De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alcohol preventie bij jongeren 22 januari 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alcohol preventie bij jongeren 22 januari 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Alcohol preventie bij jongeren 22 januari 2008

2 Programma Waarom alcohol preventie Preventie De trends, feiten
Waarom beginnen zij ermee Gevolgen bij jongeren Preventie Doel, doelgroepen De praktijk Effect preventie Nieuwe benaderingen

3 Waarom alcoholpreventie
Alcohol al eeuwen in onze samenleving geworteld, de meesten drinken verantwoord Per jaar nieuwe gevallen van alcohol misbruik of verslaving Binge drinken veroorzaakt veel maatschappelijke schade en ernstige incidenten Preventie kan deze instroom en schade verminderen

4 Trends in alcohol gebruik
Steeds jonger beginnen Steeds meer per keer Poly middelen gebruik Alcohol makkelijk verkrijgbaar Wetgeving slecht nageleefd Toename aanmeldingen zorg Toename acute problemen

5 Trends in alcohol gebruik
Ouders steeds toleranter Negatieve alcohol ervaringen worden meestal positief gelabeld en leiden niet tot minder drinken erna Alcopops, mixdrankjes, shooters en breezers m.n. populair bij jarigen

6 Alcohol gebruik onder jongeren

7 We beginnen steeds jonger

8 Waarom drinken zij Experimenteren Functie alcohol Mode
Nieuwsgierigheid Erbij horen, geen nee kunnen zeggen, teken van volwassenheid Functie alcohol Sociaal “correct” gedrag Vergroting zelfwaardering en zelfvertrouwen Verdrijving negatieve gevoelens en spanningen

9 Waarom drinken zij Drinkgedrag ook beinvloed door Ouders Media
Opvoeding Voorbeeldgedrag Media Maatschappij Culturele normen en gebruiken

10 Gevolgen alcohol bij jongeren
Dronkenschap Risicogedrag Sex Verkeer Agressie Black-out Alcohol intoxicatie

11 Alcohol beïnvloedt wat je ziet

12 Gevolgen alcohol bij jongeren
Invloed op ontwikkeling hersenen Invloed op balans hormonen Invloed op school, studie, werk en sporten Probleem gebruik, verslaving

13 Hoe verraderlijk kan alcohol zijn

14 Vormen alcoholpreventie
Universele preventie Beleidsmaatregelen, handhaven wetgeving, educatie en voorlichting hele bevolking Selectieve preventie Educatie en voorlichting aan risicogroepen Geïndiceerde preventie Kortdurend advies of interventie, zelfhulp

15 Doel alcoholpreventie
Universele en Selectieve preventie Bewustworden risico´s Verhogen aanvangsleeftijd Beperken schade binge drinken Geïndiceerde preventie Stimuleren verantwoord drinken Voorkomen ernstige gezondheidsproblemen Voorkomen verslaving

16 Doelgroepen Kinderen die nog niet drinken Binge drinkende jongeren
Jongvolwassenen met beginnende alcohol gerelateerde klachten

17 Huidige situatie Landelijk beleid Landelijke alcohol campagnes
Beperken beschikbaarheid Blaastest Reclame code Convenant Landelijke alcohol campagnes Alcohol en verkeer (BOB) Alcohol matiging Opvoedingsondersteuning

18 Huidige situatie (vervolg)
Lokale alcohol preventie Voorlichting scholen, uitgaanscircuit EMA cursus Kinderen van verslaafde ouders Opvoedingsondersteuning alcoholgezin Instructie verantwoord alcoholgebruik Geïndiceerde preventie Huisartsen (screening en korte interventie) Internet zelfhulpmateriaal

19 Effecten preventie Wet en regelgeving meest werkzaam
Draagvlak en naleving zijn essentiëel Massamediale campagnes matig effectief Mogelijk effect op bewustwording/draagvlak Kennisoverdracht lijkt gunstig effect te hebben De gezonde school en genotmiddelen Kortdurende interventies positief effect

20 “Effecten voorlichting”

21 Nieuwe benadering Alcohol specifieke opvoed ondersteuning ouders van niet drinkende kinderen Partnerschap vroegsignalering alcohol Kortdurende screening en interventie ook in ziekenhuizen, EHBO’s, thuiszorg en GGZ Internet aanbod zelfhulp voor probleem- drinkers Lage drempel, kosteneffectief Locale aanpak alcohol preventie De beschikbaarheid thuis, in de buurt en in uitgaanssituaties te verminderen

22 Nieuwe benadering

23 Aanbevelingen Peilstationonderzoek
stimuleren van voorlichtingsactiviteiten op basis- en middelbare scholen om het middelengebruik te voorkomen of het moment van eerste kennismaking uit te stellen. preventieactiviteiten voor het moment waarop de meeste jongeren beginnen met experimenteren. roken en alcoholpreventie groep 7/8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs. cannabis en harddrugs klas 2 van het voortgezet onderwijs. verantwoord en matig gebruik bij leerlingen van het Vmbo-p en jongens ouder dan 14 jaar stimuleren stimuleren van ouderparticipatie Fact sheet ggd nov’04

24 Waarom rook jij


Download ppt "Alcohol preventie bij jongeren 22 januari 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google