De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8: Afwijkend gedrag en conflict

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8: Afwijkend gedrag en conflict"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8: Afwijkend gedrag en conflict

2 Hoofdstuk 8: Afwijkend gedrag en conflict
Begrippen hoofdstuk 8: Afwijkend gedrag / Deviantie Etikettering Blaming the victim Criminogene marktstructuur Ventielzeden Conflicten

3 Afwijkend gedrag Afwijkend gedrag: normen worden overtreden
Verduurzaamd: Deviantie

4 Deviant gedrag Deviantie versus crimineel gedrag
Deviantie niet per definitie crimineel gedrag Benaderingswijze deviantie: Deviantie als gedrag (daad) of Deviantie als sociaal proces

5 Deviantie als gedrag: Gedrag staat centraal
Reactie samenleving op afwijkend gedrag: negatief of positief? Waarom?

6 2 functies van afwijkend gedrag
Versterking eendracht Overtuiging juistheid en belangrijkheid normen

7 Verklaringen afwijkend gedrag (als individueel gedrag)
Psychologen en pedagogen: - Opvoeding en persoonlijkheidskenmerken (uitgangspunt: consensus) Sociologen - Sociale verhoudingen binnen de samenleving (‘abnormaal’) kunnen leiden tot afwijkend gedrag

8 Sociale controle kan leiden tot deviantie (als gedrag)
Te strenge sociale controle Sterke nadruk op bepaalde waarden (kan leiden tot anomie - Merton)

9 Typologie Merton Houding t.a.v. de:
Na te streven w/d aanvaardbare middelen Conformisten Vernieuwers Ritualisten Rebellen Retraitisten/Onttrekkers o o

10 Deviantie als sociaal proces
Centraal: Afwijkend gedrag: relatief Reactie samenleving Dus: Deviant gedrag: niet gezien als een eigenschap van een individu/groepering, maar resultaat van wisselwerking (= interactie, vandaar als sociaal proces) tussen mensen

11 Typologie van Becker Soms: verschil tussen feitelijk (daadwerkelijk) overtreden van een norm en als overtreder gezien worden Zie schema

12 Typologie van Becker Gedrag Wordt gezien en behandeld als afwijkend
Wordt niet gezien en behandeld als afwijkend Feitelijk afwijkend gedrag (norm wordt overtreden) a. Deviant vb. rijden zonder rijbewijs en ‘gepakt’ door de politie c. In het geniep vb. frauderen en niemand merkt het op Feitelijk niet-afwijkend gedrag (wordt niet overtreden) b. Vals beschuldigd vb.iemand doet iets en een ander krijgt onterecht de schuld d. Conformist vb. iemand die altijd volgens de regels leeft

13 Reactie samenleving (1):
Pluralistic ignorance: velen denken dat er consensus is over een bepaalde waarde en voelen zich schuldig over de eigen overtreding die zij als uitzondering beschouwen

14 Reactie samenleving (2): Etikettering: onterecht etiket opplakken

15 Reactie samenleving (3):
Blaming the victim: gebruik van etiketten om ongelijke machtsverhoudingen te rechtvaardigen door de schuld te geven aan de slachtoffers van die ongelijke verhoudingen.

16 Situationele interpretaties afwijkend gedrag
Onwetendheid Belangrijkheid (voor anderen) en consequenties eigen gedrag. Evt gevolg: secundaire deviantie De formele sociale controle door de rechtspraak Tekortschieten formele sociale controle Criminogene marktstructuur

17 Conclusies Deviantie als sociaal proces
Deviantie: niet van de een op de andere dag. Hele ontwikkeling tot deviant. Deviant gedrag zowel het gevolg van individuele eigenschappen van de overtreder (verklaring pedagogen, psychologen), als van de wijze waarop de samenleving reageert op de deviant (sociologische verklaring). Bepaalde vormen van deviant gedrag hangen vaak samen met andere vormen. Vb: inbraak en eigen rechter spelen

18 Hoe meer consensus hoe gemakkelijker deviant gedrag vast te stellen.
Deviantie: enkelingen van wie anderen zeggen dat zij bepaalde normen hebben overtreden. Gaat voornamelijk om verhouding tussen enkelingen en een groepering

19 Specifieke functie deviant gedrag
Deviantie als ventielzede: Afwijkend gedrag officieel verboden, maar wordt niet met geweld de kop ingedrukt, zodat de spanningen in de samenleving niet te hoog oplopen. In wezen niet-aanvaardbare gedrag wordt zodanig gekanaliseerd dat de sociale orde niet al te zeer in gevaar komt.

20 Deviantie als ventielzede
Een geïnstitutionaliseerde vorm van normovertreding als mogelijkheid om op gezette tijden spanningen op een sociaal aanvaarde wijze af te reageren.

21 Deviantie vs conflicten
Deviantie: enkeling vs samenleving Conflicten: grote groeperingen t.o. elkaar Waardenconflict: eigen waarden en normen proberen op te leggen Belangenconflict: concurrentiestrijd om schaarse middelen

22 Vragen Hoe ziet de verklaring voor deviantie eruit voor iemand die uitgaat van consensus in de maatschappij? En voor iemand die uitgaat van dissensus? Wat draagt volgens jou bij tot ‘verheimelijken’ van gedrag en daarmee tot ‘pluralistic ignorance’?


Download ppt "Hoofdstuk 8: Afwijkend gedrag en conflict"

Verwante presentaties


Ads door Google