De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Ethiek? Les 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Ethiek? Les 1."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is Ethiek? Les 1

2 Wat is Ethiek? Wilders vs Balkenende
Ethiek bestudeert waarden en normen in de samenleving. Doet dat door middel van een vraag: Wat is goed en wat is kwaad? Ethiek doet uitspraken over het menselijk handelen in de maatschappij.

3 Wat is ethiek? Ethiek stelt hierbij twee vragen:
Welke doelen stel je in je leven? Welke morele uitgangspunten gebruik je om die doelen te halen? Morele uitgangspunten gaan vooral over waarden en normen. In Ethiek zijn waarden en normen de ijkpunten waarlangs beslissingen genomen worden.

4 Wat is Ethiek? Daarnaast is moraal ook een belangrijk begrip.
Moraal is de kurk waar ethiek op drijft. Definitie moraal: blz. 3 reader. Samenvattend: Moraal zijn de aanwezige waarden en normen bij een individu, groep en samenleving. Iedere individu of groep heeft zijn eigen moraal.

5 Wat is ethiek? Je zou kunnen zeggen iedere individu/groep heeft zijn eigen waarden en normenpakket. Een klas is daar geen uitzondering op Wat zijn waarden en normen? Waarden: Zelfstandige naamwoorden, zaken die belangrijk zijn, waardevol worden geacht. Het zijn idealen of principes.

6 Wat is ethiek? Waarden zijn kwetsbaar, ze moeten worden beschermd.
Normen: werkwoorden, zeggen iets over het gedrag, gedragsregels komt van Latijn: norma=regel. De normen beschermen de kwetsbare waarden!

7 Wat is ethiek? Voorbeeld vanuit de reader: Waarde: gezondheid.
Norm: niet ongezond leven, niet roken, bewegen enz. Om deze waarde te beschermen zoekt men dus naar wat de waarde bevorderd en beschermd en verbiedt men wat de waarde schaadt. Hieruit volgen richtlijnen hoe men met de waarde om dient te gaan.


Download ppt "Wat is Ethiek? Les 1."

Verwante presentaties


Ads door Google