De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huurdersbijeenkomst 18 maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huurdersbijeenkomst 18 maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Huurdersbijeenkomst 18 maart 2014

2 De agenda van deze avond zal er als volgt uitzien:
1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Verslag van de vergadering van 3 april 2013 4. Vaststellen jaarverslag 2013 5. Vaststellen jaarplan 2014 6. Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting 2014 door de penningmeester Gert Bakker 7. Inleiding door mw. Simone Bovenhorst, woonconsulente van de Landelijke Woonbond 8. Waarom een huurverhoging door dhr. Jan van der Spek, directeur-bestuurder van DGW 8a. Discussie over huurverhoging 9. Rondvraag en sluiting.

3 Eventuele aanvullingen?
Agendapunt 2. Vaststellen van de agenda. Eventuele aanvullingen?

4 Vaststellen verslag van de vergadering van 3 april 2013.
Agendapunt 3. Vaststellen verslag van de vergadering van 3 april 2013. Vragen/opmerkingen van uw kant?

5 Agendapunt 4. Vaststellen Jaarverslag 2013 Er is gekozen voor een eenvoudige samenvatting van de zaken die wij als Huurdersraad voor u als huurder in 2013 zijn verricht. De versie kunt u ook vinden op onze mooie website: Vragen/opmerkingen van uw kant?

6 Uiteraard is deze ook te vinden op Vragen/opmerkingen van uw kant?
Agendapunt 5. Jaarplan 2014 Een samenvatting van de doelstellingen die de Huurdersraad in 2014 wenst te bereiken ligt op tafel. Uiteraard is deze ook te vinden op Vragen/opmerkingen van uw kant?

7 Uitleg over de jaarrekening 2013 Vragen/opmerkingen van uw kant?
Agendapunt 6. Uitleg over de jaarrekening 2013 en begroting 2014 Penningmeester Gert Bakker Vragen/opmerkingen van uw kant?

8 mw. Simone Bovenhorst, woonconsulente van de Landelijke Woonbond
Agendapunt 7. Inleiding door mw. Simone Bovenhorst, woonconsulente van de Landelijke Woonbond Vragen/opmerkingen van uw kant?

9 directeur-bestuurder van DGW
Agendapunt 8. Huurbeleid “De Goede Woning” 2014/2015 Door de heer J. van der Spek, directeur-bestuurder van DGW

10 Discussie over de Huurverhoging zoals voorgesteld door
Agendapunt 8a. Discussie over de Huurverhoging zoals voorgesteld door “De Goede Woning”

11 Agendapunt 9. Rondvraag en Sluiting


Download ppt "Huurdersbijeenkomst 18 maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google