De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘integraal bouwen aan duurzame gezonde scholen voor het primair onderwijs’ Ron de Vrieze 30 juni 2010 Lectoraat Ruimtelijke Transformaties, Kenniscentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘integraal bouwen aan duurzame gezonde scholen voor het primair onderwijs’ Ron de Vrieze 30 juni 2010 Lectoraat Ruimtelijke Transformaties, Kenniscentrum."— Transcript van de presentatie:

1 ‘integraal bouwen aan duurzame gezonde scholen voor het primair onderwijs’ Ron de Vrieze 30 juni 2010 Lectoraat Ruimtelijke Transformaties, Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling Noorderruimte

2 Wat ga ik doen? Uitleggen wat ik al doe aan duurzaamheid! een beeld geven van mijn taken binnen de opleiding en de invloed van mijn opvatting over duurzaamheid een beeld geven van mijn insteek op mijn promotietraject binnen15 minuten Bouwkunde 2 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

3 Ondersteunen gebouwen bij de ontwikkeling van leerlingen? de mooiste school het lelijkste schoolplein de energieleverende en CO2 neutrale school de school met de beste samenhang tussen milieuvriendelijke materialen en gezond binnenklimaat een school beneden alle peil Bouwkunde 3 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

4 Bouwkunde 4 ‘Hundertwasser’ stijl (1) Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

5 Bouwkunde 5 Eindhoven, CO2 neutraal en energieleverend, architect Thomas Rau Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

6 Bouwkunde 6 Lelijkste schoolplein Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

7 Bouwkunde 7 Ter Apel, basisschool ‘de Vlinder’, energiebesparing en een goed binnenmilieu prijs 2008 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

8 Bouwkunde 8 School Naaldwijk bron:‘beneden alle peil Ter Apel, basisschool ‘de Vlinder’, energiebesparing en een goed binnenmilieu prijs 2008 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

9 Bouwkunde 9 Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrijeschool, Openbare, Pr.Christelijke, R.K., ….. Ter Apel, basisschool ‘de Vlinder’, energiebesparing en een goed binnenmilieu prijs 2008 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

10 Bouwkunde 10 St. Michaelschool Groningen Ter Apel, basisschool ‘de Vlinder’, energiebesparing en een goed binnenmilieu prijs 2008 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

11 Hoe zit het met onze eigen opleiding? Kennis, vaardigheden, inzicht en een juiste (duurzame) houding Steeds meer nadruk op natuurlijke milieuvriendelijke materialen, demontabel bouwen, flexibel bouwen, kennis van oude gebouwen en herontwikkeling, energiebesparing….en m.i.v. 2010-2011 werken aan AISHE competenties….Het klopt steeds beter dat hetgeen wat we doen ook bij onze behoeften past Bouwkunde 11 Gewoon beginnen aan verandering ? Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

12 Maar….een oriëntatie op het probleem zegt dat we er nog lang niet zijn… geen passende temperatuurregeling (oververhitting, temperatuur slecht te regelen, slechte kwaliteit lucht) te weinig daglicht of juist teveel hinder (contrasten) geluidsoverlast van installaties en van buiten, slechte akoestiek vervuiling, onderhoudsprobleem, geen geld voor in standhouden geen comfort, geen fysieke ruimte voor vernieuwing voor de toename van kinderen met ADHD, ASS ….nieuwe regels… Bouwkunde 12 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

13 Wachten op AISHE of gewoon beginnen? (start 2010-2011 binnen thema 3 e semester): Verantwoordelijkheid: student kan persoonlijk verantwoordelijkheid dragen voor het eigen werk Emotionele intelligentie: de student leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen Systeemvisie: de student denkt en werkt vanuit een systeemvisie Toekomstgerichtheid: student werkt en denkt vanuit een toekomstperspectief Persoonlijke inzet: student zet zich persoonlijk in voor duurzame ontwikkeling Bouwkunde 13 AISHE Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

14 Bouwkunde 14 De bouwkundig ingenieur, bewust bezig met duurzame gezonde gebouwen? Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

15 Wat doe ik zelf in de rol als ambassadeur duurzaam….bouwen? Ik neem jullie als ambassadeur en als docent bouwkunde mee aan de hand van een aantal voorbeelden van mijn hoofdtaken én een aantal eigen behoeften… Bouwkunde 15 Onderwijstaken en ambassadeur Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

16 1. Rol als coördinator Atelier Duurzaam Afstuderen op duurzaamheid items binnen de people, planet, profit (prosperity) benadering: energie, materialen, water, afval, gezondheid, leefomgeving. Voorbeelden onder kopje gezonde scholen :  Gezonde scholen (Zernikeplein 11, 2008)  Gezonde basisscholen (voorbeeld project basisschool Vinkhuizen, o.b.v. de GGD Groningen, 2009)  Allergeenarm bouwen (woningen, 2009) Locatie-ruimte-inrichting-privacy-comfort-geluid-akoestiek-licht- uitzicht-werkomgeving-straling-toxische stoffen…… Bouwkunde 16 Onderwijs in het atelier duurzaam Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

17 Bouwkunde 17 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Thematisch onderwijs, kansen om te excelleren in duurzaamheid 2. Rol als themaleider Versnelde route voor VWO-instroom Zoeken naar excellentie (het makelen van studenten) en inzetten op de geschikte projecten (oa. Ganzedijk, Gasterraprijsvraag oa. uit deze route!) Herontwikkeling Bestaand Gebouw Derdejaars studenten bouwkunde maken kennis met leegstaande of aan te passen scholen, (oa. frisse-scholen en positieve bruikbare resultaten)

18 Bouwkunde 18 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek 3. Rol als kenniskringlid, projectgroeplid… Energiekenniscentrum (EKC): Bijdrage in kenniskring (oa. ervaring atelier D) Projecten: Meernulenergie, Steek Energie in Renovatie (STER) en Woningcorporaties en energiebesparing (WEB) en vervolg hierop -Afstudeergroepen betrekken, externe contacten opbouwen Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling Noorderruimte: Bijdrage aan de kenniskring groep duurzaam bouwen, ontwikkelen doorgaande onderzoekslijnen: monumenten en energiebesparing, aanpak bestaande na- oorlogse bouw, gezonde gebouwen/scholen, nieuwe eco-dorpen/eco-huizen ZOEKEN NAAR AFSTEMMING ONDERWIJS EN ONDERZOEK

19 Bouwkunde 19 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Promotietraject Atelier ‘D’ 4. Rol als promovendus (korte inleiding) Promotor prof. dr. H.C. Moll (Graduate School of Science/IVEM, RUG) Begeleider: ir. A.J. van de Berg (Lectoraat ruimtelijke transformaties, kenniscentrum gebiedsontwikkeling noorderruimte) Externe ondersteuners: prof.mag. architect. ing. h.c. Peter Schmid (Tue) en prof. dr. Pieter van der Ree (Alanus Hochschule Alfter/Bonn) Expertisebureau’s: oa. Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland en andere Schools/Instituten: PABO

20 Bouwkunde 20 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek integraal bouwen, duurzaam en gezond Atelier ‘D’ Onderwerp: Integraal bouwen aan duurzame en gezonde scholen voor het primair onderwijs ‘een promotieonderzoek naar de invloed van fysieke leeromgeving op (gedrag/gezondheid /gemoed) prestaties van leerlingen en de rol van menselijke behoeften hierin met als doel een instrument te ontwikkelen om toekomstbestendige duurzame en gezonde scholen te kunnen realiseren’

21 Bouwkunde 21 Gezonde school, veel klachten maar in hoeverre doet de fysieke kant er toe? Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

22 Bouwkunde 22 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek gezondheidsaspecten Gezondheidsaspecten 1. Sociale aspecten 2. Psychologische aspecten 3. Fysiologische aspecten 4. Fysieke aspecten Om grip te krijgen op fysieke invloeden zal nauw samengewerkt moeten worden met andere disciplines (taxonomieën overschrijdend, sociale wetenschappen etc.)

23 Bouwkunde 23 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek duurzaamheidaspecten Duurzaamheidaspecten 1. Energiebesparing 2. Milieuvriendelijke materialen 3. Waterbesparing/hergebruik 4. Afvalbeperking 5. Ecologische factoren (omgeving)

24 Bouwkunde 24 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek integraal duurzaam en gezond Atelier ‘D’ Na de probleemanalyse blijkt er veel meer aan de hand! Voordat je integraal, duurzaam, gezond kunt bouwen…. de problemen zijn complex vanwege de verschillende belangen binnen het systeem van onderwijsorganisatie/cultuur en de bouwkolom de samenhang tussen onderwijs en onderwijshuisvesting is onduidelijk er zijn (te) weinig middelen, bezuinigen op het verkeerde… de bouwkolom kan niet goed uit de voeten met het niet eenduidig programma van het onderwijsveld, hoe en wat aanbesteden? de opdrachtgever (het onderwijsveld) is niet professioneel gebouwen passen niet bij de gebruikersbehoefte, ze zijn niet flexibel, niet gezond, vele ontwikkelingen (denk aan passend onderwijs) vragen om andere gebouwen die snel meegaan met wijzigende behoeften

25 Bouwkunde 25 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek integraal duurzaam en gezond Atelier ‘D’ Hoe kunnen we nu goede scholen bouwen als we niet eens de behoeften kennen…. (Rau, 2009)

26 Bouwkunde 26 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek integraal duurzaam en gezond Atelier ‘D’ Gezichtspunten uit de probleemanalyse is me eerst richten op de behoeften vanuit de leerling….(werken vanuit wat goed voelt) “The world is built on the basis of feelings, perceptions and memories" (Schrödinger, What Is Life, 1944) de benadering vanuit behoefte van de leerling als eerste gezichtspunt het gezichtpunt vanuit de behoeften van het gehele onderwijsorganisatie en wet- en regelgeving (hét onderwijs) de multidisciplinaire betrokkenheid van de bouw (dé huisvesting) en welke behoeften/technologische ontwikkelingen zijn er (alle kennis verzamelen)?

27 Bouwkunde 27 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek integraal duurzaam en gezond Atelier ‘D’ Hoofdvraag: Welke natuurlijke en integrale gezichtspunten moeten worden begrepen bij de bouw van een duurzame ‘toekomstbestendige’ gezonde school voor het primair onderwijs en hoe kan dit worden bereikt?

28 Bouwkunde 28 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek contingentenbenadering (Mobach, 2009) Atelier ‘D’

29 Bouwkunde 29 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek start bij de behoeften van het kind Intrinsieke motivatie Als de intrinsieke motivatie van het kind voorop staat dan gaat het om het gevoelens van: 1.Competent zijn 2.Autonoom zijn 3.Sociale verbonden zijn/ relaties ‘bij een expertmeeting scholenbouw met leerlingen/studenten waren behoeften van leerlingen en studenten te zien… van zekerheid/uitdaging bij de basisschool, van speciaal zijn/sociale verbondenheid bij middelbare scholieren en bij studenten lag het zwaartepunt op het ontwikkelen en zou de fysieke schil er niet eens toe doen…..

30 Bouwkunde 30 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek integraal betekent bewust zijn van je eigen behoeften Het zwaartepunt op de (fysieke) invloed vanuit zes menselijke behoeften Het kloppend hart van een cyclisch geheel afhankelijk beïnvloedend systeem en in deze molen de leerling loslaten…… 1. Zekerheid/comfort ---- versus ---Spanning/uitdaging 2. Sociale verbondenheid --- versus --- Speciaal zijn 3. Ontwikkelbehoefte 4. Bijdragen aan

31 Bouwkunde 31 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek integraal duurzaam en gezond Atelier ‘D’ Het (vastgelopen) systeem doorbreken? Bij deze integrale benaderingen ligt het accent van het onderzoek op het in beeld brengen (objectiveren) van het totaal van individuele behoeften en gevoelsaspecten van leerlingen en daarna alle bij het onderwijs en huisvesting betrokken actoren (opstellen leerling behoefteprofielen samen met interne schoolbegeleiders, orthopedagogen, schoolpsychologen etc.). Dit met als doel de invloed hiervan op de fysieke omgeving waarin de leerling zich steeds bevindt te objectiveren en daarmee als het voorkomen van prestatie belemmerende factoren voor de leerling (leer, gezondheid en gemoed) en de gewenste fysieke ruimte creëren voor een duurzame en gezonde fysieke omgeving dat de ontwikkeling van het kind ondersteund. Gestreefd wordt om een instrument te ontwikkelen (op basis van inzicht in eigen behoeften) zodat ook de persoon achter zijn functie aangesproken kan worden en dan ligt de weg op naar integraal bouwen aan duurzame gezonde scholen.

32 Bouwkunde 32 Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek De boodschap voor iedereen is: Duurzaamheid bereik je pas door je bewust te worden van welke voertuigen je inzet om aan jouw eigen (zes) menselijke behoeften te voldoen In hoeverre ben je al bezig om duurzame voertuigen in te zetten als behoefte aan jouw comfortgevoel, jouw behoefte aan uitdaging, jouw behoefte om je speciaal te voelen, jouw behoefte ergens bij willen horen, jouw behoefte jezelf willen ontwikkelen en jouw behoefte bij te willen dragen?

33 Dank voor jullie aandacht en ik hoop dat er een bewustwordingsproces wordt gestart waarbij de menselijke behoeften met andere voertuigen kunnen worden vervuld!


Download ppt "‘integraal bouwen aan duurzame gezonde scholen voor het primair onderwijs’ Ron de Vrieze 30 juni 2010 Lectoraat Ruimtelijke Transformaties, Kenniscentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google