De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 O God, verlos mij, red mij uit mijn nood,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 O God, verlos mij, red mij uit mijn nood,"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 O God, verlos mij, red mij uit mijn nood,
Psalm 69 Vers 1 O God, verlos mij, red mij uit mijn nood, nu 't water tot de lippen is gekomen. Ik zak in 't slijk, zink weg in diepe stromen, ik voel geen grond, de vloed is mij te groot. Mijn keel is hees van roepen in mijn leed, ik ben vermoeid, mijn ogen zijn bezweken van 't uitzien naar mijn God, die alles weet. Heer, antwoord mij op mijn aanhoudend smeken.

2 Zingen Vers 2 Ontelbaar als de haren van mijn hoofd
Psalm 69 Vers 2 Ontelbaar als de haren van mijn hoofd zijn allen die mij zonder oorzaak haten. Groot is hun macht, geen onschuld kan mij baten, men eist terug wat ik niet heb geroofd. Zie toch hoezeer zij mij naar 't leven staan. O God, U kent mijn dwaasheid en mijn zonden. Wat ik misdeed, het kwaad door mij begaan, U weet het, Heer: ik heb uw wet geschonden.

3 Zingen Vers 3 Beschaam om mij het stil vertrouwen niet
Psalm 69 Vers 3 Beschaam om mij het stil vertrouwen niet van hen die U verwachten in gevaren. Hoe zou mijn val, o Heer der legerscharen, hun alle hoop ontnemen in verdriet! Ik ben gesmaad, om Uwentwil onteerd, mijn broeders vreemd, gemeden door verwanten. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd, ik word om U bespot van alle kanten.

4 Zingen Vers 4 Ik heb geweend en elke dag gevast,
Psalm 69 Vers 4 Ik heb geweend en elke dag gevast, maar werd temeer met spot en hoon beladen. Ging ik in rouw, 't gaf nieuwe stof tot smaden. Het is voor mij een al te zware last. Ik werd hun tot een spreekwoord, waar ik ga. 'k Word in de poort door spotters druk besproken. Het dronken volk jouwt onbeschaamd mij na, hun spotlied klinkt op straat onafgebroken.

5 Zingen Vers 5 Maar mijn gebed stijgt op tot U, o HEER.
Psalm 69 Vers 5 Maar mijn gebed stijgt op tot U, o HEER. Er is bij U een tijd van welbehagen. Doe naar uw trouw mij spoedig redding dagen. Verhoor, o God, toon uw ontferming weer. Red mij uit 't slijk, doe mij niet ondergaan. Wil het geweld van al mijn haters stuiten, laat in de vloed mijn leven niet vergaan en niet de afgrond boven mij zich sluiten.

6 Zingen Vers 6 Geef antwoord, HEER, uw gunst is immers groot.
Psalm 69 Vers 6 Geef antwoord, HEER, uw gunst is immers groot. Wend U tot mij in grondeloos meedogen. Ik ben uw knecht, verberg toch niet uw ogen. Het is mij bang, geef antwoord in mijn nood. Wees in mijn angst, o God, mij toch nabij, snel mij te hulp en kom mijn ziel bevrijden. Wreed keren zich mijn haters tegen mij. U kent mijn smaad, U weet wie mij bestrijden.

7 Zingen Vers 7 Ik werd gesmaad, die schande brak mijn hart.
Psalm 69 Vers 7 Ik werd gesmaad, die schande brak mijn hart. Vergeefs wacht ik een teken van ontferming. Ik ben verzwakt, vind bij geen mens bescherming, geen enkel spoor van troost in al mijn smart. Wel heeft men gif tot spijs mij aangereikt, smachtend van dorst kreeg ik azijn te drinken. Geef dat hun dis voor hen een valstrik blijkt, die hen voorgoed in het verderf doet zinken.

8 Zingen Vers 8 Verduister, Heer, hun ogen waar zij gaan,
Psalm 69 Vers 8 Verduister, Heer, hun ogen waar zij gaan, doe in uw toorn hen wanklen en bezwijken, uw strafgericht moet elk van hen bereiken. Ja, laat hun kamp voorgoed verlaten staan, omdat zij mij vervolgen, hard en wreed, nu ik door U geplaagd ben en geslagen. Het is hun lust de droefheid en het leed van wie door U gewond zijn, uit te dragen.

9 Zingen Vers 9 Laat schuld aan al hun schuld zijn toegedaan,
Psalm 69 Vers 9 Laat schuld aan al hun schuld zijn toegedaan, ja, laat hun kwaad tot aan de hemel stijgen, zodat zij geen rechtvaardiging verkrijgen. Laat niet hun naam in 't boek des levens staan, het boek, dat slechts rechtvaardigen vermeldt. Wil in mijn smart, o God, mij bijstand zenden. Alleen op U is al mijn hoop gesteld, uw heil zal mij verhogen uit ellende.

10 Zingen Vers 10 Ik zal Gods naam bezingen in een lied,
Psalm 69 Vers 10 Ik zal Gods naam bezingen in een lied, met lofgezang Hem eren al mijn dagen. Ik weet dat dit Hem veel meer zal behagen dan rund of stier die ik ten offer bied. U allen die naar God ootmoedig vraagt, zult dan uw hoop met vreugde zien herleven. De HEER verhoort wie Hem zijn noden klaagt; nooit zal Hij zijn gevangenen begeven.

11 Zingen Vers 11 Looft, hemel, zee en aarde, looft de Heer,
Psalm 69 Vers 11 Looft, hemel, zee en aarde, looft de Heer, die Sion zal verlossen en bevrijden. Dan zal in Hem heel Juda zich verblijden, want Hij herbouwt zijn oude steden weer. Daar zal Gods volk weer wonen in zijn land, hun nageslacht zal dat ook eenmaal erven. Al wie Gods naam bemint, zal uit zijn hand een veilig huis voor altijd daar verwerven.


Download ppt "Zingen Vers 1 O God, verlos mij, red mij uit mijn nood,"

Verwante presentaties


Ads door Google