De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisartsenzorg & integrale zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisartsenzorg & integrale zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Huisartsenzorg & integrale zorg 2015-2017

2 Welkom Tijdslijn 19: : Huisartsenfinanciering Wijkverpleging Pauze Gespreksronde Substitutie Ehealth en Zelfzorg Samen sterker Terugkoppeling en afsluiting

3 Tijdslijn contractering 2015
30 JUNI BELEIDS- REGELS NZA… Aanbieden contract Sluiting 1 jan 2014 Definitief beleid 15 September 2014 Beleid ontwikkelen 1 November 2014 Inregelen contracten in systemen 1 Jan 2015 TIP! Houd onze digitale nieuwsbrieven goed in de gaten! We streven naar deze tijdslijn, maar houden altijd een termijn aan van minimaal 4 weken voor het contracteren 3x 4 regiobijeenkomsten

4 Programma 2015 1e bijeenkomst: in gesprek april
2e bijeenkomst: toetsing beleid juni 3e bijeenkomst: Informeren september 4

5 Nieuwe huisartsenfinanciering
Waarom? Hoe ziet die nieuwe huisartsenfinanciering er uit? Waar staan we nu?

6 6

7 Extramulralisering AWBZ
Jeugdzorg Taakherschikking

8 Wat wij willen bereiken met de visie van  ZIEL, is dat onze verzekerden meer in staat zijn en blijven de regie over hun eigen bestaan te voeren – dat onze zorgaanbieders beter in staat zijn hen in hun eigen woonsituatie, in hun eigen wijk, de ondersteuning te bieden die ze daarbij nodig hebben – dat die zorgaanbieders multidisciplinair samenwerken in die wijk, en ook zowel met de gemeente (0e lijn) als met de specialisten (ziekenhuis, verpleeghuis, gespecialiseerde instelling) een constructieve relatie onderhouden – waarin wij graag beter willen belonen daar waar een hogere kwaliteit wordt gerealiseerd.

9 Kwaliteit van zorg en leven
Opdracht zinnige en zuinige zorg, voor iedereen toegankelijk en naar tevredenheid van de patienten/ onze verzekerden Kwaliteit van zorg en leven Betaalbaar-heid Toeganke-lijkheid Solidariteit

10 Eerstelijns akkoord

11 Uitgangspunten Mensen hebben eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid Professionele zorg en ondersteuning als iemand het zelf niet meer kan Zo laag mogelijk in de keten georganiseerd in de 1e lijn in een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn op lokaalniveau =>Versterking van de organisatiegraad 1e lijn gewenst HA zorg heeft groot aandeel binnen de multidisciplinaire zorg Zorg dichtbij en Substitutie vanuit 2e lijn, ouderenzorg en GGZ naar huisartsen en multidisciplinaire zorg

12 Financiële uitgangspunten
Financieel: 2014: 1,5% groei + 1% ivm substitutie Financieel : jaarlijks 1% groei en 1,5% ivm substitutie Extra groei mogelijk bij aantoonbare extra substitutie  GELD VOLGT ZORG

13 Van ziektespecifiek en een lappendeken
Op weg naar populatiegerichte financiering eenvoud op basis van resultaten Met ruimte voor zorgvernieuwing consulten POH GGZ inschrijftarieven POH SOM

14

15 Model VWS per 2015 S3 S2 S1 Resultaatbeloning en zorgvernieuwing* S2A
*invulling S3 per 2015: - doorverwijzen doelmatig voorschrijven diagnostiek service en bereikbaarheid e-health meekijkconsult vrije ruimte Resultaatbeloning en zorgvernieuwing* S3 S2A Kosten programma’s DM2, COPD, VRM S2 S2B Kosten overige zorgprogramma’s GEZ Organisatiekosten populatie = per verzekerde = per patiënt = per patiëntcontact POH-GGZ POH-GGZ Inschrijvingen Consulten + Experimenteer- mogelijkheid S1 wordt in 2015 ingericht conform het advies van de NZa. - Voor de vaststelling van de gereguleerde tarieven basis van de omzetverhouding tussen de drie segmenten. de onderlinge omvangverhouding tussen het eerste, tweede en derde segment per 2015 heeft de minister van VWS aan de NZa verzocht een voorstel te doen, op basis van de dan meest recente cijfers en tevens rekening te houd 2014 en De NZa heeft voor 2015 de verhouding geadviseerd. Deze verhouding zal gelden voor 2015 van segment 3 blijkt dat de verhouding geval blijken, dan wordt hierover besloten op basis van het besluitvormingsmemorandum Segment 3’). - VWS neemt het advies van de NZa over waar het gaat om de positionering van POH-GGZ in Dat betekent dat wordt aangesloten bij de huidige praktijk, waardoor er in 2015 zo min mogelijk herverdelingseffecten optreedt het vlak van de inzet van de POH - Verzekeraars staan ervoor in, d sector als gevolg van de wijzigingen in het bekostigingssysteem in VWS zal in de

16 Model VWS per 2015 S3 S2 S1 Resultaatbeloning en zorgvernieuwing* S2A
*invulling S3 per 2015: - doorverwijzen doelmatig voorschrijven diagnostiek service en bereikbaarheid e-health meekijkconsult vrije ruimte Resultaatbeloning en zorgvernieuwing* S3 S2A Kosten programma’s DM2, COPD, VRM S2 S2B Kosten overige zorgprogramma’s GEZ Organisatiekosten populatie = per verzekerde = per patiënt = per patiëntcontact POH-GGZ POH-GGZ Inschrijvingen Consulten + Experimenteer-mogelijkheid S1 wordt in 2015 ingericht conform het advies van de NZa. - Voor de vaststelling van de gereguleerde tarieven basis van de omzetverhouding tussen de drie segmenten. de onderlinge omvangverhouding tussen het eerste, tweede en derde segment per 2015 heeft de minister van VWS aan de NZa verzocht een voorstel te doen, op basis van de dan meest recente cijfers en tevens rekening te houd 2014 en De NZa heeft voor 2015 de verhouding geadviseerd. Deze verhouding zal gelden voor 2015 van segment 3 blijkt dat de verhoudin geval blijken, dan wordt hierover besloten op basis van het besluitvormingsmemorandum Segment 3’). - VWS neemt het advies van de NZa over waar het gaat om de positionering van POH-GGZ in Dat betekent dat wordt aangesloten bij de huidige praktijk, waardoor er in 2015 zo min mogelijk herverdelingseffecten optre het vlak van de inzet van de POH - Verzekeraars staan ervoor in, d sector als gevolg van de wijzigingen in het bekostigingssysteem in VWS zal in de

17 Model VWS per 2015 S2 S2A Kosten programma’s DM2/VRM, COPD/Astma S2B ?
= per verzekerde S2 S2B ? Kosten overige zorgprogramma’s = per patiënt GEZ Organisatiekosten populatie = per patiëntcontact Segment 2 zal in 2015 bestaan uit drie onderdelen; S2A, S2B en GEZ. - Segment 2A zal twee betaaltitels kennen; één betaaltitel voor de ketenzorg DM2 en VRM en één betaaltitel voor ketenzorg COPD en Astma. De samenvoeging van de huidige prestaties neemt niet weg dat het mogelijk blijft binnen de twee nieuwe prestaties slechts één van de zorgprogramma´s te contracteren. - Segment S2B wordt ingericht conform het advies van de NZa. Als er landelijke overeenstemming bereikt is kunnen partijen bij de NZa een aanvraag indienen voor een nieuwe prestatie in S2B, zodat deze deel uit gaat maken van de reguliere bekostiging. - Ten behoeve van inzicht in de ontwikkeling van segment 2 in de toekomst, zal VWS de NZa verzoeken om nadere regels vast te stellen omtrent de registratie van de aandelen in programmatische multidisciplinaire zorg van: o coördinatie/organisatie/overhead; o huisartsenzorg gerelateerd aan ketenzorg (inclusief POH-S); o niet-huisartsenzorg gerelateerd aan ketenzorg.

18 Model VWS per 2015 S3 *invulling S3 per 2015: - doorverwijzen
Resultaatbeloning en zorgvernieuwing* S3 *invulling S3 per 2015: - doorverwijzen doelmatig voorschrijven diagnostiek service en bereikbaarheid e-health meekijkconsult vrije ruimte Diagnostiek/doorverwijzen= NHG Voorschrijven: IVM/Vektis indicatoren S+B door de verzekeraars E health door VWS Meekijk==? Nza Ca 10% van het kader Landelijke sets Aan verzekeraar en zorgaanbieders waar de keuze komt te liggen Wijze van financiering kan verschillen Volgen waarborgen

19 Speerpunten Achmea Chronische zorg DM/COPD/VRM
gezamenlijke inkoop met de 2e lijn met substitutie afspraken Verstrekken en bespreken van spiegelinformatie: Factsheet, samenloop Eenduidige en betrouwbare registratie van indicatoren. Voor 1e lijn via landelijke benchmark Aandacht voor onnodig voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen bij Diabetes (GLP1 agonisten en + DPP4 remmers) Zelfzorg van de chronische patiënt

20


Download ppt "Huisartsenzorg & integrale zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google