De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individuele Plaatsing en Steun Kennismaking IPS Individuele Plaatsing en Steun.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individuele Plaatsing en Steun Kennismaking IPS Individuele Plaatsing en Steun."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Individuele Plaatsing en Steun
Kennismaking IPS Individuele Plaatsing en Steun

4 FACT Functie Assertive Community Treatment.
FACT: wat is dat? A = assertive; de zorg wordt actief,outreachend aangeboden ('bemoeizorg'), hulpverleners trekken er op uit; C = community; thuis, op straat, in de wijk; T = treatment; behandeling, begeleiding, ondersteuning bij herstel.

5 FACT Functie Assertive Community Treatment.
wat doet FACT? Cliënten zo dicht mogelijk in hun eigen leefomgeving met continuïteit te begeleiden, behandelen en ondersteunen. De behandeling en begeleiding sluiten aan op het gewone leven van de cliënt. FACT-teams zoeken actief contact met familie, de buurt en andere instanties (zoals woningcoöperaties, de wijkagent, de huisarts). Meerdere teamleden kunnen tegelijk of afwisselend actief betrokken zijn bij de directe hulpverlening. Een FACT-team richt zich niet alleen op het verminderen van de psychische klachten, maar ook onderwerpen als wonen, werken, sociale relaties en vrijetijdsbesteding.

6 IPS Het hebben van werk of zingevende bezigheden, betaald of onbetaald, is een basisbehoefte. Het biedt naast salaris of vergoeding, structuur, betrokkenheid, (zelf)waardering en persoonlijke groei. Voor veel ggz-cliënten is het extra lastig om zinvol werk of dagbesteding te vinden. Daardoor blijft een goed opgeleid arbeidspotentieel onbenut en blijven mensen onnodig lang in een onbevredigende uitkeringssituatie hangen.

7 IPS Individuele Plaatsing en Steun
“ If you think work is bad for people with mental illness, try poverty, unemployment and social isolation.” Marone & Golowka (2000) Psychiatric Rehabilitation Journal IPS is een arbeidsrehabilitatiemethodiek die er speciaal op gericht is om mensen met een psychiatrische ziekte toe te leiden naar betaald werk. De IPS consulent maakt deel uit van het Fact-team en ondersteunt de client indien nodig en eventueel langdurig bij het zoeken naar een baan, bij het plaatsen en als de client werkt.

8 IPS Individuele Plaatsing en Steun
Het principe van IPS is om snel uit te zoeken waar voorkeuren en wensen van de client ten aanzien van betaald werk liggen, de juiste baan te zoeken en solliciteren. Ook als de client een baan heeft, wordt deze indien gewenst langdurig ondersteund. De IPS-consulent zal indien nodig op de werkplek aanwezig zijn en de client en de werkgever ondersteuning bieden.

9 IPS kent zeven hoofdkenmerken:
regulier, betaald werk is het centrale doel er wordt snel en gericht naar een baan gezocht uitgaande van “place, then train” de voorkeuren van de cliënt staan centraal arbeidsintegratie is onderdeel van de GGZ-hulp; de IPS-trajectbegeleider maakt deel uit van een FACT-team er wordt langdurige ondersteuning geboden, zowel aan de cliënt als aan de werkgever continue assessment: tijdens het hele traject wordt op basis van echte ervaringen nagegaan welke functies en werkzaamheden voor de cliënt het meest geschikt zijn cliënten krijgen advies en ondersteuning bij uitkeringskwesties die zich kunnen voordoen bij werkhervatting.

10 Grondleggers Deborah Becker, right, had an idea that ran counter to conventional psychiatric wisdom, and Robert Drake, left, proved it works.more people into jobs," says Drake, who has bee “Thirty years ago, psychiatrists advised their patients who had severe mental illnesses—like schizophrenia, major depression, or bipolar disorder—not to work.”

11

12 IPS Onderzoek IPS is een model van bewezen waarde. Dit blijkt uit vele studies waarin de resultaten van IPS werden vergeleken met die van conventionele reïntegratiemethoden. Verder blijkt dat deelnemers ook op de lange termijn, tien jaar na de start met IPS, aan het werk blijven, vaak met een stijgende lijn in hun carrière.

13 Onderzoek 'Effectiveness of Individual Placement and Support for People with Severe Mental Illness in the Netherlands: a 30 months Randomized Controlled Trial'. Bron: Psychiatric Rehabilitation Journal, 2014. De bevindingen na 30 maanden laten zien dat bij de IPS-groep 44% van de cliënten een reguliere betaalde baan had, ten opzichte van 25% bij de controlegroep (Effectiviteit van IPS in Nederland, J.T. van Busschbach, H. Michon e.a., 2011, RGOc & Trimbos-instituut. Deze studie bevestigt dat het IPS-model een effectieve methode is om mensen te begeleiden met diverse diagnosen De studie levert extra bewijs dat IPS ook positieve resultaten in Europese landen geeft IPS heeft gunstige effecten op de geestelijke gezondheid, het gevoel van eigenwaarde en de kwaliteit van het leven

14 Hoofddoel van het project is naast het wegnemen van (zelf)stigma, het
vergroten van de mogelijkheden voor ggz-clienten bij arbeidsparicipatie, inclusief arbeidsmatige dagbesteding en vrijwilligersonderzoek Open voor werk is een breed gedragen samenwerkingsproject gericht op succesvolle werktoeleiding of werkbehoud van en voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, (ex)ggz-cliënten én hun naasten. Het gaat daarbij om alle vormen van betaald of onbetaald werk en dagbesteding.  We zijn er voor de cliënt en voor iedereen die cliënt aan (behoud van) werk kan helpen.

15 Participatie IPS

16 IPS Goed opgeleid arbeidspotentieel Veel ggz-cliënten hebben ooit gewoon betaald werk gehad. Het opleidingsniveau, de werkbereidheid is veelal goed. Het hebben van ggz-klachten, in heden of verleden, leidt nog té vaak tot een arbeidsongeschikt-heidsuitkering. Hoogopgeleid, gemotiveerd arbeidspotentieel blijft daardoor onbekend en onbenut. Daarbij staat (zelf)stigma alle partijen in de weg. Een paar cijfers % van de ggz-cliënten heeft hoger onderwijs gevolgd minder dan 10% van de ggz-cliënten heeft betaald werk % heeft geen passende vorm van dagbesteding % van de Wajongeren heeft een psychische beperking

17 Stigma Vanuit de praktijk Geen sociale werkplaats, knutselclub Lui Dom
Zielig Hoe gaat het met je? Gek Agressief Handje vast houden "kom er gezellig bij dat is goed voor je" Uitkering trekker

18 Stigma

19 Samenwerken

20 IPS Individuele Plaatsing en Steun
Waarom iets voor werkgevers... Sociaal ondernemen, imago, participatie Gemotiveerde werknemer IPS-er neemt werk uit handen Regelwerk (korte lijnen UWV) Begeleiding Informatie over functiebeperkingen Met werkgever meedenken

21 IPS Individuele Plaatsing en Steun
Werkgevers praktijk Onduidelijkheid over uitkering, salaris paricipatie, “gedoe” “We willen Ruud graag binnen ons bedrijf houden maar proces (verkrijgen duidelijkheid) gaat te langzaam.” Non-Risk Polis Werknemer vervuld een voorbeeldfunctie richting uitzendkrachten en andere collega’s Gemotiveerde kracht, “merk niets van psychiatrische aandoening” Te secuur in het werk Fijne collega zet zich in heeft kennis van zaken. “Ruud is nu een paar keer te laat gekomen hoe moet ik hier mee om gaan?”

22 Verhaal van Edwin “Kleinste verandering groot effect” Vragen;
Zou je mij als herstelde zieke een extra voorzichtige behandeling geven in de omgang. Zou je mij als ex zieke minder verantwoording geven aanrekenen?

23 Stigma’s die ik ervaar Vooral met een grote boog om het verleden heen praten. Niet goed weten, en het niet durven vragen van mijn belastbaarheid als ex client. Niet aanspreken op gedrag die bij een werknemer ook niet past. (bv voor mij te laat vrije dag aanvragen, of even geen contant op nemen tijden een week ziek zijn)

24 Vragen IPS Maakt de IPSer deel uit van één team?
Loont het voor een client om meer dan 24 uur te gaan werken? (80-100% afgekeurd) Op welk moment komt de IPS-er in actie? Welk netwerk vormt zich in de behandeling rond de cliënt en de IPS-er? Welke stappen worden er gezet om tot arbeidstoeleiding te komen? Welke vragenlijsten / methoden zijn inzetbaar om de doelvaardigheid vast te stellen?

25 Stelling “Zonder werk geen volledig herstel”

26 Intelligente jongeman Technisch HBO operationele Techniek (WTB, Electro)
Jongeman “metaalman”non nonsens mentaliteit, wens schadehersteller spuiter Jongedame harde werkster ervaring in diverse functies , wens logistiek, groen Jongedame wens schoonheidsspecialiste Jongeman ex militair, aan pakker wens bijrijder/ chauffeur Jongeman elektricien/ verzorgende wens magazijn, chauffeur, elektro, zorg

27 IPS in opbouw IPS binnen GGz centraal in opbouw
Gebied is ingedeeld in 3 gebieden namelijk; FACT-team Harderwijk/ Nunspeet/ Wezep FACT-team Ermelo/ Putten/ Nijkerk FACT-team Barneveld/Veenendaal

28 Contactpersoon IPS Ermelo/ Putten/ Nijkerk Aart José Kok,
Wiskundige en Nobelprijswinnaar Dr. John Nash “Het is beter om te werken dan niet te werken.”

29 Bronvermelding Kenniscentrum Phrenos Project Herstel en Burgerschap
UWV WERKbedrijf (http://www.platformggz.nl/) Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 2 Individual Placement and Support (IPS) voor mensen met schizofrenie J. Van Weeghel PS-224 Effectiviteit van IPS in Nederland, J.T. van Busschbach, H. Michon, M. van Vugt & A.D. Stant, M.m.v L.C. Aerts- Roorda en Erp

30 Einde No sitting down on your butt You're sitting down on your butt
The world don't owe you No sitting down in a rut I wanna show you Don't waste your energy On making enemies Just take a deep breath And work your way up Let's work, be proud Stand tall, touch the clouds Man and woman, be free Let's work, kill poverty La, la, la Work your way up You're sitting down on your butt And your get greedy You start to lose your nuts Don't you look seedy Can generosity bring you humility So take a deep breath Ain't gonna sweat for you Ain't gonna sigh for you Ain't gonna cry for you If you're lazy Ain't gonna slave for you Ain't gonna hurt for you It just won't work for you Jagger Mick - Let's Work Lyrics Einde


Download ppt "Individuele Plaatsing en Steun Kennismaking IPS Individuele Plaatsing en Steun."

Verwante presentaties


Ads door Google