De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Uitkeringsgerechtigden Reeuwijk-Bodegraven Cliëntenorganisatie WWB, IOAW, IOAZ, WSW Jan Bouwens, 1 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Uitkeringsgerechtigden Reeuwijk-Bodegraven Cliëntenorganisatie WWB, IOAW, IOAZ, WSW Jan Bouwens, 1 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Platform Uitkeringsgerechtigden Reeuwijk-Bodegraven Cliëntenorganisatie WWB, IOAW, IOAZ, WSW Jan Bouwens, 1 oktober 2013

2 2 Gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenteraad en college gemeente Bodegraven-Reeuwijk Advies en informatie aan uitkeringsgerechtigden over (bijzondere) bijstand, kwijtschelding, gemeentelijke belastingen, etc www.stichtingpuree.nl

3 3 Zingeving in tijden van crisis

4 4

5 5 Beleid gemeenten

6 6 Schuldhulpmaatjesproject:

7 7 Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie (VOTA) Initiatief: Stichting Puree, diaconie PGB en de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven-Reeuwijk. Doel: Mensen met (dreigende) financiële problemen terzijde staan door middel van getrainde vrijwilligers waardoor de cliënt weer grip krijgt op zijn of haar financiën Mensen die in een schuldhulpverleningstraject komen ondersteunen en bijstaan in het structureren van hun financiën. Signalering: kerken en moskee in B-R, maatschappelijke organisaties, gemeente, artsen.

8 8 Aanleiding VOTA Toenemende financiële problematiek door onbalans in het huishoudboekje: Inkomsten lopen terug (werkloosheid of verlies van werk bij ZZP, ziekte) Uitgaven lopen op (energie, huur, verzekeringen, eigen bijdragen) Gebrek aan overzicht (complexe regelgeving, onbewuste fraude, internet, ongeopende post, ouderdom, dementie, agressie bij schuldeisers) Beroep op bijstand (WWB) en schuldhulpverlening neemt drastisch toe. Misverstand: dit overkomt alleen domme mensen.

9 9 Doel van Vota In eerste instantie mensen helpen die in een financiële crisis (dreigen) terecht te komen. Maar ook het (her)vinden van eigen kracht en zelfredzaamheid En ook: bewustwording van de micro-economie (uitgavenpatronen, arm-makers, handige marketing, gratis geld) Misschien zelfs: de ethiek van onze economie: ongeremde groei, anticiperen op winst, winstmaximalisatie, share holders value, giftige financiële producten, short selling en bankenethiek.

10 10 Breder perspectief Burgers gaan verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving (ZKH in de Troonrede 2013) De verzorgingsstaat wordt een participatiemaatschappij. Frame: bezuinigingsmaatregel of een socialer samenleving? Staan we werkelijk op een keerpunt in het denken over onze economische uitgangspunten?

11 11 Arme wijk doet niet mee (VK 20-9-2013)

12 12 Wie wil wat doen? Bij 80% zal de vorming van een participatiestaat weinig problemen geven. 20%: passief. Ongeveer de helft welgesteld maar druk en ambitieus. De andere helft arm weinig contact en veel problemen. Eigen kracht en zelfredzaamheid (burgerkracht) varieert (TNS/NIPO). Arme wijken, met weinig onderling contact zullen de dupe worden. Gettovorming dreigt (VK).

13 13 Zingeving in tijden van crisis 1. Bewustwording

14 14 Zingeving in tijden van crisis 2. Verandering (Theory U, Otto Scharmer 2008)

15 15 Zingeving in tijden van crisis Vragen? Veel! Wat dient zich aan? Waar vind ik mijn zingeving? Waarmee ben ik verbonden? Waaraan ontleen ik mijn kracht? Hoe geef ik vorm? Wie heb ik daarbij nodig?


Download ppt "Platform Uitkeringsgerechtigden Reeuwijk-Bodegraven Cliëntenorganisatie WWB, IOAW, IOAZ, WSW Jan Bouwens, 1 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google