De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doopdienst 22 juni 2014 Koen Minderhoud

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doopdienst 22 juni 2014 Koen Minderhoud"— Transcript van de presentatie:

1 Doopdienst 22 juni 2014 Koen Minderhoud
Bekleed met Christus Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. (Gal. 3:27 NBG) Doopdienst 22 juni 2014 Koen Minderhoud

2 Het is feest in de hemel vandaag!
Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. (Luk. 15:23-24 NBV) 2) Door genade heeft Hij ons gered! Maar jullie hebben Christus leren kennen. Hij heeft jullie gered! En wat hebben jullie hiervoor moeten doen? Een christelijke inburgeringscursus? Een Bijbeltest? Geen lelijke woorden meer gebruiken? Stoppen met roken? Ik hoop niet dat iemand je dat wijs heeft gemaakt. We hebben het immers net gelezen: Tit 3: 4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. In Efeze 2 vers staat daarom letterlijk dat God zijn genade aanbiedt als geschenk:  Ef 2: 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. We hoeven er dus helemaal niks voor te doen. We hebben het simpelweg in geloof aangenomen. Weet u, geloven is feitelijk niks anders dan onze hand uitstrekken naar God om ons cadeau in ontvangst te nemen. En op het moment dat je dat doet, geef je je onahankelijkheid op. Je geeft toe dat je het niet zelf kan. Dat de wereld niet omjou draait, maar dat alles om Jezus draait! Dat gaat in tegen onze trots en drang naar onafhankelijkheid. Je redding hangt niet af van wie jij bent of wat jij doet maar van wie jezus is en wat Jezus heeft gedaan toen Hij voor onze zonden stierf aan het kruis van Golgotha! En jullie doop vanochtend is een getuigenis, een bevestiging dat jullie God's geschenk van genade door jullie geloof in Jezus hebben aangepakt! En dat je niet langer je eigen leven leidt maar Jezus volgt!

3 De mantel van gerechtigheid
Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid (Jes. 61:10, NBV) 2) Door genade heeft Hij ons gered! Maar jullie hebben Christus leren kennen. Hij heeft jullie gered! En wat hebben jullie hiervoor moeten doen? Een christelijke inburgeringscursus? Een Bijbeltest? Geen lelijke woorden meer gebruiken? Stoppen met roken? Ik hoop niet dat iemand je dat wijs heeft gemaakt. We hebben het immers net gelezen: Tit 3: 4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. In Efeze 2 vers staat daarom letterlijk dat God zijn genade aanbiedt als geschenk:  Ef 2: 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. We hoeven er dus helemaal niks voor te doen. We hebben het simpelweg in geloof aangenomen. Weet u, geloven is feitelijk niks anders dan onze hand uitstrekken naar God om ons cadeau in ontvangst te nemen. En op het moment dat je dat doet, geef je je onahankelijkheid op. Je geeft toe dat je het niet zelf kan. Dat de wereld niet omjou draait, maar dat alles om Jezus draait! Dat gaat in tegen onze trots en drang naar onafhankelijkheid. Je redding hangt niet af van wie jij bent of wat jij doet maar van wie jezus is en wat Jezus heeft gedaan toen Hij voor onze zonden stierf aan het kruis van Golgotha! En jullie doop vanochtend is een getuigenis, een bevestiging dat jullie God's geschenk van genade door jullie geloof in Jezus hebben aangepakt! En dat je niet langer je eigen leven leidt maar Jezus volgt!

4 Christus is onze mantel van gerechtigheid!
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. (1 Pet. 2:24 NBV) 2) Door genade heeft Hij ons gered! Maar jullie hebben Christus leren kennen. Hij heeft jullie gered! En wat hebben jullie hiervoor moeten doen? Een christelijke inburgeringscursus? Een Bijbeltest? Geen lelijke woorden meer gebruiken? Stoppen met roken? Ik hoop niet dat iemand je dat wijs heeft gemaakt. We hebben het immers net gelezen: Tit 3: 4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. In Efeze 2 vers staat daarom letterlijk dat God zijn genade aanbiedt als geschenk:  Ef 2: 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. We hoeven er dus helemaal niks voor te doen. We hebben het simpelweg in geloof aangenomen. Weet u, geloven is feitelijk niks anders dan onze hand uitstrekken naar God om ons cadeau in ontvangst te nemen. En op het moment dat je dat doet, geef je je onahankelijkheid op. Je geeft toe dat je het niet zelf kan. Dat de wereld niet omjou draait, maar dat alles om Jezus draait! Dat gaat in tegen onze trots en drang naar onafhankelijkheid. Je redding hangt niet af van wie jij bent of wat jij doet maar van wie jezus is en wat Jezus heeft gedaan toen Hij voor onze zonden stierf aan het kruis van Golgotha! En jullie doop vanochtend is een getuigenis, een bevestiging dat jullie God's geschenk van genade door jullie geloof in Jezus hebben aangepakt! En dat je niet langer je eigen leven leidt maar Jezus volgt! Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. (Gal. 3:27 NBG)

5 Wij zijn bekleed met Christus!
1) Jezus leeft nu in ons Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. (Gal. 2:19-20 NBV) 2) Daarom worden wij niet meer veroordeeld Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. (Rom. 8:1-2 NBV) 3) En zijn we voorgoed heilig en volmaakt Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. (Heb. 10:14 NBV) 4) God neemt dat geschenk nooit meer van ons af De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. (Rom. 11:29 NBV)

6 Het gaat alleen nog maar om Jezus!
V1) Moet ik mezelf nu toch eens zien… V2) Wie denk ik wel niet dat ik ben… V3) Dat kan ik niet; daar ben ik niet goed genoeg voor… V4) Zie je wel, ik maak nog steeds fouten. Ik ben weer terug bij af… V5) Ik moet eerst nog aan me zelf werken voordat God wat aan me heeft… A1) Nee, ik kijk niet naar mezelf, maar naar Jezus! A2) Door Jezus ben ik Gods geliefde zoon/dochter! A3) Dat klopt, maar Jezus in mij kan dat wel! A4) Ja, ik maak nog fouten, maar door Jezus ben en blijf ik rechtvaardig voor God! A5) Nee, ik hoef niet langer te werken, want Jezus heeft alles al gedaan!

7

8 Trek je nieuwe mantel aan en ga op pad!
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. (Kol. 2:6 NBV) Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (Rom. 13:14 NBV)

9 Volg Jezus in de kracht van de heilige Geest
Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden (Hand. 2:38 NBV) Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. (Rom. 8:5 NBV)

10 onderwijs@komenzie.nl Vragen nav dit onderwerp?
Jezelf aanmelden voor de praktische cursus over de heilige Geest in september? Laat het ons weten of stuur een naar naar:


Download ppt "Doopdienst 22 juni 2014 Koen Minderhoud"

Verwante presentaties


Ads door Google