De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spirituele Zorg Chantal Bergers 7 februari 2013. Richtlijn spirituele zorg  Geschreven in de periode 2006-2010 door de Agora werkgroep ‘Richtlijn spirituele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spirituele Zorg Chantal Bergers 7 februari 2013. Richtlijn spirituele zorg  Geschreven in de periode 2006-2010 door de Agora werkgroep ‘Richtlijn spirituele."— Transcript van de presentatie:

1 Spirituele Zorg Chantal Bergers 7 februari 2013

2 Richtlijn spirituele zorg  Geschreven in de periode 2006-2010 door de Agora werkgroep ‘Richtlijn spirituele zorg’  Gepubliceerd in ‘Palliatieve Zorg, Richtlijnen voor de praktijk’

3 Spiritualiteit: het terrein van de levensvragen We verstaan daaronder: “Het levensbeschouwelijk functioneren van de mens, waartoe ook de vragen over zinervaring en zingeving gerekend worden.” Bij spiritualiteit gaat het om alle mogelijke – van godsdienstige tot alledaagse - bronnen van inspiratie.

4 Spiritualiteit Europese definitie Spirituality is the dynamic dimension of human life that relates to the way persons (individual and community) experience, express and/or seek meaning, purpose and transcendence, and the way they connect to the moment, to self, to others, to nature, to the significant and/or the sacred.

5 Waar gaat het om?  Levensbedreigend ziek: zichzelf vragen stellen  Zoeken naar betekenis en zin.  Grote vragen van het leven, existentiële vragen, zinvragen  “Wat heb ik verkeerd gedaan? “  “Wat heeft mijn leven nog voor zin?”  “Ben ik anderen niet alleen maar tot last?”

6 Spirituele zorg  Aandacht  Begeleiding  Crisisinterventie

7 Aandacht  Wat zijn belangrijke aspecten in de aandacht voor zingeving? Hoe ga je hierover in gesprek?

8 Aandacht (altijd)  (H)erken het lijden  Open vragen  Oprechte interesse, respectvol en warm  Luisteren  Sluit je aan bij de ander; langszij; vergezellen  Omgaan met vragen waarop geen antwoord is, een houding van niet-weten  Presentie benadering: eerder laten dan doen  De grenzen van jezelf en je professie respecteren

9 Valkuilen in de communicatie

10  Willen oplossen  (Ver)oordelen  Verwachten dat de ander verandert  Vasthouden aan jouw ideeën van een goede dood  Denken dat zingeving het belangrijkste onderwerp is waar de patiënt het over wil hebben

11 Korte verkenning  Wat houdt u in het bijzonder bezig op dit moment?  Waar had u steun aan in eerdere moeilijke situaties?  Wie zou u graag bij u willen hebben? Door wie zou u gesteund willen worden?

12 Begeleiding (op verzoek patiënt) (H)erken verschillende gebieden waar het proces zich afspeelt  Heden: directe gevolgen ziekte  Verleden: afscheid nemen van wat opgebouwd is  Toekomst: verlies van houvast, perspectief. In gesprek gaan over wat de patiënt bezighoudt, tast af wat patiënt nodig heeft

13 Crisisinterventie (Indien nodig)  Signaleren (bij ernstige nood, langdurige worsteling met levensvragen, depressie, bereiken van de grens van eigen kunnen)  Doorverwijzen naar geestelijk verzorger

14 Het licht van afscheid  Auteur: Christine Longaker  Verschenen in 1997 (2003 in NL)  Hoop vinden in leven en sterven

15 Vier universele spirituele behoeften CL  de behoefte om geaccepteerd en geliefd te worden  de behoefte om lijden te begrijpen en te transformeren, vooral op het moment van ziekte of sterven, zodat iemand zich niet een hopeloze last voor zijn omgeving voelt  de behoefte om zich te kunnen verlaten op een bron van innerlijke rust –en deze kan zowel religieus als niet religieus zijn  de behoefte om te ervaren dat het leven zin heeft, en zin heeft gehad

16 Spirituele Zorg We hoeven geen experts te zijn, of iets op te lossen; gewoon luisteren, volledig aanwezig zijn voor de ander, kan helend zijn- iedereen van het zorgteam kan leren hoe iemand hierbij te ondersteunen op een zinvolle manier.

17 Bronnen  Palliatieve zorg, richtlijnen voor de praktijk Onder redactie van A. de Graeff et al (www.pallialine.nl)  Het Licht van afscheid; Christine Longaker


Download ppt "Spirituele Zorg Chantal Bergers 7 februari 2013. Richtlijn spirituele zorg  Geschreven in de periode 2006-2010 door de Agora werkgroep ‘Richtlijn spirituele."

Verwante presentaties


Ads door Google