De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 december 2014 Rijnsburg Paulus in 'Handelingen'

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 december 2014 Rijnsburg Paulus in 'Handelingen'"— Transcript van de presentatie:

1 18 december 2014 Rijnsburg Paulus in 'Handelingen'

2 terugblik  Tot aan Hand.13:9 Saulus, daarna Paulus  Hand.7/8: Saulus de vervolger van de ekklesia  Hand.9: de roeping van Saulus op de weg naar Damascus

3 vorige keer: Hand.9:17 t/m 26  Ananias bezoekt Saulus en opent hem de ogen  Paulus gaat naar Arabië (Gal.1) en keert terug naar Damascus;  Saulus predikt in de synagogen Jezus als de Zoon van God;  Er wordt een moordaanslag door de Joden op Saulus beraamd;  Saulus ontkomt in een mand via een venster uit Damascus;  Saulus arriveert in Jeruzalem maar wordt geschuwd...

4 27 Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Here had gezien, en dat deze tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Handelingen 9 Een bijnaam – zie Handelingen 4:36

5 Handelingen 4 36 En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had (wat betekent: zoon der vertroosting), een Leviet, uit Cyprus afkomstig, 37 die eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen.

6 27 Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Here had gezien, en dat deze tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Handelingen 9 lett. vastpakken, aangrijpen

7 27 Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Here had gezien, en dat deze tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Handelingen 9 DE apostelen, nl. Petrus en Jakobus Gal.1:18,19 >

8 Galaten 1 18 Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem, om Kefas te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem; 19 en ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren.

9 27 Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Here had gezien, en dat deze tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Handelingen 9 d.w.z. Barnabas

10 27 Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Here had gezien, en dat deze tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Handelingen 9 vergl. 1Kor.9:1 = kenmerk van een apostel

11 27 Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Here had gezien, en dat deze tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Handelingen 9

12 28 En hij bleef met hen ingaan en uitgaan te Jeruzalem, Handelingen 9 lett. hij was met hen = 15 dagen; Gal.1:18,19

13 29 en vrijmoedig optreden in de naam des Heren, en hij sprak en redetwistte met de Grieks-sprekende Joden; maar dezen trachtten hem om te brengen. Handelingen 9 zie ook vers 27

14 29 en vrijmoedig optreden in de naam des Heren, en hij sprak en redetwistte met de Grieks-sprekende Joden; maar dezen trachtten hem om te brengen. Handelingen 9

15 29 en vrijmoedig optreden in de naam des Heren, en hij sprak en redetwistte met de Grieks-sprekende Joden; maar dezen trachtten hem om te brengen. Handelingen 9 lett. Hellenisten = Grieksen eerste vermelding: Hand.6:1

16 29 en vrijmoedig optreden in de naam des Heren, en hij sprak en redetwistte met de Grieks-sprekende Joden; maar dezen trachtten hem om te brengen. Handelingen 9 in deze tijd een visioen gehad > 22:17

17 Handelingen 22 17 En het overkwam mij, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte, 18 en dat ik Hem zag, die tot mij zeide: Haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis over Mij aannemen....

18 30 Doch toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en lieten hem vandaar naar Tarsus vertrekken. Handelingen 9 = de apostelen?

19

20 30 Doch toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en lieten hem vandaar naar Tarsus vertrekken. Handelingen 9

21

22 Galaten 1 18 Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem, om Kefas te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem; 19 en ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren. 20 Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik lieg niet. 21 Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrie en van Cilicie. periode Hand.9 – 12 >

23

24 Galaten 1 18 Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem, om Kefas te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem; 19 en ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren. 20 Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik lieg niet. 21 Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrie en van Cilicie. 22 En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend. 23 Alleen hoorden zij: hij, die ons vroeger vervolgde, evangeliseert nu het geloof, dat hij tevoren trachtte uit te roeien.

25 31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Handelingen 9 Met deze mededeling wordt het eerste deel van Saulus' geschiedenis afgesloten.

26 31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Handelingen 9 geen last meer van DE vervolger?

27 31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Handelingen 9

28 31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Handelingen 9 lett. de bemoediging van de heilige Geest > vrijmoedigheid, overtuigingskracht, wondertekenen

29 Handelingen 9:32 t/m 11:18 afsluitende beschrijving van Petrus' hoofdrol.  Hand.9:32-43 Petrus naar Lydda en Joppe (aan de kust);  Hand.10 Petrus naar de Romeinse hoofdman Cornelius in Caesarea: de deur naar de natiën geopend.  Hand.11:1-18 Petrus verdedigt de doop van Cornelius  Vanaf Hand.11:19 speelt de verkondiging buiten het land de hoofdrol.


Download ppt "18 december 2014 Rijnsburg Paulus in 'Handelingen'"

Verwante presentaties


Ads door Google