De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derek Smit – tester/stagiair programma PIP / St ICTU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derek Smit – tester/stagiair programma PIP / St ICTU"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijke Internetpagina “Den Haag en programma PIP ” VIAG Congres Koningshof 13 nov 2006
Derek Smit – tester/stagiair programma PIP / St ICTU Paul Zeef – programmamanager PIP / St ICTU

2 Agenda 13 nov 06 – deel II 1. Hoe Haagse zaken vindbaar worden in een PIP…demo 2. Welke functies biedt PIP straks aan de gebruiker? 3. Hoe koppelen gemeenten met PIP? 4. PIP: een e-voorziening in de maak: doel en stappen 5. PIP: een programma: sturing en uitvoering 6. Stand van zaken met de proef 7. Vervolgstappen en hoe sluiten gemeenten straks aan?

3 Haagse zaken vindbaar in een PIP en 2: welke PIP-functies…
Korte demonstratie van inhoud en functies

4 3. Hoe koppelen gemeenten met PIP?
Technisch open standaardaarden berichtenverkeer o.b.v. BSN webservices / SOAP XML specificatie per PIP-functie - navigeren naar diensten van gemeenten (na inlog) - inzage bieden in eigen gegevens - mijn zaken (statusafhandeling aanvragen) - mijn berichten / afspraken algemeen: beveiliging, look and feel, contact-info Organisatie daarvan aansluitvoorwaarden modelproces aansluiting impactanalyse per organisatie testfaciliteiten, tools, beheerinterface

5 PIP startpagina Portal Navigatie Structuur
bedrijf burger Via thema’s of events, een link naar een dienst percelen nationale service bus dienstaanbieder website kaart gebouwen PIP startpagina Portal Navigatie Structuur personen formulieren adressen centraal eigen midoffice PIP assistent applicatie bedrijven ESB applicatie ePlatform applicatie inkomens PIP Database Zaken register Gegevens register eFormulieren L.U.D. auto's een connector per dienst etc. PIP Beheerder

6 Context diagram

7 4 PIP: e-voorziening in de maak
Doel: Persoonlijk venster op diensten en informatie van de overheid Vraaggericht aanbod daarvan (profielgebaseerd) Attenderend, hergebruik van gegevens, afhandeling in beeld Voor burgers en ondernemers Stappen I. Proefversie (kleine schaal) – Q1 2007 II. Voorlopige voorziening en bouw geconsolideerde PIP Q2 `07 – Q2 2008 III. Uitrol en beheer (aansluiting en brede lancering) Q – 2012 Want Reductie Adm. Lasten, gemak, transparantie (en efficiency) Burger centraal: kanteling in presentatie van diensten en info

8 5. PIP: een programma: sturing & uitvoering
Opdrachtgevers PIP Min EZ en BZK Stuurgroep BZK (vz), EZ, FIN, SZW IB-groep, CWI/DKD, Den Haag, Dordrecht, GBO.O Adviesgroep beleidsadviseurs uitvoeringsinstellingen, egem/gemeenten Projectorganisatie ICTU (en werkgroepen) Programma a. proefopstelling (portal plus intelligentie), info en diensten, infra, e.v. b. voorbereiding vervolgstappen “fase 2”

9 6. Stand van Zaken proefopstelling PIP
Proefversie PIP is beschikbaar (versie 05): a. registreren, inloggen, navigeren, overheidszoekdienst b. mijn gegevens, mijnzaken, koppeling met DigiD d. Infrastructuur voor hosting op schaal van de proef is er e. netwerkkoppeling Gemnet, Haagse Ring (e.v.) Verberingen gaande; eerste penetratietest (okt 06): gunstig Afspraken overheden voor deelname in de proefopstelling Den Haag IB-groep A’dam Dordrecht Kadaster Utrecht ? Voorst SVB RDW ? Enschede BD Waternet ? Assen CWI en UWV overige contacten…

10 Gegevens en diensten in de proefopstelling
Uittreksel Burg. Stand Uittreksel Kadastrale Kaart Melding openbare Ruimte Doorgeven verhuizing Aanvraag kwijtschelding Aanvraag bouwvergunning Inschrijving werkzoekende Aanvraag WW-uitkering Aanvraag WWB Aanvraag KB/AOW Doorgeven wijzigingen KB/AOW Mijn IB-groepdiensten Inzage Persoonsgegevens Inzage WOZ/taxatieverslag Koopsommenoverzicht Evenementenkalender * * Statusinfo afhandeling Persoonlijke berichten Nieuws algemeen (RSS)

11 Stappen in de proeffase
Koppeling diensten andere partijen Werving proefgebruikers Evaluatie van gebruikerservaringen Aansluitvoorwaarden en aansluitspecificaties Parallel: voorbereiden vervolgstappen - orientatie op omgeving e-dienstverlening - orientatie omgeving ICT-bouwstenen e-overheid - verkenning PIP’s in andere landen (leren) - software orientatie/ roadmap - invoeringsstrategie na maart 2007

12 Mogelijke vervolgstappen…
2007 – eerste helft 2008: Upgrade proefopstelling (Voorlopige Voorziening PIP) Start koppeling op 3 kernfuncties PIP met ca. 30 andere organen - landelijke diensten (ook Politie, RDW, CJIB, KvK) - gemeenten (Actieplan Gem Dienstverlening) - provincies, waterschappen Stapsgewijze groei gebruikersaantallen ( ?) Cafetaria-model voor koppeling andere 2 of 3 PIP-functies Herbouw van stabiele, opschaalbare, veilige versie Voorbereiden overdracht beheerorganisatie Medio 2008: brede publiekslancering / aansluitingen op volume

13 Slot “gemeente Den Haag en PIP
Wat gemeente Den Haag doet aan e-dienstverlening Hoe dat eruit ziet Hoe dat aansluit en past in PIP: je persoonlijk venster op je overheidsrelaties, voor de burger (ondernemer is ander hoofdstuk) Conventies nodig: Standaarden en afspraken over koppelingen Samenwerking achter PIP met partijen is voorbode van Digitale dienstverlening van de “Andere Overheid” Vraaggericht, op maat aanbiedend, ‘ontschot’

14 Vragen , suggesties? Zie ook:

15 PIP functiemodel samenhang bieden in het digitale aanbod informatie op
Portal navigatie via thema’s en events informatie op maat krijgen eigen gegevens Inzien en correcties doorgeven zaken op een plek regelen berichten op één plek ontvangen


Download ppt "Derek Smit – tester/stagiair programma PIP / St ICTU"

Verwante presentaties


Ads door Google