De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling cursus criminologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling cursus criminologie"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling cursus criminologie
Overzicht

2 INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
Definitie van criminaliteit Traditionele criminaliteitdefinitie Juridische misdaaddefinitie Naturalistische criminaliteitsdefinitie Socio-formalistische criminaliteitsdefinitie Kritische criminaliteitsdefinitie Labelling-definitie van criminaliteit Conflicttheoretische criminaliteitsdefinitie Marxistische criminaliteitsdefinitie Radicale criminaliteitsdefinitie Criminologie: studiedomein Criminologie: autonome wetenschap of deeldiscipline van de sociologie? Criminologie als autonome wetenschap Criminologie als deeldiscipline van de sociologie

3 Definitie van criminaliteit
Traditionele criminaliteitdefinitie Juridische misdaaddefinitie Strafrechtelijke definitie: Overtreding van de strafwet Eng-juridische definitie (Tappan): Opzettelijk overtreden van de strafwet Veroordeeld door de rechter Breed-juridishce definitie (Suhterland): Sociale schadelijkheid Juridische sanctie

4 Definitie van criminaliteit
Traditionele criminaliteitsdefinitie Naturalistische criminaliteitsdefinitie Garofalo: Inbreuk op morele sentimenten: Medelijden en eerlijkheid (altruïstische gevoelens) Natuurlijk misdrijf Socio-formalistishe criminaliteitsdefinitie Sellin Overtredingen van de gedragscode van sociale groepen (conduct norms = gedragsnormen)

5 Definitie van criminaliteit
Kritische criminaliteitsdefinitie Labelling-definitie van criminaliteit Geen universeel, maar relatief gegeven (afhankelijk van de tijdsperiode en samenleving) Maatschappelijke reactie leidt tot criminaliteit en niet omgekeerd Geen objectief gegeven, maar etiket dat samenleving opkleeft op welbepaalde gedragingen

6 Definitie van criminaliteit
Kritische criminaliteitsdefinitie Conflicttheoretische criminaliteitsdefinitie (Quinney) Samenleving = gesloten systeem met veel conflicten Boven- en ondergeschikte posities Etiket dat door bepaalde segmenten van een politiek georganiseerde samenleving opgekleefd wordt op het gedrag van anderen

7 Definitie van criminaliteit
Kritische criminaliteitsdefinitie Marxistische criminaliteitsdefinitie Heersende klasse <==> proletariaat Heersende klasse bepaalt criminaliteit Radicale criminaliteitsdefinitie Kritiek op de traditionele criminaliteit (vertrekt vanuit gevestigde orde = bestaande wetgeving) mensenrechten

8 Criminologie: studiedomein
Eng Misdaad en misdadiger Breed Misdaad, misdadiger en processen Zeer breed Afwijkend gedrag Ontwikkelen en ontstaan van regels Overtreden van regels Reacties en effecten op regels

9 criminologie: autonome wetenschap of deeldiscipline van de sociologie
Multidisciplinair vanuit eigen invalshoek Interdisciplinair vanuit verschillende invalshoeken Autonoom en zelfstandig Eigen studieobject: misdaad, dader en slachtoffer Eigen vraagstelling: verklaringen, achtergronden …

10 criminologie: autonome wetenschap of deeldiscipline van de sociologie
Deviant gedrag Effecten van sociale structuur op gedrag van dader Strafrecht Samenleving definieert bepaalde gedragingen Strafrecht en het afwijkend gedrag Strafbaar stellen van gedrag Het strafbaar gestelde gedrag bestuderen


Download ppt "Voorstelling cursus criminologie"

Verwante presentaties


Ads door Google