplicht Premieovereenkomsten (PW) - Kosten Premieovereenkomsten (PW) - Startbrieven – juistheid / begrijpelijkheid - UPO’s – juistheid / interesse - Self Assessment Pensioenfondsen / verzekeraars - Pensioeninzicht / verwachtingskloof - Kwaliteit advisering Rechtstreeks Verzekerde Regelingen aan MKB Pensioen – speerpunt AFM

5 5 Ten onrechte wordt soms gesteld dat tweedepijler pensioenen alleen onder de PW zouden vallen. Een tweedepijler pensioenadvies valt onder de adviesregels van de Wft. Dus: relevante gegevens inwinnen, hiermee rekening houden tijdens het advies en de gegevens van het advies / het geadviseerde product vastleggen. En: de werkgever wijzen op de risico’s die in het product aanwezig zijn en die bij de verschillende keuzes een rol spelen. Pensioen – de adviesregels van de Wft

6 6 Het project pensioenadvisering Pensioen – project pensioenadvisering Onderzoeken Analyse marktgegevens Communicatie/ Guidance Onderzoeken - Kwaliteit pensioenadviezen inzichtelijk krijgen - Verhogen bewustzijn - Bijdragen verhoging kwaliteit - Beeld van de markt krijgen

7 7 Scope: Rechtstreeks Verzekerde Regelingen aan MKB Geen onderzoek naar adviezen aan DGA’s Wij hebben 16 bemiddelaars bezocht. Deze selectie is een dwarsdoorsnede van de markt van bemiddelaars. Bij deze bemiddelaars hebben wij tussen de 1 en de 4 dossiers onderzocht. Pensioen – de onderzoeken

8 8 Van de ca 10.000 financieel dienstverleners die bij de AFM geregistreerd staan, bemiddelen er … Pensioen – een beeld van de markt Uit onze analyses blijkt dat ca 1.200 bemiddelaars gemiddeld maar 1 of 2 pensioenadviezen per jaar geven. ca 2.600 ook in tweedepijler pensioenproducten. Hiervan zijn ca 600 éénpitters.

9 9 De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek: De kwaliteit van de pensioenadvisering moet omhoog  75% onderzochte adviezen is slecht tot zeer slecht. Pensioen is niet iets dat je er naast kan doen  2.600 fd’ers actief in tweedepijler pensioenproducten 1200 fd’ers adviseren gemiddeld 1 x p. jaar De vakbekwaamheidseisen voor tweedepijler pensioenen moet omhoog Pensioen – uitkomsten onderzoeken De kwaliteit van de adviezen moet echt omhoog!

10 10 Aantal bevindingen die wij tijdens onze onderzoeken zijn tegenkomen: De financiële positie wordt niet onderzocht (nu en in de toekomst) Er wordt niet zelf onderzocht of een CAO / BPF van toepassing is Bij een niet staffelvolgende PVA wordt niet op de mogelijke risico’s gewezen Bij oversluiten wordt inloop- / uitlooprisico vergeten Pensioen – voorbeelden van bevindingen Fouten hebben niet alleen impact op werkgever, maar ook gevolgen voor werknemers

11 11 De AFM is met de leidraad gekomen om de markt richtlijnen te geven. Veel van onze richtlijnen zijn niet nieuw! Waar mogelijk hebben wij gebruik gemaakt van goede adviespraktijken en van input van pensioendeskundigen. Pensioen – de leidraad

12 12 Pensioen – de leidraad Opzet leidraad Theorie Illustratie Praktijk Uitleg belangrijkste punten Visualisering van de praktijkcasus Uitleg theorie aan de hand van een praktijkcasus De leidraden zijn geen pensioencursus

13 13 Pensioen – de leidraad

14 14 Pensioen – de leidraad Leidraad 1: Algemeen Leidraad 2: CAO/BPF Leidraad 3: Wensen werkgever ten aanzien van de kwaliteit van de regeling Leidraad 4: Wat kan en wil de werkgever de werknemers bieden Leidraad 5: Verwerken relevante wet- en regelgeving in pensioenregeling Leidraad 6: Samenvatting Leidraad 7: Uitvoeringsovereenkomst en offerte Leidraad 8: Voortzetten/oversluiten uitvoeringsovereenkomst of wijzigen regeling Leidraad 9: Advies aan werknemers Leidraad 10: Samenvatting Leidraad 11: Betaalbaarheid pensioenregeling

15 15 Belangrijkste punten leidraad 1: Algemeen en leidraad 2: CAO/BPF Het adviestraject bestaat uit de volgende fasen: Onderzoek CAO/BPF Dispensatie situatie? Let op! Pensioen – de leidraden – nrs 1 & 2 NazorgOplossingBeeldvormingKennismaken Breng kader advies goed in kaart

16 16 Belangrijkste punten leidraad 3: Wensen werkgever ten aanzien van de kwaliteit van de regeling Stel bandbreedte advies vast Inventariseer doelstellingen werkgever Bespreek mogelijkheden pensioen los van kostendoelstelling Maak werkgever duidelijk wat zijn doelstellingen betekenen voor het pensioen van zijn werknemers Pensioen – de leidraden – nr 3

17 17 Belangrijkste punten leidraad 4: Wat kan en wil de werkgever de werknemers bieden? Inventariseer kostendoelstelling en financiële positie Inventariseer verwachtingen voor de toekomst Prioriteer doelstellingen Informeer werkgever over mogelijkheden en consequenties Pensioen – de leidraden – nr 4 Informeer werkgever goed over mogelijkheden en consequenties van zijn keuzes

18 18 Belangrijkste punten leidraad 5: Verwerken relevante wet- en regelgeving in pensioenregeling Betrek relevante wet- en regelgeving in advies Signaleer met wet- en regelgeving strijdige doelstellingen werkgever Wijs werkgever op risico’s bij onduidelijke wet- en regelgeving Pensioen – de leidraden – nr 5

19 19 Belangrijkste punten leidraad 7: Uitvoeringsovereenkomst en offerte Onderzoek passende contractsvorm Stel lijst met uitgangspunten op voor aanvragen offertes Vraag meerdere offertes op Adviseer passend pensioenproduct Maak afspraken over beheer pensioencontract Pensioen – de leidraden – nr 7 Met advies over passend product eindigt het wettelijk adviestraject

20 20 Belangrijkste punten Leidraad 8: Wijzigen regeling of verlengen bestaande pensioenregeling Leidraad 9: Advies aan werknemers Bij advies over bestaande pensioenproducten zijn adviesregels van toepassing Inventariseer huidige situatie en doelstellingen werkgever Verlengen of niet? - vergelijk relevante voorwaarden oude en nieuwe pensioenproduct - weeg kosten en baten tegen elkaar af Advies aan werknemers: adviesregels zijn van toepassing! Pensioen – de leidraden – nrs 8 en 9

21 21 Inventariseren: - doelstellingen kwaliteit en kosten regeling loskoppelen - inwinnen financiële positie taak adviseur/bemiddelaar - prioriteren doelstellingen Aansluiting advies bij de situatie van de cliënt. Leg alles goed vast Informatieverstrekking over productkenmerken en risico’s erg belangrijk bij bepalen doelstellingen werkgever Bij advies aan werknemers en bij einde contract: adviesregels van toepassing! Pensioen – de rode draad Breng goede balans tussen kwaliteit en kosten van de regeling aan

22 22 Pensioen – aanbevelingen ‘Doe pensioen er niet naast’ Controleer uw adviespraktijk aan de hand van de leidraad Gebruik hulpmiddelen

23 23 Pensioen – hoe nu verder? Kwaliteit van pensioenadvisering moet omhoog! Aparte ‘Product Dienst Combinatie’ Pensioenen met daaraan gekoppelde vakbekwaamheidseisen. Pensioen is niet een product dat je er ‘naast’ doet! Pensioen vereist een hoge mate van deskundigheid.

24 Vragen?


Download ppt "AFM – Pensioenadvies Dyvix Pensioencongres Anneke van Es & Rudy van Leeuwen 2 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google