De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met de bijbel in de klas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met de bijbel in de klas."— Transcript van de presentatie:

1 Met de bijbel in de klas

2

3 Een leerproces in 3 stappen
Verkennen Aanknopingspunten zoeken, zien, herkennen, stilstaan bij, herkennen, … Verdiepen Het nieuwe laten doordringen, confronteren, interpreteren, gevoelig worden voor het nieuwe, een christelijke duiding inbrengen, … Verwerken Wat betekent dat voor mij? Wat heb ik geleerd? Kan ik dat waarderen? Kan ik er zin in ontdekken, me ermee identificeren?

4 Communicatie Woord van God woord woord van de van de
leerlingen leerkracht

5 God als schepper de wereld als schepping
Hoe werk je in kleuteronderwijs, lager onderwijs rond ‘schepping’? Mooie kansen om interreligieus te werken Verwondering en bewondering van kinderen voor natuur is deur voor diepte- ervaring, voor Godservaring Grote gelijkenis ‘scheppingsverhaal’ in Bijbel en Koran

6 Beeldmeditatie Toon een beeld zonder voorafgaande of begeleidende commentaar Wat zie je? Wat zie je erin? Uitwisseling, geen discussie

7

8

9

10

11 Beelden confronteren Een beeldmeditatie gebeurt meestal met één beeld.
Men kan ook werken met twee of meer beelden, waarin opmerkelijke verschillen of gelijkenissen zitten.

12 Beelden confronteren

13

14

15 Jezusbeelden bij jonge kinderen
Kleuters denken ‘in stukjes en brokjes’ Verschillende beelden reiken verschillende aspecten van Jezus aan Verhalen werken daarop verder Een Jezusbeeld is nooit ‘af’

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Didactische werkvormen
Welke didactische werkvormen heb je al gebruikt bij het vertellen van bijbelverhalen in je klas? Hoe herken je de communicatie en het leerproces in die werkvormen?

26 Vragen

27 Pauze

28 Op weg met een bijbelverhaal
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’

29 Toen vertelde Jezus hem het volgende:
‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

30 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:
“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ Lc. 10,25-37

31 Op weg met een bijbelverhaal
Vertellen is iets anders dan voorlezen is iets anders dan een leesles Binnen een vertelkader belangrijk voor de betekenis een ritueel in de klas liturgisch en pastoraal jaar

32 Op weg met een bijbelverhaal
Liturgisch en pastoraal jaar

33 Op weg met een bijbelverhaal
Hoe herken je Communicatie Leerproces Verkennen Verdiepen Verwerken

34 Prenten in de juiste volgorde schikken

35 Prenten schikken Prenten in de juiste volgorde schikken
een eerste kennismaking een eerste werkvorm als de leerlingen het verhaal al kennen Zet de juiste prent bij de juiste zin

36 Dramatiseren Goed voorbereiden Zich inleven in de personages
Een bijbelfiguur doorleven De lege / open stoel Tableau vivant Een ontmoetingsspel

37 Verdiepen en verwerken
Verdiepen met meerdere werkvormen: interview, nieuwsreportage Actualiseren: met kranten en tijdschriften: wie is nu slachtoffer, rover, priester, samaritaan, herbergier? Verwerking - in de klasgroep - persoonlijk

38 Bespreking in kleine groepen
Een kader: een wetgeleerde wil Jezus op de proef stellen Waarom vertelt Jezus dit verhaal? Een slachtoffer … Daders … Een priester en een leviet … Een Samaritaan … De herbergier … Wie is de naaste geworden …?

39 Liederen Ik wil naast je staan Loop me niet voorbij

40 Een Jezusboek Een Jezusboek in de klas Een persoonlijk Jezusboek
teksten, beelden, gebeden, … groeit aan na elk verhaal Een persoonlijk Jezusboek leerlingen bewaren wat hen persoonlijk raakt kan meegaan naar volgende leerjaren toont de evolutie van het eigen Jezusbeeld

41 Bijbelverhalen laten werken

42 Bijbelverhalen zijn ontmoetingsplaatsen
Bijbelverhalen zijn gegroeid uit communicatie Bijbelverhalen zijn bedoeld voor communicatie als ‘Woord van God’ Met de bijbel in de klas Ontmoetingsplaats voor kinderen

43 Bijbelverhalen zijn ontmoetingsplaatsen
Leerkracht en leerlingen ontmoeten elkaar Leerlingen ontmoeten elkaar Leerkracht en leerlingen ontmoeten God

44 Om verder te kijken Wat draag je mee van deze studiedag?
Wat heeft God je gezegd vandaag?

45 Afsluiter Ik wil naast je staan, je zien, zien dat je goed bent,
je dragen door de dagen van je leven, je opvangen als je 't moeilijk hebt, je steunen - een hand op je schouder, je beschermen - een hand boven je hoofd, je loslaten om je eigen weg te gaan. Ik wil naast je staan en zien hoe jij groeit, hoe jij leeft, hoe jij gelukkig bent, hoe jij van mensen houdt, hoe jij je inzet, hoe jij mens wordt. opdat je zou leven in deze wereld, niet van deze wereld. bij Lucas 10, 25-37

46 God, uw naam is ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’. Wij vragen U: wees er voor ieder van ons, spreek uw Woord tot ons en laat ons delen in uw Liefde. Zo kunnen wij naast kinderen staan en hen in contact brengen met U. Met hen kunnen wij luisteren naar uw Woord. Wij willen hen uw liefde leren kennen en voelen. Met uw kracht kunnen wij hen begeleiden opdat zij leven in deze wereld, maar niet van deze wereld Amen.

47 Met de bijbel in de klas Veel geluk ! en …

48 Met de bijbel in de klas We zijn altijd bereid te helpen !


Download ppt "Met de bijbel in de klas."

Verwante presentaties


Ads door Google