De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Persoonlijke Internetpagina “Den Haag en programma PIP ” VIAG Congres.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Persoonlijke Internetpagina “Den Haag en programma PIP ” VIAG Congres."— Transcript van de presentatie:

1 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina http://pip.overheid.nl Persoonlijke Internetpagina “Den Haag en programma PIP ” VIAG Congres Koningshof 13 nov 2006 Derek Smit – tester/stagiair programma PIP / St ICTU Paul Zeef – programmamanager PIP / St ICTU

2 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Agenda 13 nov 06 – deel II 1. Hoe Haagse zaken vindbaar worden in een PIP…demo 2. Welke functies biedt PIP straks aan de gebruiker? 3. Hoe koppelen gemeenten met PIP? 4. PIP: een e-voorziening in de maak: doel en stappen 5. PIP: een programma: sturing en uitvoering 6. Stand van zaken met de proef 7. Vervolgstappen en hoe sluiten gemeenten straks aan?

3 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina 1.Haagse zaken vindbaar in een PIP en 2: welke PIP-functies… Korte demonstratie van inhoud en functies

4 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina 3. Hoe koppelen gemeenten met PIP? Technischopen standaardaarden berichtenverkeer o.b.v. BSN webservices / SOAP XML specificatie per PIP-functie - navigeren naar diensten van gemeenten (na inlog) - inzage bieden in eigen gegevens - mijn zaken (statusafhandeling aanvragen) - mijn berichten / afspraken algemeen: beveiliging, look and feel, contact-info Organisatie daarvanaansluitvoorwaarden modelproces aansluiting impactanalyse per organisatie testfaciliteiten, tools, beheerinterface

5 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina PIP Beheerder PIP Database PIP startpagina Portal Navigatie Structuur PIP assistent applicatie eFormulieren ePlatform applicatie Zaken register website ESB applicatie Gegevens register percelen kaart gebouwen personen adressen bedrijven inkomens L.U.D. auto's etc. formulieren nationale service bus burger bedrijf Via thema’s of events, een link naar een dienst centraal eigen midoffice dienstaanbieder een connector per dienst

6 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Context diagram

7 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina 4 PIP: e-voorziening in de maak Doel: Persoonlijk venster op diensten en informatie van de overheid Vraaggericht aanbod daarvan (profielgebaseerd) Attenderend, hergebruik van gegevens, afhandeling in beeld Voor burgers en ondernemers StappenI. Proefversie (kleine schaal)2006 – Q1 2007 II. Voorlopige voorziening en bouw geconsolideerde PIPQ2 `07 – Q2 2008 III. Uitrol en beheer (aansluiting en brede lancering)Q3 2008 – 2012 WantReductie Adm. Lasten, gemak, transparantie (en efficiency) Burger centraal: kanteling in presentatie van diensten en info

8 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina 5. PIP: een programma: sturing & uitvoering Opdrachtgevers PIPMin EZ en BZK StuurgroepBZK (vz), EZ, FIN, SZW IB-groep, CWI/DKD, Den Haag, Dordrecht, GBO.O Adviesgroepbeleidsadviseurs uitvoeringsinstellingen, egem/gemeenten Projectorganisatie ICTU (en werkgroepen) Programmaa. proefopstelling (portal plus intelligentie), info en diensten, infra, e.v. b. voorbereiding vervolgstappen “fase 2”

9 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina 6. Stand van Zaken proefopstelling PIP Proefversie PIP is beschikbaar (versie 05): a. registreren, inloggen, navigeren, overheidszoekdienst b. mijn gegevens, mijnzaken, koppeling met DigiD d. Infrastructuur voor hosting op schaal van de proef is er e. netwerkkoppeling Gemnet, Haagse Ring (e.v.) Verberingen gaande; eerste penetratietest (okt 06): gunstig Afspraken overheden voor deelname in de proefopstelling Den Haag IB-groep A’dam Dordrecht Kadaster Utrecht ? Voorst SVB RDW ? Enschede BD Waternet ? AssenCWI en UWVoverige contacten…

10 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Gegevens en diensten in de proefopstelling Inzage Persoonsgegevens Inzage WOZ/taxatieverslag Koopsommenoverzicht Evenementenkalender * Statusinfo afhandeling Persoonlijke berichten Nieuws algemeen (RSS) Uittreksel Burg. Stand Uittreksel Kadastrale Kaart Melding openbare Ruimte Doorgeven verhuizing Aanvraag kwijtschelding Aanvraag bouwvergunning Inschrijving werkzoekende Aanvraag WW-uitkering Aanvraag WWB Aanvraag KB/AOW Doorgeven wijzigingen KB/AOW Mijn IB-groepdiensten

11 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Stappen in de proeffase Koppeling diensten andere partijen Werving proefgebruikers Evaluatie van gebruikerservaringen Aansluitvoorwaarden en aansluitspecificaties Parallel: voorbereiden vervolgstappen - orientatie op omgeving e-dienstverlening - orientatie omgeving ICT-bouwstenen e-overheid - verkenning PIP’s in andere landen (leren) - software orientatie/ roadmap - invoeringsstrategie na maart 2007

12 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Mogelijke vervolgstappen… 2007 – eerste helft 2008: Upgrade proefopstelling (Voorlopige Voorziening PIP) Start koppeling op 3 kernfuncties PIP met ca. 30 andere organen - landelijke diensten (ook Politie, RDW, CJIB, KvK) - gemeenten (Actieplan Gem Dienstverlening) - provincies, waterschappen Stapsgewijze groei gebruikersaantallen (100.000?) Cafetaria-model voor koppeling andere 2 of 3 PIP-functies Herbouw van stabiele, opschaalbare, veilige versie Voorbereiden overdracht beheerorganisatie Medio 2008: brede publiekslancering / aansluitingen op volume

13 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Slot “gemeente Den Haag en PIP  Wat gemeente Den Haag doet aan e-dienstverlening  Hoe dat eruit ziet  Hoe dat aansluit en past in PIP: je persoonlijk venster op je overheidsrelaties, voor de burger (ondernemer is ander hoofdstuk)  Conventies nodig: Standaarden en afspraken over koppelingen  Samenwerking achter PIP met partijen is voorbode van Digitale dienstverlening van de “Andere Overheid” Vraaggericht, op maat aanbiedend, ‘ontschot’

14 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Vragen, suggesties? Zie ook: http://pip.overheid.nl

15 PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina PIP functiemodel eigen gegevens Inzien en correcties doorgeven informatie op maat krijgen samenhang bieden in het digitale aanbod Portal navigatie via thema’s en events zaken op een plek regelen berichten op één plek ontvangen


Download ppt "PIP bouwt mee aan de e-overheid Persoonlijke Internetpagina Persoonlijke Internetpagina “Den Haag en programma PIP ” VIAG Congres."

Verwante presentaties


Ads door Google