De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Juni 2010

2 "Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” Matteüs 10,39

3 Bij het lezen van deze woorden van Jezus komen er twee beelden in me op: dat van een aards leven en van een bovennatuurlijk leven. Het aardse leven beperkt zich tot deze wereld. Het bovennatuurlijke leven, dat God ons door Jezus geeft, eindigt niet met onze dood en niemand zal het van ons kunnen afnemen.

4 Je kunt dus eigenlijk op twee manieren in het leven staan
Je kunt dus eigenlijk op twee manieren in het leven staan. Ofwel hecht je aan het aardse leven en beschouw je dit als je enige goed. Ofwel accepteer je het aanbod van God om een veel rijker leven te ontvangen. Als je kiest voor het aardse leven zul je geneigd zijn om vooral aan jezelf te denken en aan de mensen en dingen die je toebehoren. Maar dan leef je in een cocon waarin alles draait om je eigen ik; en aan het eind van alles is er alleen de dood.

5 Als we geloven dat God ons het échte leven geeft, worden we aangespoord om ons leven een heel andere invulling te geven. Daarmee kunnen we dan ook waarmaken dat we deze gave van God, die in eeuwigheid duurt, werkelijk waard zijn. Maar het vraagt van ons de bereidheid om ons aardse leven op te offeren voor het andere leven.

6 "Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” Matteüs 10,39

7 Toen Jezus deze woorden sprak, dacht Hij aan het martelaarschap
Toen Jezus deze woorden sprak, dacht Hij aan het martelaarschap. Hij vraagt van ons Hem te volgen en het evangelie trouw te blijven, in de bereidheid ons leven te verliezen; in het uiterste geval zelfs bereid te zijn een gewelddadige dood te sterven. We weten immers dat God ons het ware leven geeft.

8 Deze maand zegt Hij ons:
Jezus, die zijn leven heeft gegeven, heeft het dan ook verheerlijkt teruggekregen. Hij heeft ons ook verzekerd dat we niet bang moeten zijn voor degenen die “het lichaam doden, maar geen macht hebben om de zielen te doden” (Mt 10,28). Deze maand zegt Hij ons:

9 "Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” Matteüs 10,39

10 Als je het evangelie erop naleest, kun je constateren dat Jezus wel zes keer op dit thema terugkomt. Dat geeft aan hoeveel waarde Hij eraan hecht. Dat is niet alleen omdat Hij ons wil zeggen niet bang te zijn voor het martelaarschap, maar Hij wil ons duidelijk maken dat in deze woorden de fundamentele wet ligt voor een christelijk leven.

11 En wat is het wat Hij van ons wil? De liefde voor ieder mens.
Om werkelijk christen te zijn, moeten we afstand durven doen van ons egoïsme en onze zelfgenoegzaamheid. Niet onszelf als ideaal stellen, maar Christus tot het middelpunt van ons leven maken. En wat is het wat Hij van ons wil? De liefde voor ieder mens.

12 Als dit je levensstijl wordt, doe je vanzelf afstand van je eigen ik en zul je het leven vinden.
‘Niet voor jezelf leven’ is heel wat anders dan alleen maar jezelf verloochenen en voor de rest een passieve houding aannemen.

13 Een christen zet zich actief in en neemt verantwoordelijkheid op.

14 "Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” Matteüs 10,39

15 Al in dit aardse leven kunnen we ervaren dat het bovennatuurlijke leven in ons groeit. Het rijpt wanneer we onszelf geven en de mensen liefhebben. Wanneer je jouw dag doorbrengt in dienstbaarheid aan anderen, wanneer je jouw dagelijks werk, dat misschien zwaar en eentonig is, weet om te zetten in een daad van liefde, zul je met vreugde kunnen ervaren dat je jezelf verwezenlijkt voelt.

16 "Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” Matteüs 10,39

17 Al Jezus’ geboden zijn op de liefde gericht
Al Jezus’ geboden zijn op de liefde gericht. Als we die opvolgen, zullen we na dit korte aardse leven ook het eeuwige leven vinden.

18 Wat we voor de medemens doen beschouwt Jezus als voor Hem gedaan.
Jezus heeft gezegd hoe het ‘laatste oordeel’ eruit zal zien. Hij zal tot diegenen aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend... Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten... Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, ik was naakt, en jullie kleedden Mij..." (vgl. Mt 25,34 e.v.). Wat we voor de medemens doen beschouwt Jezus als voor Hem gedaan.

19 Wat kunnen we concreet met dit Woord van leven
Wat kunnen we concreet met dit Woord van leven? Hoe kunnen we, van nu af aan, ons leven “verliezen om het te vinden”?

20 Kijk daarom om je heen en vul je dagen met daden van liefde.
Door onszelf voor te bereiden op het grote, beslissende examen aan het eind van ons leven. Dat is het ‘examen’ waarvoor we zijn geboren. Kijk daarom om je heen en vul je dagen met daden van liefde. Christus is aanwezig in je kinderen, je partner, je collega’s en al de mensen om je heen.

21 Heb oog voor iedereen, ook voor de mensen van wie we via vrienden of de media weten dat ze in moeilijkheden verkeren.

22 Geef, naar gelang je mogelijkheden, hulp en aandacht aan iedereen die dat nodig heeft. Bid in ieder geval voor ze. Het is de liefde die telt.

23 "Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” Matteüs 10,39 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), geschreven in juni 1999. Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su


Download ppt "Woord van Leven Juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google