De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFM – Pensioenadvies Dyvix Pensioencongres

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFM – Pensioenadvies Dyvix Pensioencongres"— Transcript van de presentatie:

1 AFM – Pensioenadvies Dyvix Pensioencongres
Anneke van Es & Rudy van Leeuwen 2 juni 2010

2 Pensioen – Agenda Agenda AFM – Speerpunt Pensioenen Beeld van de markt
Bevindingen Leidraden Aanbevelingen Hoe verder

3 Pensioen – speerpunt AFM
Aanleiding zijn onder andere signalen uit de markt, maar ook uit de branche zelf. Waar is mijn pensioen? Deskundigheid moet omhoog Lage vlakke staffels zijn geen pensioen! Schoenmaker, houd je bij je leest!

4 Pensioen – speerpunt AFM
De AFM geeft invulling aan het speerpunt pensioenen onder andere door de volgende pensioenprojecten: Zorgplicht Premieovereenkomsten (PW) Kosten Premieovereenkomsten (PW) Startbrieven – juistheid / begrijpelijkheid UPO’s – juistheid / interesse Self Assessment Pensioenfondsen / verzekeraars Pensioeninzicht / verwachtingskloof Kwaliteit advisering Rechtstreeks Verzekerde Regelingen aan MKB

5 Pensioen – de adviesregels van de Wft
Ten onrechte wordt soms gesteld dat tweedepijler pensioenen alleen onder de PW zouden vallen. Een tweedepijler pensioenadvies valt onder de adviesregels van de Wft. Dus: relevante gegevens inwinnen, hiermee rekening houden tijdens het advies en de gegevens van het advies / het geadviseerde product vastleggen. En: de werkgever wijzen op de risico’s die in het product aanwezig zijn en die bij de verschillende keuzes een rol spelen.

6 Pensioen – project pensioenadvisering
Het project pensioenadvisering Analyse marktgegevens - Beeld van de markt krijgen Onderzoeken Onderzoeken - Kwaliteit pensioenadviezen inzichtelijk krijgen Communicatie/ Guidance - Verhogen bewustzijn - Bijdragen verhoging kwaliteit

7 Pensioen – de onderzoeken
Scope: Rechtstreeks Verzekerde Regelingen aan MKB Geen onderzoek naar adviezen aan DGA’s Wij hebben 16 bemiddelaars bezocht. Deze selectie is een dwarsdoorsnede van de markt van bemiddelaars. Bij deze bemiddelaars hebben wij tussen de 1 en de 4 dossiers onderzocht.

8 Pensioen – een beeld van de markt
Van de ca financieel dienstverleners die bij de AFM geregistreerd staan, bemiddelen er … ca ook in tweedepijler pensioenproducten. Hiervan zijn ca 600 éénpitters. Uit onze analyses blijkt dat ca bemiddelaars gemiddeld maar 1 of 2 pensioenadviezen per jaar geven.

9 Pensioen – uitkomsten onderzoeken
De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek: De kwaliteit van de pensioenadvisering moet omhoog  75% onderzochte adviezen is slecht tot zeer slecht. Pensioen is niet iets dat je er naast kan doen  fd’ers actief in tweedepijler pensioenproducten fd’ers adviseren gemiddeld 1 x p. jaar De vakbekwaamheidseisen voor tweedepijler pensioenen moet omhoog De kwaliteit van de adviezen moet echt omhoog!

10 Pensioen – voorbeelden van bevindingen
Aantal bevindingen die wij tijdens onze onderzoeken zijn tegenkomen: De financiële positie wordt niet onderzocht (nu en in de toekomst) Er wordt niet zelf onderzocht of een CAO / BPF van toepassing is Bij een niet staffelvolgende PVA wordt niet op de mogelijke risico’s gewezen Bij oversluiten wordt inloop- / uitlooprisico vergeten Fouten hebben niet alleen impact op werkgever, maar ook gevolgen voor werknemers

11 Pensioen – de leidraad De AFM is met de leidraad gekomen om de markt richtlijnen te geven. Veel van onze richtlijnen zijn niet nieuw! Waar mogelijk hebben wij gebruik gemaakt van goede adviespraktijken en van input van pensioendeskundigen.

12 De leidraden zijn geen pensioencursus
Pensioen – de leidraad Opzet leidraad Theorie Uitleg belangrijkste punten Illustratie Visualisering van de praktijkcasus Praktijk Uitleg theorie aan de hand van een praktijkcasus De leidraden zijn geen pensioencursus

13 Pensioen – de leidraad

14 Pensioen – de leidraad Leidraad 1: Algemeen Leidraad 2: CAO/BPF Leidraad 3: Wensen werkgever ten aanzien van de kwaliteit van de regeling Leidraad 4: Wat kan en wil de werkgever de werknemers bieden Leidraad 5: Verwerken relevante wet- en regelgeving in pensioenregeling Leidraad 6: Samenvatting Leidraad 7: Uitvoeringsovereenkomst en offerte Leidraad 8: Voortzetten/oversluiten uitvoeringsovereenkomst of wijzigen regeling Leidraad 9: Advies aan werknemers Leidraad 10: Samenvatting Leidraad 11: Betaalbaarheid pensioenregeling

15 Pensioen – de leidraden – nrs 1 & 2
Belangrijkste punten leidraad 1: Algemeen en leidraad 2: CAO/BPF Het adviestraject bestaat uit de volgende fasen: Onderzoek CAO/BPF Dispensatie situatie? Let op! Kennismaken Beeldvorming Oplossing Nazorg Breng kader advies goed in kaart

16 Pensioen – de leidraden – nr 3
Belangrijkste punten leidraad 3: Wensen werkgever ten aanzien van de kwaliteit van de regeling Stel bandbreedte advies vast Inventariseer doelstellingen werkgever Bespreek mogelijkheden pensioen los van kostendoelstelling Maak werkgever duidelijk wat zijn doelstellingen betekenen voor het pensioen van zijn werknemers

17 Pensioen – de leidraden – nr 4
Belangrijkste punten leidraad 4: Wat kan en wil de werkgever de werknemers bieden? Inventariseer kostendoelstelling en financiële positie Inventariseer verwachtingen voor de toekomst Prioriteer doelstellingen Informeer werkgever over mogelijkheden en consequenties Informeer werkgever goed over mogelijkheden en consequenties van zijn keuzes

18 Pensioen – de leidraden – nr 5
Belangrijkste punten leidraad 5: Verwerken relevante wet- en regelgeving in pensioenregeling Betrek relevante wet- en regelgeving in advies Signaleer met wet- en regelgeving strijdige doelstellingen werkgever Wijs werkgever op risico’s bij onduidelijke wet- en regelgeving

19 Pensioen – de leidraden – nr 7
Belangrijkste punten leidraad 7: Uitvoeringsovereenkomst en offerte Onderzoek passende contractsvorm Stel lijst met uitgangspunten op voor aanvragen offertes Vraag meerdere offertes op Adviseer passend pensioenproduct Maak afspraken over beheer pensioencontract Met advies over passend product eindigt het wettelijk adviestraject

20 Pensioen – de leidraden – nrs 8 en 9
Belangrijkste punten Leidraad 8: Wijzigen regeling of verlengen bestaande pensioenregeling Leidraad 9: Advies aan werknemers Bij advies over bestaande pensioenproducten zijn adviesregels van toepassing Inventariseer huidige situatie en doelstellingen werkgever Verlengen of niet? - vergelijk relevante voorwaarden oude en nieuwe pensioenproduct - weeg kosten en baten tegen elkaar af Advies aan werknemers: adviesregels zijn van toepassing!

21 Pensioen – de rode draad
Inventariseren: - doelstellingen kwaliteit en kosten regeling loskoppelen - inwinnen financiële positie taak adviseur/bemiddelaar - prioriteren doelstellingen Aansluiting advies bij de situatie van de cliënt. Leg alles goed vast Informatieverstrekking over productkenmerken en risico’s erg belangrijk bij bepalen doelstellingen werkgever Bij advies aan werknemers en bij einde contract: adviesregels van toepassing! Breng goede balans tussen kwaliteit en kosten van de regeling aan

22 Pensioen – aanbevelingen
Controleer uw adviespraktijk aan de hand van de leidraad ‘Doe pensioen er niet naast’ Gebruik hulpmiddelen

23 Pensioen – hoe nu verder?
Pensioen is niet een product dat je er ‘naast’ doet! Pensioen vereist een hoge mate van deskundigheid. Aparte ‘Product Dienst Combinatie’ Pensioenen met daaraan gekoppelde vakbekwaamheidseisen. Kwaliteit van pensioenadvisering moet omhoog!

24 Vragen?


Download ppt "AFM – Pensioenadvies Dyvix Pensioencongres"

Verwante presentaties


Ads door Google