De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - - De arts en de sociale bescherming ! Aimé Mertens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - - De arts en de sociale bescherming ! Aimé Mertens."— Transcript van de presentatie:

1 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be De arts en de sociale bescherming ! Aimé Mertens 14 maart 2009 Starterdag voor artsen

2 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be actuele bedragen van sociale zekerheid syllabus in bijlage

3 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be aard van sociale bescherming? werknemer ambtenaar zelfstandige, overgrote meerderheid van de artsen

4 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be wie in Belgi ë beroepsactief is moet bijdragen tot de financiering van de sociale zekerheid als zelfstandige betaal je een “ sociale ” bijdrage aan een sociaal verzekeringsfonds

5 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be uw gesprekspartner SVMB vzw, sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen - vrije beroepen in raad van bestuur -185.000 leden (zelfstandigen en vennootschappen) -partner van het VAS, www.vlaamsartsensyndicaat.be en de Federatie voor Vrije en Intellectuele beroepen, www.fvib.bewww.vlaamsartsensyndicaat.bewww.fvib.be -cel “ Vrij Beroep ” -25% starters kiezen voor SVMB -37 kantoren en 20 adviseurs -www.svmb.bewww.svmb.be

6 © SVMB 2008 SVMB biedt u een partnerschap aan Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be - SVMB = sterke competitieve sociale bescherming - SVMB = sociaal rechtelijk advies op elk moment van uw loopbaan - SVMB = aanpak complexe dossiers sociale zekerheid - SVMB = advies met fiscaal impact - SVMB = krachtig informaticasysteem zodat u online uw dossier kan opvolgen - SVMB = loopbaanbegeleiding - SVMB = kwalitatieve informatie met nieuwsbrief en website

7 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be het economisch ruilverkeer levensstandaard sparen ontsparen uitgaven pensioenleeftijd inkomen tijd

8 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be de stap naar het vrij beroep checklist –sociaal (aanvullende bescherming) –fiscaal (boekhouding) –conventie => RIZIV voordeel –financiering –beroepsaansprakelijkheid –associatievorming –vennootschapsvorming –juridische vorm van samenleven

9 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be sociale zekerheid rechten - kosten dekken - inkomen vervangen verplichtingen (sociale bijdragen) administratieve formaliteiten

10 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be kostendekking - ziektekosten (grote en kleine risico’s) -geboortepremie – adoptiepremie -kinderbijslag -moederschaphulp

11 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be vervangingsinkomen -arbeidsongeschiktheid en invaliditeit -moederschap- en adoptie uitkering -pensioen -faillissementsuitkering

12 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be aandachtspunten als vrij beroep tijdig aansluiten de bijdrageberekening bij aanvang aanvullende sociale bescherming (vervangingsinkomsten)

13 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be sociale bijdrage (algemene principes) fiscaal aftrekbare bedrijfsuitgave ondeelbaar verschuldigd per kwartaal creditering sociale kas = laatste dag kwartaal als hoofdberoep steeds een minimumbijdrage verschuldigd

14 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be berekeningsbasis van de (definitieve) sociale bijdrage = netto beroepsinkomen van 3 jaren terug inkomstenvoorwaarde: enkel netto beroepsinkomen van een volledig burgerlijk jaar van zelfstandige activiteit in dezelfde hoedanigheid indexaanpassing berekeningsbasis

15 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be het netto beroepsinkomen* het bruto beroepsinkomen (omzet) verminderd met : –beroepskosten (kosten – afschrijvingen) –beroepsverliezen * voor belasting

16 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be natuurlijke persoon/vennootschap bruto beroepsinkomen natuurlijk persoon vennootschap inkomen natuurlijk persoon personenbelasting vennootschapsbelasting

17 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be bijdrageberekening 2009 bijdrage 2009berekeningsbasis basis geherwaardeerd netto beroepsinkomen 2006 in € bijdrage 11824,39 ≤ Y ≤ 51.059,94 : 22% 51.059,94 < Y ≥ 75.246,19 : 14,16% plafond 75.246,19 < Y : 0%

18 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be bijdrageberekening 2009 min. bijdrage €675,38/kwartaal (€2701,52/j) tussenplafond €2916,37/kwartaal (€11665,48/j) max. bijdrage €3805,57/kwartaal (€15222,28/j)

19 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be jaarlijkse vennootschapsbijdrage vennootschappen die onder de vennootschapsbelasting vallen € 347,50 of € 852,50 afhankelijk van de omzet van de vennootschap

20 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be wat bij aanvang ? voor beginperiode (max. 3 j. + 3 kw) : aanrekening van een voorlopige (getrapte) sociale bijdrage nadien regularisatie (definitieve vaststelling) op basis van het nettoberoepsinkomsten van de beginperiode

21 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be je gaat van start op 1 augustus 2009 je bent eerst een voorlopige bijdrage verschuldigd berekend in functie van een verondersteld netto beroepsinkomen van € 11.824,39 stel ?

22 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be voorlopige bijdragen (min 0,50% tot 1,50% ) jaarbijdrage*/kwartaal 2009€629,33 (20,50%) 2010€629,33 (20,50%) 2011€644,68 (21,00%) 2012€660,03 (21,50%) *indien geldend tarief ongewijzigd blijft

23 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be hypothese netto beroepsinkomsten (nY) 2010 € 15.000 2011 € 20.000 2012 € 30.000 * met het nY van 2009 wordt geen rekening gehouden

24 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be definitieve bijdrageberekening bijdragejaarberekeningsbasisnY in € 2009 201015.000 2010 15.000 2011 20.000 2012 30.000

25 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be sociale en fiscale uitgaven in € * jaarbijdrageregu.belastingtotaal 2012 2640,12 (v.bijdr.) 1101,36 (09-10) 1704,89 (2010) 5446,37 20133745,72 2024,52 (2011) 4271,47 (2011) 10041,71 20144999,48 4622,16 (2012) 9175,76 (2012) 18797,4 * alleenstaande + 7,5% gemeentebelasting

26 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be wat te doen? regularisatie en eerste fiscale aanslagen financieel plannen het beroepsinkomen drukken door: –spreiding van kosten ten vroegste vanaf 2010 –het afsluiten van een aanvullende verzekering –het betalen van een verhoogde sociale bijdrage (noot recente rechtspraak)

27 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be sober wettelijk stelsel met fiscaal aftrekbare sociale bijdrage berekend in functie van het netto beroepsinkomen (zie bijlage actuele cijfers) vrijheid om zich aanvullend te verzekeren met fiscaal aftrekbare bijdragen of premies sociale zekerheid van de arts

28 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be 2 aandachtspunten pensioenvorming inkomen bij arbeidsongeschiktheid

29 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be de ideale combinatie: de sociale en fiscale factuur beperken door een degelijke sociale bescherming op te bouwen met –een sociaal vrij aanvullend pensioen –gewaarborgd inkomen –verhoogde sociale bijdragen

30 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be €1000 meer aan bedrijfsuitgave? jaarbijdrageregu.belastingtotaal 2012 2640,12 (v.bijdr.) 776,14 (09-10) 1296,39 (2010) 4712,65 20133496,00 1794,32 (2011) 3716,27 (2011) 9006,59 20144749,52 4380,04 (2012) 8706,52 (2012) 17836,08

31 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be ≠ met €1000/jaar meer periodeinspanningpay backdekking 2010 2011 2012 €1000,00 733,72 1035,12 961,32 73,37% 103,51% 96,32% * vanaf 2013 tot max. pay back +70%

32 © SVMB 2008 waaraan uw meeruitgave besteden ? Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be een sociaal vrij aanvullend pensioen!

33 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be waarom? het maximum gezinspensioen van een zelfstandige anno 2009 bedraagt €15.626,40*/jaar de maximum uitkering bij arbeidsongeschiktheid bedraagt momenteel €1550,12*/maand *voor belasting

34 © SVMB 2008 wat krijgt u met een sociaal vrij aanvullend pensioen? Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be - aanvullend pensioen - overlevingspensioen - premie vrijstelling vanaf de 6 e maand van arbeidsongeschiktheid tot max. 65j - maandelijkse invaliditeitsrente max. 65j - moederschaprust 2 kwartalen vrijstelling - waarborg ernstige ziekte (nieuw sinds 1/01/09)

35 © SVMB 2008 nieuw sinds 1 januari 2009! Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be - een extra aanvullende belastingvrije uitkering in geval van ernstige ziekte die direct wordt uitbetaald - geldig voor alle lopende en nieuwe Sociaal VAP’s en Riziv-Voorzorgsplannen vanaf 1 januari 2009. - ernstige ziekte => het stellen van de diagnose van één van de volgende ziekten (erkend door de Minister van Sociale Zaken) : kanker, multiple sclerose, leukemie, ziekte van Parkinson tuberculose, ziekte van Hodgkin.

36 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be welke keuze maken? 1.riziv-dotatie* => sociaal VAP 2. eigen financiering => sociaal VAP 3. verzekering gewaarborgd inkomen 4. verhoogde sociale bijdrage bij aanvang splitsing van de premie?

37 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be Artsen zonder vennootschap Artsen met vennootschap individueel (S)VAP pensioensparen LT Sparen (S)VAP IPT (80%) pensioensparen LT Sparen groep binnen 80 % grens Riziv polis polis gefinancierd door RIZIV mogelijke situaties

38 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be VAP-plannen type gewoon VAPsociaal VAP doelgroepZelfstandigen maximum premie8,17 % van referte-inkomen (max. € 2.781,06) 9,40 % van referte-inkomen (max. € 3.199,76) fiscaal voordeelAftrek beroepsinkomen (bovenop forfait, besparing in de personenbelasting, lagere sociale bijdragen) basisdekkingPensioen en/of overlijdenPensioen en/of overlijden + solidariteitsprestaties mogelijke aanvullende dekkingen -Arbeidsongeschiktheid, (rente, premievrijstelling), …

39 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be RIZIV-dotatie (pro rata vanaf 2008) sub-typevia een Sociaal VAPvia een invaliditeitsdekking doelgroepGeconventioneerde zorgverleners (werknemers of zelfstandigen) wie betaalt de dotatie ?RIZIV maximum premieBedrag RIZIV-toelage fiscaal voordeelRIZIV-toelage niet belastbaar, niet aftrekbaar basisdekkingpensioen en/of overlijden + solidariteitsprestaties vervangingsinkomen bij invaliditeit

40 © SVMB 2008 wie kan u hierover meer vertellen? Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be Marnic Verduyckt, adviseur 0495/182896

41 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be met dank Aim é Mertens 02/238 04 88 of 0479/54 06 27 aime.mertens@svmb.be www.svmb.be


Download ppt "© SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - - De arts en de sociale bescherming ! Aimé Mertens."

Verwante presentaties


Ads door Google