De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond klas 2 Datum: Mentor: Steven Verhoeff

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond klas 2 Datum: Mentor: Steven Verhoeff"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond klas 2 Datum: 17-09-2014 Mentor: Steven Verhoeff
Werkdagen: MA-DI-WO-DO-VR

2 Hier staat (belangrijke) informatie en mededelingen voor ouders en leerlingen bijvoorbeeld: roosters uitnodigingen info-avonden foto’s enz.

3 iPad protocol Start van de dag 100% opgeladen en oordopjes mee;
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar apparatuur; Leerlingen moeten toegang hebben tot een Apple ID; Foto’s / filmpjes e.d. maken en publiceren tijdens schooltijd is niet toegestaan. Tenzij het een opdracht v.d. docent is.

4 Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder.
Belangrijke informatie betreffende uw zoon/dochter graag doorgeven, middels mail (of telefonisch) Wanneer er zorgen zijn, neem dan A.U.B. contact met mij op; Pesten wordt niet getolereerd, geef het A.U.B door als u iets merkt. Duidelijk aangeven dat de mentor meer weet over de leerling dan de leerjaarcoördinator of de directie. De laats genoemden zullen de ouders weer naar de mentor verwijzen. Mail is handiger, docent staat natuurlijk voor de klas.

5 Leerjaarcoördinator klas 2: Mevrouw de Veen adeveen@roncallimavo.nl
Coördinatoren Leerjaarcoördinator klas 2: Mevrouw de Veen

6 Cijfers 3 periodes met toetsweek; Twee rapporten;
Tussenrapport 9 januari; Eindrapport 10 juli; Magister de behaalde resultaten bekijken van uw zoon / dochter. Inlognaam en wachtwoord zijn in bezit van de leerlingen. 1.0 betekent toets inhalen; 1.1 en hoger is het behaalde resultaat. Huiswerk staat in Its learning

7 Gemist werk Leerling maakt zelf een afspraak om gemist werk in te halen; Inhalen zo snel mogelijk (minimaal binnen twee weken) Voor het begin van de nieuwe periode moet al het gemist werk ingehaald zijn; Cijferlijsten worden gecontroleerd en ondertekend door de leerling; De leerling moet al het werk inhalen. Als de leerling afspraken niet nagekomen is krijgt hij/zij een 1.1 die blijft staan. Toch moet de leerling het gemiste werk alsnog maken.

8 HWK + SWT HWK verplicht 5 x per week 4 x HWK + profiel Stempelkaart;
Verplicht 5 stempels per week; 1 x per week stempelcontrole door op vrijdagmiddag stempelkaart te sturen naar

9 Vakkenpakketkeuze Vakkenpakketkeuze moet voor 29 maart zijn ingediend;
Informatiebijeenkomst ouders en leerlingen 3 februari door onze decaan: Mevrouw Algurdag Er kan gekozen worden uit de vakken Fa, Du, Ak, Nask 1(natuurkunde), ICT en LO2; Decaannet: en begeleidingstraject voor de leerling Vakkenpakketkeuze gaat geheel digitaal middels een code kunnen ouders en leerling inloggen. Ouders kunnen samen met de leerling tot een keuze komen.

10 Determinatie of overgang:
De overgangsnormen staan in de schoolgids; Max van 3 onvoldoende bevorderd Max 4 te korten bespreekgeval 5 of meer onvoldoendes niet bevorderd 5,5 wordt afgerond naar een 6 Als een leerling de norm niet haalt om het VMBO-TL te vervolgen, kan een leerling verwezen worden naar een lager niveau (BBL/KBL), dit betekent ook een andere school. Het IJsseltraject kan worden ingezet. LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding): Overgangsnormen: 3 onvoldoendes over, 4 is een bespreekgeval. 5 onvoldoendes betekent blijven zitten. 5,5 is het gemiddelde van alle niet afgeronde cijfers. Ijsseltraject vanwege het samenwerkingsverband, ouders kunnen ook voor een andere school kiezen.

11 Rekenles Rekentoets VO: uitgangspunt voor de toets VMBO-TL 2F niveau.
Rekenles is verplicht (= geen swt-uur) Got it: rekenen tijdens 1 SWT Rekenen telt mee als cijfer bij bevordering; Rekentoets onvoldoende = uitsluiting van het eindexamen (in de vierde klas)

12 Ziek of bezoek dokter/ tandarts/orthodontist
Afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Voor uur en na uur; Afspraken niet iedere keer tijdens dezelfde les plaats te laten vinden; Bij ziekte, afwezigheid van uw kind voor uur in de ochtend telefonisch afmelden door ouder/verzorger; Graag ook weer beter melden. Ouder de leerling eraan laten herinneren dat er gemist werk ingehaald moet worden en er hiervoor een afspraak gemaakt wordt. Begeleiding van ouder gewenst.

13 Te laat of ongeoorloofd afwezig
Bij te laat dezelfde dag melden om uur; Bij niet verschijnen wordt er naar huis gebeld en komt de leerling alsnog dan blijft het nakomen 40 minuten. Zo niet dan moet de leerling 2 keer 40 minuten terugkomen; Ongeoorloofd absent Spijbelen: contact opgenomen met thuis. De dagcoördinator haalt de leerling uit de klas. Spijbelen 2x melden om uur. Leerplicht: verzuim zijn wij wettelijk verplicht om dit door te geven.

14 Werkweek 22 tm 24 september (klassen:2c, 2d, 2e, 2f);
24-09 t/m (klassen: 2a, 2b, 2g); Hengelo (Gelderland); Geen mobiel, iPad of waardevolle spullen mee!; Graag doorgeven of uw kind medicijnen gebruikt of allergisch is aan de mentor en kampleiding; Let op: drank, roken en drugs zijn uiteraard niet toegestaan; Vertrek en aankomst parkeerplaats naast sporthal Alexander; Voor vragen over kamp kunt u terecht bij de heer van Hal: Mobiel mag alleen mee als ouders duidelijk een geldige reden aangeven, anders word het in beslag genomen tot we weer terug zijn. Ouders moeten bij gebruik van medicatie of dieet dit doorgeven aan de heer van `hal. Ouders op het hart drukken om hun kind op tijd op te halen, niks is zo vervelend om moe een uur op ouders te moeten wachten!!!!


Download ppt "Informatieavond klas 2 Datum: Mentor: Steven Verhoeff"

Verwante presentaties


Ads door Google